Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med stor faglig bredde. Med sin plassering midt i Bergen har det vært med på å prege byens historie.  Kanskje vil universitetet bli en del av din historie? Søknadsfrist for opptak til bachelor- og grunnstudier er 15.april.

 

Er du engasjert og nysgjerrig?
Vi søker engasjerte og nysgjerrige studenter som vil være med å oppdage og utvikle ny kunnskap. Noen vil velge å forske, andre vil bruke utdanningen i arbeidslivet utenfor universitetet. Som UiB-alumn vil du kunne fortsette å holde kontakten med UiB etter at du er ferdig, samtidig som etter- og videreutdanning kan holde deg oppdatert og gi tilleggskompetanse.