Hjem

Utdanning

Lær norsk språk

Norskkurs

UiB tilbyr norskkurs for internasjonale studenter og ansatte. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse har mulighet til å søke om opptak til trinn 2 og 3.

Følgende tre hovedgrupper kan søke om opptak til norskkursene ved UiB:

  1. UiB-ansatte med ektefelle/samboere m.v.
  2. UiB-avtale- og programstudenter og gradsstudenter
  3. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse

Opptak til våre norskkurs gir ikke grunnlag for studentoppholdstillatelse eller for støtte fra Lånekassen. Les mer om Lånekassens regler for tildeling av støtte.

Kursene på begynner- og mellomnivå er forbeholdt internasjonale studenter ved UiB, samt ansatte og deres ektefeller.

Det undervises i norsk bokmål.

UiB forbeholder seg retten til å kansellere kurset hvis økonomiske midler er ikke tilgjengelige, og hvis vi ikke har et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til hvert kurs.