Hjem
Click

Utdanning

Opptak til bachelor- og andre grunnstudier (Samordna opptak)

Søknad om opptak til grunnstudium ved UiB går via Samordna opptak. Eit grunnstudium er eit studium som normalt byggjer på vidaregåande opplæring og ikkje har høgare utdanning som del av opptakskrava.

nettsidene til Samordna opptak finn du nettsøknad og informasjon om blant anna viktige datoar, opptakskrav og poengberekning.

Studieprogrammene har søknadsfrist 15. april. 

Oversikt over studietilbudet ved Universitetet i Bergen finner du på studieprogramnettsidene.  

Du kan søkje på desse kategoriane av studium gjennom Samordna opptak:

  • Årsstudium
  • Bachelorstudium
  • Integrerte masterstudium, femårige
  • Profesjonsstudium

Har du spørsmål, eller ønske om rettleingstime kan du ta kontakt med oss:

  • E-post: opptak@uib.no
  • Tlf.: 55 58 43 00 (man-fre: 10-14 i perioden februar - september)
  • Besøksadresse: Christies gt. 20, 5020 Bergen