Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Kontor for etter- og vidareutdanning

Tlf: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no 

 

Universitetet i Bergen tilbyr fleksibel etter- og vidareutdanning på deltid, tilpassa ditt læringsbehov og din livssituasjon, uavhengig av bustad. Du får studiepoeng og auka kompetanse som opnar nye vegar vidare.

Nytt videreutdanningstilbud

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Ny videreutdanning ved UiB, søk opptak til Modul 1 innen 17. august.

Masterstudier i demokratibygging

- Demokratiet er satt under press

- Demokratiet som styreform er satt under press, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk. Han er faglig ansvarlig for deltidsstudiet i demokratibygging ved UiB, som skal gi studentene solide kunnskaper om demokratiseringsprosesser og trening i praktisk demokratistøtte.

Nytt opptak til sorgutdanning

- Har fått mer kunnskap om sorg

- Som sykepleier og leder for legevakten så jeg utfordringer vi har i møte med mennesker i sorg og ønsket å lære mer, sier Siri-Linn Schmidt Fotland. Hun er nå i ferd med å avslutte toårig deltidsutdanning i sorg ved Universitetet i Bergen.

Ny videreutdanning i musikkterapi

Musikkterapi mot demens

- Musikkterapi kan bidra til å møte mange psykososiale- og fysiske behov hos eldre, ikke minst i kommunikasjon med demenssyke, sier Tone S. Kvamme, faglig ansvarlig for den nye videreutdanningen for musikkterapeuter. Søknadsfristen er utsatt til 20. august.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!