Vil du vidare?

Universitetet i Bergen tilbyr fleksibel etter- og vidareutdanning på deltid, tilpassa ditt læringsbehov og din livssituasjon, uavhengig av bustad. Du får studiepoeng og auka kompetanse som opnar nye vegar vidare i yrkeskarrieren din.
 

Kontakt Kontor for etter- og vidareutdanning:
Postadresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 5, 7. etg.
Tlf: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no

Følg oss på: 

 

UiB Alumni

 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!