Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Etterutdanning for lærere

Faglig-pedagogisk dag 2017

Vi ønsker lærere fra hele Vestlandet velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 3. februar 2017.

fp_profil_til_web.jpg

Faglig-pedagogisk dag 2017
UiB inviterer alle lærere til Faglig-pedagogisk dag 3. februar 2017.

Universitetet i Bergen vil formidle aktuell forskning fra et bredt spekter av fagområder ved alle fakulteter, bidra til oppdatert kunnskap og inspirere til god undervisning i skolen.

Nytt i 2017 er at alle forelesninger og øvrige bidrag er samlet i temarekker som tar for seg aktuelle tema fra ulike faglige synsvinkler, på tvers av institutt- og fakultetstilknytning. Vi vil også i år ta i bruk Universitetsaulaen hvor vi presenterer bidrag fra UiBs nye Fakultet for kunst, musikk og design.

Temarekker 2017:

Generasjon Prestasjon I - elever og læring
Generasjon Prestasjon II - elever og helse
Grenser, flukt og nye fellesskap
Hav, energi og klima
Kjemi og biologi
Realfag i virkeligheten - praksisnær undervisning
Historie
Språk og litteratur
Ungdom og medier
Politikk, retorikk og valg
Kunnskapskilder ved UiB - Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket
Kunst, musikk og design i Universitetsaulaen

 

Se hele programmet med timeplan 2017

Utstillere og eksterne foredrag

I vrimlearealet på Jusbygget på Dragefjellet vil du møte UiB Videre, Holbergprisen i skolen, Forskningsdagene, UiB Alumni og en rekke eksterne utstillere som forlag og læremiddelprodusenter. Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag vil også være representert. Noen av disse holder også presentasjoner, som vil foregå i seminarrom 2, 4 og 5 på Dragefjellet. Se timeplanen, samt oversikt under:

UtstillerPresentasjon
Kunnskap.noKl. 11.15 - 12.00, seminarrom 3, Dragefjellet
LabDidakt / CASIOKl. 11.15 - 12.00, seminarrom 4, Dragefjellet
StatpedKl. 11.15 - 12.00, seminarrom 5, Dragefjellet
Cappelen Damm UndervisningKl. 12.15 - 13.00, auditorium E, Sydneshaugen skole
Norsk Lektorlag 
Utdanningsforbundet 
Holbergprisen i skolen 
UiB Alumni