Hjem
Click

Etter- og videreutdanning

Etterutdanning for lærarar

Fagleg-pedagogisk dag 2016

Her kan du laste ned presentasjonar frå Fagleg-pedagogisk dag 2016 og sjå eit utval forelesningar i opptak.

fagped25.jpg

Fagleg-pedagogisk dag ved UiB 2016
Foto:
Eivind Senneset

Om fagleg-pedagogisk dag

Fagleg-pedagogisk dag vert arrangert første fredagen i februar kvart år, og er ein møtestad for fagleg oppdatering og nettverksbygging.

Denne dagen byr Universitetet i Bergen på eit utval opne førelesingar frå aktuell forsking innan alle fagfelt. Fleire av fagmiljøa ved UiB presenterer gode undervisningsopplegg for ulike klassetrinn.

Sjå forelesningar på nett

Nokre utvalde forelesninger på Jusbygget vart sendt direkte på nett. Sjå opptak her

Program og presentasjonar

Her kan du sjå programmet for kvart fakultet, og du kan også laste ned programfolderen. Presentasjonar frå forelesningane vert også gjort tilgjengelege her, sjå lenker nedst på sida.

Program 2016

Min timeplan

Last ned oppdatert program

Utstillarar

Fleire UiB-miljø stilte med stand, i tillegg til eksterne læremiddelfirma og liknande.

Casio Scandinavia
Etter- og videreutdanning ved UiB
Fagbokforlaget
Forskningsdagene UNG
Frederiksen Scientific AS
Fybikon AS
Gammadata Norge AS
Gyldendal Undervisning
Holbergprisen i skolen
NIT AS
Norsk Lektorlag
UiB Alumni
Uni Research
Universitetet i Bergen  - skoleprosjektet
Utdanningsforbundet Hordaland
VilVite, Bergen Vitensenter AS

Kontakt UiB

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator for Fagleg-pedagogisk dag:

Marianne Lundanes, e-post: marianne.lundanes@uib.no,
tlf: 55 58 33 07 / 92 49 61 09