Hjem

Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

– Jeg har lyst til å lære meg arabisk for å kommunisere bedre med arabisktalende pasienter, sier Tobias Franke. Legen fra Lærdal startet denne uken på det flunkende nye nettstudiet i arabisk ved UiB.
- Jeg har hatt lyst til å studere kinesisk lenge, sier Arnt Jostein Førde. Han er nå i gang med nettstudier i kinesisk på deltid ved UiB.
Ferdig med sommerferie og lurer på om du skal ta deltidsstudier ved siden av jobben i høst? Vi har fortsatt ledige plasser på flere av våre videreutdanningskurs.
- Praktiser språket med arabisktalende så fort som mulig og ikke vær redd for å gjøre feil, sier bachelorstudent Tor Hallvard Johansen. Han anbefaler ferske arabiskstudenter å kaste seg ut i det og ikke være redd for å bruke språket.
- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for det nye nettstudiet i arabisk språk og kultur som starter ved UiB til høsten.
- Hvis du kjenner de klassiske litterære sjangrene godt, kan analyseverktøyene brukes på alle typer sjangre, sier førsteamanuensis Anders M. Gullestad. Han har ansvar for litteraturemnene på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2.
- Vi håper denne veilederen skal være til hjelp for alle som jobber med nettundervisning, sier Toril Eikaas Eide. Hun har vært sentral i arbeidet med å utarbeide en veileder for god kvalitet i nettundervisning, som nylig ble lansert i Bergen.
- Videreutdanningen i GeoGebra er veldig nyttig, og alle oppgavene vi får her på kurset kan jeg bruke direkte i egen undervisning, sier matematikklærer Emil Thune. Han får dekket studiekostnader gjennom Utdanningsdirektoratets 'Kompetanse for kvalitet' - ordning.
Rekordmange lærere fikk faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning på UiBs årlige etterutdanningsdag for lærere fredag 3. februar, som ble rundet av med jazzkonsert i Universitetsaulaen.
- Jeg forventer meg forelesninger med faglig dybde, og helst en spennende innfallsvinkel, sier Carl-Tore Ellertsen, lærer ved Lynghaug skole i Bergen. Sammen med over 900 lærerkolleger deltar han i dag på Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen.
Er du lærar med ansvar for å rettleie nyutdanna kollegaer? UiB startar opp mentorutdanning.
Hvordan forebygge ulykker og andre uønskede hendelser, ved hjelp av systematisk HMS-arbeid og ulike metoder for risikovurdering? Charlotte Byrkjeland og Thomas Clemm har tatt videreutdanning i risikoanalyse ved UiB.
- Med et arbeids- og næringsliv i kontinuerlig omstilling blir etter- og videreutdanning stadig viktigere i følge Anders K. Rinna fra Kunnskapsdepartementet, en av innlederne på UiBs årlige EVU-forum. Du finner presentasjoner fra alle innlederne her.
- Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det nye videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena.
- Jeg ønsker meg større forståelse for hvordan økonomien påvirker viktige beslutninger i helsevesenet, sier Linda Eikefet Revheim. Hun er i gang med deltidsstudium i helseøkonomi ved siden av jobben som avdelingsleder for somatisk poliklinikk ved Voss sjukehus.
Juliane vil lære seg et språk som ikke alle andre kan. Karolina vil gjerne reise tilbake til Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen.
- UiB skal være en attraktiv kursleverandør for både offentlige og private aktører, sier viserektor Oddrun Samdal, og trekker frem digitalisering, dialog med eksterne oppdragsgivere og fokus på etterutdanning som viktige satsingsområder for nye UiB Videre.
- Demokratiet som styreform er satt under press, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk. Han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i demokratibygging ved UiB, som skal gi studentene solide kunnskaper om demokratiseringsprosesser og trening i praktisk demokratistøtte.

Sider