Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Kontor for etter- og vidareutdanning

Tlf: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no 

 

Universitetet i Bergen tilbyr fleksibel etter- og vidareutdanning på deltid, tilpassa ditt læringsbehov og din livssituasjon, uavhengig av bustad. Du får studiepoeng og auka kompetanse som opnar nye vegar vidare.

Ny videreutdanning i musikkterapi

Musikkterapi i eldreomsorg

- Musikkterapi kan bidra til å møte mange psykososiale- og fysiske behov hos eldre, ikke minst i kommunikasjon med demenssyke, sier Tone S. Kvamme. Hun er faglig ansvarlig for den nye videreutdanningen for musikkterapeuter i eldreomsorg som starter opp ved Griegakademiet til høsten.

Nytt opptak til sorgutdanning

- Har fått mer kunnskap om sorg

- Som sykepleier og leder for legevakten så jeg utfordringer vi har i møte med mennesker i sorg og ønsket å lære mer, sier Siri-Linn Schmidt Fotland. Hun er nå i ferd med å avslutte toårig deltidsutdanning i sorg ved Universitetet i Bergen.

Videreutdanning for lærere

Ledige studieplasser

Det er ledige plasser på UiBs videreutdanningstilbud for lærere innen matematikk, naturfag og norsk. Fortløpende suppleringsopptak, ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjema.

Deltidstilbud i PPU

PPU-deltid i matematikk og naturfag

Fra høsten 2016 tilbyr UiB praktisk-pedagogisk utdanning som deltidsstudium i matematikk og naturfag.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!