Vil du vidare?

Universitetet i Bergen tilbyr fleksibel etter- og vidareutdanning på deltid, tilpassa ditt læringsbehov og din livssituasjon, uavhengig av bustad. Du får studiepoeng og auka kompetanse som opnar nye vegar vidare i yrkeskarrieren din.
 

Kontakt kontor for etter- og vidareutdanning:
Adresse: Nygårdsgaten 5, 7. etg.
Tlf: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no
www.uib.no/evu

 

 

FAGLEG - PEDAGOGISK DAG 2015

Fredag 6. februar 2015 inviterer Universitetet i Bergen til Fagleg-pedagogisk dag. Vi byr på eit utval opne førelesingar frå aktuell forsking innan alle fagfelt. Fleire fagmiljø presenterer gode undervisningsopplegg for ulike klassetrinn. Les meir på fp-dag.uib.no

 

 

 

OVERSIKT ALLE KURS                MASTERPROGRAM                    VIDAREUTDANNING FOR LÆRARAR 

 

 

 

 

 

UiB Alumni

 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!