Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2017-2018

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2017-2018. Fristen for å søke opptak gjennom Utdanningsdirektoratet er nå gått ut. Etter 15. mai vil eventuelle restplasser bli tilgjengelig.

Norsk 1 og Norsk 2 2017-2018

Slår et slag for sjangerlære

- Hvis du kjenner de klassiske litterære sjangrene godt, kan analyseverktøyene brukes på alle typer sjangre, sier førsteamanuensis Anders M. Gullestad. Han har ansvar for litteraturemnene på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2.

Boklansering

Vil bidra til bedre nettundervisning

- Vi håper denne veilederen skal være til hjelp for alle som jobber med nettundervisning, sier Toril Eikaas Eide. Hun har vært sentral i arbeidet med å utarbeide en veileder for god kvalitet i nettundervisning, som nylig ble lansert i Bergen.

Videreutdanning for lærere

Blir eksperter på GeoGebra

- Videreutdanningen i GeoGebra er veldig nyttig, og alle oppgavene vi får her på kurset kan jeg bruke direkte i egen undervisning, sier matematikklærer Emil Thune. Han får dekket studiekostnader gjennom Utdanningsdirektoratets 'Kompetanse for kvalitet' - ordning.

Etterutdanning for lærere

Inspirerte lærere på Faglig-pedagogisk dag

Rekordmange lærere fikk faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning på UiBs årlige etterutdanningsdag for lærere fredag 3. februar, som ble rundet av med jazzkonsert i Universitetsaulaen.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!