Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning for helsesektoren

Jobber du i helsesektoren og ønsker deg mer kunnskap og kompetanse? Våre videreutdanninger rettet mot helsesektoren spenner fra kortere enkeltkurs til fullt masterprogram. All undervisning foregår på deltid og kan kombineres med jobb.

for_helsesektoren.jpg

Videreutdanning for helsesektoren
Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud for deg som jobber i helsesektoren og ønsker mer kompetanse.

Masterprogram i helseledelse

Erfaringsbasert masterprogram i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi består av tre frittstående kurs og en masteroppgave. Du velger selv om du vil ta ett eller flere kurs, eller ta alle tre kurs pluss masteroppgave og oppnå full mastergrad. Opptak til kurs hver høst og til masteroppgaven hvert år i januar.

KursNeste opptak
HelseledelseJuni 2018
Kvalitetsforbedring i helsetjenestenJuni 2018
HelseøkonomiJuni 2018
MasteroppgaveJanuar 2018

 

Muskelskjelett - kurs for helsepersonell

Videreutdanningskurs for manuellterapeuter og andre offentlig godkjente helsepersonellgrupper som behandler pasienter med muskelskjelettplager. Se oversikten under for når de ulike kursene går.

 

Psykologi og musikkterapi

Vi har tilbud om videreutdanning på deltid innen operativ psykologi, sorgutdanning og musikkterapi innen eldreomsorgen.

KursNeste kurs
Operativ psykologiHøst 2017.
Søknadsfrist 24. september
SorgutdanningIkke avklart
Musikkterapi i eldreomsorgIkke avklart