Hjem

Lærerutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Har du høgare utdanning, og ønsker å bli lærar? Då er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vegen å gå.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) passar for deg som har høgare utdanning, og ønsker å undervise i skolen.
Foto:
Ingunn Voster

Kva er PPU?

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit eittårig påbyggingsstudium som kvalifiserer deg til å undervise frå femte trinn på barneskolen til vidaregåande skole og vaksenopplæring.

På Universitetet i Bergen (UiB) kan du bli lærar på to ulike måtar:

  • Ta ei femårig lektorutdanning
  • Ta ein bachelorgrad eller mastergrad, og deretter bygge på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Obs! Frå haust 2019 vil det bli innført krav om fullført mastergrad for opptak til PPU. I 2018 er det med andre ord siste moglegheit til å ta PPU utan mastergrad. 

PPU må ikkje bli forveksla med årsstudiet i pedagogikk, som ikkje kvalifiserer deg for læraryrket.

Kva utdanningar tilbyr UiB?

Universitetet i Bergen tilbyr fire ulike praktisk-pedagogiske utdanningar:

Kven kan søke PPU?

For å kome inn på PPU treng du:

  • 180 studiepoeng med høgare utdanning
  • fagleg fordjuping i minst eitt undervisningsfag (søkarar med to fag vil bli prioritert)
  • at UiB tilbyr fagdidaktikk i undervisningsfaget/undervisningsfaga. Didaktikk er læra om undervisning og læring i eit fag. 
  • minimum 60 studiepoeng i undervisningsfaget/-faga
  • normalt eit snitt på minst C i undervisningsfaget/-faga som utgjer opptaksgrunnlaget. Karaktersnittet blir rekna ut på grunnlag av dei 60 studiepoenga som gir opptak.

I tillegg må du levere gyldig politiattest ved semesterstart.

Korleis søker du?

PPU startar kvar haust og har søknadsfrist 15. april. Det vil bli opna for søking i Søknadsweb frå februar 2018.