Hjem
Click

Utdanning

Søk UiB 15.april!

Overgangen fra elev til student

Overgangen fra elev til student er et stort og spennende steg for de fleste. Da kan det være fint å være litt forberedt.

ny_student_hausten_2015_red.jpg

To studenter sitter ute i solen
Foto:
Eivind Senneset

Hvordan velge?

Ikke alle er interessert i de samme tingene. Noen vil jobbe fysisk med konkrete oppgaver, andre liker bedre å lese, analysere og diskutere og arbeide mer teoretisk.
Det betyr at ikke alle skal velge det samme. Ikke alle skal velge høyere utdannelse på et universitet. Det viktigste er å finne noe som du trives med, eller notere deg jobber som du syns virker spennende. Følg interessene dine og det som gjør deg glad og engasjert. Da er du sannsynligvis på rett vei. Utdanning.no har utviklet et kompass som kan hjelpe deg å finne dine fag. Deretter kan du se vårt studietilbud.

Angre på valg

Hvis du finner ut at studieprogrammet ikke var helt rett for deg, så kan du henvende deg til informasjonssenteret på det fakultetet du tilhører og søke overgang til et annet studieprogram.

Studiehverdagen

Å være student betyr at du er selv ansvarlig for din egen hverdag. Du kan selv velge når du vil stå opp, når du vil lese og vurdere om du vil gå på forelesningene. I noen studieløp er det på forhånd planlagt hvilke emner du må ta, og i tillegg er det oppmøteplikt på forelesningene. Et slikt eksempel er medisinstudiet. På en del andre studier kan du velge mer fritt blant emner, og selv velge om du vil gå på forelesning.

Undervisningen er tilpasset slik at elever fra videregående lettere skal kunne komme inn i stoffet. Så lenge du er kvalifisert for studiet så vil du kunne klare deg fint. Det kan være mye å lese. Mange lager leseplaner og forbereder seg til forelesningene på den måten. Studentsamskipnaden (SiB) holder kurs og gir råd til studenter i for eksempel studieteknikk, presentasjonsteknikk og hvordan håndtere eksamensstress. 

Bli kjent med andre

Det er 25 000 studenter i Bergen, og veldig mange av dem bor i sentrum. Hvert år begynner det mange tusen nye studenter som kommer helt alene, og kanskje er i samme situasjon som deg.  I studiestarten vil du bli godt ivaretatt gjennom fadderuken, hvor du blir kjent med byen, universitetet og de du skal studere med de neste årene.

Om du vil bli kjent med flere nye studenter så kan det være lurt å bli med i en av de mange studentorganisasjonene som finnes i byen. Når du ankommer universitetet vil du kunne finne dine favoritter på studenttorget som vi arrangerer hver høst og vår ved semesterstart. I tillegg er det mange studenter som treffes gjennom forelesninger, i studentlokalene på fakultetet og på studentsteder som Kvarteret.

Seminar og kollokvie

Et seminar er en mindre gruppe med studenter som møtes for å diskutere en eller flere konkrete problemstillinger. Seminaret ledes ofte av en foreleser. 

I tillegg til å delta på seminarer, kan det være bra å jobbe i kollokviegrupper. Kollokvier kan for eksempel bestå av en gruppe studenter som jobber sammen med å lese og diskutere pensum på emnet.

Forelesninger

På forelesningene vil du få en innføring i pensum og lære mye nytt om faget ditt. Det kan være stor variasjon i antall forelesninger som holdes, og om det er obligatorisk at du stiller. Mange studenter tar omtrent tre emner per semester. Det betyr at du vil ha omlag seks forelesninger i uken som vanligvis varer 2x45 minutter. De fleste forelesningene holdes i tidsrommet mellom 08.00 og 16.00 - alle i hverdagene.

Hvordan få gode karakterer?

Det å være student er en fulltidsjobb. Det betyr at du bør lese, notere, diskutere og tilegne deg stoffet og fagfeltet som en vanlig arbeidstaker. 

Hva er et fakultet?

Et fakultet er en egen avdeling som tilhører et universitet, og som har sin egen ledelse. Ved UiB er det sju fakulteter som tilbyr ulike utdanninger innen ett eller flere fagfelt.

Vi har disse fakultetene ved UiB:

Hva er ex.phil?

Examen philisophicum (ex.phil.) er et fag som er med på å gi deg en innføring i filosofi og høyere utdanning. Dette er noe som gir deg en pekepinn på hva det vil si å studere ved et universitet. Du kan velge mellom to varianter av ex.phil. Den ene er eksamensvarianten, der du har en avsluttende skoleeksamen i faget. Den andre er det vi kaller seminarmodellen. Seminarmodellen er med på å gi en mykere overgang for deg som kommer fra videregående skole, fordi formen minner mer om det du er vant til. Det er obligatorisk oppmøte på seminarene. Du skriver oppgaver, som du får tilbakemelding på underveis, i stedet for å ha eksamen. I tillegg til å skrive selve oppgaven, har du en fremføring av ditt emne foran de andre studentene i seminaroppgaven. Det er ca 25 studenter i hver gruppe.

Ex.fac. gir deg en introduksjon til fagområdet du skal studere. Emnet presenterer sentrale tenkemåter, teorier, modeller og metoder innenfor det aktuelle fagområdet.

Semestervarighet

Høstsemesteret begynner vanligvis uke 33, og varer frem til jul. Vårsemesteret begynner normalt i uke 2, og varer vanligvis frem til uke 25. Det er uansett verdt å merke seg at det er store variasjoner avhengig av hvor man er i studieløpet, og hvilket institutt man er tilknyttet. Derfor er det å anbefale å ta kontakt med studieveilederne på ditt institutt for å få bekreftet når semesteret begynner.

Utveksling

Om du blir student ved UiB vil vi anbefale deg å reise på utveksling, enten ett semester eller flere. Uansett hvilket studieprogram du velger, vil du kunne finne en rekke med utvekslingstilbud som kan inngå i graden din.

Økonomi

Enkelte studenter klarer seg på kun stipend og lån fra Lånekassen, men mange velger også å jobbe for å kunne ha det bedre økonomisk. Som student har du frihet til å jobbe enkelte dager eller kvelder i uken. Du kan også jobbe i helgene og i feriene. Lånekalkulatoren hjelper deg å regne ut hvor mye du kan få som student.

Hvor kan jeg bo?

Universitetet i Bergen er et byuniversitet. Derfor velger de fleste å bo midt i byen, enten via Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), eller via det private markedet. Dermed kan du komme deg til universitetet i stor grad ved å gå eller sykle, eller ta bybanen fra din hybel, leilighet eller kollektiv. SiB har en rekke gode tilbud, og ellers kan du søke på hybel.no og finn.no.

Får jeg jobb?

Vi vet ikke hvilke jobber som finnes i fremtiden, men vi vet at en solid utdannelse vil lønne seg uansett. Velger du noe som interesserer deg, vil du ofte lykkes både med utdannelse og med jobb. Når du studerer lærer du deg ikke bare et fag. Du blir også flink til å tilegne deg ny kunnskap, til å analysere, diskutere og utvikle nye ideer til løsninger. Dette er egenskaper som gjør at du kan passe inn i mange ulike yrker. Våre alumner kan fortelle deg om erfaringer og komme med nyttige råd.