Hjem

Etter- og videreutdanning

Kontakt UiB Videre

UiB Videre koordinerer etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Universitetet i Bergen. Se oversikt over hva vi gjør, og hvordan du kommer i kontakt med oss.

UiB Videre har følgende hovedoppgaver:

  • Koordinering og rådgivning ifht utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, finansering samt digitalisering
  • Kontaktpunkt for eksterne samarbeidsparter og oppdragsgivere
  • Markedsføring og profilering av UiBs samlede etter- og videreutdanningstilbud
  • Opptak og registrering av studenter til etter- og videreutdanningskurs
  • Koordinering av Faglig-pedagogisk dag for lærere og andre arrangementer
  • Koordinering av nasjonale EVU-satsinger ved UiB

Vi er 6 ansatte, og holder til i Nygårdsgaten 5, sentralt på UiBs campus i Bergen sentrum.

Kontakt oss:

Ann Margret Hauknes                               
Daglig leder
55 58 84 52 / 90 11 08 98
ann.hauknes@uib.no                                                                 
Daglig leder og kontaktperson for interne- og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere

Ingrid Losnegaard
Rådgiver (permisjon)
55 58 91 32
ingrid.losnegaard@uib.no

Ansvar for rådgivning innen bruk av digitale læringsressurser. Bistår i prosjektutvikling, preproduksjon og manusutvikling. Permisjon fra august 2017

Daniel Nygård
Rådgiver (vikar)
daniel.nygard@uib.no

Ansvar for rådgivning innen bruk av digitale læringsressurser. Vikar fra august 2017

Bjørg Hildeskår
Rådgiver
55 58 89 53
bjorg.hildeskar@uib.no

Fakultetskontakt og opptaksansvarlig for emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Saksbehandling, utredningsarbeid og rådgivning overfor fagmiljøer og EVU-administratorer ved fakulteter og institutter.

Britt Bruland
Førstekonsulent
55 58 89 52
britt.bruland@uib.no

Fakultetskontakt og opptaksansvarlig for emner ved Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design.

Bente Tollefsen Monsen
Førstekonsulent
55 58 89 56
bente.monsen@uib.no

Fakultetskontakt og opptaksansvarlig for emner ved Det psykologiske fakultet
og Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marianne Lundanes
Seniorkonsulent
55 58 33 07 / 92 49 61 09
marianne.lundanes@uib.no                                                                                                             

Markedsføring, nettsider, sosiale medier, Faglig-pedagogisk dag