Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2018-2019. Søknadsfristen for søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet er nå gått ut. Eventuelle ledige restplasser vil bli kunngjort her i løpet av mai.

evu_for_laerere_smal_versjon.jpg

Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk studieåret 2018-2019. Søknadsfristen for direkteopptak gjennom Utdanningsdirektoratet gikk ut 1. mars.

Suppleringsopptak 

Dersom det blir ledige plasser etter at Utdanningsdirektoratet er ferdig med behandlingen av søknader, vil vi åpne opp for lokalt suppleringsopptak med søknad direkte til UiB. Vi vil da kunne ta opp lærere/søkere med godkjent lærerutdanning helt frem til studiestart.

Eventuelle ledige restplasser blir kunngjort her senest innen utgangen av mai. 

Organisering

Hvert studietilbod er på 30 studiepoeng og består av to emner à 15 studiepoeng. Det første emnet går om høsten og det neste emnet om våren. Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Søknadsprosessen

Frist for opptak gjennom Utdanningsdirektoratet gikk ut 1. mars. Skoleeier behandler søknader i første runde, deretter går søknadene videre til endelig behandling hos Utdanningsdirektoratet. Dersom du får innvilget ditt ønske om videreutdanning vil du få melding fra skoleeier om det i løpet av mai. 

Vi foretar suppleringsopptak til eventuelle ledige restplasser.

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Dette gjelder også dersom du får innvilget støtte til å ta andre videreutdanninger enn de 7 fagtilbudene som er listet opp over. Alle som får tilbud om plass må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med eventuelt opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

Søke støtte til andre videreutdanninger

Utdanningsdirektoratet kan også gi støtte til å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de 7 fagtilbudene over som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet. 

NB! Dersom du har søkt Utdanningsdirektoratet om støtte til andre studietilbud må du i tillegg søke om opptak direkte til UiB, innen søknadsfristen som er oppgitt for det aktuelle studiet. 

Se oversikt over alle videreutdanninger ved UiB

Opptakskrav

Les mer om hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til forkunnskaper som gjelder.

Les mer om hvert studietilbud: