Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Nytt videreutdanningstilbud

Behov for bedre opplæring under soning

- Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena.

Masterstudium på deltid

Studerer økonomi i helsesektoren

- Jeg ønsker meg større forståelse for hvordan økonomien påvirker viktige beslutninger i helsevesenet, sier Linda Eikefet Revheim. Hun er i gang med deltidsstudium i helseøkonomi ved siden av jobben som avdelingsleder for somatisk poliklinikk ved Voss sjukehus.

Videreutdanning

Lærer kinesisk på nett

Juliane vil lære seg et språk som ikke alle andre kan. Karolina vil gjerne reise tilbake til Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen. Denne høsten er de i gang med nettstudier på deltid i kinesisk språk.

Nytt opptak til sorgutdanning

- Har fått mer kunnskap om sorg

- Som sykepleier og leder for legevakten så jeg utfordringer vi har i møte med mennesker i sorg og ønsket å lære mer, sier Siri-Linn Schmidt Fotland. Hun er nå i ferd med å avslutte toårig deltidsutdanning i sorg ved Universitetet i Bergen.

Ny videreutdanning i musikkterapi

Musikkterapi mot demens

- Musikkterapi kan bidra til å møte mange psykososiale- og fysiske behov hos eldre, ikke minst i kommunikasjon med demenssyke, sier Tone S. Kvamme, faglig ansvarlig for den nye videreutdanningen for musikkterapeuter.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!