Hjem
Click

Utdanning

Lokale reglement

Her finner du lokale reglement, herunder forskrifter, som gjelder hele UiB. Fakultetene har også reglement og forskrifter som gjelder kun det enkelte fakultet.

Lokale forskrifter som gjelder hele UiB

Universitetet i Bergen har samlet lokale forskrifter som gjelder alle studentene i en egen regelsamling.

Reglement i utdanningssaker ved Det humanistiske fakultet

Lokale forskrifter som gjeld berre for Det humanistiske fakultet.

Reglement i utdanningssaker ved Det juridiske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det juridiske fakultet.

Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I tillegg til nasjonale lover for universiteter og høyskoler, styres studietilbudet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet av UiB sin egen studieforskrift og av et eget utfyllende reglement for SV-fakultetet.

Reglement i utdanningssaker ved Det psykologiske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det psykologiske fakultet.