Hjem
Click

Utdanning

erasmus+

Ludwig-Maximilians-Universität München og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByMünchen
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programma i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på plassane før administrasjon og organisasjonsvitskap og andre samfunnsvitskapelege fagområde.

Søkaren må ha tatt minimm 60 studiepoeng ved utreise. Det er mogleg å søke for eitt semester (berre vår/sommar) eller eit heilt år. Søkarar som vel å reise ut eit heilt år, blir prioriterte.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. På grunn av semesterinndelinga er det ikkje mogleg å reise for berre haustsemesteret.

Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er tysk og engelsk. Det er anbefalt at søkaren har språkkunnskapar tilsvarande B1-nivå (CEFR) i tysk.

Institusjonen tilbyr tysk språkkurs til utvekslingsstudentar. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Geschwister-Scholl-Institute of Political Science tilbyr statsvitskaplege emne innan Political Theory, Political systems og International Relations og dekker med dette også samanliknande politikk, europeisk integrasjon og offentleg administrasjon. På denne nettsida finn ein oversikt over engelske emne.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer frå 5 til 12 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Ludwig Maximilians Universität-München er eit offentleg breiddeuniversitet med om lag 50 000 studentar og 18 fakultet. Det har lang historie, og er eit av Tysklands elleve eliteuniversitet. Universitetet sin hovudcampus ligg midt i sentrumskjernen, og dei tre andre campusane spreidd rundt i byen.

München er hovudstad i delstaten Bayern og er ein relativt stor tysk by, med rundt 1,4 millionar innbyggarar. Det er ein by med relativt høg levestandard og høgt kostnadsnivå. Midt i byen ligg den store parken Englisher Garten. München er kjend for blant anna suksessrike teknologiføretak, Oktoberfest, godt øl og velspelt fotball.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper internasjonale studentar å finne bustad. Dei fleste studentbustadane i Munchen er drifta av studentsamskipnaden og ligg litt utanfor sentrum. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private leigemarknaden i Munchen.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - juli.

Studentrapportar

2017

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

27.09.2016 - 31.03.2017

Førebuingar/praktiske tips

Delta på forberedeleskurset i september. Spåkkurset gjør deg ikke flytende i tysk, men det er her du får venner. Mange venner. Lånekassen gir deg stipend som dekker kursdeltakelsen og bokostnadene. Det tilbys hybel (400 euro) og der bor også de andre Erasmus-studentene. Forberedeleskurset gir deg gode muligheter til å bli kjent med byen, har noen fine ekskrusjoner (Dachau, Neunswanstein, Salzburg ect) og Oktoberfesten arrangeres samtidig. I tillegg anbefales det selvfølgelig og følge OLS+kurset du får fra UiB og dersom du er under C1 i tysk anbefales "Deutsch fur rechtwissenschaftlichen studierende B1/B2" underveis i semesteret. Her lærer du både mye om de forskjellige rettsområdene, og lærer akademisk tysk. Dette kan inkluderes i learning agreementet.

Søk studentbolig i perioden (280-350 euro måneden). Det er vanskelig å finne bolig i Munchen så vær tidlig ute med jakten, men vær også obs på mye fake anonnser! Selv fikk jeg ikke og slet mye med å finne (men var noe kravstor).
Skaff deg tysk bankkonto så fort som mulig.

Det er verdt å merke seg semesterstart er ca. 15 oktober og siste forelesning rundt 10. februar. I de fleste fag er eksamen siste forelesningsdag i timen, men noen kan være uken etter. I enkelte av LLM-fagene som strafferett er eksamen i desember. Selv hadde jeg 4 eksamer på 36 timer, men det er ikke så stress som det høres ut. Semesterperioden er ikke nødvendigvis et problem, men byr på utfordringer med tanke på å skrive masteren.

Undervisningsformer

LMU er et av europas beste universiteter (35 nobelspriser), og scorer høyt rankinger på juridiske fakulteter(27). De tyske fagene innebærer stort sett forelesninger med skriftlige eksamen(2 timer). Noen fag har muntlig eksamen (blant annet Europarecht I).
De engelske har obligatorisk 2 timers ukentlig gruppeundervisning (5-25 stk per gruppe) i uken. Her forventes aktiv deltakelse. Kursene avsluttes med skriftlig eksamen (med en del multiple- choice, essays og kort svar). Flere av kursene jeg hadde innebar også presentasjon, rollespill (negotiation, arbitration, mediation og mock-trials), eller praktisk arbeid i form av å utforme kontrakter for så å løse arrangerte konflikter rettslig.
LMU tilbyr også "ferienkursen". Disse begynner mandager (6 timer obligatorisk deltakelse) med avsluttende eksamen fredag og går ukene før og etter semesterslutt/start.

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet var avgjørende for at jeg valgte Munchen. Jeg tok mer enn 30 studiepoeng ettersom det var veldig interessante fag og utrolig dyktige forelesere. En kan velge nasjonal tysk rett (feks. erstatning, forfatning, forvaltning, strafferett o.l), men også mye bra innen internasjonal kontraktsrett, internasjonal skatterett, EU og annen folkerett. Blant de engelske fagene kan du velge american criminal law, constitutional law, legal english, men også fag om oppkjøp av internasjonale selskaper eller joint ventures (cross boarder transactions) og om internasjonale tvisteløsningsorganger (Transnational dispute resolutions). Dersom andre språk beherskes har de juridiske fag på fransk, portugisisk, japansk, kinesisk, spansk, russisk mfl. så her er det smak og behag. De engelske fagene er bare 5 studiepoeng og krever lite arbeid utenom klasseromsaktivitetene. En kan også ta økonomiske fag beregnet for jurister, men her fikk jeg ikke godkjent av UiB da de manglet juridiske komponenter.

Fagleg utbyte og språk

LMU er ikke 6 måneders ferie. Du må legge ned arbeid, men du lærer også mye. EU-rett her er ganske annerledes enn NIRI (skulle ikke tro EØS fantes), og legal english var veldig interessant, og har også fått meg til å tenke mer over formuleringene på norsk for å få bort flertydighet. Både engelsken og tysken blir mye bedre. Det å studere på tysk var en skremmende tanke på forhånd, men det var aldri noe problem og det vises forståelse for mangler under eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i sentrum. Jussen holder til på motsatt side av hovedbygget (hvor jeg hadde stort sett all undervisning), så alt er lett tilgjengelig, spesielt med Ubahn (U6 og U3).
München er en fantastisk by. Det er i snitt 4 dager nedbør i måneden og sommeren varte til november og begynte i slutten av februar. I mellom der var det ganske kaldt og snø. Munchen har oktoberfest (som du får oppleve i september) og mange biergarten. Munchen og Bayern har mange flotte slott og bygninger. Munchen har verdens største bypark og en fin olympiapark. Foruten fine muligheter for å se god fotball er det alltid en stor konsert i byen. Det er kort vei til Østerriket, Sveits, Liecstenstein, Frankrike og Tjekkia så reisemulighetene er store. I tillegg er det gode flymuligheter (type 25 euro til bulgaria t/r) hvis en vil lengre og billig/gratis å reise rundt i Bayern.
Mat er utrolig billig sammenlignet med Norge. Både sunne og usunne alternativer.

Munchen har hatt sine episoder, men det var aldri et øyeblikk hvor en føler seg utrygg. Det er mye politi og sikkerhetsvakter de fleste steder i byen.

Bustad

Første måneden i studenthybel i Olympiazentrum(400Euro). Derretter leide privat i Ainmillerstr., rett ved universitetet. Bor du sentralt trenger du ikke kjøpe semesterticket til U-bahn. Det er enkelt å reise rundt med Ubahn og Tram i byen. Leieprisene er litt lavere enn Bergen, men er dyrt sammenliget med øvrige Tyskland.

Sosialt miljø

Forberedeleskurset er essensielt for studenter som kommer alene. Her har du klasseromsundervisning og en blir kjent med utrolig mange i samme situasjon. Det er vanskeligere å få venner i en forelesning på tysk med tyske 18-19åringer uten andre utvekslingsstudenter. Å få venner er uansett kein Problem.
Det er ca. 55 Erasmus-studenter på jussen, hvorav en del tyskspråklige (inkludert tyskere!) som ikke ønsker å prate engelsk. Det var ingen andre nordmenn samtidig på jussen, men det er mange fra NTNU og CBS på andre fakultet. Foruten Erasmus-studenter er det mange LLM-studenter (spesielt fra Kina), men også blant de er det mange tyskere.
Spilte også på et fotballag i studentturneringen bestående av Erasmusstudenter.
Det arrangeres utflukter rundt om i Bayern, skiturer, turer til wien, berlin og andre hovedsteder hele tiden for utvekslingsstudentene. Blant vennene mine var det flere som begynte i kor, orkester, boksing, fotball og andre aktiviteter i lokale foreninger.

2016

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

01.04.2016 - 31.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del papirarbeid og søknader som måtte ordnes før oppholdet, men det gikk veldig raskt og greit å gjennomføre.

Undervisningsformer

Det tilbys både forelesninger og seminarer, men vær obs på at det meste av undervisningen foregår på tysk. Særlig forelesninger foregår stort sett på tysk, og gode tyskkunnskaper er en fordel om man skal utveksle til LMU.

Vurdering av emnetilbodet

LMU tilbyr varierte og spennende emner, og jeg var fornøyd med de aller fleste emnene jeg valgte. Husk at de fleste av disse foregår på tysk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk både godt faglig og språklig utbytte gjennom utvekslingsoppholdet. Særlig språkkunnskapene fikk jeg forbedret og brukt under oppholdet.

Universitetsområdet og byen

München er en veldig fin by å studere i, og universitetet ligger rett ved den store parken Englischer Garten. Anbefaler å utveksle sommersemesteret, da er været best. Det er også gode utfluktsmuligheter til steder i nærheten.

Bustad

Bolig i München er dyrt og vanskelig å finne. Det er ingen garanti for at man får studentbolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved LMU var bra og det vær lett å bli kjent med folk, særlig andre utvekslingsstudenter.

Vår 2016 - BA i filosofi

Vår 2016 - BA i filosofi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søk om bolig på nettet selv, kanskje finner du noe bedre enn det studentorganisasjonene kan tilby.

Undervisningsformer

Seminarer, forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra, stort og mangfoldig.

Fagleg utbyte og språk

Bra.

Universitetsområdet og byen

Veldig bra, fineste i Tyskland.

Bustad

Schwabing (Kaiserplatz), rolig og fint, ikke langt fra universitetet.

Sosialt miljø

Bra, mange utvekslingsstudenter.

2015

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når man søker på utveksling til Ludwig-Maximilians-Universität(LMU) eller andre universiteter i München er det veldig lurt å søke på studentbolig, når man søker på skolen. Hvis ikke kan du forvente å bruke massevis av tid på å finne et sted å bo, samt at prisen normalt ligger rundt det dobbelte av studentboligene. Samtidig er studentboligene en stor mulighet til å få venner fra hele verden og komme inn i et godt miljø med en gang. Et annet godt tips er å delta på et tyskspråkkurs før semesterstart, for dette er også en god mulighet for å få gode venner og forbedre tysk språkferdighetene dine. I tillegg så får man som utvekslingstudent muligheten til å delta på et ekskursjonsprogram for en veldig rimelig penge, som kan anbefales.

Undervisningsformer

I undervisningen på LMU er forelesninger med Powerpoint undervisning veldig mye brukt, i tillegg til at noen fag har øvelser eller seminar. Samtidig har de et journalistikk fag som er beregnet for utvekslingstudenter, der undervisningen er ekskursjon på et ølbryggerie og diverse andre ting, som er typisk for den bayerske kulturen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på LMU er veldig stort, i tillegg til at du som utvekslingstudent har mulighet til å velge akkurat hva du vil, så lenge hjem-universitet ditt akseptere det.

Fagleg utbyte og språk

De faglige kravene på LMU er nok noe høyere enn det man finner i Norge og mange andre land, så det er en god mulighet for å få forbedret dine faglige ferdigheter. Samtidig vil dine engelsk og tysk språk ferdigheter garantert bli ekstremt mye forbedret, undertegnede er ihvertfall fornøyd med utbytte han fikk på disse områdene.

Universitetsområdet og byen

Campus området til LMU er veldig stort og er preget av mange store gamle bygninger, samtidig er det spennende at LMU sin campus var sentral i opprørsbevegelsen kamp mot nazistene i 2.verdenskrig. München som by er en fantastisk by, som kan sees på som sentrum i Europa. Her har man alle muligheter, alt fra det vanlige utelivet, Oktoberfest, man kan stå på ski i alpene og kort vei til Østerrike, Tsjekkia, Sveits, Polen, Italia, Slovakia, Ungarn og Frankrike

Bustad

München er den dyreste byen i tyskland å bo i, derfor er det som nevnt tidligere veldig lurte å søke studentbolig tidlig, når man søker seg inn på skolen. Samtidig hvis man ikke skulle få studentbolig er det lurt å søke hjelp hos skolen. Selv bodde jeg i "Studentenstadt" og hadde en hybel på totalt 15-20 kvadratmeter med et veldig lite bad og kjøkken. Ellers var det et stort rom med seng, pult, skap og hyller. Så med andre ord helt greit for en utvekslingsstudent for en fin pris på ca 300euro i måneden.

Sosialt miljø

For å komme inn i et godt sosialt miljø er det som nevnt tidligere lurt å delta på språkkurs, i tillegg er det flere studentorganisasjoner(eks. ESN MESA Munich) som arrangerer turer som er vel verdt å være med på. Disse turene går gjerne til Berlin, Praha eller til Alpene for å stå på ski. De som er interessert i å dra på ski med andre studenter, kan også dra med "Studenten im Schnee" til ulike skianlegg rundt om i alpene stortsett hver helg.

ludwig-maximilians-universitat_munchen_tyskland.jpg

Bilete av campus
Foto:
© Ludwig-Maximilians-Universität München

Informasjon