Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Blir eksperter på GeoGebra

- Videreutdanningen i GeoGebra er veldig nyttig, og alle oppgavene vi får her på kurset kan jeg bruke direkte i egen undervisning, sier matematikklærer Emil Thune. Han får dekket studiekostnader gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning Kompetanse for kvalitet.

emil_1_redigert_litt_mindre.jpg

Emil Heggestad Thune tar videreutdanning i matematikkverktøyet GeoGebra, med studiestøtte fra Utdanningsdirektoratet.
Emil Heggestad Thune tar videreutdanning i matematikkverktøyet GeoGebra, med studiestøtte fra Utdanningsdirektoratet. Her løser han oppgaver sammen med medstudent Liv Siri Andresen fra Stord vidaregåande skule.
Foto:
Marianne Lundanes

- Vår skole hadde behov for noen med solid kunnskap om bruk av GeoGebra, og legger godt til rette for at jeg kan delta på samlinger her ved UiB, sier Emil, som underviser i matematikk ved Olsvikåsen videregående skole.

Utdanningsdirektoratet gir støtte

GeoGebra-kursene ved UiB er ikke med i Utdanningsdirektoratets katalog over studietilbud som automatisk utløser støtte dersom man får plass, men fleste av årets kursdeltakere har likevel fått vikar/stipendmidler gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen for å ta videreutdanning i GeoGebra, som et såkalt «annet tilbud».

Odd Bjørnar Finsådal Andersen fra Porsgrunn videregående skole er en av fem lærere fra Porsgrunn videregående skole som fikk klarsignal til å delta på GeoGebrautdanning ved UiB dette året.

- Fire av oss har fått innvilget studiestøtte gjennom Utdanningsdirektoratet og den femte får utgiftene dekket av skoleledelsen, forteller han.

Åse Østebø tror mange matematikklærere ikke er klar over denne muligheten.

- Jeg synes det er lite å velge blant i Utdanningsdirektoratets katalog for oss som har langt mer enn de nødvendige 60 studiepoengene med matematikk, og derfor passer dette GeoGebra-kurset veldig bra for meg, sier hun.

Åse underviser i matematikk ved St. Olav videregående skole i Stavanger, og er bare glad for å kunne ta turen til Bergen for å delta på studiesamlinger.

-  I en travel skolehverdag blir det lettere å konsentrere seg om studiet når vi får dra vekk på samlinger, sier hun.

Blir tryggere på egen undervisning

-  Videreutdanningen i GeoGebra gjør oss tryggere på å bruke verktøyet i egen undervisning, sier Odd Bjørnar Finsådal Andersen, og får støtte fra medstudent Olav Lee, som underviser ved Tertnes videregående skole. Han mener det er viktig at flere skoler bidrar til å sikre god GeoGebrakompetanse i lærerkollegiet.

- Skoleledelsen rundt omkring bør oppfordres til å ta ansvar for å sikre god kunnskap om hvordan GeoGebra kan utnyttes i praktisk undervisning, og sende sine lærere på kurs, sier Olav.

- God kompetanse gir faglig trygge og motiverte lærere, sier han, og forteller at han allerede har holdt flere kurs for sine lærerkolleger etter at han tok fatt på videreutdanningen ved UiB.

Husk å søke om studiestøtte innen 1. mars! 

Universitetet i Bergen tilbyr to ulike videreutdanningskurs i GeoGebra for matematikklærere, hhv. på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nytt opptak til studieåret 2018-2019, med søknadsfrist i april 2018. Husk at du kan søke støtte til studieavgiften på kr 25 000,- gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning Kompetanse for kvalitet. Du må da søke støtte til "andre tilbud" - og fristen for å søke slik støtte er 1. mars. Les mer hos Utdanningsdirektoratet

Faglig ansvarlige for GeoGebrakursene er Tor Espen Kristensen, Anne Bjørnestad og Frode Stava.

Les mer om UiBs videreutdanningstilbud i GeoGebra, se film om studietilbudet. Mer informasjon og lenke til direkte søknad til de to kursene: