Hjem

Utdanning

Opptakskrav

Nye opptakskrav i realfag

Fra 2018 må du ha matematikk R2 for å studere realfag ved UiB

Sammen med Universitetet i Oslo og UiT Norges artiske universitet, innfører UiB en forsøksordning der du fra 2018 må ha tatt matematikk R2 på videregående skole for å være kvalifisert for å studere de fleste realfagene. 

Hvis du går VG1 i dag og ønsker å studere realfag når du er ferdig med videregående skole, betyr det at du på VG2 og VG3 må ta både matematikk R1 og R2 i tillegg til å ha fordypning i et annet realfag.

Fordypingen må som tidligere være innenfor et av følgende fag:

 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1+ 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Det nye realfagskravet vil gjelde følgende studieprogram fra 2018:

 • Bachelor i matematikk
 • Bachelor i matematikk for industri og teknologi
 • Bachelor i kjemi 
 • Bachelor i fysikk 
 • Bachelor i statistikk 
 • Bachelor i bioinformatikk 
 • Bachelor i geovitenskap 
 • Bachelor i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning) 
 • Bachelor i klima, atmosfære- og havfysikk
 • Bachelor i petroleum- og prosessteknologi 
 • Årsstudiet i naturvitenskapelige fag 
 • Bachelor i datavitenskap 
 • Bachelor i datateknologi 
 • Bachelor i datasikkerhet 
 • Bachelor i nanoteknologi 
 • Integrert master i aktuarfag 
 • Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Ordningen vil fra og med 2019 utvides til å også omfatte følgende studieprogram: 

 • Bachelor i biologi
 • Bachelor i molekylærbiologi
 • Profesjonsstudium i fiskehelse