Hjem
Click

Utdanning

erasmus+

University of Southampton og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • BySouthampton
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen. Søkarar frå andre fagområde kan vurderast om det er ledige plassar. Du skal ha tatt minimum 60 studiepoeng før utreise. Det er berre mogeleg å søke for eit semester. Om det er søkarar frå masternivå vil desse få prioritet.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Universitetet anbefaler at du har engelskkunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR).

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Instituttet for Politics & International Relations tilbyr ei rekke ulike emne innanfor statsvitskap og internasjonale relasjonar. På denne nettsida finn du ei oversikt over emnetilbodet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS (120 CATS) per år. Kvart emne svarer vanlegvis til 7.5 ECTS.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Southampton er eit offentleg breiddeuniversitet med røter tilbake til 1862. Det er delt inn i åtte fakultet og har om lag 23 000 studentar. Av desse er rundt 5000 internasjonale studentar. Hovudcampusen ligg i bydelen Highfield. I tillegg til denne, og tre andre campusar i sentrum, har universitetet ei avdeling for kunstfag nær Winchester og ei avdeling for ingeniørfag i Malaysia.

Southampton er den største byen i Hampshire, og ligg på kysten, ein times reise sør for London. Her bur om lag 250 000 menneske. I området South Hampshire, som omfattar området kring Portsmouth og Southampton, bur det heile 1,5 millionar menneske. I vikingtida var byen ei viktig handelshamn. Etter kvart blei det òg ei viktig importhamn. Titanic si første og siste reise starta i Southampton 10. april 1912.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader som Erasmus-studentar kan søke om plass på. Bustadkontoret hjelper òg studentar som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2017

Studieåret 2016/17 (haust og vår) - MA i arkeologi

Studieåret 2016/17 (haust og vår) - MA i arkeologi

15.08.2016 - 30.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær innstilt på at dette kommer til å bli et fantastisk, men krevende semester. Det forventes mye av studentene, men dette har du igjen for når du drar hjem.

Undervisningsformer

Forelesning, seminar, kollokvie og praksis

Vurdering av emnetilbodet

På bachelor, veldig bra. Til master, fantastisk for maritim og osteologi.

Fagleg utbyte og språk

Fantastisk. Dette er et Russell group universitet og har derfor et stort fokus på forskning og videreformidling av dette. Foreleserne kan det de snakker om, brenner for faget og ønsker at du skal gjøre det samme. Fag her er mye mer praktisk rettet mot kommersiell arkeologi enn i Norge, og har derfor en stor praktisk komponent som vil komme godt med når man skal søke jobb. Til gjengjeld er arbeidskravene høye og det er "fullt kjør" hele året, men dette kommer også godt med senere og man sitter igjen med et stort faglig utbytte - og så er jo mestringsfølelsen på topp når man har kommet seg gjennom.

Jeg hadde selv ingen språkvansker, men det er tilbud om oppfølging i form av kurs, oppfølging på biblioteket, og om man har problemer, var det bare å ta kontakt med ansatte for råd.

Universitetsområdet og byen

Det er to campuser, ett for humaniora og ett for øvrige fag. Disse er 5-10 minutters gange fra hverandre. I tillegg er det diverse ressurser rundt om i byen, men de bruker man sjeldent. På hovedcampus er det døgnåpent bibliotek, og her finner man også studentsenter, treningssenter og svømmehall, osv. Hovedcampus er også et delvis parkområde, mens humanioracampus grenser til byens "common", som er en stor park og fellesareal for innbyggerne.

Personlig syntes jeg ikke at selve byen var så spennende, men det finnes noen perler. Det er ruiner etter middelaldermuren- og slottet i bykjernen, de har ei husrekke fra Tudor-tiden, og de har diverse sjøfartsmuseum som inneholder diverse arkeologisk materiale, inkludert et skip og dets mannskap som sank i 1545.

Bustad

Det er viktig å finne et godt strøk å bo i. Som de fleste engelske byer av en viss størrelse, har Southampton visse bydeler med høyere kriminalitet enn andre og disse bør man prøve å unngå. Jeg ville holdt meg til "stripa" mellom campus og byen, dvs. områdene Highfield (campus), Portswood (studentstrøk, men fremdeles nærme campus), og selve sentrumskjernen. Da er man også garantert bussforbindelse. Hvor man bor avhenger av hva man ønsker å få utav oppholdet.

Sosialt miljø

For de fleste studenter finner man det man ønsker i Southampton, og det finnes flere societies og sportsklubber man kan bli medlem av. Det organiseres faste utekvelder for studenter, og de fleste er gratis. Hadde jeg kommet tilbake igjen, så hadde jeg som "moden" student bosatt meg i nabobyen Winchester som ligger én time unna. Det er en nydelig by hvor det "skjer" litt mer kulturelt (teater, konserter, nydelige kirker og parker), og turen mellom byene ansees som langdistanse (har tydeligvis aldri tatt buss i Norge...) og du har derfor tilgang til bord, støpsel og behagelige seter som gjør det mulig å jobbe på turen. Som en ordinær student som vil ha mer typisk studenttilværelse, er Southampton veldig bra.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2015 - 15.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du bestemmer deg for å dra til University of Southampton må du ha spurt deg selv om du er motivert for ett år med hardt arbeid, lange dager på lesesalen og er nysgjerrig på for å lære sjørett! Hvis svaret er nei vil jeg sterkt fraråde deg i å dra ettersom arbeidsmengden er stor og skippertak er så å si umulig. Hvis svaret er ja kan jeg varmt fortelle deg at Southampton er en av de beste, om ikke det beste universitetet å få lære sjørett.

Fordelene med et utvekslingsopphold er mange. Først og fremst vil en LLM-grad fra England gjøre deg til en attraktiv kandidat for jobbmarkedet ikke bare i Norge, men også i utlandet. I tillegg vil du få en unik mulighet til å utfordre og utvikle engelsken din både skriftlig og muntlig – noe som vil være en stor fordel senere med tanke på at de nye jobbmulighetene som åpner seg for deg etter endt studier vanligvis har engelsk som arbeidsspråk. Ytterligere er et opphold i Southampton en viktig brikke for å bygge seg et relevant nettverk og danne nye vennskap med studenter fra hele verden og anerkjente professorer innen det maritime miljøet.

Undervisningsformer

Southampton tilbyr en liste av forskjellige maritime fag som vil variere fra år til år. Totalt krever Southampton at du velger fire ’moduler’(valgfag), men universitetet gir deg muligheten til å delta i forelesninger i begynnelsen av året før du bekrefter din ønsket fagkombinasjon. Den mest attraktive og desidert tøffeste fagkombinasjonen er ’International Trade Law, Carriage of Goods By Sea, Admirality Law og Marine Insurance Law’. Dersom du ønsker å få mest mulig ut av studieoppholdet ditt og få muligheten til å lære av de beste maritime professorene universitetet har å tilby bør du velge minst to-tre av de nevnte fagene. Merk deg at dersom du skulle velge overnevnte fagkombinasjon må du belage deg på å gjennomføre fire eksamener som teller 100% på det endelige eksamensresultatet, og vil mest sannsynlig avlegges på én og samme uke.

Personlig valgte jeg fagkombinasjonen ’Trade, Carriage, Marine Insurance og Law of the Marine Environment’, noe som avlastet arbeidsmengden noe, ettersom man gjennomfører et essay i desember som teller 40%. Kan virkelig anbefale fagkombinasjonen: Fagene undervises av lærere som har et personlig engasjement i faget og som selv har skrevet bøkene som inngår i pensumslitteraturen! Av forelesere anbefaler jeg helt klart Professor Filippo Lorenzon (som også ble min veileder under masteroppgaven), Dr. Ózlem Gurses, Dr. Jenny Zhang og Professor Mikis Tsimplis. De er alle forelesere som ønsker det beste for sine studenter! Kommer du forberedt til forelesninger, seminarer og er aktiv i timen legger du et godt grunnlag for skoleåret og du blir fort bli lagt merke til.

Det vanlig å ha to undervisningstimer i hvert fag hver uke. Videre vil «de fire store» kreve at du deltar på ett seminar som varer 45 minutter hver annen uke. Hvis du for eksempel velger ’de fire store’ vil du ha 16 timer med undervisning og 3 timer med seminar totalt på to uker. Hvis du velger moduler som ikke teller 100% eksamen, vil du også slippe seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Nevner også at det var populært å velge bort ’Admirality’ med ’International Law of the Sea’ eller ’Carriage of Goods by Air’ på grunn av eksamensformen. (Du kan lese mer om eksamensformen på de forskjellige fagene på Southampton sine hjemmesider.) Merk også at det er vanlig å velge både ’Trade’ og ’Carriage’ ettersom disse fagene til dels overlapper og gir deg en større forståelse for shipping i sin helhet.

Fagleg utbyte og språk

Personlig syntes jeg ikke det var noen utfordring at undervisning foregikk på engelsk, men jeg ga meg selv tid til å lære den maritime terminologien. Dersom man er gjennomsnittlig god i engelsk er det ikke nødvendig å ta noe språkkurs, og mange gir uttrykk for at det er unødvendig. Nevner også at nordmenn generelt er bedre i engelsk sammenlignet med øvrige land i verden. Selv om man føler seg dårlig i engelsk i norsk målestokk, så tror jeg at de fleste vil få seg en positiv språklig overraskelse når de starter studieåret i Southampton.

Etter å ha lest tidligere studierapporter på UiB sine nettsider ser jeg at en del studenter meldte seg på kurs i ’WestLaw’ og ’i-law’. Disse ble avholdt på biblioteket på campus og gir en fin introduksjon til de engelske utgavene av Lovdata. Personlig deltok jeg ikke på noen slike kurs, men fikk allikevel en kort introduksjon under ett av foredragene som ble arrangert i begynnelsen av studieåret. Anbefaler allikevel alle nye studenter til å delta på slikt kurs hvis man får muligheten, ettersom ’WestLaw og ’i-law’ blir brukt daglig til å lese dommer.

Så fort du har fått godkjent fagkombinasjonen vil jeg anbefale deg å begynne å lese dommer som foreleser har bedt deg om å lese som del av forelesningen. Ta gode notater (det er tillatt med mac/pc i forelesning og seminar), gjennomgå notatene dine på nytt rett etter forelesning, og sørg for at alle tomrom blir fylt. Dommer som blir spesielt nevnt i forelesning og seminar er de viktigste dommene å huske til eksamen. Forberedelse til forelesning og seminar kan være særlig tidkrevende, men et tips er å bare lese innledningene/sammendraget på WestLaw og i-law. Hvis en dom blir særskilt nevnt ville jeg sørget for å lese større deler av dommen (men fortsatt ikke hele), og notere deg dommens ratio, eventuell obiter og skiv et kort sammendrag av dommen. Dommer er den viktigste og første rettskilden. Derfor er det uhyre viktig å memorere dommer til eksamen, ettersom du vil få fratrekk på eksamen om du ikke klarer å støtte hovedregelen med den riktige dommen. Personlig brukte jeg 90% av tiden rett før eksamen for å memorere dommer, noe som viste seg å være svært lurt, sett i lyst av eksamensresultatene mine.

Masteroppgaven skrives i løpet av sommermånedene, med start i juni og innleveringsfrist i midten av september. Valg av tema velges i begynnelsen av april. Veileder er ikke noe du får velge selv, men du kan liste opp tre ulike professorer i ønsket rekkefølge, uten at det gir noen garanti for at du får tildelt noen av dem. Selv fikk jeg førstevalget mitt, Professor Filippo Lorenzon, som også var professoren i to av modulene mine. Han var veldig hjelpsom i perioden før og underveis i masteroppgaven, og ga meg god veiledning. Merk imidlertid at veiledningen du får kan variere veldig fra hvem du får tildelt. Noen tar seg god til tid å veilede, mens andre møter veileder kanskje en til to ganger og skriver masteroppgaven så å si på egen hånd.

Resultatet på masteroppgaven får du ikke vite før i november/desember. Personlig har ikke dette vært en ulempe i jobbsøkingen etter endt studier.

Merk også at ’graduation’ ikke holdes før ett år etter du uteksamineres ved universitetet. Vanligvis arrangeres den i juni eller juli året etter.

Bustad

Jeg valgte å søke på Halls styrt av universitetet. Jeg søkte på forhånd, og som LLM student er du garantert studentbolig av universitetet. Jeg valgte ensuite room på Mayflower Halls, som er en av de nyeste studentboligene i Southampton. Mayflower ligger svært sentralt, midt i byen, kun 5-10 minutters gåavstand til tog- og buss-stasjonen. Ensuite room betyr vanligvis at du har eget rom med bad, men deler kjøkken med 5-7 andre studenter. Ordningen er dyrere enn å leie privat, men internett, busskort, strøm/varmtvann og vaskehjelp på kjøkkenet hver ukedag, var fordeler jeg satt veldig stor pris på. Bussforbindelsen med skolen fra Mayflower er veldig god, og det går buss rett utenfor bygget til skolen ca. hvert tiende minutt/kvarter. I underetasjen av Mayflower finnes det ett nytt treningsstudio med spinningssal, og en dagligvareforretning. Se og les mer på http://virtualopenday.southampton.ac.uk/#

Oppholdet i Southampton har vært verdt det, til tross for uendelige lange dager på lesesalen. Det har vært et fantastisk år, som jeg overhode ikke ville vært foruten. Jeg har lært ufattelig mye, mye mer enn jeg trodde var mulig i løpet av et år. Engelskferdighetene mine er blitt utrolig mye bedre, og jeg har hatt en unik mulighet til å knytte et nettverk med mennesker over hele verden. I tillegg til faglig tyngde har jeg også fått tildelt priser for mine akademiske prestasjoner i løpet av skoleåret. Noe som tar seg svært godt ut på CV når man skal søke jobb når man kommer hjem fra Southampton. (Se hvilke priser du kan vinne på http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/study/law-prizes.page.)

Hvis du er usikker på om du skal dra til Southampton, eller ønsker å stille meg noen spørsmål knyttet til oppholdet, send meg gjerne mail på beate_@msn.com.

Masse lykke til!

Sosialt miljø

De fleste studentene på LLM Maritime Law er internasjonale. I vår klasse var mesteparten fra Kina og Hellas, ellers kom det studenter fra Argentina, Chile, Thailand, Japan og Danmark. Jeg var den eneste nordmannen på kullet dette året. Det var en fordel ettersom det lettere får deg ut av komfortsonen, blir kjent med flere internasjonale studenter og lærer deg godt engelsk veldig fort. Vår klasse ble en veldig sammensveiset gjeng. Noe av grunnen til det var at vi fikk anledning til å bli kjent med hverandre før vi ankom Southampton gjennom en gruppe jeg opprettet på Facebook før skolestart. (Gruppen ble opprettet samtidig som universitetet i mars arrangerte en ’live chat’ med kommende studenter. Det gjorde det mulig å utveksle navn og arrangere gruppen). Den andre grunnen til at vi ble godt sammensveiset var at vi tidlig kom i gang med den ’ukentlige tirsdagølen’ på ’The Stags’, en pub som ligger sentralt til på campusområdet. I helgene ble det ikke tid til så veldig mye sosialt, men i blant ble det en tur på byen, film- og middagskveld.

For uten om det sosiale med klassen var det uendelige mange ’societies’, med varierende innhold, som man kunne melde seg inn i, og veldig mange forskjellige sportslige aktiviteter. Det finnes blant annet en squashbane, klatrehall, svømmehall og treningsstudio sentralt på campus. Personlig meldte jeg meg inn i SUTRI Triathlon og University Athletics and Cross Country Club, noe som gjorde at jeg ble kjent med en del utenom klassen. Les mer på http://www.southampton.ac.uk/uni-life/campus/students-union.pageVår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser er det mye skjemaer og godkjenninger som skal være fylt ut. Dette tar en del tid om du vil eller ikke, så vil anbefale å sette av tid til få gjort dette.

Undervisningsformer

Det er relativt korte forelesninger som varer i 45 min. Det er regelmessige klasser/seminar utenom forelesningene gjennom hele semesteret. I de fagene jeg hadde var det også mange mindre innleveringer som hadde en innvirkning på sluttkarakteren. Veldig nyttig ettersom du må jobbe med faget gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike emner å velge i mellom. Jeg valgte forsåvidt kun økonomifag som var nokså spennende. Vil også anbefale og lese igjennom emnebeskrivelsene, kan være noe overlapping selv om emnetittelen er nokså ulik. Verdt å notere seg at eksamene kun varte i 2 timer, som er en overgang fra 4 timer. Du har ikke tid til å nøle under eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Professorene jeg hadde stilte faglig sterkt og kom fra alle verdens hjørner. For min egen del var noe repetisjon og gikk litt mer i dypden på visse ting. Ettersom eksamene kommer ganske rett etter påskeferie og undervisning varer nesten helt opp til eksamensdagen er det nyttig å begynne tidlig med eksamenslesingen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er noe av det finere i byen. Flotte parker og velstelt hvor hen du går. Masse av spisemuligheter på hovedcampuset, Highfield. Byen i seg selv var ikke noe jeg fant veldig vakker, mye shipping og tung industri i Southampton. Det er visse steder i byen som fint oppholde seg, men jeg foretrakk og reise til byene rundt Southampton hvor det er massevis av fine steder.

Bustad

Det finnes en flere halls rundt om i Southampton. Jeg bodde ved Glen Eyre som er veldig nærme skolen, det var svært deilig i hverdagen når man skulle på skolen. Det å bo i nærheten av skolen eller mer i sentrum har begge sine ulemper og fordeler. Kan være noe slitsomt å alltid måtte taxi for å komme seg hjem etter å vært på byen. Bussene stopper nemlig å gå i tolv-tiden. Busskort er inkludert i leieprisen hvis du bor på hall.

Sosialt miljø

Det finnes veldig mange muligheter å være sosial på i Southampton. Erasmus arrangerer mye og dette er en fin arena for å finne nye mennesker. Bli med på det som er i starten og var et ja-menneske. Hvis du reiser vårsemesteret kan du føle at det er litt vanskelig å bare gli inn i en vennegjeng ettersom fleste parten har allerede gått der et halvt år. Dette går seg til etterhvert. Jeg ble med på studentlag i fotball og ble på den måten kjent med briter hvis det er noe du skulle ønske.

VÅR 2016 BA Geovitenskap

VÅR 2016 BA Geovitenskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søkte om studentbolig på forhånd og fekk det. Var veldig greit å ha ordna bolig før avreise. Kom i gang tidleg med research og praktiske forberedningar, f.eks. learning agreement og førehåndsgodkjenning.

Undervisningsformer

Omtrent heilt likt som i Norge. Ein forskjell er at innleveringar og testar i løpet av semesteret teller inn på karakteren. Eksamen telte 60-80%. Eksamenstida var generelt meir hektisk, med forelesningar nesten heilt opp til eksamen og med fire eksamenar på ei veke.

Vurdering av emnetilbodet

Bra med valgmulighetar, men fekk ikkje ta alle faga eg hadde planlagt. Enten på grunn av begrensa plassar eller kræsj i timeplanen. Bra faglig kvalitet på emna eg tok, mange flinke forelesarar.

Fagleg utbyte og språk

Endte opp med å ta nokre fag som ikkje var førstevalget og det faglege utbytet blei derfor så som så. Fekk forbedre engelsken, men meir gjennom sosialisering med andre utvekslingsstudentar enn gjennom universitet.

Universitetsområdet og byen

Hovudcampus er veldig fint og har bra med fasilitetar. Byen ellers er ikkje voldsomt spennande, men sentrum er trivelig med mange store parkar. Likar du engelsk fotball er det gode mulighetar her.

Bustad

Budde i studentbolig. Grei standard, men langt i frå billig. Kan bu billigare privat, men då er standarden ofte dårlegare.

Sosialt miljø

Veldig bra. Ingen problem å bli kjent med nye folk, spesielt andre internasjonale studentar. Har blitt kjent med folk frå heile verda.

Haust 2015 BA i miljø og ressursfag

Haust 2015 BA i miljø og ressursfag

15.08.2015 - 31.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye å huske på i denne prosessen og jeg vil anbefale å begynne i god tid med å se på nettsiden til universitetet. Der ligger det mye nyttig informasjon for internasjonale studenter, og man får en grei oversikt over når man bør gjøre hva; som å bestille ID/biblioteks-kort, registrere IT-account osv.

Undervisningsformer

Undrvisningsformen i de fagene jeg har tatt her ved UiS ligner mye på den ved UiB. Hovedfokuset ligger på forelesninger og selvstudium, men, avhengig av fag, så kommer workshops, lab og feltarbeid i tillegg. Selv har jeg hatt lab og felt og opplevde det som godt organisert. På nettsiden til universitetet kan man søke opp hver modul og lese om hvor mange timers arbeid som forventes å bruke på forelesninger, selvstudium, workshops etc.

Vurdering av emnetilbodet

De har et veldig godt utvalg av fag her, men vær obs på kriterier for å ta faget, som f.eks. om det bygger på feltarbeid som ble gjort på sommeren ol.. Timeplanen for hvert fag ble ikke lagt ut før nesten samme dag som semesteret startet, og det var litt komplisert å skulle få timeplanen til å gå opp. Dette var spesielt utfordrende for meg tror jeg ettersom jeg tok fag på tvers av tre fakulteter, og hadde undervisning både på Highfield og på NOC.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med de fagene jeg har tatt. Kjempe spennende pensum og dyktige og engasjerende forelesere. Det språklige utbytte har vært bra, spesielt på det skriftlige planet ettersom jeg hadde en del assignements i alle fagene. Muntlig har også vært bra, mest fordi jeg bodde i et hus fult av engelskmenn.

Universitetsområdet og byen

Campus er et veldig levende område; med flere cafeer og restauranter, og The Union som fungerer som både Kino og som utested om kvelden. The Stag's er en populær campus (sprorts)bar hvor det er koselig å treffe venner. Det er et sportsenter på campus også, og mange fine grøntområder. På en fast dag i uken er det frukt og grønt marked på campus som er verdt å dra innom.
Sentrum er passe stort, med nok av restauranter, cafeer og butikker. I Desember var det julemarked og spesielt god stemning i hovedgaten. West Quay kjøpesenter er også ganske bra om man liker shopping. Mange av byens studentutesteder er lokalisert på Bedford Place som er på veien inn til sentrum.

Bustad

Når det kommer til bolig er man som Erasmusstudent på høstsemesteret ikke garantert noen plass i studentbolig (hall), og man må fikse dette selv på det private markedet. Noe å være obs på er at leiekontraktene her i England stort sett går over enten 6 eller 12 måneder, og at mange boliger er umøblert og uten installert internett osv. Derfor er det nok lurt å belage seg på at man må betale 1-2 måneder mer i leie enn man egentlig trenger, med mindre man er heldig som jeg har vært og får en fleksibel landlord. Jeg har vært veldig fornøyd med å bo i privat bolig, og vil nok anbefale det fremfor studentbolig.
Angående område så vil jeg anbefale å bo nærme Portswood road. Her har man gåavstand til Highfield campus, samt god tilgang til butikker og busstopp som kan ta deg til sentrum og til Water side campus (NOC) om man har undervisning der. Det er også gåavstand til noen av de mest populære studentbarene som The Hobbit og Jesters.

Sosialt miljø

UiS har nesten alle mulige typer studentforeninger og jeg vil anbefale det å bli med i en eller to av dem. Her er man garantert å bli fort kjent med folk. Ellers er det mye som arrangeres av ESN eller Friends International, som helgeturer til f.eks Oxford, London og Bath, og andre sosiale sammenkomster og fester.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 25.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å sette seg godt inn i de fagtilbud som universitet har før man drar over dit. De fagene man søker forhåndsgodkjenning til er imidlertid bare et utgangspunkt og man har full anledning til å endre mening når semesteret startet i Southampton. Jeg fikk informasjon (i etterkant av at valget var tatt) at man også kunne velge en del andre fag enn de som var tilgjengelige gjennom universitetets nettsider, og jeg vil derfor anbefale å ta direkte kontakt med veileder når du kommer ned til Southampton for å få en fullstendig oversikt over de fagene du har tilgjengelig.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var relativt lik den vi har i Bergen. En forskjell er imidlertid at de fleste valgfagene har mye ferre studenter enn det vi har i Bergen. Undervisningen kunne dermed minne mer om en storgruppe/seminar, enn en forelesning i mer tradisjonell forstand. Mindre grupper medførte også at interaksjonen mellom studentene og professorene var større, og man bør være forberedt på å måtte svare på spørsmål underveis i undervisningen.

I tillegg hadde vi i enkelte fag seminargrupper hvor man tok utgangspunkt i forskjellige "cases" (praktikumsoppgaver). Dette var et supplement til gruppeundervisningen, og man burde (!) ha skrevet og løst oppgaven på forhånd.

Generelt så var det større aktivitet blant studentene i undervisningen ved university of Southampton. Dette krevde at man var mer forberedt enn man gjerne er i Bergen. Samtidig gir høyere aktivitet også et høyere læringsutbytte.

Til info så skjer all undervisning sammen med "lokale" studenter, uten at dette bød på noen utfordringer.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom du først velger å dra på utveksling til Southamtpon bør man i størst mulig grad velge de maritime fagene. Utvalget av ulike emner var veldig stort, og jeg tror de fleste vil finne noe de synes er interessant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplever å ha fått et stort faglig utbytte av mitt opphold i Southampton. Min masteroppgave omfatter to av de fagene jeg har hatt der nede, og innen sjøretten har man ofte mange klare paraleller mellom de ulike nasjoners regelsett.

Språklig sett opplevde jeg at de norske studentene gjennomgående var meget gode i engelsk sammenlignet med de andre utvekslingsstudene. Det tar tid å sette seg inn i den engelske fagterminilogien, og særlig de shippingrelaterte uttrykkene som man ikke har så sterkt kjennskap til fra før av. Likevel opplevde jeg at dette ble lettere etterhvert, og man kommer fort inn i det språklige, både muntlig og skriftlig sett. I etterkant har jeg hatt stort utbytte av å lære meg å skrive juss på engelsk, og jeg er sikker på at dette er noe man vil ha god bruk for også i fremtiden.

Universitetsområdet og byen

Den største "nedsiden" med oppholdet i Southampton var for min del byen. Southampton er en grå og kjedelig engelsk industriby med lite arketektonisk sjarm. Universitetsområdet var på sin side veldig bra og man hadde alt man trengte inne på campus.

Bustad

Vi dro over en og en halv uke før semesterstart og hadde på forhånd forsøkt å ordne bosted. Det viste seg imidlertid meget utfordrende å få ordnet bolig uten å kunne være tilstede på visninger og eventuell kontraktssignering. Etter mye leting og en god porsjon flaks fant vi et rekkehus beliggende i Burges Road (like utenfor campusområdet). Etter å ha pratet med både lokale og internasjonale studenter viste det seg at det var mange som slet med å finne seg bosted. Jeg vil derfor sterkt anbefale at man drar ned på forhånd, gjerne i god tid før semesterstart for å ordne bosted.

Standardmessig var boligene i England vesentlig dårligere enn i Norge. Med en lav kronekurs og et brennhett utleiemarked var leieprisene tilsvarende som i Norge, men med dårlig standard.

Sosialt miljø

Jeg opplevde miljøet som godt, og de sosiale tilbudene på University of Southampton var veldig bra. Man har en haug med undergrupper, og i tillegg har man en rekke aktive grupper rettet inn mot de internasjonale studenene.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 25.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Start boligjakten så tidlig som mulig. De fleste må lete veldig lenge, og mange ender opp med boliger som enten er veldig dårlige eller veldig dyre.

Generelt er det langt billigere å reise med buss enn tog. Bussbilletter kan kjøpes på nationalexpress sine nettsider. Jeg anbefaler at du kjøper deg Coach card slik at du kan kjøpe billetter til reduserte priser, dette lønner seg i lengden. Sørg for å reise rundt omkring i England, det er så mange flotte steder du kan besøke. Jeg likte veldig godt Isle of Wight, Winchester, Bournemouth, Bath og Seven Sisters.

Du kan finne dommer, juridiske artikler ol. på nettsidene I-law og Westlaw. Disse sidene får du først tilgang til når du har startet på universitetet, og fått en universitetsmail. Link til sidene finnes her: http://library.soton.ac.uk/law. E-bøker finnes på biblioteket sin nettside. Jeg anbefaler at du bruker tid i starten av semesteret på å lære hvordan disse sidene fungerer. Vi booket en samtale med en bibliotekar som gikk igjennom de ulike sidene med oss. Det kan være smart å gjør det samme, eventuelt prøve å komme seg på et bibliotekskurs. Du kommer til å bruke mye tid på I-law og Westlaw.

En annen ting jeg anbefaler er å bruke mye tid på dommer. I starten virket dommene usedvanlig lange og uforståelige, og jeg fikk lite ut av å lese de. Språket er ofte ganske vanskelig. Ofte ønsker alle dommerene å kommentere saken, uten at de nødvendigvis er uenige med hverandre. Det kan derfor være litt vanskelig å skjønne hva de ulike dommerene ønsker å oppnå, og hva flertallet har kommet frem til. Dette ble veldig mye enklere etterhvert, og jeg fikk mye ut av å lese dommer mot slutten av semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningen skjer i form av forelesninger i små klasser (ca 20-30 personer) og tutorials. Vi hadde én forelesning i hvert fag hver uke, og tutorials i to fag annenhver uke. Tutorialsene linker i stor grad på storgrupper.

Det forventes at du forbereder deg godt til både forelesningene og tutorialsene. Du får forelesningsdisposisjoner som også fungerer som leselister i alle fag, lesingen tar utgangspunkt i disse listene og det er beregnet at du skal lese svært mye. Det er selvfølgelig enklere å følge med på og få et utbytte av undervisningen hvis man møter forberedt, men arbeidsmengden var tidvis for stor.

I tre av fagene hadde vi innleveringer ca halvveis i semesteret, disse teller ikke på sluttkarakteren.

Alle eksamenene var hjemmeeksamen. Dette er egentlig en veldig fin eksamensform, men det krever mye arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte disse fire fagene:

Admiralty law:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3053_admiralty_law.page#overview
Dette faget likte jeg godt. Forelesningene kunne til tider være noe overfladiske, men faget var spennende og jeg vil alt i alt anbefale det.

Carriage of goods by sea:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3054_carriage_of_goods_by_sea.page
Veldig spennende fag og veldig god foreleser. Kan helt klart anbefales.

Commercial conflicts of law and international litigation:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3055_commercial_conflict_of_laws.page
Dette faget likte jeg godt. Samme gode foreleser som i faget over, også dette faget vil jeg anbefale.

International commercial sales:
Her ser du en beskrivelse av faget: http://www.southampton.ac.uk/law/undergraduate/modules/laws3056_commercial_sales.page
Dette faget fant jeg veldig lite interessant. Du kommer deg gjennom det, men jeg føler ikke at jeg sitter igjen med kunnskap som jeg kommer til å få bruk for senere. Jeg vil nok ikke anbefale å ta dette faget.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet er godt og man lærer mye i løpet av et semester. Du må likevel forberede deg på en stor arbeidsmengde. Ofte er den forventede arbeidsmengden så stor at du ikke helt vet hvor du skal starte. Dette kan være demotiverende, men det ble veldig mye bedre etterhvert.

Det ingen stor utfordring å studere på engelsk, men juridisk-engelsk er naturlig nok litt komplisert i starten. Det blir altså en overgang fra engelsken du er vant til å bruke, men fagbegrepene kommer raskt på plass.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetetsområdet er veldig fint. Jusstudentene holder til på hovedcampus, og du finner stort sett alt du trenger her.

Southampton er ikke verdens fineste by. Det finnes så klart enkelte fine områder, men det er også en del litt stusslige områder. Det er også enkelte ekle nabolag i Southampton. Jeg ville ikke skaffet meg bolig i nærheten av Royal South Hants Hospital eller St. Mary's Stadium, da disse områdene er lite hyggelige. Det er bedre å skaffe seg bolig i Highfield, Portswood eller mer sentrumsnært rundt Bedford/London road.

Bustad

Vi fikk ingen hjelp av universitetet til å finne bolig. Jeg tror at internasjonale studenter i prinsippet kan få studentboliger, men de blir ikke prioritet og jeg vet ikke om noen internasjonale studenter som fikk det. Det er jeg for så vidt fornøyd med, i og med at det stort sett bare bor førsteklassinger mellom 18 og 19 år i studentboligene. Jeg måtte dermed finne bolig privat.

Jeg bodde kun med internasjonale studenter fra andre europeiske land, og jeg kan helt klart anbefale det. Jeg var veldig heldig med de jeg bodde med, så det er jo ikke sikkert at dette tipset vil fungere like godt i alle tilfeller. Men jeg tror uansett at språkutbyttet blir langt bedre dersom man tvinges til å snakke engelsk hjemme. Jeg vet om andre som gjorde det samme som meg som var veldig misfornøyde, så prøv å finn litt informasjon om de du eventuelt vurderer å flytte sammen med og se om dere passer.

Hvis du ønsker å bo med internasjonale eller engelske studenter kan det lønne seg å finne facebooksider hvor personer legger ut meldinger om at de har et ledig rom eller at de ønsker å finne noen andre internasjonale studenter å lete etter hus med. Jeg fant mine roomates på facebooksiden "ESN Southampton 2015/2016 (Erasmus Society)".

Sosialt miljø

Semesteret i Southampton har vært veldig hyggelig og sosialt. ESN Southampton arrangerer diverse turer, barkvelder, ol., så det kan være en fordel å melde dere inn i ESN-gruppen som finnes på Facebook. Dette er en gruppe for alle internasjonale studenter, ikke bare erasmusstudenter som gruppens navn skulle tilsi. Jeg dro blant annet på ESN-turen til Edinburgh, noe som kan anbefales.

Meld deg gjerne inn i en av universitetets foreninger eller sportsklubber. Det finnes veldig mange alternativer. Det arrangeres et event hvor de ulike foreningene og sportsklubbene presenteres, og det er smart å møte opp på dette. De har ekstremt mange ulike foreninger og sportsklubber, og det er faktisk umulig å ikke finne en forening som passer. Jeg fikk alle mine engelske venner igjennom idrettsklubbene jeg deltok i.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å starte tidlig med letingen etter bolig. Et godt tips er å lete sammen med andre studenter som skal reise ned for å finne bolig for et halvt år, da mange utleiere ønsker leietakere for et helt år, og det ikke er like lett å finne et rom alene for kun et halvt år.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i alle fagene jeg hadde var forelesninger, og i tillegg seminar i to av fire fag. Man har dermed fire forelesninger og et seminar i uken hvis man velger samme fagkombinasjon. Antall seminar varierer naturligvis utfra hvilke fag man velger.
Det var ofte mange dommer å lese til forelesningene, og de kan være ganske lange og vanskelige å forstå i starten, så for å få mest mulig utbytte, les sammendraget fra West Law først, og supplere med det som star i bøkene, før man leser dommene fullt ut.

Vurdering av emnetilbodet

De fagene jeg valgte var Admiralty Law, International Conflicts of Law and International Litigation, Carriage of Goods by Sea, og International Commercial Sales. De er alle sjørettslige fag, og det gir en god forståelse ved å studere de samlet, men det er fullt mulig å velge andre fagkombinasjoner, noe flere gjorde. De har et godt utvalg av fag. Carriage of Goods by Sea og International Conflicts of Law and International Litigation var etter min mening de beste fagene grunnet professoren.

Det er hjemmeeksamener i alle fagene man har. Disse fikk vi i slutten av november og starten av desember, hvoretter de ble levert iløpet av de to første ukene etter juleferien, så man har litt over en måned på de. Det er fullt mulig å skrive ferdig flere av de før juleferien, slik at man kan ta seg juleferie, men vær klar over at det er store oppgaver som skal leveres, så det kan bli noe jobbing i juleferien.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett har jeg fått mye ut av utvekslingsoppholdet mitt. Det kreves endel jobbing, men man får mye igjen for det. Norske utvekslingsstudenter har generelt sett svært gode engelskkunnskaper, så verken undervisning eller samtaler til daglig var problematisk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er stort, med et treningssenter på campus, hvor man har alt fra treningsstudio til svømmebasseng og squashbaner. Det er også et stort bibliotek, og flere steder man kan spise.

Southampton er en ganske stor by, med mange typisk britiske rekkehus i murstein. Byen har flere store kjøpesentre, mange puber og flere utesteder. Anbefaler å besøke Ocean Village i sentrum, restauranter i Oxford Street og restauranten Mango. Det er mange muligheter for å reise rundt i Sør-England med leiebil, noe som virkelig anbefales. Det er mange flotte byer på sør-kysten i England, så det er mye å se. London er også kun to timer unna.

Tripadvisor blir din bestevenn!

Bustad

De beste stedene å bo er i Portswood, eventuelt i Highfield da de er mellom skolen og sentrum. I portswood er det mange restauranter og butikker. Polygon-området er nærmere Solent University og sentrum, men det går ofte busser fra blant annet London Road opp til University of Southampton. Området rundt St. Mary’s er ikke det beste stedet å lete etter bolig i, så jeg anbefaler heller områdene rundt Universitetet i Southampton.

Jeg bodde i en leilighet nord for Highfield. Det var nært skolen, men et stykke unna sentrum. Det er imidlertid gode bussforbindelser til sentrum, og taxi er ikke særlig dyrt. Jeg betalte kun for perioden jeg bodde I huset, men utleiere kan ta betalt for seks mnd til tross for at semesteret kun varer frem i rundt fire måneder. De fleste leieprisene er ekskludert “bills” som er vann, strøm, osv. Det er som regel litt dyrere å ha inkludert "bills" i husleien som vi hadde, men fordelen er at du absolutt ikke trenger å spare på varmen.

For å finne bolig så anbefaler jeg å registrere seg på Sassh.co.uk. Det er en nettside tilknyttet Universitetet i Southampton, og det stilles derfor krav til boligen/leiligheten samt utleier. Et godt tips er å registrere seg så tidlig som mulig, siden de fleste steder leies ut for et helt år, og de beste og mest sentrale stedene for kun ett semester forsvinner fort.
Andre nettsider kan være accommodationforstudents.com, spareroom.co.uk eller easyroommate.com etc, men disse er ikke tilknyttet universitetet. Et annet tips er å ta kontakt med utleiebyråer i Southampton direkte.

Sosialt miljø

Siden jeg flyttet inn med to Erasmus-studenter og en annen norsk student, kom jeg kjapt i kontakt med mange utenlandske studenter. Det er ikke vanskelig å bli kjent med andre utvekslingsstudenter da de er like interessert i å bli kjent med nye mennesker som det vi var.
Etter tips fra tidligere studentrapporter og tidligere studenter, så ble vi med i en studentgruppe på skolen. Det er over 300 grupper, slik at man garantert finner noe man er interessert i.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler alle å være ute i god tid for å finne et sted å bo. Dette viste seg å være en del vanskeligere enn først antatt. Klarer man å unngå disse agent-byråene, så er det veldig økonomisk, da de nesten tar en hel månedsleie bare som administrasjonskostnader.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer fra fag til fag. Enkelte fag har kun forelesninger, mens andre har en kombinasjon av forelesninger og seminarer. I noen fag har man en frivillig innlevering midt i kurset som en kan få tilbakemelding på. Dette er god trening før selve hjemmeeksamen. Andre fag har ikke det, men det har vist seg å gå fint det også.

Vurdering av emnetilbodet

Totalt sett veldig bra. Har personlig valgt fag innenfor maritim rett og de har virket spennende. Foreleserne har også stort sett gode.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er stort. Man lærer veldig mye, selv om utfordringen ligger veldig i at man ikke kan engelsk juridisk metode og det å formulere seg på et juridisk og formelt språk. Språket har forbedret seg en del, da særlig det skriftlige. Det muntlig har blitt bedre, men ikke så bra som ønsket. Skyldes trolig at det har vært vanskelig å komme i kontakt med lokale studenter og derfor hengt en del med andre utvekslingsstudenter fra andre land.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig bra. Gode muligheter, stort og fint. Byen i seg selv er dessverre ikke mye å skryte av. Kan være ærlig å si at vi har vært i sentrum totalt 5 ganger i løpet av tre måneder. Er imidlertid gode muligheter til besøke byer i nærheten, slik som Bournemouth, Brighton, Bath etc.

Bustad

Anbefaler å bo nærmest mulig campus - Highfield. Ikke ofte man faktisk befinner seg i sentrum.

Sosialt miljø

Sosiale miljøet var bra. Litt begrenset hvor bra det faktisk kan bli på et semester som så vidt er 3 mnd. langt. Men studentene er stort sett veldig hyggelige og imøtekommende.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler på det sterkeste å være tidlig ute med å skaffe bolig. Dette viste seg å være vanskelig da det var voldsomt stor pågang i august og september. Det beste ville nok vært å gjøre litt research hjemme i juni/juli, så ta turen til Southamtpon ikke lenge etterpå for å ordne sted å bo. Mange utleiere ønske også å møte eventuell leietaker, så det kan lønne seg å ta turen i stede for å bare ringe/sende e-post.

I forhold til å komme i gang på universitetet, så tok det noe tid for meg å bli registrert i alle systemene på skolen osv., dette var muligens på grunn av nye rutiner på fakultetet. Likevel er det lurt å følge litt med på egen hånd og ta kontakt med studentkontoret om noe ikke stemmer, i stede for å regne med at ting ordner seg fra fakultetets side.

Undervisningsformer

Mye er likt som i Norge, med både forelesninger og seminarer. Men rettspraksis er den viktigste rettskilden her, så det går naturlig nok mye tid til lesing av dommer. Det kan være lett å bruke for mye tid på lesing av dommer, da dette virker veldig omfattende til å begynne med, noe det for øvrig også er. Man bør finne en effektiv måte å gjøre dette på og prioritere de mest relevante sakene. For min egen del så jeg leste analysene av dommene og det som var å finne om dem i litteraturen. Fikk som oftes frem de avgjørende poengene da.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes tilbudet her var veldig bra. Universitetet er kjent for sin gode maritime linje, så om man er interessert i maritim juss, bør en absolutt vurdere Southampton. Jeg tok ikke en ren maritim fagkombinasjon, men prøvde meg på Carriage of Goods by Sea for å se hvordan det var. Utover det valgte jeg Company Law, Employment Law og Commercial Conflict of Laws and Int. Litigation. Selv om noen av disse fagene er utenom den maritime linjen, var nivået veldig bra i disse fagene og jeg kan absolutt anbefale universitetet også til de som ønsker noe annet enn maritim juss.

Fagleg utbyte og språk

Språket blir ikke en så stor utfordring som man kanskje kunne anta på forhånd. Dette kommer av seg selv etter bare noen uker. Likevel er det en del ny terminologi i engelsk juss som vi ikke er kjent med, og dette tar noe mer tid å få oversikt over. Likevel opplevde ikke jeg at professorene krevde en veldig formell og korrekt juridisk engelsk i forhold til muntlig prestasjoner, så en bør ikke være tilbakeholden med å prate i timen eller på seminarene. Når det gjelder det skriftlige, så krever de noe mer, men man får ganske gode tilbakemeldinger på dette gjennom semesteret slik at man er godt forberedt til hjemmeeksamen skal leveres inn.

Når det gjelder det faglige utbyttet, så får en naturlig nok bare med seg halvparten av et fag, og mister kanskje noe av helheten i fagene på grunn av dette. Likevel var ikke dette noe problem i forhold til eksamen og en får uansett god kjennskap til hvordan man jobber med britisk juss, det vil si metoden, noe som kan være nyttig senere. Dette var også en av hovedgrunnene til at jeg valgte å reise hit.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har en veldig bra campus. Her er alt en trenger: flere restauranter, butikker og treningssenter. Universitetet ligger et lite stykke fra sentrum av byen, men dette er ikke noe problem da en har alt en trenger rundt universitetsområdet. Sentrum i byen er ikke stort, men har et stort og bra kjøpesenter, flere bra restauranter og utesteder/puber, samt IKEA dersom man trenger noe til boligen. Det er kanskje ikke så veldig mange severdigheter akkurat i Southampton, men om en drar litt utenfor byen, så finner man mange av de kjente turiststedene i Sør-England. Vi var på flere kjøreturer rundt i området og dette var en veldig god måte å oppleve England på. Å leie bil var ikke dyrt om en gikk flere sammen og jeg følte ikke det var noe problem å kjøre på venstre side, dette kom man fort inn i.

Bustad

Standarden er ikke som i Norge. Om man ønsker noe ordentlig, må man regne med norske priser. Som nevnt tidligere, kan det også lønne seg å dra til Southampton på forhånd for å se etter bolig. Da kan man faktisk besøke boligen og ikke bare se den på bilder, noe som kan være lurt med tanke på at den kanskje har mangler. Å skaffe seg studentbolig var ikke enkelt, siden det ikke er noe fortrinnsrett for utvekslingsstudenter som bare skal være ett semester. Vil anbefale å lete på det private markede ganske med en gang.

Sosialt miljø

Jeg holdt meg for det meste med andre utvekslingsstudenter, for det var ikke like enkelt å komme i kontakt med de som allerede var studenter her fra før av, spesielt ikke når man kommer inn på tredje året. Men det var veldig mange som var på utveksling her og ikke noe problem å bli kjent med dem, alle er med samme forutsetninger, så det gikk av seg selv. Erasmusgruppen på universitetet var også flinke til å arrangere events for alle utvekslingsstudentene gjennom hele semesteret.

I tillegg til dette var det veldig mange ulike studentaktiviteter å velge mellom, så en finner lett noe å drive med utenom studiene om man ønsker det. Alle disse aktivitetsgruppene har også mye sosialt opplegg, som gjør det lettere å få et enda større nettverk her.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

24.09.2015 - 23.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Tidligere studentrapporter var til stor nytte ved valg av sted en ønsket å reise på utveksling til. Valget mitt falt tilslutt på Southampton, da jeg ønsket å studere sjørettslige fag.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i ukentlige forelesninger i hvert enkelt fag. I motsetning til forelesninger slik vi har på Universitetet i Bergen, er disse forelesningene delt inn i relativt små klasser, med rundt 30 studenter. I to av fagene jeg hadde var det også tutorials, som ligner mye på storgrupper, annenhver uke. Her ble det gitt oppgaver som vi skulle forberede på forhånd for deretter å diskutere i gruppen. I de fleste fagene fikk vi leselister som oppgir hva som må forberedes til hver time, hvilket stoff som vil bli gjennomgått og hvilke dommer som er relevante. Forelesere og gruppeledere er stort sett veldig dyktige og engasjerte, som gjør fagene spennende.

De som er på utveksling i bare ett semester får utlevert hjemmeeksamen i midten av desember som skal leveres i midten av januar. Disse utgjør hele karakteren i faget og skal være på rundt 4000 ord hver. Dette gjør også at selv om semesteret varer til midten/slutten av januar så trenger en ikke komme tilbake etter jul, da det er lagt opp til at en skal kunne levere oppgavene elektronisk.

Vurdering av emnetilbodet

De som er på utveksling for ett semester, kan velge mellom fire ulike fag fra LLB-programmet. Jeg valgte Admiralty Law, Carriage of Goods by Sea, Commercial Conflicts of Laws and International Litigation og International Commercial Sales. Dette var alle fag som gikk over et helt år, men er mulig å ta for utvekslingselever som bare er der ett semester. Dette gjør selvfølgelig at en ikke får med seg alle temaene som ellers blir behandlet i faget, men da det stort sett skulle begynnes på nye tema etter jul var dette helt greit.

Admiralty Law omhandler blant annet ansvar ved kollisjon, berging av skip, ansvar for forurensning, ansvar for passasjerer, mv. Carriage of Goods by Sea er et fag som går på ulike fraktavtaler mellom parter i skipstransport. Commercial Conflicts of Laws and International Litigation omhandler lovvalg og jurisdiksjon, som er svært praktisk i tilknytning til sjøretten. I International Commercial Sales behandles ulike kjøpsavtaler, risiko osv. i internasjonal handel.

Av fagene jeg tok kan jeg virkelig anbefale de tre førstnevnte, da jeg synes disse var svært interessante. Denne kombinasjonen av fagvalg gir også en ganske helhetlig tilnærming til maritim rett.

Fagleg utbyte og språk

Det forventes at man møter og stiller godt forberedt til hver time. Arbeidsmengden er relativt stor, som gjør at en må jobbe mye. Til gjengjeld er det faglige utbyttet en får av utvekslingsoppholdet stort. Da England er et common law-land, skiller det seg fra den metoden vi er vant til i norsk rett. Selv om dette kan by på utfordringer, er det svært nyttig å kunne og en lærer mye på kort tid. I begynnelsen går det litt sakte å lese både dommer og faglitteratur, men så fort en blir kjent med faguttrykkene er det ikke noe problem.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Southampton er fint. Det er et stort område hvor en finner både caféer, restauranter, barer, matbutikk og treningssenter. Treningssenteret gir tilgang til både svømmebasseng, styrkesal, squashhall, tennisbane osv. Treningstilbudet var dermed veldig greit, men var ofte veldig fullt.

Universitetet ligger ca 15 minutter med buss fra sentrum av Southampton, som er en hyggelig mellomstor havneby. Her finner man et relativt stort kjøpesenter, barer, nattklubber og mange forskjellige restauranter. I tillegg er det lett å komme seg rundt for å se andre deler av England, med både buss og tog. Dessuten ligger Southampton bare en halvannen time unna London.

Bustad

Boligstandaren er generelt en god del lavere enn hva vi gjerne er vant med, noe som er greit å være forberedt på før en kommer. Det ble fortalt at Universitetet hadde utvidet antall studieplasser dette året, og det var derfor noe vanskelig å finne bolig. Særlig vanskelig kan det være å finne bolig for de ca. 4 månedene en skal være der, siden de ofte ønsker kontrakter som er minst et halvt år og lengre. Jeg valgte å finne noe privat, og ikke bo i Halls som er drevet av Universitetet. Mitt råd er å begynne tidlig (gjerne juli/august) for å prøve å finne noe. Siden leiligheter oftest blir leid ut gjennom utleiefirma, er det beste tipset å sende mail til mange ulike utleiefirma for å høre hva de har. Det kan også være lurt å tenke litt over hvor en vil bo, da ikke alle områder er like hyggelige. Portswood, Highfield og nede i sentrum (Bedford Place) er alle greie områder hvor det bor en del studenter.

Prismessig har utleieutgifter vært ca. det samme som en ville betalt i Bergen eller Oslo, da kronen har vært svært svak høsten 2015. Jeg betalte £450 for hver måned, som har tilsvart mellom 5000 og 6000kr. I tillegg kommer depositum og kostnader til utleiefirmaet.

Sosialt miljø

Første uken etter at semesteret starter blir det arrangert en velkomstuke for internasjonale studenter, hvor det foregår arrangementer både på dagtid og på kveldstid. Her kan en bli kjent med andre internasjonale studenter som går på forskjellige fakultet på Universitetet.

Universitetet har også flere ulike undergrupper og foreninger som det er muligheter å engasjere seg i. Her er det ofte lettere å bli kjent med britiske studenter, da vi opplevde at det var mange internasjonale studenter i klassene til de ulike fagene vi tok.

Totalt sett er jeg svært fornøyd med mitt utvekslingsopphold i Southampton og kan virkelig anbefale det videre!

2015

Vår 2015 BA i geovitskap

Vår 2015 BA i geovitskap

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at pensum ikke er like godt definert som man er vandt til i Norge, og det er veldig lurt å begynne å lese artikler så tidlig som mulig.

Undervisningsformer

Hoveddelen av undervisningen foregikk som vanlige forelesninger, der det i noen emner også var praktiske oppgaver og øvelser. Det praktiske vil avhenge av hvilke emner man velger.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange spennende emner å velge, men reiser man som tredjeårsstudent i geologi, blir det begrenset hva man kan velge som følge av overlapping med emner som man allerede har tatt på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært stort. Emnene (de som jeg tok) er lagt opp slik at studenten får et innblikk i hvordan det er å bruke kunnskapen sin i det akutelle jobbmarkedet, samtidig som foreleserne alltid er oppdatert på det nyeste innen forskning.
Naturligvis vil språket ditt som utvekslingsstudent forbedre seg, og det var heller ikke noe stort problem å studere på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er delt i to deler, der geologi hører til National Oceanography Centre som ligger nede på kaien. Disse to campusene er ganske langt fra hverandre, men det går busser kontinuerlig mellom dem. Hovedcampus (Highfield) er stort, det er her man finner treningssenter, informasjonssenter, studentsenter, kafeer, kino osv.
Byen er veldig grei, man har alt man trenger, og hvis det er noe man mangler er det bare 2,5 t med buss/tog til London. Man kan strengt tatt gå til alt, men busstilbudet er veldig bra og veldig mange velger å sykle.

Bustad

Hus i England er generelt dårligere enn i Norge, og du må være forberedt på at det ikke er så veldig fint. Det vanligste er å bo i kollektiv med andre studenter, men det skal også være mulig å søke om rom på campus.
Det kan være greit å tenke på hvor du velger å bo, i forhold til det campuset du hører til, med tanke på avstand.

Sosialt miljø

Det er uendelig mange "societies" å melde seg inn i, og Erasmus arrangerer ting hele tiden.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med planlegging av bosted, hvem du eventuelt skal reise og bo sammen med.

Etter at du har valgt fag så er det ikke så mye å forberede seg på. Språket kommer naturlig av at man leser, skrive og hører engelsk hele dagen. Det er greit å være klar over at det er mye skolearbeid ila semesteret. Man skal lese en del dommer og ulike artikler for å være forberedt til forelesninger og gruppearbeid. Dette gir en bratt læringskurve og dersom man følger forelesningene er man godt forberedt til eksamen. Jeg vil anbefale å levere alle fire frivillige innleveringer før eksamen, dette er en fin måte å øve seg på den engelske metoden og man får viktige tilbakemeldinger. Disse innleveringene får man en karakter på, men den er kun veiledende og har ikke noe å si for standpunktkarakteren.

Det er ikke nødvendig emm å delta på alle aktiviteter skolen arrangerer før offisiell skolestart, dette er ment for førsteårsstudenter. Det som er nødvendig og nyttig å få med seg er de møtene man har for utvekslingsstudenter. Ta kontakt med skoens studentkontor dersom du er i tvil, de er svært hjelpsomme og hyggelige.

Undervisningsformer

Jeg valgte Maritime Law som modul og fagene: Admiralty Law, International Commercial Sales, Carriage of Goods by Sea og Commercial Confict of Laws and International Litigation.

I International Commercial Sales og Commercial Confict of Laws and International Litigation hadde vi lectures og tutorials, mens i de to andre fagene hadde vi kun lectures. Dette fungerte fint. Lectures er vanlige forelesninger hvor man kan bli stilt spørsmål og det er lav terskel for å snakke i timene. Tutorials er arbeidsgrupper med en fagansvarlig hvor man forbereder en oppgave på forhånd også løser man den i fellesskap. Det er flinke forelesere og uhøytidelig stemning i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var svært fornøyd med Maritime Law som modul. Fagene henger godt sammen og man får raskt et helhetsinntrykk av Maritime Law når man tar alle fire fag innenfor samme modul. Flinke forelesere og engasjerte studenter.

Fagleg utbyte og språk

Helhetlig er jeg fornøyd med det faglig utbytte. Jeg lærte mye på kort tid. Imidlertid er det uheldig at det ikke er et tilbud hvor undervisningen er lagt opp til å avsluttes innen ett semester. Som utvekslingsstudent for ett semester sitter man igjen med fire halve fag, noe som fører til at man ikke har full oversikt over faget før man avslutter. Eksamen er selvfølgelig tilpasset til det stoffet man har kommet seg igjennom.

Man kommer raskt inn i det å lese, snakke og skrive engelsk. Dette var en bekymring for meg før avreise, men jeg innså at det ikke var noe å bekymre seg for.

Universitetsområdet og byen

Highfield Campus er veldig fint. Det er mange cafeer, restauranter og barer som har ulike åpningstider. Det er bokhandel i nærheten og en busstasjon med gode forbindelser. Biblioteket er stort og har lang åpningstid. Lesesalene er på biblioteket og det er ca fem ulike lesesaler. Det er mange internasjonale studenter på campus. Det er også et treningssenter på campus som er svært populært.

Southampton er en fin og rolig by. Selve sentrum er relativt lite, men har det man trenger. Havneområde er hyggelig og spesielt i Oxford Street er det mange fine restauranter og barer. Det er også en grei by å reise til andre byer fra, både med buss og tog. Byen er preget av at det bor mange studenter der.

Bustad

Start tidlig med å finne bolig, helst i starten av juli. Planlegg å dra ned dit for å se på ulike boliger innen du flytter. Det enkleste er å bruke et utleiefirma, det er svært vanlig i Southampton, og min erfaring er at det er relativt trygt å forholde seg til de. Man trenger ikke avtale noe møte med de på forhånd. Oppsøk kontorene når du er du er der og legg en plan for visninger sammen med de. Vær forberedt på at det er vanskelig å finne utleiere som går med på en kontrakt under 6 måneders bindingstid. Og de vil helst ha betalt for alle 6 månedene på forhånd.

Vi brukte Leaders og Tenant Link, alt i alt er de helt ok å forholde seg til. De fleste utleiefirma har kontor i London road, Southampton. Begge firma krevde ekstra betaling for å bruke dem, dette er vanlig praksis og ikke spesielt dyrt. Depositumet blir satt inn på en egen konto, de pålagt å gjøre dette i Southampton.

Få en grei oversikt over hvor du helst vil bo. Jeg vil anbefale områdene rundt Campus, spesielt Portswood er populært blant studenter. Bassett er i nærhet av campus, det er et rolig område med en del familier. Nærmere sentrum er det en del fine områder, men avstanden til campus kan bli vel lang. Fra Bassett og Portswood tar det ca 25 min å gå avhengig av hvor i området man bor. Vær forberedt på at standarden er generelt lavere enn i Norge, men betaler man litt mer kan man finne mange fine leiligheter. Skolen har et kontor som kan hjelpe med å lese over leiekontrakter før signering, det kan det være lurt å benytte seg av dersom man leier på det privat. Vi betalte husleie fra 3500-4500 NOK. Vann, gass og strøm ekskludert.

Sosialt miljø

Det er ikke lagt opp til så mange arrangementer for utvekslingsstudenter, så det er smart å delta på de få som er. Selve undervisningen er ikke særlig sosial ettersom mange går ulike fag. Mitt tips er å melde seg inn i ulike grupper og delta på arrangement av Erasmus. Meld deg gjerne inn i en av de mange grupper som er i regi av skolens studentforening. De holder åpen dag i starten av semesteret og da kan man finne en gruppe man liker. Delta på turer som skolen og Erasmus arrangerer.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Semesterstart ble oppgitt til å være 25. September. Vi reiste ned ca 10 dager før dette. Det ble imildertid i tidligste laget, og var rett og slett unødvendig. Jeg vil derfor anbefale andre som skal ned å ikke reise så lenge før semesterstart.

Ingen av de jeg reiste med valgte å ta språkkurset som tilbys. Jeg tror heller ikke dette er nødvendig for de fleste norske studentene. Dette er dessuten ganske dyrt.

Forsikring for oppholdet ordnet jeg på forhånd gjennom ANSAs studentforsikring.

Undervisningsformer

Jeg valgte fagene conflict of laws, carriage of goods by sea, admiralty law og international commercial sales. Dette er den typiske ‘’sjørettspakken’’ som mange utvekslingsstudenter velger. Disse fagene utfyller hverandre, og jeg syns derfor det er en god kombinasjon.

Undervisningsmetodene er først og fremst forelesninger. Det forventes at man møter forberedt. I to av fagene jeg valgte, conflict of laws og commercial sales, var det også tutorial annen hver uke. I disse er man i en mindre gruppe, hvor det legges det opp til samspill mellom studentene og foreleser. Også i disse forventes det at man møter forberedt. Tutorialene var lærerike, men det tok utrolig mye tid å forberede seg.

Det ble også mye selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

University of Southampton har mange ulike emner å velge mellom, og som utvekslingsstudent på undergraduate-nivå kan man kun velge emner fra LLB- programmet (tilsvarer bachelor). Jeg valgte som sagt den typiske ’’sjørettspakken’’, og var veldig fornøyd med det.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett var kvaliteten høy på undervisningen, og foreleserne var veldig flinke.

Det jeg imidlertid syns var litt negativt, var at opplegget var lite tilpasset utvekslingsstudenter. Det ble ofte referert til emner og dommer vi skulle gjennomgå i semester 2. Jeg syns dette gjorde at jeg ikke fikk like mye innblikk i fagene som jeg ønsket.

Det anbefales å følge forelesningene nøye, og ta gode notater. Dette var gull verdt i eksamensperioden. Arbeidsmengden er stor, men ikke uoverkommelig.

De engelske dommene er ofte veldig lange og innviklede. Jeg syns derfor det var en fordel å lese sammendrag for å forstå innholdet. Det er veldig tidkrevende å lese dommer, så jeg vil absolutt anbefale å lese sammendrag som forberedelse til forelesninger og/eller tutorial.

Eksamensformen er hjemmeeksamen i alle fag. Mange velger å ikke dra tilbake for å levere eksamen etter jul. Jeg valgte å dra tilbake av praktiske grunner, men ettersom man leverer elektronisk er det fullt mulig å ikke gjøre det.

Det gikk overraskende greit å følge engelskspråklig undervisning. I starten var det en del juridiske begreper som var litt vanskelige, men dette gikk seg fort til.

Universitetsområdet og byen

Southamton er en veldig fin studieby! Det godt tilrettelagt for studenter, med feks treningssenter og svømmebasseng på skolen. Campus er veldig stort, med mange spisesteder og puber (!). Det ligger litt nord for byen, ca 20-30 min med buss fra sentrum. Tipper det tar rundt en time å gå.

Southampton i seg selv er ikke den peneste byen, men det er en kystby, så langs kysten kan man finne fine strekk å gå/løpe hvis man liker det, for eksempel er det veldig pent ved Riverside Park (anbefales).

Det at byen ligger ved kysten gjør også at det er en del varmere enn i Norge. Det er også lett å komme seg rundt til andre små koselige engelske byer, og utelivet er bra (og billig!)

Shoppingen er også ganske grei, og i sentrum finner man både handlegate og det store kjøpesenteret West Quay.

Bustad

Som utvekslingsstudent kun i ett semester får man ikke plass i halls. Man må derfor leie privat. I England er det vanlig å leie gjennom et profesjonelt utleiefirma. Disse finnes det mange av i Southampton, blant annet Tenant Link, Lettings Direct, Morris Dibben osv. Utleiefirmaene ligger som perler på en snor i London Road, og det er som regel alltid noe ledig for studenter.

Utleiekontraktene er ofte veldig lange – ca 20-25 sider- og utleiefirmaene overlater omtrent alt ansvar til leietakerne. Jeg opplevde utleiefirmaet som noe vanskelige og ufleksible, og har hørt tilsvarende fra andre utvekslingsstudenter. Dette er noe man bør være litt obs på.

Videre er det vanlig praksis at man må leie for enten 12 mnd eller 6 mnd. Semesteret i Southampton begynner veldig sent (som regel sent i september) og vi var ferdige i midten av januar. Dette betyr at man må betale noen måneder ekstra med leie. Videre er det vanlig praksis at man må betale hele leiesummen før man flytter inn, i tillegg til depositum. Det kan derfor være greit å spare opp litt penger på forhånd.

Boligprisene er litt lavere enn i for eksempel London, og ligger oftest på mellom 350- 450 pund i mnd. Strøm og internett er sjelden inkludert etter det jeg erfarer.

Jeg vil anbefale å finne bolig før man reiser ned. Vi som skulle på utveksling til Southampton hadde hatt kontakt med hverandre før oppholdet startet. 2 av oss dro ned i september for å finne leilighet, og deretter delte vi reisekostnadene.

Campus ligger litt nord for sentrum, ca en time å gå. Det er imidlertid verdt å merke seg at bussen bruker relativt lang tid fra sentrum til skolen, så dersom man ønsker å bo i nærheten av skolen anbefales det ikke å bo i byen.

Jeg bodde i Portswood, ca 20 minutter gange fra skolen, ca 25 min å gå til sentrum. Her finner man mange kafeer, restauranter og butikker. Området er veldig studentvennlig. Andre områder jeg anbefaler er området rundt campus (Highfield), the Avenue (mellom Portswood og sentrum) og Ocean Village (i sentrum). Området rundt st. Denys er også OK.

Jeg vil derimot ikke anbefale å bo i St. Marys, da dette er et litt ’’shabby’’ og ekkelt område.

Sosialt miljø

Det arrangeres ikke noen ordentlig fadderuke for utvekslingsstudenter. Skolen har en ’’fresher’s week’’, men førsteårsstudentene er som regel veldig unge (17-18 år) og derfor ikke helt i målgruppen dersom man kommer som en 5. eller 4.årsstudent. For å komme inn på festene må man dessuten ha et ’’masters pass’’, noe som var veldig dyrt (85 pund). Dette vil jeg si er unødvendig å bruke penger på, ettersom man heller betale en ekstra sum (ca 4 pund) for å gå på de utvalgte arrangementene man ønsker.

Erasmus, ESN og andre studentorganisasjoner arrangerer noen fester for utvekslingsstudenter, men disse foregår som regel på utesteder, og det er ikke så lett å bli kjent med folk. Men dette kommer sikkert an på egeninnsatsen og egen vilje.

Skolen har imidlertid svært mange undergrupper (disse får man innblikk i på den såkalte ’’bunfight’’). Jeg var medlem i en av disse, og fikk flere venner på denne måten. Jeg vil absolutt anbefale å melde seg inn i en undergruppe for å bli kjent med andre studenter.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Av forberedelser før avreise er det veldig greit å få med seg informasjonsmøte, her får du nødvendig opplysninger, og lister over hva man må gjøre før, under og etter utvekslingsoppholdet.

Ellers kan det anbefales å ta kontakt med andre studenter som skal til samme sted. Bli litt kjent på forhånd, og gjerne se etter sted å bo sammen.

Undervisningsformer

Undervisningen er delt opp i seminars/lectures og tutorials. Mens seminars er mer som en forelesning, er tutorials som arbeidsgrupper som vi er kjent med fra jussen i Bergen. Her blir man delt opp i grupper på ca. 10 personer. Det forventes at man er forberedt, og har løst oppgavene på forhånd. Dette varierer imidlertid litt med hensyn til fag og den som underviser. Videre får man utlevert leselister i alle fag. En stor del av leselisten er dommer. Her kan det anbefales å følge godt med på hvilke dommer som blir nevnt på forelesning, det er ofte disse som kommer igjen på eksamen.

I tre av oppgavene fikk vi også utlevert frivillige innleveringsoppgaver. Disse lærer man mye av, både faglig, og det å skrive på engelsk. Det anbefales derfor å gjennomføre disse.

Når det gjelder eksamen fikk vi utlevert hjemmeksamen i alle fag på ulike tidspunkt i løpet av november. Disse skulle være på rundt 3000 ord, og leveres inn i slutten av desember/starten av januar.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange emner å velge i. Selv valgte jeg fire emner innefor programmet "maritime law", da jeg ville ta emner som hang noe sammen.

Fagleg utbyte og språk

Flinke og engasjerende forelesere gjorde fagene spennende. Det at man må forberede seg til både seminars og tutorials gjør at man fort kommer inn i engelsken, både skriftlig og muntlig. Skulle gjerne vært der et semester til for å ta fagene fullt ut.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott. På biblioteket er det veldig greit å lese, her er det god plass, og man har relevante bøker lett tilgjengelig.
På universitetsområdet finner man dessuten starbucks, bistro/bar og the Stage som er studentenes egen pub. Videre finner man fasiliteter som treningssenter, kino og frisør. Det er med andre ord mye som skjer på universitetsområdet.

Southampton har mye å by på når det kommer til uteliv og restauranter, og i helgene er det lett å se at Southampton er en studentby. I sentrum ligger det en hovedgate med shopping og restauranter, samt et stort kjøpesenter som heter westQuay.

Videre kan det også nevnes at det er mye å se utenfor Southampton, og man kommer seg enkelt (via buss eller tog) til byer og steder som Winchester, Portsmouth, Bath, Isle of Wight, London osv.

Bustad

Det kan anbefales å være i god tid med hensyn til plass å bo. Her er det mange studenter, og de beste boligene blir fort revet vekk. I Southampton er det i stor grad lagt opp til at man leier gjennom private utleiefirma. Selv brukte vi Leaders, og var fornøyd med dem. Et tips kan være å reise ned noen uker før studiestart for å finne leilighet, da er man både tidlig ute, samtidig som man unngår å leie en usett leilighet som ikke svarer til forventingene. Vi bodde i Bassett Green road, ca. 15 min. gange fra universitetet. Dette var greit med hensyn til avstanden til campus, men gjerne litt langt fra byen, da bussen tar noe lang tid med mange stopp på vegen.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale miljøet er det lurt å bli med på ulike arrangement i forbindelse med erasmus. Dette kan være både turer til andre byer eller fester som arrangeres for internasjonale studenter. Dette kan man bli med på uavhengig av om man er erasmusstudent eller ikke. Som nevnt ovenfor er det mye som skjer på universitetsområdet, og det er derfor er en god plass for sosialiering etter skoletid.

Videre har UoS, i liket med UiB en rekke undergrupper som man kan melde seg inn i. Her er det noe for enhver smak.

Vår 2014 - BA i historie

Vår 2014 - BA i historie

22.01.2014 - 16.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

For å komme seg til Southampton vil jeg anbefale å ta buss, det er en lang tur på mellom 2-3 timer, men du er sikret sete og baggasjen din ligger trygt og det er bussjåføren som tar den inn og ut av bussen i forhold til om du skulle tatt toget.

Undervisningsformer

Jeg hadde hovedsaklig seminarer, men og litt forelesninger. Dette var ettersom jeg hadde to forskjellige undervisningsformer, i to av mine fag hadde jeg det som ble kalt for "primary Sources" fag, her fikk vi utdelt da kilder og "case studies" som vi skulle diskutere og tolke i seminarer. I det andre hadde jeg et vanlig forelesningsfag med kollokvie gruppe.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde mange forskjellige fag og velge mellom fra eldre og nyere historie. Jeg hadde et fag om Jødene i Tyskland før 2 verdenskig, rase og rasisme i Storbritannia fra 1800 til i dag, og kjendis og massemedier fra 1800 til ca 1956. De var interesante fag som tok nye vinklinger på veldig kjente hendelser i historien, kan veldig anbefale Jødene i Tyskland før 2 verdenskig og rase og rasisme i Storbritannia fra 1800 til i dag, det var samme foreleser i disse fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg fikk veldig mye ut av fagene mine, spesielt da Jødene i Tyskland før 2 verdenskig, rase og rasisme i Storbritannia fra 1800 til i dag, jeg hadde ikke hatt noe om dette i dybden før, og jøder i Europa er et spesaliseringsfelt ved Universitetet i Southampton, så det var et veldig godt fag. Jeg hadde forelesere som var veldig forståelige for at engelsk ikke var første språket mitt, så de ga meg noen tips om hvordan skrive akademiske tekster på engelsk, samtidig som at de ikke var så strenge på rettskrivingen. Men det gjorde at jeg fikk utviklet meg med å lese og skrive akademisk på engelsk

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var utrolig bra og fint, det var alt fra kino og teater til pub og kafeer. Studentbutikken deres var og en veldig god butikk med mat fra hele verden og det du måtte trenge til studiene. Southampton har mange flotte parker, to kjøpesentre, ikea midt i byen og et stort uteliv. Det går og national express busser til masse forskjellige andre byer om du vil besøke, tog til steder og ferge over til Isle of Wight.

Bustad

Universitetet sender ut liste over utgående utvekslingselever sine bosteder som du kan ta over. Jeg vil anbefale og bo midt mellom byen og universitetet. For å kunne ha en grei avstand mellom så du ikke er så langt fra enten eller.

Sosialt miljø

Universitetet har mange sociaties som en kan melde seg inn i, Erasmus elever har et eget et og. Men du vil å få mail fra internatjonale studenter som arangerer turer forskjellige steder, som Stonehenge og Bath, Canterbury o.l. Vil anbefale det over Erasmus gruppen sine turer ettersom her er det bare europeiske, men med den andre er det folk fra hele verden

Vår 2014 - BA i geovitskap

Vår 2014 - BA i geovitskap

20.01.2014 - 16.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg inn i alt av utveksling/skole-grupper på facebook. Her kan du finne f.eks. en plass å bo.
Skal du bo med venner fra Norge og dere vil leie en egen leilighet så begynn tidlig, for i England godtar de ikke at du tar en leilighet usett. Du må bo på hotell i en uke eller to mens dere går på visning og ordner alt av papirarbeid.

Undervisningsformer

På University of Southampton så er det veldig likt de undervisningene vi har her på UiB. Bare litt større klasser.

Vurdering av emnetilbodet

Bare tull egentlig. Ingen av de fagene du melder deg opp til her i Norge (,før du reiser) vil være tilgjengelige/passe i en timeplan. Så du må forandre på mange av fagene dine når du kommer ned dit.

Fagleg utbyte og språk

Faglig blir utbyttet så som så, mtp. at fagene ikke samsvarer med studiet ditt. Men det språklige utbyttet er veldig stort. Spesielt hvis du bor med ikke-norske studenter.

Universitetsområdet og byen

Southampton er ingen perle, men det er en veldig ok by som har alt du trenger. Veldig enkelt å komme seg rundt med buss/sykkel. Vil anbefale å enten bo i sentrum eller veldig nært campus, så slipper du å ta buss til både by og skole.

Bustad

Vi leide et hus når vi var der, prisene er jo ganske mye bedre enn de vi har i Bergen. Så vi var 3 stk som bodde i et 2. etasjers hus med 3 bad. Men man må være litt heldig, for det er mange slitne boliger.

Sosialt miljø

Siden du er Erasmus student i Southampton så skjer det veldig mye i regi av Erasmus, det er alt fra utflukter til f.eks. Stonehenge eller en fest. Her blir du kjent med folk fra hele verden, og kommer til å få en god venn eller to.

Vil på tampen anbefale deg å melde deg inn i en eller annen aktivitet, fotball/handball/volleyball/sjakk/tur/surfing, de har noe for alle. På slike aktiviteter kan du bli kjent med briter også, ikke bare andre utlendinger.

Vår 2014 - Prof. studium i samfunnsøkonomi

Vår 2014 - Prof. studium i samfunnsøkonomi

21.01.2014 - 14.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å være forberedt på at det er mye praktisk i forkant, og mye skjemaer, søknader og godkjennelser man må få på plass før avreise. Dette gjelder også når man kommer tilbake, og jeg ville vært forberedt på at det tar lang tid å få ordnet alt i etterkant.

Undervisningsformer

Undervisningen var lagt opp ganske likt som ved Universitetet i Bergen med forelesninger og seminarer/klasseromsundervisning. Men det var kun 45 minutters forelesninger, altså ikke dobbelttimer. Det var mange oppgaver som hadde litt innvirkning på karakteren, men i de fagene jeg hadde var det eksamen som telte mest.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde mange forskjellige emner innen økonomi. Jeg tok flere "spesialiseringsfag" innen økonomi, og de var veldig interessante. Ellers er det verdt å nevne at eksamenene kun er på 2 timer, noe som var litt av en overgang fra 4 timer i Bergen. De hadde mange emner å velge mellom, men noe av det kan være at overlapper med fag på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Faglig fikk jeg mer innsikt i ulike grener innenfor økonomi, og oppdaget flere av mine sterke og svake sider i faget. Det var generelt mange innleveringer i de fagene jeg valgte, som telte alt fra 3% til 25% av karakteren. Dette tok mye tid, men i forhold til at eksamen teller såpass mye ville jeg, dersom jeg kunne ha gjort det igjen, holdt mer fokus på andre deler av pensum. Jeg ville også ha sett på eksamensoppgaver tidlig, fordi det er en litt annen form enn ved Universitetet i Bergen med mer valgfrihet i forhold til oppgaver. Foreleserne delte ofte opp et fag etter hvilken forskning de drev med og hva slags kunnskaper de hadde, så de hadde god kontroll på det de holdt på med, og var som oftest engasjerte. Ellers så vil jeg advare om at eksamensperioden kommer nokså brått, og at man ikke nødvendigvis har forelesningsfri før eksamen. I eksamensperioden var biblioteket på Highfield veldig fullt, og jeg dro til biblioteket på NOC en del, hvor det var stille og fredelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Southampton har tre campus. Highfield er det største, hvor også "Social Sciences" befinner seg, og ligger nord (omtrentlig himmelretning) for sentrum i Southampton. Det var uvant med et så stort campus, så de første dagene brukte jeg kart for å finne frem - og gikk ofte feil. Det er mange forskjellige bygninger og de har numre. Disse numrene henvises det til i timeplanen. Man trengte ikke å dra utenfor campus for å finne mye. Det finnes nemlig matbutikk, flere kantiner/kafeteriaer, kaffebarer og lignende, og selvfølgelig en engelsk pub. Avenue campus ligger ca. et kvarters gange unna Highfield, litt nærmere sentrum. Det var flere, meg selv inkludert, som hadde timer på disse campusene med kun et kvarters pause mellom, og man rakk det så vidt. Det tredje campuset ligger i havna, og kalles "NOC" (National Oceanography Centre). NOC ligger altså rett ved sentrum/noe sør for sentrum.

Sentrum i Southampton har alle de vanlige butikkene, samt lokale butikker, og ikke minst IKEA, som var greit når man flyttet inn. Og det mangler ikke spisesteder, kafeer, puber mm. Jeg trivdes generelt godt i Southampton, men bodde i bydelen Portswood, nærmere Highfield campus. Fra der jeg bodde tok det omtrent en halvtime å gå til sentrum, men det går også buss hele tiden. I Portswood finner man det meste man trenger, både matvarer, klær, kafeer og "fast-food", så man behøvde ikke å dra til sentrum daglig. Mange studenter bodde også i dette området, så jeg ville anbefalt å bo i Portswood dersom man hovedsakelig går på Highfield.

Bustad

Standarden på boligene var generelt en del lavere. Jeg måtte finne bolig selv. Det viste seg at det hadde vært lurt å leie noe før jeg kom dit, selv om man da ikke fikk sjansen til å gå på visning. Rommene er normalt møblerte. Mange utvekslingsstudenter bodde sammen med andre utvekslingsstudenter, noe som virket veldig hyggelig.

Sosialt miljø

Som Erasmus-student er det alltid noe som skjer. Det er veldig lett å bli kjent med utvekslingsstudenter, fordi alle er interesserte i å møte nye mennesker. ESN Southampton arrangerte flere morsomme eventer, for eksempel turer til London og Stonehenge, samt flere fester. Jeg vil anbefale å bli med på mye fordi man blir kjent med mange på disse arrangementene.

Jeg ble dessverre ikke kjent med så mange briter. Mye av grunnen var at det var enklere å bli kjent med andre utvekslingsstudenter i starten, og da fortsatte man gjerne å være med dem, og møtte flere utvekslingsstudenter på arrangementer og lignende. Alt i alt var det et veldig hyggelig opphold, og jeg har fått mange nye venner!

brukt_university_of_southampton.jpg

Grøn campus
Foto:
© University of Southampton

Informasjon