Hjem

Utdanning

Dette lærer du som student

Seks egenskaper du får på UiB

Mange jobber i samfunnet krever noen spesielle egenskaper. Mange av disse egenskapene utvikler du gjennom et universitetsstudium.

Seks_egenskaper_av_a_studere.jpg

Student på lab
NY KUNNSKAP: Gjennom et universitetsstudium vil du lære mer om mange teorier, ideer, problemstillinger og løsninger du ikke visste fantes.
Foto:
Emil Breistein

Hva lærer du som student? Når du studerer utvikler du disse egenskapene:

1. Selvstendig arbeid

På mange av våre studieprogram bruker du mesteparten av tiden på å lese. Du må selv ta ansvar for å komme deg på lesesalen. Du må selv disponere tiden din. Du må selv vurdere om du har tid til å gå på kafé. Du må selv ta ansvar for å være klar til eksamen!

2. Jobbe med mye informasjon

Som student skal du lese mange bøker, gå på en rekke forelesning og skrive flere titals oppgaver. Gjennom studiene blir du en ekspert på å forholde deg til all denne informasjonen. Hva er viktig? Hva er relevant? Hva passer ikke inn? Hva er korrekt?

3. Ny kunnskap

Du vil lære mer om mange teorier, ideer, problemstillinger og løsninger du ikke visste fantes. Noe av dette er spesifikt for akkurat ditt studieprogram, mens noe er kunnskap av mer generell karakter.

4. Samarbeid

Gjennom studietiden må du ofte samarbeide med andre. Ofte skriver flere studenter oppgaver sammen. Kanskje jobber du med en annen student på laboratoriet? Mange av studentene våre organiserer seg i grupper der de diskuterer faget.

5.  Kommunikasjon

Å studere består i stor grad av kommunikasjon. Du leser, skriver, presenterer og diskuterer. Gjennom et universitetsstudium vil du derfor utvikle måten du kommuniserer på både muntlig og skriftlig.

6. Jobbe i prosjekt

Ofte organiserer vi studiene på universitetet som prosjekt. Du lærer deg å jobbe med en spesifikk problemstilling over lengre tid. Du legger selv opp løpet og disponerer tiden din selv. Tenk for eksempel på en masteroppgave: mange skriver denne over et helt år, og arbeidsformen kan på mange måter sammenlignes med et prosjekt.