Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2018-2019. Søknadsfristen er 1. mars 2018. Du kan også søke om støtte til å ta andre videreutdanninger ved UiB.

Digitalisering av undervisning

Lanserer nettkurs om nettundervisning

UiB Videre har utviklet et nytt e-læringskurs for ansatte ved UiB som vil lære mer om nettundervisning og bruk av digitale verktøy.

Faglig-pedagogisk dag 2018

UiB åpnet dørene for lærerne

- Faglig-pedagogisk dag er alltid ett av høydepunktene i året, sier en fornøyd lærer. Sammen med flere hundre andre lærere brukte han planleggingsdagen til å få med seg en rekke åpne forelesninger ved UiB.

Etterutdanning for lærere

Faglig-pedagogisk dag 2018

Universitetet i Bergen takker alle som deltok på Faglig-pedagogisk dag fredag 2. februar . Velkommen tilbake i 2019!

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!