Hjem

Utdanning

Møteplass for studentar og arbeidsliv

Sammen Råd & Karriere

Hos oss har du ditt eige karrieresenter, der ein gjeng dyktige konsulentar arbeider med å greie ut jobbmoglegheiter og med å førebu deg på sjølve jobbsøkinga – og ikkje minst på arbeidslivet.

Sammen Råd & Karriere er oppretta for å betre kontakten mellom studentar og arbeidslivet. Her får du blant anna tilbod om kurs i cv-skriving og intervjuteknikk, seminar om yrkesval og jobbsøking, individuell rettleiing i vegval rundt studium og arbeid.