Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2017-2018.

evu_for_laerere_smal_versjon.jpg

Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2017 - 2018 - Suppleringsopptak

Søknadsfristen for lokalt suppleringsopptak til restplasser er nå gått ut og opptaket er ferdig. Dersom du er interessert i Matematikk eller Naturfag er fortsatt et par plasser ledig. Ta kontakt med UiB Videre snarest. 

Vi har tatt opp søkere med godkjent lærerutdanning. Dersom du for tiden ikke er ansatt i skolen og har egne elever, må du gjøre avtale med en skole at du kan få prøve ut undervisning med andres elever, siden flere av fagtilbudene har krav om praktisk utprøving av undervisningsopplegg.

Se for øvrig under hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til forkunnskaper som eventuelt gjelder.

Matematikk 1 - Matematikk 2 Ta kontakt med UiB Videre
Naturfag 1 - Naturfag 2Ta kontakt med UiB Videre
Norsk 1 - Norsk 2Fullt
Spansk 1Fullt


Organisering

Hvert studietilbod er på 30 studiepoeng og består av to emner à 15 studiepoeng. Det første emnet går høsten 2017 og det neste emnet våren 2018. Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Studieavgift og finansiering

Fristen for å søke stipend/vikarmidler gjennom Utdanningsdirektoratet gikk ut 1. mars.

Det er ingen studieavgift på disse videreutdanningstilbudene, men du må betale kr 550,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med eventuelt opptak.

Du må selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.