Dannelsesemner dette semesteret

Dannelsesemner dette semesteret

Emnene er på 200-nivå, de er valgfrie og kan inngå i en grad. Modulene kan tas uavhengig av hverandre eller kombineres etter eget ønske. Hvert av emnene blir gjennomført i løpet av fire uker og undervisningen legges til ettermiddags- og kveldstid.

Søknadsfristen for vårens dannelsesemner er 1. februar.

Informasjonsmøtet er torsdag 23. januar 16:15-17:00, "Egget", Studentsenteret v/faglig koordinator Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori

VIT210 har oppstart mandag 03.februar 16:15-19:00, ”Egget”, Studentsenteret.

VIT214 har oppstart mandag 17. mars 16:15-19:00, ”Egget”, Studentsenteret.

 

VIT210 "Mennesket: natur og kultur" – vårsemesteret 2014
Hvordan skal vi forstå begrepet kvalitet? I vårens utgave av undervisningsemnet VIT210 Mennesket: natur og kultur vil ulike ideer og perspektiver på kvalitet stå i sentrum.

Hva er god musikk, det gode liv, god helse, god tenkning og godt akademia? Forelesere fra en rekke ulike fagfelt vil innlede til diskusjon med korte innlegg, basert i egne erfaringer og i Robert Pirsigs roman "Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel", som også vil være kurspensumet dette vårsemesteret.

 

VIT214 "Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?" - vårsemesteret 2014
Ved vårens VIT214-emne vil vi ha et tematisk fokus på frihet og frihetens betydning – som idé og handling – for Grunnloven og demokratiets utvikling frem til i dag. Hvordan bevare individets frihet og samtidig forebygge konflikter mellom individer og institusjoner? Hvor går grensene for frihet? Hvem har rett til å delta politisk? Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere på vårens emne.