Hjem
Click

Utdanning

erasmus+

Vrije Universiteit Brussel og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByBrussel
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på studieprogramma i samanliknande politikk, men også studentar frå administrasjon og organisasjonsvitskap og andre samfunnsvitskapelege fagområde kan søke. I fall det er fleire søkarar enn ledige plassar vil studentar som går på studieprogramma i samanliknande politikk bli prioriterte. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Det er mogeleg å søke for eitt semester, eller for eit heilt år, men Vrije Universiteit Brussel tilbyr berre engelske emne om hausten. Ver merksam på at eksamensperioden er i januar. For studentar på høgare grad kan ein tilrettelegge for utreise i tredje semester dersom ein har nytte av eit opphald i Brussel i samband med masteroppgåva.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise på utveksling ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester av studiet. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er flamsk og engelsk. Det er anbefalt at studentar som skal følge undervisning på engelsk har kunnskapar tilsvarande B1-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Lærestaden tilbyr språkkurs til innreisande studentar.

Kva emne kan eg ta

The Department of Political Science tilbyr berre engelske emne om hausten. Dei samarbeider med Institute of European Studies (IES) og Brussels Institute for Contemporary China Studies (BICCS) som har eigne studieprogram. På denne nettsida finn du informasjon for innreisande studentar og oversikt over det aktuelle emnetilbodet ved universitetet. Du kan kan òg velje emne frå dei andre institutta ved fakultetet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Kvart av emna dette universitetet tilbyr utgjer gjerne 3-6 ECTS.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald eller nivå med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vrije Universiteit Brussel blei grunnlagt i 1834, uavhengig av både stat og religiøse institusjonar. Det var i utgangspunktet tilknytt det fransktalande frie universitet i byen, men blei skilt ut som ein eigen institusjon i 1970. Universitetet har 11 000 studentar og åtte fakultet. Begge dei to campusane ligg sentralt i Brussel.

Brussel er hovudstad i Belgia og eit viktig administrativt sentrum for Den europeiske unionen. Området kring Brussel utgjer ein sjølvstendig region som korkje høyrer til det nederlandsktalande Flandern eller det fransktalande Vallonia, og både nederlandsk og fransk er offisielle språk i byen. Brussel har om lag 1,1 millionar innbyggarar og om lag ein tredjedel av desse kjem frå andre land. Forutan det politiske livet her, er byen velkjend for god sjokolade, øl og vaflar. Brussel lufthamn har verdas høgaste omsettingstal for sjokolade.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus, og hjelper elles til med informasjonsformidling for studentar som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2017

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2016 - 05.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale å se etter bolig tidlig, helst i starten av juni. Ellers vil jeg anbefale å dra på ESN sine events i starten av semesteret. Her fikk jeg gode tips om både byen og møtte mange hyggelige folk. Faglig sett er man godt rustet fra UiB, men som sagt kreves det litt større kjennskap til EU-rett i flere fag, uten at dette er noen hindring.

Angående språk, så foregår alt av det faglige på engelsk. Avhengig av hvor godt man behersker engelsk, bør man ikke undervurdere språkbarrieren. Et tips kan være å høre på engelske podcaster, lese engelske bøker osv på forhånd, slik at man er litt inne i det. Både fransk og nederlandsk er offisielle språk i byen for øvrig, men fransk er absolutt overrepresentert. Derfor skader det ikke å ha litt franskkunnskaper på forhånd heller.

Ellers vil jeg anbefale å nyte det Brussel har å by på som internasjonal storby, og møte folk med åpent sinn.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk utelukkende i seminirarform, hvor professoren er tett på studentene. Det blir krevet en del muntlig deltagelse underveis
i forelesningene, og deltagelse kan ha innvirkning på sluttkarakteren. I to av fagene jeg tok skulle vi skrive en akademisk artikkel, hvor kun denne telte på sluttkarakteren. Bruk av power point hos noen, men ikke alle.

Vurdering av emnetilbodet

Stort sett meget bra. De fleste foreleserne behersker engelsk meget godt. Samtidig er de flinke til å ikke prate for fort, slik at det går greit å følge med. Det kreves, særlig i noen fag, relativt stor grad av forberedelse til hver forelesning. Dette gjør forelesningene komprimerte og siktet inn på spesifikke tema hver gang. Dette er ikke ulikt seminar/storgruppeformen ved UiB.

Flere av forelesningene varer i 3 timer, noe som kan være litt slitsomt, men man blir vant til det. Man må også regne med at flere av forelesningene i noen fag er på ettermiddag/kveldstid. Alt i alt preges forelesningene av høy kvalitet med meriterte forelesere. Her vil jeg særlig fremheve Selected topics of Company and Association law, som jeg anbefaler på det sterkeste.

I de fagene ( Int. Economic Law of Int. Financial Law) hvor man skal skrive artikkel, får man god trening i hvordan å skrive akademisk engelsk og gjøre forskning på en dypere måte enn vi gjør i Bergen (frem til skriving av masteroppgave). Derfor er disse fagene å anbefale for å få en følelse av hvordan det er å skrive og gjøre research ifb med masteroppgave.

Samlet sett var jeg godt fornøyd med emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært høyt. Det er et stort fokus på EU-rett og annen internasjonal rett her, hvilket gir en ny dimensjon
i forhold til tilbudet ved UiB. I noen fag opplever jeg at større kunnskap til materiell EU-rett er en fordel, slik at dette kan være en utfordring i starten. Det er også en helt ny erfaring å både blir undervist i, skrive og diskutere jus på engelsk. Dette tar litt tid å komme inn i, men det går raskere enn man tror.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er nokså hyggelig, med gode kafe- og spisemuligheter. Innvendig er VUB en skikkelig labyrint, og det er lett å gå seg vill når man skal ta seg til forelesningene i starten. Her er et tips å laste ned VUB Campus appen, hvor alle fagene man har blir lagt inn og hvilket seminarrom de er i. Bruk den eller sjekk timeplanen jevnlig, for bytte av rom skjer innimellom.

Brussel er en veldig flott by. Samtidig som den er en europeisk storby er den fortsatt ikke for stor til at man lett
kan gjøre seg kjent. Jeg liker spesielt områdene rundt La Bourse, Saint Catherine og Place Royal. Plutselig er man omringet av store, majestetiske bygg fra Leopold-tiden, og på den andre siden av gaten kan det være hippe kaffebarer og kule klesbutikker. Jeg anbefaler å kjøpe seg metrokort, slik at man kan komme seg rakst og smidig rundt på både metroen og buss. Selv kjøpte jeg bysykkel-abonmomenet, hvilket jeg også har hatt glede av. Brussel er ikke hva man kaller en typisk sykkelby, men man kan fint komme seg rundt på sykkel også. En fordel med sykkel er også at man får sett mer av byen.

Videre er det flere hyggelig barer og restauranter som man bør besøke. Belgisk øl, vafler og sjokolade er opplevelser i seg selv.

Ellers er det utrolig spennende å bo i en europeisk metropol. Man merker vibben av EU og makteliten rundt området Luxembourg og Schuman. Vil anbefale å gå på visitt hos EU-Parlamentet hvis man får til det.

Bustad

Jeg søkte først om å bo på universitetsområdet og boligene der, men her var det fullt i starten av juni. Jeg søkte deretter om å bo på Van Orley Student-House, og fikk heldigvis plass der. Det angrer jeg ikke på et sekund. Van Orley må være det mest fantastiske stedet å bo som utvekslingsstudent i Brussel, uten tvil. Det er kort fortalt en gammel bank som er gjort om til studenthjem. Det er ca 100 studenter innlosjert på enten dobbelt- eller singelrom til enhver tid. Selv fikk jeg tak i singelrom, og har vært veldig fornøyd med det. Van Orley er supersosialt med folk fra alle verdenshjørner. Det er også god spredning på hva folk studerer og hvilke universitet man går på. Middag lages på felles kjøkken som finnes i flere etasjer, slik at det alltid går an å lage mat (man står ikke i "kø").

For et singelrom på Van Orley betaler jeg 550 euro i måneden. Det er en helt kurant pris sett i sammenheng med utbyttet man får av å bo her. Et tips er å søke Van Orley før man gjøre noe som helst annet (ift.bolig).

For øvrig ligger Van Orley i området Botanique, og er meget sentralt ift både metro, buss og bysykler. Det tar meg 15 min å gå til kjernen av Brussel som Grand Place, La bourse etc. Bruker ca 35 min med metro+ buss fra Van Orley til universitetsområdet.

Sosialt miljø

Anbefaler sterkt å bli med på alle ESN-events i starten og også underveis. De har kickoff-week med diverse fester og utflukter til b.la Brugge, Ghent, Antwerpen og Amsterdam. Anbefaler på det aller sterkeste å dra til disse byene hvis man får tid. Brugge og Ghent er bare en knapp time unna Brussel med tog, slik at det passer fint med en dagstur til disse svært koselige belgiske byene. Selv var jeg også i Amsterdam under oppholdet, og som bare er 2,45 t unna med buss.

Ellers trenger ikke det sosiale liv på Van Orley noen introduksjon. Her kan man være så sosial man bare vil, og det er garantert at man vil finne noen man finner tonen med. Her har det vært både internasjonale middager, fotballtreninger og andre sosiale events.

Jeg rakk også å bli kjent med noen belgiske studenter. Disse var veldig hyggelige og virket interessert i å lære om Norge og norsk kultur. Gjennom disse fikk jeg også et innblikk i belgisk kultur , i tillegg til praktiske tips om både byen og det faglige. Kulturforståelse er sånn sett også noen man sitter igjen med etter et halvt år i Brussel. Jeg vil absolutt anbefale utveksling til Brussel og VUB.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2016 - 05.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse er vel det viktigste å finne seg et sted å bo.
Praktiske tips må være å gjøre litt god research på byen, Brussel har utrolig mange fine perler om man leter litt - områder som St. Katherine, Chatelain, Flagey er superkoselige alternativer til det litt turistifiserte sentrum med masse kule butikker, barer, matmarked etc. Tenk også på om du har lyst til å skaffe deg en sykkel, det finnes ganske bra sykkelveier og bysykler. Er man under 24 år får man også et bevis fra VUB som gjør at du får kjøpt metrokort for et helt år veldig billig. En ting som jeg angrer på at jeg ikke fikk til er å være med som tilskuer på møte i EU-parlamentet, dette er ikke så ofte så det gjelder å sjekke kalenderen på nettsidene deres i god tid hvis man har lyst til det.

Undervisningsformer

Undervisningen er klasseromsbasert, med ca. 20-30 studenter + professor. Det varierer litt fra fag til fag om det er ren forelesning fra professorens side, eller om det forventes at studentene bidrar med diskusjon. Man har kanskje to eller tre timer i uken i noen fag, også det samme i andre fag bare at dette ikke gjelder hver eneste uke. Som regel har man readings som må forberedes til timene. Disse kan noen ganger virke overveldende, men er egentlig helt overkommelig for en UiB-student.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er greit, er en del fag man kan velge i. Både EU-rettslige emner, internasjonal og komparativ rett og mer forretningsjuss. Men vær forberedt på at noen av fagene kanskje kan kollidere i timeplanen, slik at du må bytte når du kommer ned dit.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg sitter igjen med er nok en større forståelse for EU-retten, da vi var inne på dette i nesten alle fagene jeg hadde - både de som var EU-rettsfag, men også de som var mer generelle. Man har fagene sammen med de belgiske studentene, som som regel er hakket mer forberedt enn Erasmus-studentene. Dette gjør at undervisningen er seriøs og at man har muligheter for et godt faglig utbytte. Professorene er flinke, og kan mye. De er også flinke i engelsk, og i noen av fagene er det innleveringer som må skrives så man har også svært gode muligheter for å utvikle engelsken sin.

Ellers når det gjelder språk kan man få brukt fransken sin dersom man kan fransk, de aller fleste i butikker og på restauranter snakker til deg på fransk. De har også diverse språkkurs på skolen, der man for eksempel har fem timer fransk i uken med en internasjonal gruppe. Jeg gjorde dette, og det var veldig gøy!

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet er ikke spesielt vakkert, men det ligger i Etterbeek som er et hyggelig område av Brussel der man kommer seg enkelt til sentrum, til Ixelles - som har restauranter, barer og utesteder, og til Louise som har den beste shoppingen.

Bustad

Jeg var så heldig å få bo hos familievenner. Egentlig tenkte jeg å bo på U-residence på skoleområdet, som sikkert hadde vært helt greit. Tror det er ganske nytt. Og som skrevet over, skolen ligger ganske bra til mtp på steder å dra ut og selvfølgelig digg å være så nærme skolen. Jeg ville kanskje prøvd å sett etter en leilighet i Ixelles om jeg skulle dratt på nytt. Da er man midt i smørøyet, og har mange hyggelige steder i gåavstand, og bor ca. midt mellom sentrum og skolen. Det finnes mange nordmenn i Brussel som flytter til og fra, så et tips er å melde seg inn i grupper på Facebook om nordmenn i Brussel, der kan det dukke opp gode dealer for korttidsleie.

Sosialt miljø

Brussel er så sosialt som du gjør det til selv. Jeg vil anbefale at du blir med på arrangementer i regi av Erasmus-gruppen på skolen, ESN, i starten. De arrangerer Erasmus-tuesday, og diverse dagsturer til andre byer i Belgia.

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

22.09.2014 - 06.02.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ordne deg bolig raskt, ettersom jeg hørte at noen hadde litt problemer med å finne noe raskt. Universitetet har flere lenker til ulike boliger.

Undervisningsformer

Forelesninger en gang i uken i alle fagene jeg hadde. Litt uvant opplegg i forhold til universitetet hjemme ettersom det var få bøker, og det å finne egne kilder var viktig i visse fag. Men mange av foreleserne har power point slides, så viktig å møte opp i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Variert utvalg av fag. Alle på engelsk. Jeg ville sett an timeplanen litt ved valg av fag for mange av de ulike fagene har forelesninger samme dag.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på engelsk, og alle foreleserne var relativt flinke. I noen fag forventes det kanskje at man har litt mer bakgrunnskunnskap i EU rett enn det jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet ligger rundt 20 minutter unna sentrum. Greit område, nærme matbutikker, bra kantine, opinion kafe og bibliotek. Brussel er en relativt liten, men veldig fin by. Lett å gjøre seg kjent, og bra kollektivtrafikk med både buss og t-bane i nærheten av universitetet.

Bustad

Bodde selv på universitetsområdet. Veldig greit i forhold til skolehverdagen, og relativt nærme sentrum. Ca. 20 minutter unna sentrum med t-banen. Bodde på U-residence, en relativt ny studentbolig. Selve stedet var greit, men ikke veldig fornøyd med mangel på komfyr og mangel på svar fra u-residence dersom man hadde noe spørsmål før man dro eller under oppholdet.

Sosialt miljø

Bra sosialt miljø. En del aktiviteter i starten og gjennom skolehalvåret som gjør at man lett kan bli kjent med andre erasmus studenter og evt. belgiske studenter. Veldig lurt å bli med på de aktivitetene som esn planlegger hvis man vil bli kjent med folk. Det er ulike aktiviteter som turer til andre byer, pub-runder, karaoke osv. Jeg ville også anbefalt å melde seg på campus tour og city tour når man får mail om dette før man starter opp i september.

Informasjon