Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2018-2019. Søknadsfristen er 1. mars 2018. Du kan også søke om støtte til å ta andre videreutdanninger ved UiB.

evu_for_laerere_smal_versjon.jpg

Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

Universitetet i Bergen vil tilby videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk studieåret 2018-2019. 

Organisering

Hvert studietilbod er på 30 studiepoeng og består av to emner à 15 studiepoeng. Det første emnet går om høsten og det neste emnet om våren. Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Slik søker du

Søknader til disse 7 videreutdanningstilbudene skal gå gjennom Utdanningsdirektoratet. Direktoratet åpner for søknader fra 1. februar, og siste frist er 1. mars

Søk plass her

Skoleeier behandler søknader i første runde, deretter går søknadene videre til endelig behandling hos Utdanningsdirektoratet. Dersom du får innvilget ditt ønske om videreutdanning vil du få melding fra skoleeier om det i løpet av mai/juni. 

Les om hele søknadsprosessen steg-for-steg hos Utdanningsdirektoratet.

Søke støtte til andre videreutdanninger

Du kan også søke om støtte fra Utdanningsdirektoratet til å ta andre videreutdanninger ved UiB enn disse 7 fagtilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet. 

Dersom du ønsker å søke støtte til en annen videreutdanning, må du:

  1. Søke om støtte hos Utdanningsdirektoratet, innen fristen 1. mars
  2. Søke opptak til studiet direkte hos UiB, innen den fristen som er oppgitt for det aktuelle studiet

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Dette gjelder også dersom du får innvilget støtte til å ta andre videreutdanninger enn de 7 fagtilbudene som er listet opp over. Alle som får tilbud om plass må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med eventuelt opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

Opptakskrav

Les mer om hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til forkunnskaper som gjelder.

Suppleringsopptak

Dersom UiB har ledig kapasitet på ett eller flere av videreutdanningstilbudene etter at Utdanningsdirektoratet har tildelt studieplasser, vil vi kunne åpne for lokalt suppleringsopptak. Vi vil da kunne ta opp lærere/søkere med godkjent lærerutdanning helt frem til studiestart. Eventuelle ledige plasser vil da bli kunngjort på våre sider. 

 

     

    Les mer om hvert studietilbud