Hjem

Utdanning

bilateral

City University of Hong Kong og Det humanistiske fakultet (BILATERAL - Utvekslingsavtale)

  • LandHong Kong
  • ByKowloon
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeBilateral

Om avtalen

Kven kan søke

Bachelor- og masterstudenter på digital kultur blir prioritert, men andre studentar som ønskjer å ta emner ved School of Creative Media kan også søkje.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i digital kultur: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei siste to semestera av bachelorprogrammet. Ta kontakt med studierettleiar for å planlegge tidspunkt for utveksling.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Emna ved City University of Hong Kong, School of Creative Media, blir underviste på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor humanistiske fag. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

City University of Hong Kong, School of Creative Media har et særlig relevant tilbud til studenter på Digital kultur.

Studieavgift

Avtalen med School of Creative Media, City University of Hong Kong inneber gjensidig utveksling av 5 studenter i eitt semester kvart år, med fritak for studieavgift.

Studentar må også semesterregistrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

City University Hong Kong (CityU) vart etablert i 1994 og har dei siste åra gjort det sterkt på internasjonale universitetsrankingar. CityU er blant topp 10 i Asia and i topp 50 i verda. Det er eit universitet som veks raskt med 20 000 studentar, 6500 av dei på masternivå, og om lag 1000 vitksapleg tilsette.

Hong Kong har om lag 7 millionar innbyggarar og er ei fascinerande blanding av det kinesiske og det britiske, det austlege og det vestlege. Studentar som reiser til Hong Kong vil oppdage at byen har langt meir å by på enn skyskraparane på Hong Kong Island.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader men etterspurnaden er større enn tilbodet, slik at dei kan ikkje tilby bustad til alle utvekslingsstudentar. Informasjon både om studentbustadene og korleis ein kan finne bustad på den private marknaden finn du på denne nettsida.

Semesterinndeling

September til desember og januar til mai.

Informasjon