Hjem

Utdanning

Opptak til utdanning i kunst, musikk og design

Ved UiB kan du søke opptak til bachelor- og masterutdanning innen kunst, musikk og design.

Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

                             SØK OPPTAK                             

Kunst- og designstudier

Du kan nå søke opptak til følgende utdanninger i kunst og design

Søknadsfrist 1. februar

Søknadsfrist 15. april

Mer informasjon om studiene, opptaksprosessen og innsending av dokumentasjon finner du på nettsidene til KHiB.

Musikkstudier

Du kan nå søke opptak til følgende musikkutdanninger:

Begge studiene har søknadsfrist 15. desember.

Du finner mer informasjon om studiene, opptaket og innsending av dokumentasjon på nettsidene til Griegakademiet - Institutt for musikk.

Griegakademiet har også opptak til følgende studier:

  • Bachelorprogram i musikkvitenskap
  • Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk
  • Femårig integrert masterprogram i musikkterapi
  • MUV211 - Ensembleledelse korps