Hjem

Etter- og videreutdanning

Etterutdanning i tekstil

Digital vev - kurs for kunstnere og designere

Institutt for kunst arrangerer kurs i Digital vev for kunstnere, kunsthåndverkere, designere og studenter med gjennomført kjernekurs i vev eller tilsvarende. Kurset starter opp i februar 2018.

digital_vev.jpg

Kurs i Digital Vev i februar 2018
Institutt for kunst ved Universitetet i Bergen gjennomfører nytt kurs i Digital Vev, hvor deltakerne får tilgang til verksteder og nødvendig opplæring i aktuell programvare.
Foto:
Jon Pettersen

Kurset Digital vev samler interne studenter og selvstendige kunstnere, kunsthåndverkere og designere utenfra og skal gi deltakerne utvidet kunnskap om metoder knyttet til digital vev. Kursansvarlig er Førsteamanuensis Jon Pettersen, Institutt for kunst.

Kurset skal gi: 

  • Ferdigheter i selvstendig bruk av programvare og vevstoler for entrådstyring i verksted (TC-1/TC-2 /Digital Jacquard).
  • Innsikt i hvordan vi kan utnytte muligheter til eksperimenter og systematiske forsøk. 
  • Bakgrunn for tilpasning til industrielle metoder og ekstern produksjon.

Kursinnhold

  • Utvikling av idemateriale og visuelle utgangspunkt for videre bearbeidelse til vevde kvaliteter/utrykk.
  • Teori om prinsipper og utprøving av metoder for dannelse av motiv / mønster / tekstur / volum i flaten. 
  • Innføring og bruk i bindinger og sammensetting i 2 eller flere trådsystemer. 
  • Utprøving av muligheter ved variasjon i garntyper, tetthet, tekstur og farger. 
  • Innføring og spesialisert bruk av programvare: Weavepoint, Photoshop, Nedgraphics (Texelle / Product Creator).

Organisering og gjennomføring

Det blir tatt opp inntil 15 deltakere på kurset. Eksterne deltakere vil få plass på bakgrunn av innsendt søknad med motivasjonsbrev, og kurset starter opp i uke 6 2018.
Du møter mandag 5. februar kl. 10.00 hos Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien 61, Bergen.  Dersom dette ikke passer, kan du ta kontakt med kursansvarlig Jon Pettersen for annen avtale. 

Deltakerne skal lage en prosjektbeskrivelse, planlegge arbeidet og samarbeide om gjennomføring. Arbeidene skal dokumenteres og presenteres.

Institutt for kunst samarbeider med veveriet Innvik Sellgren AS og kursdeltakerne vil mot slutten av kurset får mulighet til å produsere arbeider som er forberedt under kurset hos Innvik AS i Stryn. 

Kursavgift: kr 1500,- pr uke. Vi anbefaler at du arbeider i våre verksteder i minimum 2 uker for å få fullt utbytte av kurset.

Krav til forhåndskunnskaper

Deltakerne må ha gjennomført kjernekurs i vev eller ha tilsvarende forkunnskaper. 

Søk plass

Dersom du ønsker å delta på kurset må du sende skriftlig søknad med motivasjonsbrev til UiB: videre@uib.no

Søknadsfristen er 24. november 2017

Vil du vite mer?

For mer informasjon om kurset kan du ta kontakte kursansvarlig pr epost:
jon.pettersen@uib.no