Hjem
Click

Utdanning

Opptak

Opptak

Søknad om opptak til grunnstudium ved UiB går via Samordna opptak. På nettsidene til Samordna opptak finn du søknadsskjema og informasjon. Andre opptaksformer og kategoriar finn du i menyen til høgre.


Kategoriane du søkjer på gjennom Samordna opptak er:

  • Årsstudium
  • Bachelorstudium
  • Masterstudium, femårige og andre fleirårige studium som profesjonsstudium (gjeld ikkje profesjonsstudiet i psykologi)

Program med eigne søknads- og opptaksprosedyrer