Opptak

Opptak

Søknad om opptak til grunnstudium ved UiB går via Samordna opptak. På nettsidene til Samordna opptak finn du søknadsskjema og informasjon. Andre opptaksformer og kategoriar finn du i menyen til høgre.


Kategoriane du søkjer på gjennom Samordna opptak er:

  • Årsstudium
  • Bachelorstudium
  • Masterstudium, femårige og andre fleirårige studium som profesjonsstudium (gjeld ikkje profesjonsstudiet i psykologi)

Program med eigne søknads- og opptaksprosedyrer