Hjem

Utdanning

Norskkurs

Norskkurs

Universitetet i Bergen tilbyr norskkurs for utenlandske studenter og ansatte. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse har mulighet til å søke om opptak til trinn 2 og 3.

Følgende tre hovedgrupper kan søke om opptak til norskkursene ved UiB:

  1. UiB-ansatte med ektefelle/samboere m.v.
  2. UiB-avtale- og programstudenter og gradsstudenter
  3. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse

Opptak til våre norskkurs gir ikke grunnlag for studentoppholdstillatelse og for støtte fra Lånekassen.

Lånekassen, regler for tildeling av støtte § 4-6 Utdanninger det ikke gis støtte til.

Kursene på begynner og mellomnivå er forbeholdt internasjonale studenter ved universitetet i Bergen samt ansatte og/eller deres ektefeller.

Det undervises i norsk bokmål.

Universitetet i Bergen forbeholder seg retten til å kansellere kurset hvis økonomiske midler er ikke tilgjengelige, og hvis vi ikke har et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til hvert kurs.