Hjem

Utdanning

Velg med hjertet, ikke med hue!

Karl Johnny Hersvik, direktør for Forskning og utvikling i Statoil, har ett tips til kommende studenter.

Det er det du brenner for som du blir god i.

– Hvis jeg skulle gi et godt råd til en fersk student som er helt i startgropen, så ville jeg sagt "velg med hjertet, ikke med hue". Det er det du brenner for som du blir god i.

 Det sier Karl Johnny Hersvik, som er direktør for Forskning og utvikling i Statoil. Han forteller at det var litt tilfeldig at han startet å studere matematikk, selv om han alltid hadde hatt anlegg for det.

 På Universitetet i Bergen traff Hersvik en foreleser som inspirerte ham.

 – I starten var jeg vel en mer ubestemt student. Jeg hadde ikke et klart mål og planene staket ut. Det var Magne Espedal som for alvor fikk meg interessert i matematikkfaget. Hans karisma, entusiasme og glød for faget var uhyre smittende, sier Hersvik.

 I tillegg til matematikken fikk han også dyrke andre interesser som programmering. Etter hvert var han i gang med hovedfagsprosjektet sitt om oppskalering av bergartsparametre.

 

Et arbeidsliv på tå hev
I dag ser Karl Johnny Hersvik at fagvalgene i stor grad styrte den første delen av karrieren. I disse tidligere årene hadde han stor nytte av fagene og kompetansen han hadde tilegnet seg på universitetet.

 – Etter at jeg ble leder er det mer evnen til å tenke abstrakte problemstillinger, analysere og finne ut hva som er viktig og mindre viktig. Noe av det mest krevende i min jobb er å hele tiden være på tå hev, å hele tiden tenke «hvordan bli bedre?» «hvordan lære mer?». Det er ekstremt stimulerende, men forutsetter at du er skjerpet til enhver tid, sier han.

 

Frihet har sin pris
Hersvik studerte på UiB på 1990-tallet. Han husker at studiene krevde selvdisiplin, og lærte ham at "frihet har sin pris".

 – Jeg kunne prioritere sporstlige aktiviteter som ski, men da visste jeg at det krevde ekstra studieinnsats neste dag. Vi hadde et fantastisk godt sosialt miljø på instituttet med lange dager og kvelder på lesesalen; middager, lek og moro; deretter opp igjen på lesesalen sent på kvelden for å lese videre.

 Han sier i dag at han trives best i motbakke, og at motstand og utfordringer gir ham energi.

 – Det er stor konkurranse innenfor mitt arbeidsfelt, og her er det ingen som teller sølvmedaljer. Dette gjør meg ekstremt ydmyk, og jeg prøver hver dag å tenke at jeg kan bli litt bedre.