Hjem

Universitetet i Bergen

Etter- og videreutdanning

Finn kurs for etter- og videreutdanning

Filtrer på høst og vår

Arabisk

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid med helgesamlinger ved UiB, og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller hele mastergraden.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Nytt kurs på deltid starter ved UiB våren 2018.

Forskning i og på museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs for museumstilsette som skal gje kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

GeoGebra for lærere

Matematisk institutt ved UiB tilbyr to samlingsbaserte videreutdanningskurs i GeoGebra for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Kursene skal gi solid kompetanse i bruk av GeoGebra som undervisnings- og læringsverktøy. Husk å søke Utdanningsdirektoratet om støtte til studieavgift innen 1. mars 2018!

Geografi, ressursforvaltning og samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging eller ressursforvaltning og ønsker deg mer kunnskap om økonomisk globalisering, miljø og bærekraftig utvikling? Ved Institutt for geografi kan du ta videreutdanningskurs på deltid.

Geovitenskap for lærere

Institutt for geovitenskap tilbyr i samarbeid med Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo og Skolelaboratoriet i realfag ved UiB en kursrekke på fire moduler innen geofag. Kursene består av 50 % geofag og 50 % didaktikk.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid for deg som jobber i helsesektoren. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram.

Hermod: Kommunikasjon i forskning, kultur og forvaltning

Hvordan jobbe strategisk med kommunikasjon innenfor forskning, kultur og forvaltning? Nytt kurs på deltid starter ved UiB våren 2018.

Kinesisk

Har du lyst til å lære deg kinesisk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret.

Musikkterapi i eldreomsorg

Musikkterapi i eldreomsorg er et videreutdanningstilbud på deltid for musikkterapeuter som ønsker bredere innsikt i hvordan musikkterapi kan bidra til god omsorg for eldre med ulike typer helseutfordringer.

Muskelskjelett - videreutdanningskurs

UiB har tilbud om videreutdanningskurs på deltid for offentlig godkjent helsepersonell som behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved Universitetet i Bergen kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Velg mellom enkeltemner, eller ta fullt årsstudium.

Norskkurs, trinn 3 - nettstudium

Ved UiB kan du som har et annet morsmål ta norsk trinn 3 som nettkurs på deltid. Kurset går normalt hvert vårsemester.

Norsk som andrespråk - Prisme

Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Studiet består av eitt emne om hausten, og to heilt nye parallelle emner i vårsemesteret. Husk å søke støtte hos Utdanningsdirektoratet innan 1. mars 2018, dersom du planlegg å ta Prismestudiet 2018-2019!

Pedagogikk og psykologi

Det psykologiske fakultet tilbyr flere ulike videreutdanningskurs innen fagområdene pedagogikk og psykologi. Alle kurs går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb.

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av sju frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter våren 2018.