Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2017-2018

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2017-2018. Lærere som ønsker plass søker via Utdanningsdirektoratet - søknadsfristen er 1. mars 2017.

Ny søknadsfrist

Mentorutdanning

Er du lærar med ansvar for å rettleie nyutdanna kollegaer? UiB startar opp mentorutdanning i februar - søknadsfristen er utsett til 16. januar.

Nytt videreutdanningstilbud

Behov for bedre opplæring under soning

- Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena. Søknadsfristen er utvidet til 1. februar 2017.

Videreutdanning

Lærer å vurdere risiko

Hvordan forebygge ulykker og andre uønskede hendelser, ved hjelp av systematisk HMS-arbeid og ulike metoder for risikovurdering? Charlotte Byrkjeland og Thomas Clemm har tatt videreutdanning i risikoanalyse ved UiB.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!