Hjem

Utdanning

Dette lurer våre fremtidige studenter på

Kan man ta sivilingeniørutdanning på deltid? Hva med krav til matematikk hvis man vil ta praktisk pedagogisk utdanning? Hvordan er mulighetene for å få jobb etter endt utdanning? Dette er noen av spørsmålene vi har fått fra våre potensielle søkere i det siste.

hf-studenter.png

Studenter på trappen ved Universitetsbiblioteket
Foto:
Emil W. Breistein

 Om du ikke finner svar på ditt spørsmål så ta kontakt med oss.

 

Jobbmuligheter etter utdanning

Hvilke jobbmuligheter er det etter endt bachelor i spesialpedagogikk?
Med en bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du jobbe som assistent eller konsulent i for eksempel kriminal- og rusomsorg, helse- og sosialsektoren, kultursektoren, arbeidsinkludering eller i forvaltningen. Du kan jobbe med mennesker i blant annet SFO, skole, omsorgsboliger, barnehage eller asylmottak.
 
Om du ønsker å ha klasseromsundervisning må du også ha lærerutdanning, da holder det ikke med en bachelorgrad i spesialpedagogikk.
 
Som regel har kandidater med en mastergrad mer spesialisert og dyptgående kunnskap om sitt fagområde enn med en bachelor, men det er ingen automatikk i at det er bedre med en master enn to bachelorgrader. Dette er helt avhengig av hva slags jobb du søker, hva arbeidsgiver vektlegger, og hva slags arbeidserfaring og personlige egenskaper du har.

Hvordan er arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister nå?
Tall fra Kandidatundersøkelsen viser blant annet at arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister er veldig bra. Undersøkelsen som ble presentert i 2016 ble sendt til studentene som var ferdige med graden sin i 2014, så dette er de nyeste tallene vi har. Undersøkelsen viste at 92 % av studentene hadde en jobb de synes var relevant to år etter fullført utdanning, og 90 % fikk jobb i den byen de ønsket. 44 % fikk jobb før de var ferdig med mastergraden, og 27 % innen tre måneder etter de var ferdig. Kun 4 % ventet i mer enn ett år før de fikk relevant jobb! 

Hvordan er mulighetene for å få jobb som farmasøyt etter endt utdanning om man begynner til høsten?
Jobbmulighetene for farmasøyter er gode. For tiden er det slik at de fleste som studerer farmasi ved Universitetet i Bergen får tilbud om jobb før de avslutter mastergraden sin. De aller fleste jobber i apotek, men andre muligheter kan være i sykehus, hjemmesykepleie, i legemiddelindustrien eller innenfor utdanning og forskning.

Ex.phil, årsstudium og overgang til annet universitet

Hva er forskjellen mellom årsstudium og et bachelorprogram? Hva anbefaler dere?
Vi anbefaler studenter som kommer direkte fra videregående skole å starte på et bachelorprogram og ikke et årsstudium. Det er  fordi et bachelorprogram er mer tilrettelagt med innføringsemner til faget og bygd opp etter nivå i større grad.  Søkere til årsstudium er ofte personer som har vært i jobb en stund og vil ta et påbyggingsår f.eks. i et undervisningsfag. Vær også oppmerksom på at du ikke oppnår en grad dersom du fullfører et årsstudium.

Må man ta ex phil og ex fac for å ta et årsstudium, eller kan man ta det senere hvis man skal fortsette på universitetet?
Du må ikke ta ex.phil. eller ex.fac.dersom du går på et årsstudium. Du kan ta ex.phil. og ex.fac.-emner  senere  dersom du velger å gå videre.

Overgang fra eller til annet universitet
Er det mulig å komme inn på rettsvitenskap (jus) i Bergen, for så etter et år å overføres fra UIB til UIO? Må man i tilfelle da søke seg inn på UIO året etter, og da nå det karakterkravet som kreves der, eller går det an å overføres uten å nå det høye kravet som nå er i Oslo?

Vi har ingen overføringsavtaler mellom universitetene, så hvis du vil starte ved UiO senere må du søke opptak der på vanlig måte. Spørsmål om opptaket ved UiO må du ta direkte med dem. Overgangsordninger kan du også lese om her

Spørsmål om lærerutdanning og krav

Kan jeg ta en mastergrad i nordisk, deretter et år med praksis-pedagogikk for å bli lærer? Gjør det da ikke noe at jeg ikke dekker mattekravet for andre lærerutdanninger?

Det er ikke et krav om 4 i matematikk for opptak til Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur og heller ikke for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Velger du veien om om PPU, søker du deg først inn på Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur. I tillegg til emner innenfor nordisk språk og litteratur, inngår det 60 frie studiepoeng på dette programmet. De frie studiepoengene kan du benytte til å ta emner innenfor et annet undervisningsfag. Dersom du senere skal ta PPU, må du passe på at du tar emner som kvalifiserer for opptak.   

Når du har fullført bachelorgrad i nordisk språk og litteratur, søker du deg videre på Masterprogram i nordisk språk og litteratur, og deretter PPU.

Ønsker å undervise på ungdomsskole i norsk, men jeg dekker ikke mattekravet. Finnes det noen bakveier til lærerutdanningen?

Du kan bli faglærer av å ta en relevant mastergrad innenfor et område du interesserer deg for, og deretter ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
Dette er også ofte veien til læreryrket innenfor en fagene som ikke har en direkte relevant lærerutdanning som leder dit.

Tilbud innen deltidsutdanning

Finnes det noen i ingeniørutdannelser i Bergen som er tilrettelagt for å kombinere med turnusarbeid offshore? (2-4 turnus), i forhold til obligatorisk oppmøte og praksis.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen tilbyr 4 spennende sivilingeniørprogrammer (5-årige integrerte masterprogrammer). Det er ingen spesiell tilrettelegging for de som jobber offshore. Våre emner har ofte lite obligatorisk oppmøte, men dersom det er obligatorisk oppmøte vil du ikke nødvendigvis kunne få fritak fordi du er i jobb.

Jeg vil anbefale deg å se på følgende program:

Alle disse programmene gir tittelen Sivilingeniør og kan også tas på deltid. På informasjonssiden om programmet finner du informasjon om de ulike emnene og hva de har av obligatoriske krav.

Universitetet i Bergen tilbyr ikke 3-årige ingeniørutdanninger
 

Har dere deltidsstudier i programmering/webutvikling, som er mulig å ta ved siden av jobb?
Det er mulig å være deltidsstudent på Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og på Bachelorprogram i informasjonsvitenskap, dvs. ha 50% progresjon. Det betyr at man tar færre emner per semester, men de emnene man faktisk tar, må man ta 100%. Merk at oppmøte på all gruppeundervisning på informasjonsvitenskapelige emner ved UiB er obligatorisk. For øvrig er det viktig at man holder jevnlig kontakt med studieveileder, slik at man får klar informasjon om hvilken rekkefølge man bør ta emnene i. Mange av emnene bygger på hverandre.

Finnes det filosofiemner som kan tas på deltid?
Når man søker opptak til å studere ved UiB, søker man opptak til et studieprogram, f.eks. Bachelorprogram i filosofi. Når man er tatt opp som programstudent, kan man søke om å være deltidsstudent. Fulltidsstudier regnes som 30 studiepoeng per semester og deltidstudier som 15 studiepoeng per semester. De fleste emner ved Instituttet for filosofi og førstesemesterstudier er på 10 studiepoeng, men det finnes noen 5 studiepoeng emner.

Oversikt over emnetilbudet i filosofi, informasjon om Bachelorprogram i filosofi og Årsstudium i filosofi, og deltidsstudier ved UiB. På sistnevnte finner du også en lenke videre til deltidsutdanning hos Statens lånekasse.