Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

UiB tilbyr videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet studieåret 2018-2019. Søknadsfristen er 1. mars 2018.

evu_for_laerere_smal_versjon.jpg

Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

Universitetet i Bergen vil tilby videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk studieåret 2018-2019. Nærmere informasjon om studietilbudene, datoer for studiesamlinger mm. vil bli klart i begynnelsen av januar. 

Slik søker du

Søknader til disse videreutdanningstilbudene skal gå gjennom Utdanningsdirektoratet. Direktoratet åpner for søknader fra 1. februar, og siste frist er 1. mars. 

Skoleeier behandler søknader i første runde, deretter går søknadene videre til endelig behandling hos Utdanningsdirektoratet. Dersom du får innvilget ditt ønske om videreutdanning vil du få melding fra skoleeier om det i løpet av mai/juni. 

Suppleringsopptak

Dersom UiB har ledig kapasitet på ett eller flere av videreutdanningstilbudene etter at Utdanningsdirektoratet har tildelt studieplasser, vil vi kunne åpne for lokalt suppleringsopptak. Vi vil da kunne ta opp lærere/søkere med godkjent lærerutdanning helt frem til studiestart. Eventuelle ledige plasser vil da bli kunngjort på våre sider. 

Opptakskrav

Les mer om hvert av fagtilbudene for nærmere beskrivelse av nivå og hvilke krav til forkunnskaper som gjelder.

Organisering

Hvert studietilbod er på 30 studiepoeng og består av to emner à 15 studiepoeng. Det første emnet går om høsten og det neste emnet om våren. Spansk 1 er et rent nettstudium, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB.

Studieavgift og finansiering

Du søker stipend/vikarmidler gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars.

Det er ingen studieavgift på disse videreutdanningstilbudene, men du må betale kr 550,- i semesteravgift til Studentsamskipnaden. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med eventuelt opptak.

Du må selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.