Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Nytt videreutdanningstilbud

Behov for bedre opplæring under soning

- Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena. Søknadsfristen er utvidet til 11. desember

EVU-forum 2016

Framtidens kompetansebehov - er EVU svaret?

- Med et arbeids- og næringsliv i kontinuerlig omstilling blir etter- og videreutdanning stadig viktigere i følge Anders K. Rinna fra Kunnskapsdepartementet, en av innlederne på UiBs årlige EVU-forum. Du finner presentasjoner fra alle innlederne her.

Videreutdanning

Lærer å vurdere risiko

Hvordan forebygge ulykker og andre uønskede hendelser, ved hjelp av systematisk HMS-arbeid og ulike metoder for risikovurdering? Charlotte Byrkjeland og Thomas Clemm har tatt videreutdanning i risikoanalyse ved UiB.

Masterstudium på deltid

Studerer økonomi i helsesektoren

- Jeg ønsker meg større forståelse for hvordan økonomien påvirker viktige beslutninger i helsevesenet, sier Linda Eikefet Revheim. Hun er i gang med deltidsstudium i helseøkonomi ved siden av jobben som avdelingsleder for somatisk poliklinikk ved Voss sjukehus.

Videreutdanning

Lærer kinesisk på nett

Juliane vil lære seg et språk som ikke alle andre kan. Karolina vil gjerne reise tilbake til Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen. Denne høsten er de i gang med nettstudier på deltid i kinesisk språk.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!