Hjem

Utdanning

erasmus+

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg og Institutt for fysikk og teknologi (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByHeidelberg
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i fysikk. I tillegg kan lektorstudentar som har fysikk som eit av sine fag reise ut på denne avtalen. Andre studentar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakuletet kan òg søke dersom dei har tilfredsstillande fagbakgrunn for emna dei skal ta. I fall det er fleire søkarar enn ledige plassar vil fysikkstudentane bli prioriterte.

Ein må ha tatt minst 60 studiepoeng før ein kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i fysikk er det lagt til rette for at ein kan reise på utveksling i sjette semester av studieprogrammet.

Søkarar frå andre studieprogram. Ta kontakt med studierettleiaren for programmet du går på.Venlegvis vil det passe vbest å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er tysk.

Dersom du ikkje har gode nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utreise. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva språkkurstilbod som eventuelt finst for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Skal du ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar og skal vere ein del av masteravtalen. Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg er det eldste, og eit av dei mest prestisjefylte universiteta i Tyskland. Det har tolv fakultet og rundt 28 000 studentar. Utdanningstilbodet spenner breitt, men særskilt humaniora, naturvitskapane og medisinske fagområde er vektlagde. Universitetet ligg midt i gamlebyen, sentralt plassert i høve til kaféar, butikkar, bankar, og alt anna ein har bruk for i kvardagen.

Heidelberg er en idyllisk, liten universitetsby i Baden-Württemberg, sørvest i Tyskland, med om lag 150 000 innbyggarar. Her finst både eit stort slott og koselege gater med gamle mursteinshus tett i tett. Klimaet her er varmt samanlikna med andre delar av Tyskland. Byen har òg eit rikt kulturtilbod, og arrangerer blant anna jazzfestival, filmfestival og eit eige vampyrball (ein del av karnevalfeiringa) kvart år.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad til internasjonale studentar så langt kapasiteten rekk. Kapasiteten er ofte knapp på den private marknaden rundt semesterstart, nye studentar blir oppmoda om å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - februar og mars - august.

Studentrapportar

2016

2015/16 - BA i tysk

2015/16 - BA i tysk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det jeg kan anbefale er å gjøre ferdig/klar allt av papirarbeid i god tid før man drar slik at man ikke må tenke på det når man er fremme.
Det hjelper også å kunne tysk så godt som mulig før man drar, da dette selvfølgelig gjør dagligdagse praktiske oppgaver og sosialisering enklere, men språket kommer også fort på plass etter et par uker i Tyskland.

Undervisningsformer

Undervisning i Heidelberg går nesten bare på tysk, men det finnes kurs for alle nivåer.
I alle kurs jeg har deltatt i kan man i løpet av semesteret bare være borte 2 ganger, uansett hva unnskyldningen er.
Mange kurs, spesielt "Proseminar" er lagt opp slik at man i løpet av semesteret har en presentasjon og på slutten skriver man en type hjemmeeksamen. Andre har en eller flere prøver/eksamener. I disse fagene, spesielt de som er rettet mot utvekslingsstudenter, er vanligvis prøven i nest siste uke før semesteret er ferdig.

Vurdering av emnetilbodet

De fleste fagene er veldig spennende og interessante. Jeg kan spesielt anbefale fagene som er rettet mot oss utvekslingsstudenter: "Lehrangebot für Kurzzeitstudierende".

Fagleg utbyte og språk

Lærer masse både faglig og om det tyske språk, spesielt gjennom "Lehrangebot für Kurzzeitstudierende". De fleste er lagt opp slik at vi virkelig bra kan tilegne oss både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Universitetsområdet og byen

Gammlebyen er nydelig! Neuenheimer Feld er et vanlig sted å bo som student, og det er helt ok. Ikke særlig flott men full av studenter og ikke langt fra universitet. Heidelberg er ikke en alltfor stor by, den virker fort hjemmekoselig og man har vanligvis ikke problemer med å finne fram. Byen er også omringet av fjell og flotte naturområder for de som liker å gå tur.

Bustad

Bodde i en helt grei leilighet med en venn. Ganske likt som i norge.

Sosialt miljø

Man får lett venner uansett hva slags type person man er. I begynnelsen og i løpet av semesteret holdes mange forskjellige kjekke events hvor man lett blir kjent med nye mennesker. På universitet er også de fleste veldig hyggelige og kjekke å snakke med.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 26.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Universitetets og fakultetets hjemmesider er nokså informative, men selv opplevde jeg de som noe uoversiktlige og de kan være litt tunge å sette seg inn i. Det aller beste forberedelsestipset for min del var å kontakte tidligere studenter som har vært på utveksling der gjennom e-post o.l. dersom man har konkrete spørsmål eller bare ønsker å høre litt om hvordan oppholdet var, samt å lese andre studentrapporter fra tidligere opphold.

Selv kan jeg starte denne rapporten med å si at jeg hadde mitt livs år ved Heidelberg Universität og anbefaler på det aller sterkeste å velge denne byen og universitetet dersom man vurderer Tyskland! Ytterligere grunner til dette annet enn at Heidelberg er en fantastisk studentby og universitetet er et av Tysklands ledende (særlig innen juss) kommer jeg nærmere tilbake til under andre punkt i denne rapporten.

Helt generelt vil jeg også innledningsvis tipse om å bli to semester i Heidelberg, og ikke kun ett. Jeg var selv borte to semester og tror ikke jeg hadde hatt en så fantastisk opplevelse samt utbytte av utvekslingen min om det ikke hadde vært for at jeg ble ett helt år. For det første går ett semester altfor fort og er plutselig over før man rekker å finne seg ordentlig til rette. For det andre setter tysken seg først ordentlig godt andre semester (dette kommer selvsagt an på hvor gode språkkunnskaper man har før avreise, hvilket språknivå man har som mål å oppnå osv.). I tillegg er semestrene noe forskjøvet i forhold til Bergen, med semesterstart i oktober til slutten av januar, og på våren i april til slutten av juli. Slik at dersom man reiser på høstsemesteret er man ikke ferdig i Heidelberg før i slutten av januar (eksamenene er stort sett etter jul) og dermed mister man nesten en hel måned av vårsemesteret hjemme i Bergen dersom man tenker å skrive masteroppgave semesteret etter utvekslingen. Jeg vil derfor anbefale to semester med valgfag på det sterkeste, evt. gå LLM-programmet som også tilbys der.

Undervisningsformer

Det juridiske fakultetet i Heidelberg tilbyr både forelesninger, seminarer, arbeidsgrupper, workshops og moot courts. Selv om det stort sett legges opp til at utvekslingsstudenter benytter seg av forelesningene, da det stort sett er i de mer rent tyske fagene hvor det tilbys seminarer og som hovedsaklig er rettet mot tyske studenter, og utenlandske studenter derfor ikke får særlig utbytte av. I tillegg til at språkkravet kan være for høyt i mange av seminarene da man gjerne leverer inn store skriftlige arbeid underveis. Jeg vet av noen utvekslingsstudenter som benyttet seg av dette, men det aller vanligste var å delta i forelesningene, som det uansett blir mange av. Det fantes også en egen Erasmus-kollokvie som minnet litt om arbeidsgruppene vi er vant til her på fakultetet, med en eldre student eller professor som gjennomgår praktikumsoppgaver og metodeteknikk, noe som gir utvekslingselevene mulighet til å lære å skrive tyske praktikumsoppgaver. I tillegg finnes det også komparative seminarer hvor ulike lands rett innenfor bestemte rettsområder gjennomgås. Jeg deltok selv på begge, og synes det var en fin mulighet til å delta litt mer aktivt som deltaker enn kun å gå i forelesninger hvor man gjerne blir mer "passiv" tilhører.

Vurdering av emnetilbodet

Det juridiske fakultetet i Heidelberg kan friste med veldig mange ulike fag og rettsområder. De skal særlig være gode på internasjonal rett men holder jevnt over et meget høyt nivå i følge ulike målinger både nasjonalt og internasjonalt. Selv hadde jeg alt fra innføring i islamsk rett, menneskerettighetsfag, komparativ personvernrett til kriminologi, ungdomsstrafferett og tysk forfatnings- og sivilrett. Å studere juss i Heidelberg er er svært anerkjent blant tyskerne og det var lett å merke at både studiet og de fag som tilbys der er svært populære og gode i Tyskland. Både selve Universität Heidelberg og det juridiske fakultetet gjør det som nevnt veldig godt både i nasjonale og internasjonale rangeringer.

Når det gjelder selve fagvalget ble dette litt mer komplisert enn antatt. Problemet er at fagene er nokså små i Heidelberg, dvs. et fag er nokså lite verdt, mange av dem kun 3 ECTS-Credits. Derfor ender man opp med å måtte ta nokså mange for å tilfredsstille krav til fakultetet hjemme og lånekassen. Det var dermed en liten utfordring å få timeplanen til å gå opp slik at forelesninger ikke kræsjet med hverandre. Hva gjelder forhåndsgodkjenningen av fag anbefaler jeg å søke om så mange fag som mulig (med utgangspunkt i fakultetets oversikt over aktuelle fag og emner som publiseres på dets hjemmeside, se evt. denne siden: http://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120142=63736|63667&P.vx=mittel). Man vil nok uansett oppleve å måtte gjøre om på mange av de forhåndsgodkjente fagvalgene når man kommer ned til Heidelberg og får oppgitt de ulike tidspunktene slik at timeplanen faktisk går opp. Plutselig opplever man også at ikke alle professorene er like enkle å forstå eller like utvekslingsstudentpositive, -jeg byttet blant annet et fag fordi professoren snakket så vanskelig og fort tysk at jeg ikke fikk noe utbytte av forelesningene. Og det å forstå og å få med seg hva som foregår i forelesningene er en stor fordel ettersom de stort sett er hovedgjenstand for hva det spørres om på eksamen. Jeg kjøpte av den grunn også lite pensum, lånte evt. noen bøker på biblioteket og printet fra de for å supplere stoff fra forelesningene.

I forhold til eksamen tar man som utvekslingstudent (stort sett) ikke samme eksamen som de tyske studentene, ettersom de heller har større oppsamlingseksamener i f.eks offentlig rett eller strafferett. Vanlig praksis er derfor at man i begynnelsen av semesteret spør den enkelte professor om hun/han tilbyr en muntlig eller skriftlig eksamen/prøve for utvekslingsstudentene på slutten av semesteret, noe de aller fleste gjør. Jeg hadde en god blanding av muntlige og skriftlige eksamener, samt i et fag besto "eksamen" i en muntlig presentasjon på tysk. Særlig muntlige eksamener var nokså uvant fra det vi er vant med her på Dragefjellet, men jeg opplevde at professorene stort sett hadde forståelse for at juss er vanskelig på et fremmedspråk og i et annet land, og at så lenge man gjorde en innsats og prøvde så godt man kunne la de godviljen til.

I den forlengelse kan jeg nevne at de aller fleste fagene som tilbys ved det juridiske fakultet i Heidelberg er på tysk, selv om det finnes noen på engelsk også. Jeg endte med å ha kun tyske fag og alle eksamenen ble derfor også da på tysk. I starten opplevdes det som litt uoverkommelig og utfordrende å skulle følge med i forelesning, ta notater og ikke minst forstå den materielle jussen på tysk, da tyskkunnskapene mine var noe begrenset og trengte en god oppfriskning. Dette ble gjort gjennom én måneds intensivspråkkurs i september før semesterstart samt språkkurs gjennom hele første semester. Men til tross for litt språklig frustrasjon og kamp de første månedene er lærekurven kjempebratt og mestringsfølelsen man sitter igjen med er enormt stor. Etter ett år i Tyskland føler jeg nå at jeg snakker så nokså flytende tysk enda jeg startet med et svært middelmådig nivå. Så dersom man føler seg litt usikker på tyskkunnskapene, men har hatt det på ungdomsskolen/vgs bør språket absolutt ikke være en grunn til å ikke velge Tyskland! Språkkurset som universitetet tilbyr med oppstart i september, én måned før semesterstart, er også å anbefale på det sterkeste. Særlig ettersom man da møter andre studenter man skal gå sammen med resten av oppholdet, og det er en glimrende sjanse til å også bli kjent med utvekslingselever fra andre fakulteter enn det juridiske.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er kanskje noe begrenset da det er mye nasjonal tysk juss det undervises i. Samtidig åpnet det øynene mine også å se hvordan andre rettsområder fungerer i Tyskland som civil law-land og det var sånn sett nokså lærerikt og interessant å få et lite innblikk i et annets land retts- og styringssystem. I tillegg er som nevnt tilbudet for internasjonale fag og EU-fag nokså stort og variert, og det var ekstra spennende å sitte midt i Sentral-Europa og høre på dyktige og verdensvante professorer dele sin kunnskap. I tillegg var det interessant å få et større innblikk i EU-retten gjennom tyske" øyne" og som det viktige EU-medlemslandet det er. Alt i alt føler jeg at jeg sitter igjen med et bredt og internasjonalt faglig utbytte. Og tyskkunnskapene mine forberdret seg definitivt, se forrige punkt.

Universitetsområdet og byen

Heidelberg er virkelig en universitetsby, og universitetet kan til og med skryte av å være Tysklands eldste! Byen har ca litt over 150 000 innbyggere, hvorav over 35 000 av disse er studenter, noe som preger byen i svært stor grad. Andelen internasjonale studenter er også veldig høy da universitetet har utrolig mange andre samarbeidsfakultet i Europa og resten av verden som de både mottar studenter fra og sender egne studenter til. Det høye antall studenter bidrar til enorme mengder kulturtilbud og eventer, ulike fritidsaktiviteter, organisasjoner, impulser og liv. Byen er i stadig utvikling samtidig som den tradisjonelle universitetsfølelsen og historien er bevart. Man opplever heller ikke følelsen av å forsvinne helt i mengden slik man gjerne gjør i en storby. For byen er nokså liten sett i sammenheng med andre typiske tyske storbyer slik som Berlin, München og Köln. Til gjengjeld er den fantastisk sjarmerende, koselig og tradisjonell, som tatt ut fra et vakkert postkort. Byen ble ikke bombet under andre verdenskrig og er derfor nokså unikt bevart til forskjell fra mange andre tyske byer, med masse historie, vakre gamle bygg og severdigheter. Gamlebyen er særlig kjent og populær, og når man studerer juss er man så heldig å ha all undervisning midt i hjertet av den på æreverdige Universitätsplatz. Byen er et yndet mål for tusenvis av turister som hver dag busses inn for å oppleve dens romantiske sjarm. Det er også veldig enkelt å trives som student der, og som internasjonal student var det også veldig lett å finne seg til rette og nyte studentlivet til det fulle. Alt er godt organisert og lagt opp, og selv om det tyske byråkratiet kan være litt tunggrudd på enkelte punkter synes jeg dette stort sett fungerte veldig bra også. Man blir virkelig tatt godt imot slik at utvekslingsoppholdet skal gå så knirkefritt som mulig.

Bustad

Jeg ble på forhånd fortalt at bosituasjonen er noe vanskelig i Heidelberg ettersom det er en liten by men med såpass stor andel studenter. Jeg søkte på studentbolig gjennom studentsamskipnaden der (Studierendenwerk/Studentenwerk) og var veldig heldig å få plass, noe man ikke er garantert som utvekslingselev. Eneste minuset med dette er at til tross for muligheter til å ønske seg spesielle typer boliger får man ikke vite noe om type rom eller leilighet før man faktisk kommer til byen på oppmøtedagen og får oppgitt adressen sin og nøkkelen i hånda. Altså visste jeg lenge at jeg hadde plass men ikke noe mer om type bolig. Da jeg ble tildelt et enerom og i utgangspunktet ønsket et kollektiv, endte jeg opp med å flytte inn i et kollektiv etter jul med noen venner (en tysk student og en annen utvekslingsstudent) jeg møtte i løpet av første semester. Så studentboligene er et godt alternativ for å slippe å begi seg ut på det private markedet som helt fersk student i byen, men ulempen er som sagt at det er veldig usikkert hvilket type rom, beliggenhet og plass man ender opp med. Til gjengjeld finnes det også mange private kollektiv (WGs som de heter), noe som anbefales dersom man ønsker tyske romkamerater med tanke på språkforbedring og for å lettere kunne bli kjent med tyskere og ikke bare utvekslingsstudenter.

Sosialt miljø

Som beskrevet tidligere er det et fantastisk sosialt miljø i Heidelberg, særlig blant studentene. Som Erasmus-student er det veldig lett å komme i kontakt med andre utvekslingselever og flere organisasjoner (f.eks ESN, AEGEE osv.) arrangerer alt fra pub- og quizkvelder til utflukter og andre ulike sosiale arrangementer man kan være med på som utvekslingselev. Det var generelt veldig lite tid til å kjede seg og alltid nye mennesker å møte og bli kjent med. Å bli kjent med tyske studenter opplevde jeg å kreve litt mer innsats, men så fort man kommer "inn i varmen" blir man til gjengjeld tatt veldig godt tatt vare på.

Til tross for en liten språkbarriere i starten var mitt år i Heidelberg tusen ganger bedre enn jeg hadde sett for meg, jeg har lært ekstremt mye både faglig, kulturelt, sosialt og på alle andre plan, og ville personlig aldri vært dette året foruten. Å komme seg litt bort fra Dragefjellets trygge omgivelser og rammer er nok noe vi alle har godt av, og til tross for at det lyder som en klisje får man virkelig åpnet opp øynene og utvidet horisonten sin i løpet av et utvekslingsopphold. Jeg hadde mitt livs beste år i Heidelberg og er ikke i tvil om at jeg vil anbefale alle andre som vurderer Tyskland å studere der, -du kommer helt sikkert ikke til å angre på at du tok sjansen!

Haust 2014/Vår 2015 BA i matematiske fag

Haust 2014/Vår 2015 BA i matematiske fag

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta med pass. Ikke ta med for mye ting. Er en stor fordel å beherske tysk. De fleste, eller i min erfaring alle, kursene på bachelor-nivå er på tysk. I tillegg er det mange som ikke kan engelsk og all post man får og all telefonservice er på tysk.

Undervisningsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbud, men mange forelesninger som krasjet.

Fagleg utbyte og språk

Har lært masse om språk og om emnene jeg har tatt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt greit. Byen er veldig koselig og fin. Det er masse som skjer som teater, konserter, uteliv, arrangementer, fyrverki om sommeren, karneval osv. Det er ganske varmt om sommeren og det regner betydelig mindre enn i Bergen.

Bustad

Litt lavere standard enn i Norge, men helt greit.

Sosialt miljø

Veldig bra internasjonalt studentmiljø.

abrukt_universitat_heidelberg.jpg

Flott bygning
Foto:
© Universität Heidelberg

Informasjon