Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Kontor for etter- og vidareutdanning

Tlf: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no 

 

Universitetet i Bergen tilbyr fleksibel etter- og vidareutdanning på deltid, tilpassa ditt læringsbehov og din livssituasjon, uavhengig av bustad. Du får studiepoeng og auka kompetanse som opnar nye vegar vidare.

Videreutdanning for lærere

Ledige studieplasser

Det er ledige plasser på UiBs videreutdanningstilbud for lærere innen matematikk, naturfag og norsk. Fortløpende suppleringsopptak, ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjema.

Nytt opptak til sorgutdanning

- Har fått mer kunnskap om sorg

- Som sykepleier og leder for legevakten så jeg utfordringer vi har i møte med mennesker i sorg og ønsket å lære mer, sier Siri-Linn Schmidt Fotland. Hun er nå i ferd med å avslutte toårig deltidsutdanning i sorg ved Universitetet i Bergen.

Ny videreutdanning i musikkterapi

Musikkterapi i eldreomsorg

- Musikkterapi kan bidra til å møte mange psykososiale- og fysiske behov hos eldre, ikke minst i kommunikasjon med demenssyke, sier Tone S. Kvamme. Hun er faglig ansvarlig for den nye videreutdanningen for musikkterapeuter i eldreomsorg som starter opp ved Griegakademiet til høsten.

Deltidstilbud i PPU

PPU-deltid i matematikk og naturfag

Fra høsten 2016 tilbyr UiB praktisk-pedagogisk utdanning som deltidsstudium i matematikk og naturfag.

Nyhet

- Det handlar om å bygge korps

Hausten 2016 er det nytt opptak til deltidsstudiet i skolekorpsleiing ved Griegakademiet i Bergen. Fagansvarleg Irene Graven har mange tankar om kva som skal til for å lukkast med skolekorps.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan tidlegare studentar halde kontakten med vener og kjende frå studietida. I tillegg blir ein oppdatert på kva som skjer ved UiB - både fagleg og sosialt.

Meld deg inn no!