Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Nytt studietilbud

Starter opp arabiskkurs på nett

- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for det nye nettstudiet i arabisk språk og kultur som starter ved UiB til høsten. Søknadsfristen er 1. august.

Videreutdanning for lærere

Søk restplass - Kompetanse for kvalitet

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2017-2018. Vi har ledige studieplasser og tar opp nye søkere til lokalt suppleringsopptak med søknadsfrist 30. juli 2017.

Norsk 1 og Norsk 2 2017-2018

Slår et slag for sjangerlære

- Hvis du kjenner de klassiske litterære sjangrene godt, kan analyseverktøyene brukes på alle typer sjangre, sier førsteamanuensis Anders M. Gullestad. Han har ansvar for litteraturemnene på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2.

Boklansering

Vil bidra til bedre nettundervisning

- Vi håper denne veilederen skal være til hjelp for alle som jobber med nettundervisning, sier Toril Eikaas Eide. Hun har vært sentral i arbeidet med å utarbeide en veileder for god kvalitet i nettundervisning, som nylig ble lansert i Bergen.

Videreutdanning for lærere

Blir eksperter på GeoGebra

- Videreutdanningen i GeoGebra er veldig nyttig, og alle oppgavene vi får her på kurset kan jeg bruke direkte i egen undervisning, sier matematikklærer Emil Thune. Han får dekket studiekostnader gjennom Utdanningsdirektoratets 'Kompetanse for kvalitet' - ordning.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!