Hjem

Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Hvordan bli synlig? Hvordan skriver du en slagkraftig kronikk? Hvordan dokumenterer du effekten av det du gjør? UiB tilbyr nå videreutdanningskurs i kommunikasjonsarbeid.
Vil du utvikle digitale læringsressurser for nye eller eksisterende videreutdanningskurs? Søk om Mobilpakken fra UiB Videre, som inneholder det du trenger for å spille inn enkle forelesningsvideoer eller lydfiler.
Hvordan kan økt kulturforståelse gi styrket yrkeskompetanse? Hvilke misforståelser kan oppstå i møtet mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn? Det er noen av spørsmålene som står sentralt i det nye deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon.
– Jeg har lyst til å lære meg arabisk for å kommunisere bedre med arabisktalende pasienter, sier Tobias Franke. Legen fra Lærdal startet denne uken på det flunkende nye nettstudiet i arabisk ved UiB.
- Jeg har hatt lyst til å studere kinesisk lenge, sier Arnt Jostein Førde. Han er nå i gang med nettstudier i kinesisk på deltid ved UiB.
Ferdig med sommerferie og lurer på om du skal ta deltidsstudier ved siden av jobben i høst? Vi har fortsatt ledige plasser på flere av våre videreutdanningskurs.
- Praktiser språket med arabisktalende så fort som mulig og ikke vær redd for å gjøre feil, sier bachelorstudent Tor Hallvard Johansen. Han anbefaler ferske arabiskstudenter å kaste seg ut i det og ikke være redd for å bruke språket.
- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for det nye nettstudiet i arabisk språk og kultur som starter ved UiB til høsten.
- Hvis du kjenner de klassiske litterære sjangrene godt, kan analyseverktøyene brukes på alle typer sjangre, sier førsteamanuensis Anders M. Gullestad. Han har ansvar for litteraturemnene på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2.
- Vi håper denne veilederen skal være til hjelp for alle som jobber med nettundervisning, sier Toril Eikaas Eide. Hun har vært sentral i arbeidet med å utarbeide en veileder for god kvalitet i nettundervisning, som nylig ble lansert i Bergen.
- Videreutdanningen i GeoGebra er veldig nyttig, og alle oppgavene vi får her på kurset kan jeg bruke direkte i egen undervisning, sier matematikklærer Emil Thune. Han får dekket studiekostnader gjennom Utdanningsdirektoratets 'Kompetanse for kvalitet' - ordning.
Rekordmange lærere fikk faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning på UiBs årlige etterutdanningsdag for lærere fredag 3. februar, som ble rundet av med jazzkonsert i Universitetsaulaen.
- Jeg forventer meg forelesninger med faglig dybde, og helst en spennende innfallsvinkel, sier Carl-Tore Ellertsen, lærer ved Lynghaug skole i Bergen. Sammen med over 900 lærerkolleger deltar han i dag på Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen.
Er du lærar med ansvar for å rettleie nyutdanna kollegaer? UiB startar opp mentorutdanning.
Hvordan forebygge ulykker og andre uønskede hendelser, ved hjelp av systematisk HMS-arbeid og ulike metoder for risikovurdering? Charlotte Byrkjeland og Thomas Clemm har tatt videreutdanning i risikoanalyse ved UiB.
- Med et arbeids- og næringsliv i kontinuerlig omstilling blir etter- og videreutdanning stadig viktigere i følge Anders K. Rinna fra Kunnskapsdepartementet, en av innlederne på UiBs årlige EVU-forum. Du finner presentasjoner fra alle innlederne her.
- Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena.
- Jeg ønsker meg større forståelse for hvordan økonomien påvirker viktige beslutninger i helsevesenet, sier Linda Eikefet Revheim. Hun er i gang med deltidsstudium i helseøkonomi ved siden av jobben som avdelingsleder for somatisk poliklinikk ved Voss sjukehus.

Sider