Bli kjent med våre studenter og deres studentliv!

Finn studieprogrammet som passar for deg!

Ved Universitetet i Bergen kan du velgje mellom 75 bachelorprogram og 97 masterprogram og profesjonsstudier. 

Er du engasjert og nysgjerrig?
Vi søker engasjerte og nysgjerrige studenter som vil være med å oppdage og utvikle ny kunnskap. Noen vil velge å forske, andre vil bruke utdanningen i arbeidslivet utenfor universitetet. Som UiB-alumn vil du kunne fortsette å holde kontakten med UiB etter at du er ferdig, samtidig som etter- og videreutdanning kan holde deg oppdatert og gi tilleggskompetanse.