Hjem

Utdanning

Kvalitet i utdanningen

Årets Uglepris overrakt

Den prestisjetunge prisen for studiekvalitet ble i dag delt ut til Institutt for biologi.

Ugleprisen for godt studiekvalitets- og utviklingsarbeid for 2009 ble av Utdanningsutvalget tildelt Institutt for biologi for emnet BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett.

Tirsdag delte viserektor for utdanning Berit Rokne ut prisen til de stolte vinnerne.
- Årets absolutte verdige vinner av Ugleprisen er Institutt for biologi for sitt arbeid med masteremnet Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett. De får prisen fordi de viser at det er mulig å integrere forskning, utdanning og arbeidsliv på en måte som gir merverdi til alle involverte, innledet viserektoren i sin omtale av vinneren.

Nyskapende emne
Emnet oppsto etter at de 4 biologiske instituttene ble slått sammen til ett i 2004. Alle hadde hvert sitt innføringsemne til mastergrad, og de hadde elementer som overlappet hverandre. Slik oppsto behovet for et felles innføringsemne.

Viserektor Rokne understreket også at emnet er nyskapende i forhold til tradisjonell undervisning, og inkluderer elementer som blir sett på som kvalitetsstempel for god undervisning.
- Studentene får en innføring i forskning og forskningsmetoder med en gang de blir tatt opp til mastergrad. Erfaringene de tar med seg fra emnet, sikrer en felles plattform for alle masterstudentene i forhold til det arbeidet de skal utføre videre i sin mastergrad, sa hun.

Stolt vinner
- Det er meg en stor glede å motta Ugle-prisen på vegne av Institutt for biologi, sa Vigdis Torsvik med et stort smil.
Det var mange som fortjente en takk, og Karin Pittman og Louise Lindblom ble særlig trukket frem. De har begge vært emneansvarlige, og henholdsvis grunnlegger og videreutvikler av emnet.
- Men vi hadde ikke fått den gode kvaliteten på emnet uten studentene. Studentene på BIO300 fortjener en spesiell takk fordi de har vært helt sentrale i videreutviklingen av emnet. De har gitt verdifulle innspill, sa Torsvik.

Suksessamarbeid med Bergen kommune
Emnet har blitt gjennomført i nært samarbeid med Bergen kommune. BIO300-studentene har gjennom feltarbeid tatt vannprøver av ulike vann og vannrenseanlegg, og deretter analysert prøver og funn.
- Jeg vil rette en stor takk til Bergen kommunes vann- og avløpsetat for den velvilje og positive holdning vi har møtt hos dem. Uten deres støtte hadde vi ikke kunnet gjennomføre dette prosjektet, fortsatte Torsvik, som kunne avsløre at noe av prispengene etter ønske fra studentene selv skal brukes på mer utstyr til feltarbeidet.

Nasjonal heder?
Det er fjerde gang at prisen deles ut. Fjorårets vinner var Det samfunnsvitenskapelige fakultet for sitt internasjonaliseringsarbeid. Tidligere vinnere har blant annet vært jussens omlegging av studiene i forbindelse med kvalitetsreformen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for sin innføring av tidsfrist på masterstudiene.

Årets Ugleprisvinnere blir også fremmet som UiBs kandidat til Kunnskapsdepartementets nasjonale utdanningskvalitetspris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, som forvaltes av NOKUT. BIO300 blir dermed fremmet som UiBs kandidat for 2009.

- Her har vi sterke tradisjoner med å få uttelling, sa Rokne i sin omtale av vinneren, og viste til da Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2007 ble fremmet.
Den gang gikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet nemlig helt til topps sammen med de nasjonale realfagsmiljøene og vant priser på til sammen 500.000 kroner.

 


Ugleprisen for godt studiekvalitets- og utviklingsarbeid for 2009 ble av Utdanningsutvalget tildelt Institutt for biologi for emnet BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett.

Tirsdag delte viserektor for utdanning Berit Rokne ut prisen til de stolte vinnerne.
- Årets absolutte verdige vinner av Ugleprisen er Institutt for biologi for sitt arbeid med masteremnet Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett. De får prisen fordi de viser at det er mulig å integrere forskning, utdanning og arbeidsliv på en måte som gir merverdi til alle involverte, innledet viserektoren i sin omtale av vinneren.

Nyskapende emne
Emnet oppsto etter at de 4 biologiske instituttene ble slått sammen til ett i 2004. Alle hadde hvert sitt innføringsemne til mastergrad, og de hadde elementer som overlappet hverandre. Slik oppsto behovet for et felles innføringsemne.

Viserektor Rokne understreket også at emnet er nyskapende i forhold til tradisjonell undervisning, og inkluderer elementer som blir sett på som kvalitetsstempel for god undervisning.
- Studentene får en innføring i forskning og forskningsmetoder med en gang de blir tatt opp til mastergrad. Erfaringene de tar med seg fra emnet, sikrer en felles plattform for alle masterstudentene i forhold til det arbeidet de skal utføre videre i sin mastergrad, sa hun.

Stolt vinner
- Det er meg en stor glede å motta Ugle-prisen på vegne av Institutt for biologi, sa Vigdis Torsvik med et stort smil.
Det var mange som fortjente en takk, og Karin Pittman og Louise Lindblom ble særlig trukket frem. De har begge vært emneansvarlige, og henholdsvis grunnlegger og videreutvikler av emnet.
- Men vi hadde ikke fått den gode kvaliteten på emnet uten studentene. Studentene på BIO300 fortjener en spesiell takk fordi de har vært helt sentrale i videreutviklingen av emnet. De har gitt verdifulle innspill, sa Torsvik.

Suksessamarbeid med Bergen kommune
Emnet har blitt gjennomført i nært samarbeid med Bergen kommune. BIO300-studentene har gjennom feltarbeid tatt vannprøver av ulike vann og vannrenseanlegg, og deretter analysert prøver og funn.
- Jeg vil rette en stor takk til Bergen kommunes vann- og avløpsetat for den velvilje og positive holdning vi har møtt hos dem. Uten deres støtte hadde vi ikke kunnet gjennomføre dette prosjektet, fortsatte Torsvik, som kunne avsløre at noe av prispengene etter ønske fra studentene selv skal brukes på mer utstyr til feltarbeidet.

Nasjonal heder?
Det er fjerde gang at prisen deles ut. Fjorårets vinner var Det samfunnsvitenskapelige fakultet for sitt internasjonaliseringsarbeid. Tidligere vinnere har blant annet vært jussens omlegging av studiene i forbindelse med kvalitetsreformen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for sin innføring av tidsfrist på masterstudiene.

Årets Ugleprisvinnere blir også fremmet som UiBs kandidat til Kunnskapsdepartementets nasjonale utdanningskvalitetspris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, som forvaltes av NOKUT. BIO300 blir dermed fremmet som UiBs kandidat for 2009.

- Her har vi sterke tradisjoner med å få uttelling, sa Rokne i sin omtale av vinneren, og viste til da Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2007 ble fremmet.
Den gang gikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet nemlig helt til topps sammen med de nasjonale realfagsmiljøene og vant priser på til sammen 500.000 kroner.

 

 < >< >

<-->