Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Kontor for etter- og vidareutdanning

Tlf: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no 

 

Universitetet i Bergen tilbyr fleksibel etter- og vidareutdanning på deltid, tilpassa ditt læringsbehov og din livssituasjon, uavhengig av bustad. Du får studiepoeng og auka kompetanse som opnar nye vegar vidare i yrkeskarrieren din.

Etterutdanning for lærarar
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 05

Fagleg-pedagogisk dag 2016

Lærarar frå heile Vestlandet deltok på fagleg-pedagogisk dag fredag 5. februar. Her kan du laste ned presentasjonar og sjå eit utval forelesningar i opptak.

Nytt vidareutdanningstilbod

Musikkterapi i eldreomsorg - vidareutdanning

Griegakademiet planlegg eit nytt vidareutdanningstilbod for musikkterapeutar som jobbar innan eldreomsorg, med planlagt oppstart hausten 2016.

Nyhet

- Det handlar om å bygge korps

Hausten 2016 kan du studere skolekorpsleiing på deltid ved Griegakademiet i Bergen. Fagansvarleg Irene Graven har mange tankar om kva som skal til for å lukkast med skolekorps.

Nyhet

Nye vidareutdanningstilbod skal gi meir forsking i musea

Det nye vidareutdanningstilbodet Å forske i og på museum skal styrke forskings- og formidlingskompetansen blant museumstilsette over heile landet. Våren 2016 startar kurset Vitskapleg publisering for museumstilsette. Søknadsfristen er 1. desember.

Nyhet

Inviterer helsearbeidere til etisk refleksjon

- Det er noen særlige etiske utfordringer innen helsesektoren, som reiser ubehagelige spørsmål og krever vilje til etisk refleksjon, sier Espen Gamlund, førsteamanuensis i filosofi og en av de faglig ansvarlige for det nye videreutdanningskurset i etikk for helsearbeidere som starter opp ved UiB våren 2016.

 

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!

Nye moglegheiter

Studiet har vore viktig i karrierebygging og for å gi meg nye moglegheiter.
Odd Eiliv Naustdal
Anestesisjukepleiar