Hjem
Click

Utdanning

bilateral

University of Sydney og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandAustralia
  • BySydney
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er i utgangspunktet open for alle UiB-studentar, gitt at ein kan finne emne som passar med studieplanen. USYD har i utgangspunktet eit krav om eit karaktersnitt på C eller betre for å gi opptak. Søkarar med lågare snitt enn dette kan vurderast individuelt. I tillegg må ein dokumentere engelskkunnskapar, enten med karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande, eller i form av ein engelsktest som er godkjent av USYD. Det er også krav om at søkarar må ha tatt minst 60 studiepoeng på det tidspunktet søknaden blir sendt inn (semesteret før utvekslingsopphaldet).

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved ditt institutt/fakultet for informasjon om utveksling og råd om når det passar å reise ut.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Norske studentar slepp som regel unna engelske språktestar, dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande. Ved dårlegare karakter enn dette må studenten finne informasjon på nettsidene til USYD om kva dokumentasjon for språkkompetanse universitetet krev.

Kva emne kan eg ta

USYD er eit breiddeuniversitet med studietilbod innanfor dei fleste fagområde.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med USYD som inneber at vi kan få eit visst tal friplassar i året. Talet på friplassar heng saman med talet på studentar dei sender til UiB. Nokre av desse friplassane er reservert for psykologi-studentar. Dersom ein ikkje får friplass må ein betale studieavgift. I 2018 ligg skulepengane på AUD$ 12 300 per semester. Avgifta for studier på masternivå kan vere noko høgare. Dette er noko over ramma Lånekassen i utgangspunktet kan gje støtte til, men for studieåret 2017/18 er USYD med på Lånekassen si liste over lærestader som kan gje rett til tilleggsstipend.
Ved uttaket med frist 1. september 2017 har vi fått seks semesters friplassar ved USYD. Fem av desse er reservert for studentar frå Det psykologiske fakultet.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The University of Sydney (USYD) vart etablert i 1850 og er det eldste universitetet i Australia. Det er medlem i «Group of Eight» som er eit samarbeid mellom Australias mest prestisjefylte forskingsuniversitet. USYD har ni campusar spreidd rundt i Sydney-området, og i tillegg til fleire forskingsinstitutt ulike stader i Australia. Hovudcampus er Camperdown/Darlington som ligg om lag 3 kilometer frå hjartet av Sydney og er basen til fleirtalet av de ulike akademiske disiplinane. Studenttalet ved USYD er på rundt 50 000.

Sydney er hovudstaden i den australske delstaten New South Wales og har over 4 millionar innbyggjarar. Byen er den største og viktigaste i Australia når det gjeld finans, transport, handel og kultur. Sydney er ein populær global og nasjonal turistdestinasjon, og blir gjerne omtalt som ein av dei flottaste og mest livlege byane i verda. Klimatisk ligg Sydney i den tempererte sona, og nyt godt av varme somrar og milde vintrar.

Bustad

Frå vårsemesteret 2015 innfører USYD bustadsgaranti for internasjonale studentar. Les meir om kriteria for å få tildelt bustad på nettsidene til universitetet. Dei som vil skaffe seg bustad utanfor campus blir råda til å kome til Sydney minst to veker før orienteringsveka byrjer. Bustadkontoret ved USYD kan gi tips og råd i prosessen med å finne ein stad å bu.

Semesterinndeling

Juli - desember og februar - juni/juli.

Studentrapportar

2016

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å starte tidlig med å se etter et sted å bo. Jeg lagde flere avtaler om visninger før jeg kom ned til Sydney, og måtte på flere før jeg fant et sted.

Undervisningsformer

Det settes mange krav til eleven selv. Jeg hadde ukentlige to-timers forelesninger i alle fag, pluss obligatoriske seminarer på mellom 1 - 2 timer. På seminarene var det en mindre gruppe elever, sammenlignet forelesningene, hvor muntlig aktivitet og diskusjoner var vektlagt i stor grad. I tillegg til dette hadde jeg obligatoriske lekser og innleveringer som også måtte inn hver uke. Sånn sett opplevde jeg at det var en større arbeidsmengde i Sydney sammenlignet med Universitetet i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ekstremt mange fag du kan velge på University of Sydney, både med hensyn til fagområder og vanskelighetsgrad. Noen av fagene krever imidlertid forhåndskunnskaper, men utover dette er det stor valgfrihet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å supplere min bachelor med fag fra business og økonomi, så med utgangspunkt i denne delen av universitetet vil jeg si at det faglige utbyttet var stort. Det er mange dyktige foredragsholdere! Seminarene er litt vekslende, da det er eldre elever som holder disse.

Universitetsområdet og byen

Du kan ikke sammenligne Universitetet i Bergen med University of Sydney, det er rett og slett utrolig vakkert. Du har noen gamle, karakteristiske bygninger og noen mer moderne bygninger. Universitetsområdet ligger omtrent 20 minutters gange fra sentrumskjernen, eller en 5 minutters busstur. Du er med andre ord midt i byen. Personlig styrte jeg litt unna CBD, da det er mange mennesker og svært hektisk. Det kryr av andre ting å se og oppleve i nær avstand sentrum, og kollektivtrafikken er ekstremt bra. Med et Opal-card kommer man seg så og si rundt over alt.

Bustad

Vær forberedt på at det å bo i Sydney er EKSTREMT dyrt. Det er ikke uvanlig å betale mer for et sted å bo i Sydney enn et sted å bo her i Bergen. Jeg var heldig med å få et eget rom med enkeltseng for $250 i uken. Jeg har hatt flere venner som har betalt over $200 i uken for å dele rom med en annen person. Tipset mitt er å senke standardene, for å unngå å bli skuffet. Det er også svært kaldt innendørs i Juli - September tiden. Husene har ingen isolasjon og ikke alle hus har en ovn. Med andre ord, pakk med varmere klær enn det du skulle tro var nødvendig.

Jeg var utrolig fornøyd med å bo i Newtown. Det er nært universitetsområdet, gode kollektivforbindelser, et hipt område av byen og litt roligere enn bykjernen. Ellers anbefaler jeg å undersøke Glebe, Bondi Junction, Surry Hills, Coogee, Darlinghurst og Redfern. Benytt flatmates.com.au eller gumtree.com.au. Ville anbefalt å ikke bestemme seg for noe før man har vært på visning. Du kan komme over steder som ser bra ut på bilder, men som ikke ser ut i virkeligheten.

Sosialt miljø

Jeg bestemte meg for å prøve å holde meg litt unna nordmenn. Dette viste seg å være svært vanskelig, da det er ekstremt mange nordmenn i Sydney. Likevel vil jeg anbefale å gå litt inn for å ikke bare henge med nordmenn, men å knytte vennskap med mennesker fra andre land.

Det sosiale miljøet er hva man gjør det til. I løpet av første eller andre uke av skolen var det en rekke studentorganisasjoner/foreninger som stod på stand. Her hadde du alt fra idrett til mat til språk til fashion.

Høst 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

Høst 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Pakk lett og dobbeltsjekk bagasjereglene for det selskapet du skal fly med. Noen selskaper, som Emirates, er svært strenge og det er nærmest umulig å kjøpe ekstra kolli. Reiser du høstsemesteret kan det faktisk være ganske kaldt, en strikkegenser og skinnjakke holdt ikke for oss. Mange nødvendigheter kan du kjøpe ganske billig på K-Mart (dyne, pute, enkle møbler). Lurt å bestille kortet som beviser Europeisk helseforsikring for å kunne søke om gratis helsehjelp der, dersom det blir nødvendig. Du fikser australsk konto og kort enkelt der nede. Husk å følge med på valutakursen!

Undervisningsformer

Sjekk på forhånd hvilke vurderingsform som gjelder for de enkelte fagene. I noen emner er det eksamen, i andre blir man vurdert forløpende og slipper eksamen, som passer særlig bra for dem som ønsker å reise litt på slutten. Mange fag, og de fleste EDGU-fag har obligatorisk oppmøte.

Fagleg utbyte og språk

Nivået på de ulike emnene varierte ganske mye. Noen psykologifag fikk vi ikke så mye ut av, da det rett og slett var mye repetisjon av hva vi hadde hatt før. Vi hadde et fag som het Atheism, fundamentalism and new religions, og det vil jeg virkelig anbefale. Selv om det ikke er et rent psykologifag, kan man knytte mye psykologi opp til det, og det er nyttig å skjønne hvordan religion kan påvirke tankegangen. Altså: en kan tenke litt kreativt når en skal velge fag (så lenge det passer inn i studieplanen, og fagene blir godkjent så klart).

Universitetsområdet og byen

Campus i Sydney er stor og moderne. De fleste utvekslingsstudentene sitter på Fisher library, men det finnes mange studieplasser rundt forbi. Anbefaler å bli med på de første møtene og "fadderopplegget" i starten.
Øvrige tips en kan sjekke ut:
- Sappho og The Works er hyggelige kafeer i Glebe, der en kan sitte og lese
- Glebe Market på lørdagene: live music, matboder og salgsboder
- Watsons Bay walk
- En drink på Blue Bar
- Mye god vegetarmat på Badde Manors og Soul Burger i Glebe
- Town Hall cafe i CBD har kanskje Sydneys billigste lunsj, (og sykt god Haloumi-burger)
- Spice Alley i Chippendale

Bustad

Det er veldig dyrt å bo i Sydney. Vil anbefale å ta inn på hostell de første dagene og gå på visninger. 170 - 250 dollar i uka er helt normalt å betale. Husk å spørre om hvor mange som bor i huset, og forsikre deg om at ingen andre kommer til å flytte inn. Massevis av historier der folk har våknet opp og funnet nyinnflytta mennesker som har sovet i telt i stua..
Gode områder er Camperdown, Surry Hills, Glebe, Newtown og områdene rundt her.

Sosialt miljø

Bli med i en studentforening og meld deg opp til Buddy-programmet!

Haust 2016 - BA i human ernæring

Haust 2016 - BA i human ernæring

15.07.2016 - 12.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen:
Fristen for å søke utveksling fra UiB er 1. februar/1. september. Dette må gjøres i SøknadsWeb, hvor du må rangere hvilke universiteter du ønsker å utveksle til. Når man har fått svar på denne søknaden, kan man søke om forhåndsgodkjenning fra fakultetet. Her må man finne fag som korresponderer med fagene som vil gå ved UiB samme semester. Fagene vi tok dette semesteret finnes lengre ned i rapporten. Vi brukte USYD sine nettsider for å finne fag. På sidene deres står det tydelig om fagene er godkjente for å tas av internasjonale studenter. Når søknaden om forhåndsgodkjenning var godkjent, kunne vi søke om utveksling på USYD sin nettside. Der måtte det legges med kopi av pass, kopi av karakterutskrifter ved UiB og bevis på engelskkunnskaper (vitnemål fra videregående skole). Utvekslingskoordinator var behjelpelig med å få oversatt de aktuelle dokumentene. I søknaden til USYD måtte vi også legge til fag, og her anbefales det å legge inn flere fag enn de fire man tenker å ta. Dette i tilfelle noen fag endres slik at internasjonale studenter ikke kan ta de likevel. Når denne søknaden blir godkjent, velger man hvilke fag man ønsker å ta ved å godkjenne/avslå fagene som USYD har godkjent.

Lånekassen:
Man kan søke om støtte fra Lånekassen først etter at man er godkjent som student ved USYD. Vi fikk stipend og lån på samme beløp som man ville fått som student i Norge, i tillegg til reisestipend og eventuelle skolepenger. Støtten ble utbetalt som en stor sum i juli.
I tillegg til støtten fra Lånekassen, kan man søke om stønad fra MOFA. Denne støtten var på 3000kr i 2016.

Visum:
Så snart man er tatt opp som student ved USYD og har fått bevis tilsend på epost, kan man søke om visum. Dette bør gjøres snarest mulig. Vår prosesseringstid var kort, men i 2016 endret Australia regler angående visum, og prosesseringstiden kan være noe lengre.

Vaksiner:
Dersom man planlegger å reise før, under eller etter oppholdet i Australia, kan det være lurt å sjekke om man må ha påfyll av gamle vaksiner eller ta noen nye før avreise. Noen vaksiner krever påfyll etter et par uker, så man bør sjekke i grei tid før avreise for å være sikker på at man får fullført de vaksineringene man trenger. Fordi vi planla å dra til Bali tok vi vaksine mot Hepatitt B og påfyll av barnevaksinene fordi de var gått ut.

Forsikring:
I tillegg til HELFO-bevis, måtte vi skaffe oss studenforsikring.

Annet:
For å reise med kollektivtransport, både tog, buss og ferger, må man ha et Opal-kort (svart). Dette fås mange steder og kan fylles opp på de fleste togstasjoner, kiosker, matbutikker osv. Det finnes også en app hvor man kan fylle på kortet. Dersom man reiser som utvekslingsstudent (exchange), har man rett til å få et Concession-kort (grått). Dette kortet gir deg halv pris på alle reiser.

Vi valgte å bruke Optus som mobiloperatør, men fant senere ut at Vodaphone er rimeligere. I Australia er det vanlig med prepay-abonnement, dvs. at man betaler en bestemt sum og får bruke telefonen i en måned etter betaling med de valgte vilkårene. Dette gjør at man ikke behøver si opp noe abonnement når man drar.

Mange utleiere godtar ikke overseas-betalinger og krever at man må betale husleie fra en australsk konto. Vi opprettet kontoer i banken Commomwealth, og var veldig fornøyd med det. De var veldig behjelpelige med å avslutte kontoene i rett tid før avreise. Denne banken tilbyr også en hendig app som gjør vanlige betalinger og vennebetalinger (til samme bank) veldig enkelt.


Undervisningsformer

Det kreves at man tar 24 credits for å studere fulltid ved USYD, og dette tilsvarer 30 studiepoeng. Ofte er hvert fag 6 credits, og man må derfor ha fire fag. Fagene vi tok bestod av forelesninger, tutorials/seminar, oppgaver, quizer og/eller eksamen. Et av fagene hadde ingen avsluttende eksamen, men en oppgave og flere quizer som vurderingsgrunnlag. Alle fire fag hadde tutorials, hvorav to av fagenes tutorials var obligatoriske. I tutorials gjør man oppgaver eller snakker om relevante temaer knyttet til forelesningenes innhold. I et av fagene hadde vi en midtsemestereksamen, i et annet hadde vi to oppgaver underveis i semesteret før eksamen. Alle obligatoriske oppgaver, midtsemestereksamener og quizer teller på den endelige karakteren man får i faget, sammen med avsluttende eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Ved University of Sydney hadde vi fagene Health Care Resources and Systems (HSBH1009 - http://
sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1009), Health Science and Research (HSBH1007 - http://
sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1007), Diet and Nutrition Health and Sport (EDGU1003 - http://
sydney.edu.au/courses/uos/edgu1003) og Growth, Development and Ageing (EXSS2026 - http://sydney.edu.au/courses/uos/EXSS2026). Ved Universitet i Bergen tilsvarer dette henholdsvis fagene Ernæringens politikk og forvaltning (NUTR220), Metoder i ernæringsforskning (NUTR230) og de to siste fagene Livsstil og livsløp (NUTR240A).
Health Care Resources and Systems dreide seg om Australias helsesystem og helsepolitikk. Selv om dette faget ikke handlet om den norske helsepolitikken, lærte vi mye om Australias helsepolitikk. Generelt var faget litt tørt, men et greit fag. Health Science and Research var et fag som handlet om kvantitative og kvalitative metoder innen forskning, og her hadde vi et gruppeprosjekt og en individuelt prosjekt. Diet and Nutrition for Health and Sport tok for seg generell ernæringslære og sporternæring, og dette var et relativt enkelt fag for oss som har hatt om dette tidligere. Growth, Development and Ageing var et veldig spennende fag som dreide seg om vekst og utvikling av menneskekroppen. Hvilke faktorer påvirket barnet i svangerskapet og hvilke prosesser skjer i kroppen når vi blir eldre er eksempler på temaer det ble forelest om.

Fagleg utbyte og språk

Fagene vi tok ved University of Sydney (USYD) skulle tilsvare de fagene vi skulle ha tatt det inneværende semesteret ved UiB. For å finne ut hvilke fag som korresponderte, så gjorde vi en sammenligning av emnetilbudet ved UiB og USYD. De vil i praksis ikke kunne bli helt like, da man for eksempel ikke kan forvente å lære om norsk politikk i Australia. I Sydney var all undervisning og pensumlitteratur på engelsk, og vår erfaring var at det var lett å forstå Aussie-engelsk. Det var veldig mange studenter i forelesningene, men foreleseren var tilgjengelig for at man kunne stille spørsmål i timene eller sende mail i etterkant. I Australia er systemet slik at eksamen ikke teller 100%, men at man isteden har innleveringer, eksamener midt i semesteret og/eller multiple choice quizer underveis. Alle oppgaver gjennom semesteret telte på sammenlagt karakter, og dermed var våre eksamener verdt henholdsvis 40%, 50% og 60% av total karakter. Vi opplevde at det var en liten utfordring å få formulert seg presist på eksamen, men heldigvis baserte våre eksamener seg mest på kortsvarsoppgaver og multiple choice questions. Ellers synes vi det var nyttig og lærerikt å skrive essays, da vi fikk øvd oss på engelsk akademisk skriving. Vi følte ikke at språk var en hindring for utvekslingsoppholdet.

Universitetsområdet og byen

University of Sydney (USYD) er bare helt fantastisk! USYD har forskjellige "campus" eller fakultet, om man skal sammenligne det med Norge, som er spredt rundt om i byen. Camperdown, hovedcampus, er rett ved bykjernen og er et kjempestort campus med ulike restauranter, cafeer og er der de fleste universitetsbygg holder til. Camperdown er som en liten by hvor du egentlig finner alt du trenger fra utebasseng, park, treningsstudio, bibliotek, svømmeanlegg, gressbaner, graffiti-tunnel, stort grøntareal og sykehus. I hovedgaten, Eastern Avenue, skjer det alltid mye gøy og det er et viktig samlingspunkt for studentene. Hver uke kjører de temauke med engasjerte folk på stands, og det er alltid mange studenter og god stemning! Om det en dag er fantastisk vær og man helst vil på stranden - men er stuck på biblioteket for å lese.. Så kan man allikevel nyte solen et par timer ved å gå ned til parken hvor det er utebasseng og solstoler! Det er til og med flere barer på campus, hvor det er fullt mulig å kjøpe seg en øl eller et glass vin! Det er med andre ord ikke uvanlig at man kan gå seg vill på campus, da det kan være opptil et kvarter å gå mellom forelesningssalene. Vi anbefaler derfor å laste ned appen "lost on campus", som kom godt til nytte ved flere anledninger. Vi hadde også undervisning ved Cumberland, som er campus for helsevitenskap, og det lå omtrentlig en time fra Camperdown. Der hadde vi to fag som ble undervist, og vi var der to dager i uken. Vi benyttet oss av tog og buss for å komme oss frem. Vi anbefaler sterkt at man ved starten av semesteret utnytter tilbudet om å endre på timeplanen, slik at man kan legge opp ukene best ønskelig! Da er det lurt å tenke på antall dager på Cumberland, siden man bruker mye tid på public transport.

Jeg tror vi alle kan si at vi ble helt forelsket i byen Sydney! Det er en urbanby med flere unike bydeler og et fantastisk folkeliv. Man kan ikke kjede seg i en by som Sydney! Det er utrolig mye å finne på, og det er alltid ulike arrangementer på både hverdag og helg. Etter et par dager så har man fått orientert seg på kollektivtransport og hvordan man kommer seg frem. Det er ganske enkelt, og det eneste man trenger er et Opal-card som alltid er "topped up". Vi opplevde at tog var det mest effektive kollektivtransporttilbudet, da bussene brukte veldig lang tid og ofte var forsinket. Det er så mye fint å se og oppleve når man er i Sydney, men det er allikevel et par must see i den byen. Vi anbefaler å dra til Circular Quay, hvor man kan se Opera house, Harbour Bridge, The Rocks og Botanical Gardens, samt ta ferje til f.eks. Manly Beach. Ellers anbefaler vi å dra til Blue Mountains, Palm Beach (home&Away), Morriset Park (hvor man kan møte "ville" kenguruer), Ivy nightclub (vår favoritt og en sjuk opplevelse i seg selv), Darling Harbour (fyrverkeri hver lørdag), The Royal National Park, Chinese Garden, Glebe Market every Saturday (digg mat og koselige boder), The Grounds of Alexandria (must cafe), hipsterområdet Newtown (billig mat og kule puber), Tripod cafe (vår favoritt cafe), Bondi Beach, Bondi to Coogee walk, Sculptures By the Sea, og ikke minst å leve som en ekte aussie med café besøk og deilig kaffe! Vi anbefaler også å se universitetssport, en rugby-kamp og prøve ut nasjonalsporten surfing ved Manly Beach eller Bondi Beach.

Bustad

Fordi vi ikke hadde ordnet bosted før vi dro nedover, bodde vi på et hostell ved sentralstasjonen de ni første nettene. Hostellet heter WakeUp, og er veldig bra. Det har en god beliggenhet som gjorde det lett for oss å komme oss rundt for å dra på visninger og utforske de første dagene. Vi brukte nettsiden flatmates.com for å se etter bosted. Der fant vi en leilighet og endte opp med å leie privat. Dersom man ønsker å bo på studenthybler (Urbanest, Queen Mary Building (USYD)), må man søke tidlig. Vi søkte i mai og fikk ikke plass.

Sosialt miljø

Siden vi kom ned allerede 7.juli, hadde vi god tid til å komme oss i orden før vi begynte semesteret 27.juli. Den første uken på skolen arrangerte universitet «Orentation week». Her fikk vi møte alle utvekslingsstudentene, og vi fikk raskt kontakt med studenter fra blant annet Nederland, Østerrike og USA som vi har kontakt med ennå. «Orientation week» var en uke med mange, sosiale arrangementer, ulike møter der man fikk informasjon om det faglige, bosted, eller eventuelle spørsmål vi hadde. I begynnelsen av semesteret mottok vi flere tilbud fra universitetet om å være med på turer og sosiale arrangementer. Dette var blant annet å spise frokost med koalaer, tur til Blue Mountains og surfecamp. Vi meldte oss på surfecampen, og dette var virkelig ei super helg med mange andre internasjonale studenter, god mat og sosial hygge. Og selvfølgelig også surfing! Surfehelgen for vår del fant sted i oktober, og selv om det gikk mot sommer i Australia på dette tidspunktet, var det ikke spesielt varmt hverken i luften eller vannet.
Som internasjonale studenter fikk vi også muligheten til å ha en australsk «mate». Dette vil si en australsk student som man kunne ha kontakt med, og dermed bli bedre kjent med australsk kultur og tradisjoner. Universitetet har også flere ulike organisasjoner som studentene kan melde seg inn i. Her finner man alt fra grupper som er interessert i te, sjokolade og musikk, og ulike idretter som fotball og basketball. Vi ble med i ei gruppe som het «Chocolate Society», og fikk en liten pose med Maltesers som velkomstgave. Det fins derfor noe for enhver smak, og i disse gruppene møter man både australske og internasjonale studenter, noe som skaper et større sosialt nettverk!

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å ha gjort ting i god tid før man reiser, som visum, bestille biletter, kanskje begynne å undersøke bolig osv. Kan spare mye tid og stress i oppstartsfasen.

Når det gjelder selve skolen så er det før man reiser er det lurt å være forberedt på hvilke fag man eventuelt vil velge, og eventuelt ha noen i bakhånd dersom det skjer noe. For meg valgte jeg å bytte fag senere, og det kan være lurt å ha disse forhåndsgodkjent av UIB før man drar ned, slik at det blir lettere å bytte når man er der nede. Fristene der er absolutte og det sparer deg en del stress å ha gjort dette på forhånd. Det kan være vanskelig å velge fag, og derfor er det også en anbefaling å prøve ut litt forskjellig før man velger.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg hadde foregikk for det meste i seminarform, med mindre klasser på rundt 20-30 stykker, med delvis vanlig undervisning og delvis gruppearbeid og diskusjoner i klasserommet. Man får et annet forhold til både lærer og medelever, noe som jeg syntes var en positiv opplevelse, spesielt som utvekslingstudent, da det blir lettere å bli kjent med folk i klassen, og professoren, noe som er greit i og med at som utvekslingsstudent er du ganske ny og litt forvirret i starten.

Vurdering av emnetilbodet

Vi hadde mange fag å velge mellom, og jeg vil si at det er fag som passer for alle slags interesser. Kunne kanskje være litt mange, noe som gjorde at det var litt vanskelig å velge. Jeg vil uansett anbefale å velge noe man virkelig interesserer seg for, slik at det blir noe som er gøy å holde på med. Man kan også velge fag ut fra hvilken vurderingsform man foretrekker. i emnebeskrivelsen av faget står det hvilke vurderingsformer som er i det og det faget, og hvis man for eksempel ikke vil ha vanlig eksamen, eller fremføringer kan man også sjekke dette.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg hadde var veldig interessante. Jeg hadde Interpretation, Islamic Law, Criminology og Policing, Crime and Society. Disse var fag jeg interesserte meg veldig for og det var gøy å komme på skolen. Professorene var veldig flinke og er anerkjente innen sine fag.

Engelsken min forbedret seg raskt, og selv om det var en stor utfordring og veldig uvant i starten, så kommer man inn i det etter ett par uker, og man merker at det går bedre og bedre for hver dag. Så ikke føl deg helt motløs selv om det kan virke fremmed og skremmende i starten.

Både undervisning og eksamensform eller innleveringer er veldig annerledes fra hvordan det gjøres i Norge, og det var også en utfordring. Det skrives veldig mye, spesielt essays og eksamenene varer fra en til tre timer. Det er også flere forskjellige vurderinger i hvert fag, og ikke bare en eksamen som teller. Det kan være essays, fremføringer, rapporter osv i tillegg, som teller prosentvis av den endelige karakteren.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig stort og utrolig fint. Det er som et eget lite samfunn med kafeer, egen lege, tannlege, bank, svømmehall, treningssenter inne på campus, så man har alt man trenger i nærheten. Universitet ligger også veldig sentralt, nesten midt i sentrum, og ikke langt fra Sydneys CBD. Selv om det ligger såpass sentralt, er det et rolig område, der det er lagt ordentlig tilrette for studentene med utallige lesesaler, grupperom og bibliotek som er åpent for alle, og til alle døgnets tider.

Bustad

Det er utallige muligheter når det gjelder bosted. Det finnes mange studentboliger som er mulig å få tak i, som for eksempel Urbanest eller Queen Mary Building, som er fine steder med mange fasiliteter. Kjenner mange som bodde på disse stedene og de var veldig fornøyde. Det er også veldig sosialt å bo sånne steder, kanskje spesielt QMB, der de har forskjellige aktiviteter man kan være med på. De ligger også veldig sentralt til når det gjelder campus, som kan være veldig snedig.

Jeg valgte å bo privat litt i utkanten av sentrum, i Eastern Suburbs, og et sted som heter Kensington. Jeg trivdes veldig godt med å bo litt lengere unna byen og dermed litt nærmere sjøen. Går mye busser, og det er en fordel dersom man skal bo litt unna å være nærme et busstopp. Bussene i Sydney er ganske uberegnelige, så det er lurt å ha i bakhodet at man må planlegge ekstra tid når man reiser kollektivt.

For å leie privat er sider som flatmates, rent.com.au og easyroomates nyttige å bruke. Er masse muligheter, og man kan også finne mye i nærheten av skolen, til en mye billigere pris en studentboligene som drives av skolen selv.

Sosialt miljø

Det å være på utveksling er noe av det beste jeg har gjort i mitt liv, og det er mye på grunn av folkene jeg møtte der. Som utvekslingsstudent blir man veldig sosial, om man vil eller ikke. De folkene du møter der blir familien din i den periodene og det er veldig lurt å være sosial og imøtekommede de første ukene, slik at man møter flest mulig mennesker. I starten vil jeg anbefale å si ja til alt, bli med på ting og treff masse nye mennesker fra hele verden.

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret i Sydney føltes mer ut som en drøm enn en realitet da jeg reiste fra 32 plussgrader i desember og ble ønsket velkommen med -17 på Gardermoen. Jeg vil anbefale på det sterkeste å studere et semester i utlandet enten du ønsker å reise til Sydney eller et annet sted. Selv hadde jeg et fantastisk opphold i Sydney, men uavhengig av hvilket land du velger er et utvekslingsopphold en utrolig mulighet til både å oppleve noe nytt, skape nye relasjoner og utfordre deg selv både intellektuelt og sosialt. Bruk magefølelsen når du velger destinasjon og ikke la kursene som tilbys være avgjørende. Hvilke kurs du ender opp med vil avhenge av flere faktorer enn bare dine egne ønsker, blant annet godkjenning fra UIB, fleksibiliteten til universitetet du utveksler til og etterspørsel blant studenter. Jeg ønsket blant annet et opphold i et engelsktalende land med Common Law tradisjoner. At temperaturen i Australia er nokså behagelig, Great Barrier Reef sto på min ønskeliste og Universitetet i Sydney er et innovativt, anerkjent og stort universitet gjorde valget enklere. UIB og USYD har vært hjelpsomme gjennom hele prosessen og det var ikke noe problem å utveksle i fjerde avdeling.

Har du bestemt deg for USYD kan du begynner å gjøre deg kjent med Sydneys nettsider, kurstilbud og andre tilbud. Nettsidene er omfattende og til tider vanskelig å orientere seg i, men din personlige kontaktperson ved USYD hjelper deg med glede.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved USYD variere mellom kurs. De fire kursene jeg valgte ble gjennomført som storgrupper ved UIB. I andre kurs ble det holdt forelesninger som ble filmet og lagt ut i etterkant. Du vil få tildelt egen studentmail og fortløpende oppdateringer om kurs og materialet vil legges ut på et system tilsvarende mitt uib.

Jeg valgte fagene "Interpretation", "International Commercial Arbitration", "Private International Law" og Commercial Dispute Resolution".
Det ble ikke gjort video-, eller lydopptak av noen av disse fagene, men professorene er som regel åpne for personlig lydopptak. Bruk av power-pont og annet materialet ble også gjort tilgjengelig i etterkant.

"Interpretation" tar for seg tolkningsprosesser av ulike rettskilder i et common law perspektiv. Her ble vurderingsformen delt inn i tre deler gjennom semesteret. Em analyse av rettspraksis som utgjorde 40%, et legal draft 20% og valget mellom "reaserch essay", "take-home exam", eller "problem question" som utgjorde resterende 40%.
"International Commercial Arbitration" tar for seg internasjonal voldgift med fokus på prosessene man finner i Australia, Asia og Europa. Man kunne velge å levere et "research essay" halvveis i semesteret tilsvarende 50% og gjennomføre en 50% eksamen på slutten av semesteret, eller kun 100% eksamen på slutten av semesteret.
"Private International Law" om lovvalg i Australia ble vurdert med en 20% eksamen av et avgrenset emne tidlig i semesteret og en 80% eksamen på slutten.
"Commercial Dispute Resolution" om alternativ konfliktløsning, herunder mekling og rettsmekling, volgift og andre hybrider ble vurdert 10% etter deltagelse, en research essay på 40% halvveis i semesteret og en avsluttende praktisk øvelse på 50%.

Selv om undervisnings- og vurderingsformen varierer mellom kurs skapte ikke dette særlige vansker. Det er enkelt å sette seg inn i variasjonene og den fortløpende vurderingsformen gjør det enklere å fordele arbeidsmengden. Karaktersystemet bygger på et poengsystem som går fra 0-100. Man må få over 50 poeng(marks) for å bestå hvert enkelt emne. Ettersom enkelte emner åpnet for vurdering allerede i midten av semesteret fikk man tidlig indikasjon på hvor mye man måtte jobbe i hvert enkelt emne for å oppnå ønsket resultat.

Vurdering av emnetilbodet

Du vil få rikelig med informasjon fra universitetet om emner som er tilgjengelig for utvekslingsstudenter. På universitetets nettsider kan man selv finne mye informasjon om hvert enkelt kurs. Denne informasjonen gav meg tilstrekkelig inntrykk av hva hvert enkelt kurs innebar, men ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med din kontaktperson eller kursansvarlige på universitetet. Søk godkjenning både fra UIB og USYD av så mange kurs du kunne tenke deg. Det vil gi flere valgmuligheter senere når du må velge fire emner. USYD var også åpne for å la studenter bytte kurs etter at undervisningen hadde begynt om man ikke var fornøyd.
USYD viste seg å være fleksibel i forhold til kurs jeg ønsket å ta. Jeg endte opp med et kurs som i utgangspunktet ikke var tilgjengelig for utvekslingsstudenter, men hvor kursansvarlig var imøtegående. Det kan lønne seg å ta initiativ og kontakt med kursansvarlig eller andre kontaktpersoner om spesielle ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Jeg stort sett veldig fornøyd med kursene jeg valgte. De ga nye perspektiver og vekket nye interesser. Det skal allikevel sies at kursene er utfordrende selv for Australske studenter og jeg tror det er viktig å ha et realistisk forhold til hvilke krav man stiller til seg selv og egne prestasjoner for å trives og få tid til annet enn å bare studere. Man utvikler seg naturlig nok svært mye språklig sett både muntlig og skriftlig. I enkelte emner forventes det at man deltar muntlig i undervisningen og språket blir vurdert ved innleveringer, men med gjennomsnittelige engelskferdigheter har man gode forutsetninger for å klare seg fint og utvikle et bredere og mer avansert ordforråd.

Universitetsområdet og byen

Sydney er en fantastisk multikulturell storby med utallige tilbud og hvis byen blir for liten befinner du deg i et land som reiseglade kan bruke et helt liv på å utforske. Universitetsområdet er svært med flere treningstilbud, basseng, cafeer, barer, museer og parker. Universitetet er omringet av ulike bydeler som man kan utforske mellom slagene på biblioteket. Det juridiske fakultet er det nyeste bygget på universitetet med tilhørende underjordisk bibliotek og leseplasser. Byen består av en hel del ulike bydeler hvor alle har noe særegent ved seg. En treg busstur eller noe raskere togtur kommer du til den anerkjente Bondi beach. Gå kystlinjen sørover fra Bondi og velg din favorittstrand. Ta fergen over til Manly for å surfe og snorkle, dra på Operaen, ta toget til Blue Mountains, lei en Campervan i Australsk stil og kjør til sørover til Melbourne eller nordover til Brisbane, ta flyet til Cairns for å utforske regnskogen og revet eller besøk Alice Springs og Uluru midt i ørkenen. Problemet er at du ikke rekker alt på et semester.

Bustad

Beregner hvertfall en uke på boligjakt i Sydney. Det finnes mange sentrale hosteller som fungerer godt som base for boligjakt. Avstandene er større enn du tror, leieprisene er høyere og standarden er generelt sett mye lavere enn det vi er vant med i Bergen. Aldri lei noe usett. Søker man bolig gjennom USYD betaler man mer, men man slipper stresset. Jeg bodde i et sharehouse i Annandale ca 2km fra Universitetet og kort avstand til kollektivtransport. Hvor man bør lete avhenger av hva du ønsker. Annandale var relativt nær universitetet, en ganske stille bydel, men veldig trivelig. Selv ville jeg anbefale å bo i Gleebe. Dette er en koselig bydel med hyggelige cafeer og barer, kort avstand til universitetet og kollektivtrafikk. New Town er også et er fint og sentralt område kjent for sine livsglade hipstere. Er surf og strand det som står ditt hjerte nærmest er Bondi et populært område, men en drøy time unna USYD og stappet med backpackers. Man finner garantert noe greit hvis man leter i en 2km omkrets fra USYD campus, men forvent å betale minst kr 6000 pr/m på det private markedet hvis du ønsker eget rom.
Let på "flatmates.com.au" og "gumtree.com.au".

Sosialt miljø

USYD har over hundre studentorganisasjoner man kan melde seg inn i for en billig penge. Terskelen for å bli medlem i interesse- eller idrettsgrupper kunne ikke vært lavere. Undergruppene er en god måte å integrere seg i studentmiljøet på, men det er overhodet ikke nødvendig. USYD har ca 50.000 studenter på samme campus og det er nok å folk å bli kjent med. I kursene går man med Australske og internasjonale studenter noe som reduserer faren for å sitte på et norsk vors og gi bort snusen din til en annen som mistet sin i tollen. Vil du dra på eventyr og liker BBQ og god drikke har du mye å glede deg til!

God tur og lykke til!

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler alle å delta tidlig på informasjonsmøter om utveksling. Internasjonal uke er også veldig verdifull å få med seg, da man kan få førstehåndsinformasjon fra institusjonenes representanter. Lånekassen sitter også på stand og kan svare greit og direkte på spørsmål tilpasset ditt utvalgte land. Utrolig greit å slippe unna telefonkøen og få info om hvorvidt man er kvalifisert til tilleggs- og/eller reisestipend osv. Anbefaler også at man begynner å planlegge tidlig, spesielt med tanke på økonomi. Dekker Lånekassen alle dine behov eller vil du ha behov for å spare deg opp litt penger på forhånd? Det kan være rart å begynne planleggingen tidlig, men plutselig går alt veldig fort og det er mange deadlines og ting som skal ordnes. Spesielt viktig er det å være obs på og tidlig ute angående land som krever visum, som f.eks. USA og Australia.

Undervisningsformer

Jeg gjorde research på universitetets nettsider for å finne ut av undervisnings- og vurderingsmetodene i de forskjellige emnene. Jeg hadde kun seminarundervisning, men dette opplevde jeg mer som vanlige forelesninger da det ikke var basert på oppgaveløsning slik som ved UiB. Det ene faget jeg valgte var et mer praktisk fag (Commercial Dispute Resolution) og kjempe gøy!

Vurdering av emnetilbodet

USYD hadde tilsynelatende et bredt emnetilbud. Problemet var bare at ikke alle ble tilbudt hvert semester, så jeg opplevde å sitte igjen med mye mindre valgmuligheter enn jeg først antok samtidig som internasjonale studenter ikke kunne velge mellom like mange emner. Likevel var det er bredt tilbud, med hovedvekt på australsk rett. Anbefaler virkelig emnet "Commercial Dispute Resolution"!

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min har blitt bedre og det kommer lettere for meg å kommunisere med fremmede mennesker på engelsk. Dette synes jeg er viktig i et stadig mer internasjonalisert samfunn. Jeg føler jeg fikk størst utbytte av emnet, Commercial Dispute Resolution. Det var et praktisk fag hvor foreleseren selv var praktiserende konfliktmekler med eksempler fra virkeligheten. Jeg valgte også Introduction to Islamic Law, og det var spennende å lære andre måter å forme lovtekst på.

Universitetsområdet og byen

Campus var utrolig flott og kjempestort! Mange gode kafeer og ikke bare de ordinære kantinene som vi kjenner hjemmefra. I tillegg var det mange steder man kunne lese, men ikke typiske lesesaler som på Dragefjellet. Hovedbiblioteket var åpent 24/7, og dette var utrolig nyttig i eksamensperioden. Rett i nærheten av campus var en nydelig (Victoria) park og man kunne svømme i utendørs basseng for $4. Kjempe grei måte å koble litt av under eksamenslesningen. Sydney sentrum var ca. 15min busstur unna campus, og jeg opplevde byen som full av muligheter. Det var så mye spennende og nye ting å finne på og oppleve, både kulturelt og matmessig. Mange landemerker og parker, samt en god del nye, spennende opplevelser (ihvertfall for meg) i Chinatown, Haymarket.

Bustad

I Sydney er det ekstremt dyrt å bo, og man får ikke akkurat valuta for pengene. Anbefaler å leie på det private markedet og ikke via Urbanest eller andre SIB lignende institusjoner. Jeg leide privat og var veldig fornøyd. Sørg for å sjekke annonsen nøye, for ofte må man betale strøm, gass og internett i tillegg til prisen utleieobjektet er listet med. Vær også obs på at det er vanligere å slite med kakerlakker i skyskrapere enn i vanlige hus. Anbefaler å lage profil på flatmates.com.au ved søken etter bolig. NB! Vi var flere som opplevde falske (eller ihverftall ekstremt gamle) bilder på enkelte annonser. Det var så ille at når vi kom på visning så kjente vi oss omtrent ikke igjen. Det var utrolig surt da vi hadde lagt ned mye tid på å sortere ut aktuelle steder å slå til. Det er faktisk mye kaldere i Australia på vinteren enn man hadde trodd, så gå til innkjøp av en liten vifteovn før du ligger og fryser. Skal man studere der på sommeren anbefaler jeg sterkt å finne et sted med aircondition, da det ikke alltid var nok med en vifte. Man kan også lett bo litt unna campus siden kollektivtransport ikke er så dyrt, ca. $2,50 per vei og enda billigere om man er exchange student og får studentkort på bussen. Anbefaler også å høre med innfødte om aktuelle steder å bo. Enkelte steder ble karakterisert som mindre bra pga. mye bråk, uteliggere og kriminalitet/bråk. Jeg bodde i Glebe og var fornøyd med det, men jeg bodde nær hovedveien for jo lenger bort fra den man kom, desto mer skumle typer kunne man risikere å treffe på om kvelden. Ellers er Paddington, Newtown, Surry Hills og Ultimo greie steder å bo.

Sosialt miljø

Det var et utrolig godt sosialt miljø med overraskende mange norske fra andre fakulteter. Anbefaler å melde seg inn i ANSA for både å få god reiseforsikring og være med på div arrangementer. Var selv med på julebordet deres på en liten yacht cruisende rundt Sydney harbour, og det var kjempegøy! Det er utrolig mange eventer i Sydney hver dag, så det er veldig lett å finne på noe med nye mennesker. Opplevde det mye lettere å få kontakt med andre internasjonale studenter enn australske, og jeg har fått venner for livet!

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - integrert master i rettsvitskap

25.07.2016 - 19.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søking, forberedelser, osv. tar litt tid. Det er en del dokumenter som skal leveres inn, man må søke om visum, ordne forsikringer, osv. Jeg opplevde imidlertid å få veldig god hjelp og oppfølgning fra veiledere både fra UiB og fra USYD. Vi fikk god informasjon om alt som måtte gjøres til enhver tid. Det gjorde alt mye lettere!

Undervisningsformer

Ettersom det er valgfag, er det mindre klasser på ca 40 elever i hvert fag. Oppmøte i forelesningene er obligatorisk. Når man har fire fag, er det som regel to forelesninger i hvert fag i uka, altså åtte forelesninger per uke. Ettersom det er mye obligatorisk, må man regne med å bruke en del tid på skolen. Et tips er å velge fag hvor eksamensformen er innleveringer. Jeg opplevde det som veldig greit å bare gjøre noen innleveringer fortløpende i semesteret, i stedet for å ha skoleeksamener på slutten. Skoleeksamen er ofte på kun to timer, så de er ganske krevende, spesielt for utvekslingsstudenter som ikke har engelsk som førstespråk.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns ikke det var kjempemye å velge i, men jeg plukket ut fire fag jeg syns hørtes noenlunde relevant ut. Fagene jeg endte opp med var; Introduction to Islamic Law, Interpretation, Alternative Dispute Resolution og International Commercial Arbitration. Du trenger imidlertid ikke stresse altfor mye når du velger fag før du drar, fordi etter at du har begynt på skolen har du ca to uker på deg til å bytte til andre fag hvis du finner ut at de du opprinnelig har valgt ikke er noe for deg. Jeg byttet to fag etter at jeg begynte, og det er ingen problem å få byttet. (Med mindre klassene allerede er fulle)

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til det faglige utbyttet var det litt varierende. Jeg føler ikke at jeg fikk så mye ut av Introduction to Islamic Law og Interpretation (selv om det var spennende å lære mer om hvordan de anvender jussen i et common law-land). Alternative Dispute Resolution og International Commercial Arbitration lærte jeg imidlertid veldig mye av! Når det gjelder språket, merket jeg at ting tok litt lengre tid i begynnelsen. Jeg måtte konsentrere meg mye for å få med meg alt som ble sagt i forelesninger, og det tok lengre tid å lese pensum. Etter noen uker kommer man imidlertid så inn i det at man ikke lenger ser på det som et problem. Og det er jo det som er litt av poenget med utveksling - å bli bedre i engelsk. Jeg opplevde i hvert fall at engelsken til slutt gikk av seg selv :)

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort, og du har egentlig alt du trenger på campus! Det er butikker, cafeer, restauranter, lege, frisør, osv. Campus er også veldig flott å se på. Dette gjorde at det nesten var en liten opplevelse i seg selv å være på skolen. Det var også forskjellige arrangementer på campus hver uke, så det skjer noe hele tiden!

Sydney er en veldig flott by, som jeg ble glad i. Det er mye å se og finne på i byen i seg selv, samtidig som veien ikke er lang til strender og flotte naturområder. Det er imidlertid en dyr by, så det er lurt å ha spart opp litt penger på forhånd, eller å skaffe seg en liten deltidsjobb mens man er der nede. Det er spesielt leien som er dyr. Jeg betalte 320AUD i uken for et eget rom i en leilighet jeg delte med 5 andre. Ellers er prisene ganske like som i Norge. Det er litt billigere å spise ute.

Bustad

Her anbefaler jeg litt forberedelse! Jeg trodde ikke det skulle bli noe problem å få seg sted å bo, men der tok jeg veldig feil. Jeg var på 7-8 visninger, hvor alle leilighetene jeg kom til så helt forferdelige ut, før jeg endelig fant et brukbart sted. IKKE inngå en avtale om leie hvis du ikke har sett stedet først. Bildene lyver veldig. Et tips er å melde seg inn i grupper som "Nordmenn i Sydney", "Study Abroad and Exchange at Sydney", "Mates Abroad (University of Sydney)" o.l. på facebook. Her kan man spørre om det er noe ledig, finne rom man kan ta over etter andre, osv. På den måten er det mulig å finne seg et sted før man drar ned. Ellers bør du gå inn på flatmates.com.au, gumtree.com.au (lignende finn.no) og avtale visninger før du kommer ned. Igjen; vær forsiktig med å leie noe usett. Da bør du i hvert fall ha noen til å stole på til å gå god for stedet (f.eks. noen som har bodd der før). Vær forberedt på at bostandarden kan være en del dårligere enn her hjemme i Norge. Du må betale mye for lite. Hvis man deler rom med noen, kan man imidlertid få ganske god standard for en litt rimeligere pris.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Den første uken er orientation week, hvor skolen arrangerer ulike arrangementer så utvekslingsstudentene kan bli kjent. Ettersom alle er i samme posisjon, er det ikke noe problem å komme i kontakt med andre. Tipset er derfor å være veldig "på" de første ukene, det er som regel da de fleste relasjonene blir etablert. Si ja til alt! Dette er en opplevelse du kun får en gang i livet, og du bør derfor få med deg så mye som mulig.

Jeg hadde aldri et kjedelig øyeblikk i Sydney. Det skjedde noe hele tiden, alle var klare for nye opplevelser, og det var bare god stemning. Jeg savner det allerede.

Hvis jeg var deg hadde jeg aldri vært i tvil - det er bare å pakke kofferten og komme seg til Sydney!

Vår 2016 - BA i biologi

Vår 2016 - BA i biologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen før ein reiser på utveksling var enkel og grei for meg, og eg fekk god hjelp til alt eg lurte på frå UiB. Når du søker om australsk visum må du dobbeltsjekke at du har kryssa av rette påstandar i søknaden din. Dersom du har kryssa feil på noko må du sende inn eit feilskjema, du kan ikkje bare logge inn i søknaden og rette den. Dette tek lang tid og er irriterande, så pass på at alt er rett før du leverer! Visumet kosta i overkant av 3000 kroner. Det kan løne seg å kjøpe flybillettar ca eit par månader før du reiser, for prisane stig gjerne når avreisedatoen nærmar seg.

Når du skal finne fag på nettsidene til Universitetet i Sydney (USYD), heiter dei Units of Study. Det kan vere litt vanskeleg å finne fram på nettsidene deira i starten. Når du skal søke om førehandsgodkjenning av fag hos UiB, er det viktig at du søker om godkjenning til ein del fleire fag enn du treng (vanlegvis må ein ta fire fag i Australia). Dette gjer det lettare og raskare for deg dersom du vil bytte fag etter at semesteret har starta. Det er mange(!) som byttar fag dei fyrste vekene.

Når du kjem til Australia er det lurt å skaffe australsk bankkonto. Det kostar ingentig og gjer det lettare for deg å betale leige og betale til vener etc, og du slepp å ta mange internasjonale bankoverføringar som kostar pengar for kvar gong. Eg hadde bankkonto hos Commonwealth.

Det er lett å få mobilabonnement i Australia, du kan faktisk ordne det allereie på flyplassen. Optus eller Vodafone fungerar bra, og dei skal ligge på same pris. Bare pass på at telefonen din ikkje er operatørlåst i Norge.

Undervisningsformer

Undervisinga på USYD kan vere litt annleis enn på UiB. Førelesingane var veldig like, men dei har ofte mange oppgåver i løpet av semesteret, som eg syns var litt merkelege. Til dømes skulle eg i eit av faga halde ei tale til ein død nobelprisvinnar i medisin. Det vart i overkant tullete for meg. Når det er sagt, var forelesarane i Sydney kjempeflinke, og eg var på mange gode førelesingar. Det er lett å få tak i emneansvarlege på e-post dersom ein lurer på noko.

Vurdering av emnetilbodet

USYD har eit breitt emnetilbod, og eg trur der fins emner som fell i smak hos alle studentar. Dersom ein er interessert i human biologi/molekylærbiologi bør ein ta IMMU 2101 – Introductory Immunobiology. Opplegget er veldig bra, forelesaren er dyktig, og det fins ikkje eit tilsvarande emne i immunologi på bachelornivå på UiB. USYD har også ein del fag som krevar liten innsats, dersom ein har lyst på meir fritid i denne australske paradisbyen. Døme på desse er EDGU1003 – Diet and Nutrition in Health and Sport, EDUH4058 – Sports and Learning in Australian Culture og EDUH4052 Learning in Outdoor Education. Dei er sjølvsagt stappfulle av utvekslingsstudentar, og kan til tider vere litt svadabefengte.

Fagleg utbyte og språk

Eg lærte veldig mykje av emnene eg tok på USYD, men eg bytta ut eit par emner allereie den fyrste veka. Ein merkar raskt om emna ein tek er på rett nivå, og ofte må utvekslingsstudentar ta fag som ligg litt under nivået ein har vore på heime, fordi det er vanskeleg å ha rette forkunnskapar. Språk var aldri eit problem for meg, men eg veit at nokre utvekslingsstudentar syns det var vanskeleg å følje med på engelske førelesingar.

Universitetsområdet og byen

USYD sitt universitetsområde er enormt, og er som ein liten by. Det kan ta 15 minutt å gå frå den eine enden til den andre. Mange av bygga er nye, flotte og imponerande. Eg hadde labundervisning i Charles Perkins Centre, som var heilt nytt med alt slags flott utstyr, og det blir gjort massevis av forsking i verdstoppen der. På Campus er det massevis av kaféar, men ingen har kaffiavtale, slik som i Bergen. Det betyr at eg brukte sjukt mykje pengar på kaffi. Universitetsområde har sjølvsagt eldre bygg som ikkje tek seg så bra ut, og manglar aircondition, noko som kan bli eit problem når det er 35 varmegrader ute. Eg var heldig og slapp unna desse bygga. Alt i alt er USYD veldig imponerande og vakkert.

Bustad

Eg budde i ein av studentboligane til Urbanest, som ein får tilbod om via UiB. Eg mistrivdes ganske mykje, og skulle ønske eg hadde leigd privat. Der var for eksempel ekstremt mange høglytte amerikanarar som er i ekstase fordi dei endeleg er gamle nok til å kjøpe alkohol. I tillegg hadde ein litt mindre sjølvstende enn eg er van med. Likevel veit eg at andre studentar (også norske) syns Urbanest var den kjekkaste staden på jord. Der er mange fordelar med studentboligar. Dersom noko blir øydelagt blir det erstatta med ein gong, og ein har klare rettningslinjer om betaling mm. Grunnen til at eg valde studentbolig var at eg reiste ned aleine, og var den einaste studenten frå UiB som var ny i Sydney. Eg orka ikkje finne bustad heilt aleine i den enorme byen, så det var lettast å finne bustad før eg reiste ned. Dersom du vel å bu på Urbanest, ikkje del rom med nokon du ikkje kjenner. Mange hadde litt problem med sambuarane sine. Eit pluss meir Urbanest er at der ikkje er kakkerlakkar i bygningane, der er meir vanleg enn ein trur. Ein del av venene mine som leigde privat i Sydney hadde problem med husvertane, og dei fleste hadde kakkerlakkar og maur.. Leigeprisane i Sydney er også sjokkerande høge, høgare enn i Norge. Men det er verdt alt saman likevel!

Sjølv om eg ikkje var nøgd med bustaden min, syns eg Sydney er verdas aller beste by. Når du reiser dit må du vere klar over at du ikkje får lyst til å reise heim igjen. Det er både bra og vondt. Sydney har massevis av vakre strender, parkar, fantastiske og billege kafear og marknadar. Eg kunne ikkje vore meir fornøgd med byen, den er rett og slett fantastisk.

Når ein skal velje bustad må ein tenke på to ting: Om ein vil bu nær strendene eller universitetet. Eg budde nær universitetet i bydelen Redfern, noko som var ekstremt praktisk, og i grunnen ganske greitt. Eg hadde kanskje budd ved Bondi eller Coogee beach om eg fekk velje igjen, men kollektivtransporten kan vere litt varierande, så det er ikkje alltid sikkert ein kjem seg til førelesing i tide.

Sosialt miljø

Fyrst og framst er australiarane dei hyggelegaste menneska eg nokon gong har møtt. Som utvekslingsstudent kan det vere vanskeleg å få australske vener, fordi opplegget i dei fyrste vekene av semesteret er spesialsydd for utvekslingsstudentar. På ein måte er det greitt med mange internasjonale venar, for ein vil gjerne sjå dei same tinga og reise på dei same reisene. Eg fekk veldig gode vener som eg reiste opp Østkysten med og seinare til Indonesia. Dei australske studentane bur gjerne heime hos foreldra til der er om lag 25 år, og pendlar til og frå universitetet. Dei er ikkje så interessert i å få mange internasjonale vener som berre er i byen i ei kort periode. Men når ein fyrst blir kjend med dei, er dei som regel herlege menneske. Fullstendig seriøs må eg også nemne at Tinder fungerer utmerka i Sydney. Det er ein ypparleg måte å møte dei lokale, som gjerne vil vise deg dei kulaste barane og dei hemmelege små strendene.

2015

Haust 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

Haust 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

13.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å opprette en australsk bankkonto både for å betale husleie og telefonregning, og også fordi du slipper valutaomregninger fra din norske bank ved hvert kjøp. Å få opprettet en bankkonto er en kjapp og enkel prosess de kan hjelpe deg med hos bankene på campus (jeg hadde commonwealth bank) så lenge du har med deg passet ditt. Telefonabonnement kan man også enkel opprette på campus. Et annet tips er å komme igang med søkeprosessen tidlig, det er mye å sette seg inn i og mye å avklare både med skolen i utlandet og UIB. Dersom man kommer tidlig igang kan man også få muligheten til å bestille flybilletter tidlig, man kan da få de billigere og slik sitte igjen med mer penger fra lånekassen. Det går overraskende mye penger når man er på utveksling, ettersom man nødig vil gå glipp av noe fordi man lever på stramt budsjett. Jeg vil derfor anbefale å spare opp en del på forhånd, spesielt om man skal til Australia. Mange betaler husleie tilsvarende stønaden fra lånekassen hver måned, og er derfor avhengig av oppsparte midler for alle andre utgifter. Et spesifikt tips om USYD er at man bør undersøke om det er mulighet til å velge andre interessante fag enn innen din egen studieretning om du har frie studiepoeng ved UIB. Jeg tok selv et fag kalt Learning in outdoor education (EDU4052) hvor vi lærte masse om australsk kultur, hiking, sikkerhet og australsk natur. I faget inngår det også to field-trips til Royal National Park og Blue Mountains som jeg ikke ville vært foruten. Til slutt er det faktisk mulig å omrokkere på timeplanen du får tilbudt hos USYD. Dette kommer av at de ofte har flere tidspunkter for samme forelesning for at fagene ikke skal kræsje, og med litt omrokkeringer er det faktisk mulig å få flere dager uten forelesninger i uken.

Undervisningsformer

I fagene jeg hadde ved USYD hadde jeg eksamen kun i tre av fire fag. Disse eksamenene var på 2 timer og bestod alle av 5 kortsvarsoppgaver og 50 multiple choice spørsmål. Eksamenene telte bare 50 % av karakteren i fagene, da jeg allerede hadde vært gjennom en rekke vurderinger i form av essays, rapporter, fremføringer og multiple choice tester tidligere i semesteret. Semesteret er altså bygget opp veldig annerledes enn ved UIB, og man slipper å ta store skippertak i slutten av semesteret da det ikke kun er eksamensresultatene som avgjør den endelige karakteren i faget. I fagene jeg tok var det 2-3 forelesninger på en eller to timer hver uke, i tillegg til en eller to timer med tutorials i hvert fag. Tutorials er litt mer som seminarer i Norge med mindre grupper, men det er oppmøteplikt og man kan bare ha 10 % fravær i hvert fag i løpet av et semester. I tillegg til ekstra oppfølging i tutorials blir også alle forelesninger tatt opp og publisert på nettet. En annen positiv ting ved USYD, som jeg savner ved UIB, er spesifikke tilbakemeldinger og retting av alle oppgaver som leveres inn til vurdering. Ved USYD får man tilbake et nytt dokument med alle kommentarer og rettinger, i tillegg til en god forklaring på hvorfor man har fått den bestemte karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

USYD har generelt et stort emnetilbud med mye å velge mellom. Jeg dro på utveksling 5 semester på profesjon hvor man ved UIB har kognitiv psykologi og klinisk nevropsykologi. Jeg fikk på forhånd beskjed om at det kunne være vanskelig å finne fag ved USYD som tilsvarer disse, men dette løste seg. Jeg anbefaler å undersøke mulighetene for å ta andre fag enn de innen din egen studieretning da USYD tilbyr flere fag skreddersydd for utvekslingsstudenter for å få lære mest mulig om australsk kultur, som Learning in Outdoor education (EDU4052).

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler selv at jeg fikk et stort faglig utbytte ved USYD. Spesielt i psykologifagene var fokuset mye mer forskningsrettet enn ved profesjonsfagene ved UIB og mange av oppgavene vi fikk handlet om å lage og designe forskningsforsøk eller paradigmer, og også å utføre dem og statistiske analyser. Engelsken kommer veldig fort av seg selv og ikke noe man trenger å bekymre seg for! Sammenlignet med mange andre land er det tydelig at vi har hatt mer og bedre engelskundervisning. Det var imidlertid veldig uvant å skrive akademiske tekster på engelsk, men med litt veiledning i tutorials og hyppig bruk av ordbok og internett er heller ikke det et stort problem.

Universitetsområdet og byen

Det er flere campuser spredt rundt i Sydney, og dersom man har uflaks kan man risikere å få fag med forelesinger holdt på ulike campuser. Den største er Darlinghurst/Camperdown hvor jeg hadde mine fag. Der finnes en rekke biblioteker hvor noen til og med er døgnåpne, learninghubs, butikker, cafèer, og kantiner. Sydney må være en av verdens vakreste byer med en blanding av både storby og strandliv. I tillegg er det en rekke områder rundt Sydney i New South Wales som fortjener et besøk, som Hunter Vally, Jervis Bay, Palm Beach, Blue Mountains og Royal National Park. Dette gjør det enkelt å reise billig over korte avstander, men allikevel oppleve mye forskjellig. Jeg anbefaler å dra på utveksling til Sydney på det sterkeste da det er en by med store variasjoner både i mennesker, kultur og miljø. Alle har muligheten til å finne sin plass. I tillegg vil et utvekslingsopphold i Sydney åpne muligheter for mye reising rundt om i Australia. Ved USYD har de generelt mer ferie enn vi har ved UIB, noe som gir gode muligheter for reising.

Bustad

Jeg bodde selv hos familie jeg har et lite stykke utenfor Sydney og har derfor ingen erfaring med boligmarkedet i Sydney. Flere av mine venninner bodde i studentbolig, og jeg kan derfor anbefale å søke om å bo i Queen Mary Building i Camperdown. Inntrykket vi hadde før vi dro ned var at studentbolig generelt er veldig dyrt i Sydney, noe som stemmer, men det kan også være greit å bo der for å slippe å styre med visninger, kontrakter osv. Det anbefales absolutt ikke å ta et rom usett da det er mye dårlig standard for høy pris. Mange som leier privat er nødt til å dele soverom, noe man slipper dersom man bor i Queen Mary eller andre studentboliger. Når det gjelder områder å bo i ville jeg absolutt anbefale å ikke bo så langt i fra campus da fagene ved USYD ofte har mange forelesninger i uken. Områder som Redfern, Camperdown, Glebe, New Town, Surry Hills, Ultimo eller Haymarket er sentralt og i gåavstand til hovedcampus. Dersom man er så heldig at man har fag med få forelesninger og slik ikke må reise inn til universitetet hver dag er det populært å bo ved Bondi beach.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved USYD er fantastisk! Ikke bare er australiere veldig åpne og hyggelige, men det kryr av andre utvekslingsstudenter som også ønsker seg nye venner og opplevelser. Universitetet arrangerer flere arrangementer i starten av semesteret hvor det er enkelt å møte nye mennesker og få seg venner. Det arrangeres blant annet surfecamp eller tur til Hunter Vally, semesterstartsfest og en åpningsseremoni. I tillegg til dette er det mange "klubber" eller societies som man kan melde seg inn som for eksempel en vinklubb, sjokoladeklubb, klubber for folk som liker å hike eller å være ute i naturen, i tillegg til politiskeklubber, språkklubber og idrettsklubber.

Haust 2015 - BA i human ernæring

Haust 2015 - BA i human ernæring

27.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosess:
Innen 1. februar må du søke om utveksling til UiB gjennom Søknads Web. Da trenger du kun å rangere hvilke universiteter du helst ønsker å utveksle til. Når man har fått svar på denne søknaden kan du søke om forhåndsgodkjenning til fakultetet. Under denne prosessen søkte vi opp fag på USYD sin nettside, og sammenlignet de med de obligatoriske fagene vi måtte ha på studiet under semesteret ved UiB. Vi fikk etter en stund svar på denne søknad og fikk forhåndsgodkjent fagene vi ønsket å ta på utveksling.
Når dette var gjort søkte vi opptak til å ta et utvekslingssemester ved USYD. Denne søknadsprosessen gikk over nettet. Her måtte det legges ved karakterutskrift fra UiB, engelsk kunnskaper og kopi av pass. Vi fikk god hjelp fra UiB til å få omgjort disse papirene til engelsk før vi la dem ved søknaden. Vi fikk raskt svar fra USYD, og valgte så de fagene vi ønsket. Vi fikk en egen kontakt ved USYD som var veldig behjelpelig og svarte på mail til alle døgnets tider.

Lånekassen:
Når vi ble tatt opp ved USYD og hadde fått forhåndsgodkjenningen fra UiB kunne vi søke Lånekassen om støtte. Vi fikk den vanlige støtten som alle får i Norge, i tillegg til reisestipend. De som skulle betale skolepenger fikk også lån og stipend fra Lånekassen til dette. Vi fikk utbetalt hele støtten samtidig i juli før vi reiste på utveksling.

Andre praktiske tips:
Vi bestilte studentbilletter fra Kilroy ganske tidlig og fikk billige billetter ned til Australia. Vi reiste til Sydney 12. juli, og da startet skolen 27. juli. Disse to ukene var det opplegg på skolen, så det er lurt å reise ned i god tid. Vi hadde også bestilt hostel i Newtown nær universitetet den første uken før vi fant et sted å bo. Vi søkte visum på nettet, og fikk svar ila 2 dager.
Du kan søke MOFA om støtte på opptil 3000,- for vaksiner og forsikringer. Vi trengte ingen spesifikke vaksiner for å reise til Sydney annet at vi fylte på «barnevaksinene». Som norsk student er du dekket av den norske folketrygden og trenger dermed ikke helseforsikring, men det er veldig lurt å ha en annen forsikring i tillegg. Vi hadde ANSA sin studentforsikring, som også var det billigste alternativet.
Da vi kom til Sydney dro vi til universitetsområdet som hadde mobilbutikker og banker. Der fikset vi et australsk telefonnummer og bankkonto. Alt dette er enkelt å gjøre når man kommer ned dit. Vi benyttet oss av Vodafone som mobilopperatør og Commonwealth som bank.
Det er veldig lurt å prøve å spare opp en del penger før man reiser på utveksling da prisnivået i Australia generelt er høyt og man gjerne ønsker å finne på mye og reise rundt å oppleve Australia.

Undervisningsformer

For å studere fulltid på Universitet i Sydney måtte en ta 24 credits. Dette tilsvarer 30 studiepoeng i Norge. De fleste fag er 6 credits hver, så en må ha 4 fag for å studere fullt.
I de fleste fag er det forelesning en gang i uken, og tutorial en gang i uken. Tutorial er en type gruppeundervisning hvor en gjerne diskuterer tema som ble gjennomgått på forelesning, og går igjennom ulike oppgaver. Tutorials er obligatorisk.
Gjennom semesteret hadde vi flere vurderinger i de ulike fagene. Dette var vurderinger som quizer, mid-semester-eksamen og oppgaveinnleveringer. Disse talte på den endelige karakteren i faget og dermed talte ikke den siste eksamen i faget like mye. Vi slapp dermed å lese like mye i eksamensperioden som vi gjør hjemme.

Vurdering av emnetilbodet

5.semester på bachelor for human ernæring består av fagene:
- NUTR220: Ernæringens politikk og forvaltning
- NUTR230: Metoder i ernæringsforskning
- NUTR240A: Livsstil og livsløp

I Sydney tok vi fagene:
Health Care Resources and Systems (HSBH1009) (http://sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1009 ): Tilsvarte faget NUTR220. Tok for seg helsesystemet og helsepolitikken i Australia. Tilsvarte ikke helt politikkfaget som de hjemme hadde, men vi følte vi lærte det generelle om helsepolitikk. Faget var ganske kjedelig og tørt, men vi lærte mye om politiske systemer i Australia.

Health Science and Research (HSBH1007) (http://sydney.edu.au/courses/uos/HSBH1009 ): Tilsvarte faget NUTR230. Et veldig bra fag hvor vi lærte masse. Tok for seg ulike kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og vi hadde blant annet to oppgaveinnleveringer i tillegg til avsluttende eksamen. I dette faget fikk vi ikke alt godkjent, så våren 2016 må vi følge fire forelesninger i faget NUTR321.

Disease in ageing (BIOS1173) (http://sydney.edu.au/courses/uos/BIOS1173/disease-in-ageing ): Tilsvarte deler av faget NUTR230. Dette faget foregikk på nett, så vi fulgte ingen forelesninger eller tutorials her. Handler om ulike fysiologiske prosesser som skjer hos eldre og sykdommer blant eldre. Lærerikt fag. Hadde en mid-semester-eksamen som talte 25 %, og en slutteksamen som talte 75 %.

Diet and Nutrition for Health and Sport (EDGU1003) (http://sydney.edu.au/courses/uos/edgu1003 ): Tilsvarte deler av faget NUTR230. Dette faget var et mer generelt ernæringsfag, som tok for seg mange ulike emner innenfor ernæring. Var et mer generelt fag for de som ikke hadde noen forkunnskaper innenfor ernæring, slik at temaene som ble gjennomgått mer overfladisk og vi kunne mye fra før av.

Vi fant også to andre fag som det hadde vært mulig å ta istedenfor BIOS1173 og EDGU1003 for NUTR240. Det passet best for oss å ta BIOS1173 og EDGU1003 i henhold til timeplan og reisevei. De to andre fagene var:
Nutrition, Health and Performance (EXSS2021) (http://sydney.edu.au/courses/uos/EXSS2021 )
Growth, Development and Ageing (EXSS2026) (http://sydney.edu.au/courses/uos/EXSS2026 )

Fagleg utbyte og språk

Faga me tok ved Universitetet i Sydney skulle vere samsvarande med faga som blei tatt ved Universitetet i Bergen, men i praksis kan dei ikkje samanliknast 100%. Les "Vurdering av emnetilbodet" for å få ein nærmare gjennomgang av dei ulike faga.

All undervising og pensumlitteratur var på engelsk. Australsk engelsk er greit å forstå, men dei har ein tendens til å bruke ein del forkortingar. Er det noko ein ikkje forstår eller lurer på, er det berre til å spørje. Aussies er veldig imøtekommande, og svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha.

I forhold til eksamen, føregjekk dette også på engelsk. Det å formulere seg presist og få med det ein vil i besvaringa, er ikkje alltid like lett når det foregår på eit framandspråk. Heldigvis var multiple choice questions og kortsvarsoppgåver ein vanleg eksamensform. Undervegs i semesteret hadde me også ein del innleveringsoppgåver,som er greitt for å få øve seg på engelsk akademisk skriving. Språk var difor inga hindring for utveklsingsopphaldet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Sydney (USYD) har eit fantastisk universitetsområde som kan samanliknast med ein liten by. USYD har forskjellige "campus" eller fakultet rundt om i byen, der hovudcampus, Camperdown, kun ligg eit steinkast utanfor sentrum. Dei fleste har fag som blir undervist her. Campus for helsevitskap, Cumberland, ligg eit lite stykke utanfor sjølve byen. Me hadde eit fag som blei undervist der, og me benytta oss av tog og buss for å komme fram. Det tok omlag ein time.

Hovudcampus består av Camperdown og Darlington, og til saman utgjer dei eit stort område. Hovudcampuset tilbyr undervisingslokal, bibliotek, leseplassar, eit titals med kafear, barar (der det faktisk blir servert både vin og øl), campus shops, der ein kan få kjøpt USYD-produkt, og grøne plenar der ein kan nyte lunsjen i solsteiken. Ein finn også fleire treningssenter i regi av universitetet, ein flott park og eit symjeanlegg. Så i løpet av ein vanleg kvardag treng ein ikkje forlate campus. Det er alltid eit yrande folkeliv, og som regel alltid noko som skjer. I hovudgata, Eastern Avenue, er det ofte stands og ulike hendingar som går an å slenge seg med på.

Sjølve Sydney som by er også heilt fantastisk. Det er alltid noko som skjer, om det er kvardag eller helg. Sydney kan tilby alt frå storbylivet, der shopping og restaurantbesøk står i fokus, til strender og naturområde der ein kan gå lange turar, steike seg i sola eller prøve seg på surfing.
Det er ganske greit å orientere seg rundt i byen. Skaff deg eit Opal-card, sørg for at det alltid er "topped-up", og begi deg ut i kollektivtrafikken. Tog er den absolutt mest effektive reisemetoden, medan buss er litt verre. Bussane brukar ofte lang tid, og dei er ofte fulle.
Når ein er i Sydney, er det eit par ting ein absolutt bør få med seg. Dette inkluderer Circular Quay, Harbour Bridge, the Opera House, Bondi Beach, loppemarknad i Surrey Hills, fyrverkeri i Darling Harbour, Manly Beach, Morrisset Park (dersom ein vil klappe "ville" kenguruar"), The Royal National Park, Ivy (the best night club in the world), Blue Mountains, og sørg for å drikke mykje god kaffe. Sydney er kjent for sin urbane livsstil der kafelivet står i sentrum. Sandwich med smashed avocado er også eit must. Dersom ein vil prøve ut nasjonalsporten, surfing, er det fult mulig å leige brett og våtdrakt på Bondi.

Bustad

Vi oppdaget raskt at det er ganske dyrt å bo i Sydney. Det er veldig vanlig å dele soverom med en eller to personer for å finne billigere alternativer. Vi gikk rundt på noen visninger før vi fant et sted å bo, og fikk se at standarden på leilighetene er lavere enn det vi var vant til fra Norge. Slik er det bare, men det er fullt mulig å finne et ok sted å bo, så ikke la prisene eller standarden skremme noen bort fra Sydney!
Vi bestemte oss for å bo i Queen Mary Building som ligger rett ved USYD. Dette er et stort, nyrenovert bygg som har plass til 800 studenter. Her har alle eget rom med seng, pult, klesskap, tv og kjøleskap. Man deler bad med de i samme etasje, og det er et stort felles kjøkken for alle som bor i bygget. I kjelleren er det lesesal, treningsrom, en liten kinosal, vaskerom og oppholdsrom med blant annet billiard og bordtennis. På taket er det en stor takterrasse som vi fikk mye glede av. Vår erfaring var at dette fungerte veldig bra, og var utrolig sosialt. Her bodde det mange internasjonale studenter, men også noen fra Australia. Vi fikk dermed møte folk med mange forskjellige kulturer. Her betalte vi 288AUD per uke, noe som tilsvarer ca 1700NOK per uke. For å søke om plass å bo på campus kan du følge denne lenken: http://sydney.edu.au/campus-life/accommodation/live-on-campus/camperdown-darlington/university-run-accommodation.html
Mange bruker nettsiden gumtree for å finne sted å bo (www.gumtree.com.au). Denne siden fungerer omtrent på samme måte som finn.no. Jeg vil ikke anbefale å bestemme seg for noen av disse leilighetene før man har vært der og sjekket den ut, men det kan være et nyttig verktøy når man først har ankommet Sydney og har muligheten til å gå på visninger. Andre områder som ligger rundt USYD, og som det kan være hyggelig å bo i er; Glebe, New Town, Surry Hills og Ultimo.

Sosialt miljø

Vi opplevde folkene i Sydney som veldig imøtekommende og hyggelige. Skolen arrangerte «orientation week» for alle utvekslingsstudenter. Her møtte vi mange studenter som vi holdt kontakten med gjennom hele semesteret. Denne uken ble det arrangert sosiale eventer, men også møter hvor man fikk faglig informasjon, informasjon om bosted, og kontaktinformasjon for å få svar på eventuelle spørsmål vi hadde.
Universitetet sendte oss et tilbud om å delta på ulike turer den første uka i Sydney. Vi valgte surfe camp. Det var utrolig gøy og sosialt, og vi ble kjent med mange andre! Må også nevnes at det var litt kalt å surfe på denne tiden av året (juli), men veldig gøy!
Som utvekslingsstudenter fikk vi også tilbud om å få tildelt en australsk «mate». Vi ble da kontaktet av en australsk student som vi fikk muligheten til å bli kjent med. Vår erfaring var at noen av dem var veldig flinke til å holde kontakten, mens andre sa at de var tilgjengelige om vi hadde spørsmål av noe som helst slag.
På universitetet finnes det faglige og sosiale organisasjoner for alle! Det er grupper som driver med alt fra fotball til å spise sjokolade. Jeg vil tro at absolutt alle kan finne en gruppe de føler seg hjemme i. På denne måten får man muligheten til å møte både australske og internasjonale studenter med samme interesser.

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

23.02.2015 - 27.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

I fokant kan det være greit å undersøke bolig, for eksemple på gumtree og flatmates. Ville ikke anbefalt å finne sted på forhånd, det er virkelig mye forskjellig der, og mye som ikke stemmer overens med bilder, men kjekt å ha en liten tanke om hva man kan forvente seg.
Sydney er en stor by og avstandene er større enn man først tror. I tillegg til at kollektivtrafikken ikke fungerer optimalt.
Et tips er også å bestille flybilletten hjem med en gang (åpen retur), man får nemlig ikke vite eksamensdatoene før 1 mnd før eksamen, og alle eksamener tas i en periode på 2 uker. Med mindre man har konkrete reiseplaner i slutten av semesteret, er det enklere å ha en åpen retur billett.

Dersom du tenker å kjøre bil her nede må du skaffe deg internasjonalt førerkort. Hvert fall de profesjonelle utleiefirmaene krever det.

Ha med nok klær. Det er lett å tenke at Sydney er en sommer by, men det blir kaldt her i slutten av mai og blir ikke ordentlig varmt igjen før i oktober. Det er rundt 12-15 grader, problemet er bare at de er dårlige på å isolere, så det er veldig kaldt inne i husene.

Undervisningsformer

Det varierer mellom forelesning i store saler, til mindre forelesninger på seminarrom. Noen fag krever mer muntlig deltakelse enn andre.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig varierene tilbud avhengig av hvilket semester man er her. I tillegg til at noen fag tas vekk dersom interessen ikke er stor nok. Som utvekslingsstudent er man heller ikke prioritert og de gir ikke særlig mye hjelp til å finne alternativer eller muligheten til å komme på venteliste. I starten ville jeg anbefalt å dratt i timen til de fagene som man vil, selv om man ikke har fått det godkjent. Mange dropper ut etter to uker og da kan man få plass likevel.
Ellers er det ikke så stor valgmulighet hva gjelder enkeltemner dersom man ikke ønsker å ha australsk rett. Noe som overhodet ikke anbefales ettersom flere av fagene er veldig vanskelige. De har dessuten ulike regler i hver stat samt fellesregler. Det kan nok være utfordrene også med tanke på at de har "common- law" tradisjon. Disse fagene vil heller ikke være særlig anvendelig med mindre du skal arbeide i Australia senere.

Fagleg utbyte og språk

Varierende utbytte. Man får nok mest igjen på språkfronten. Det er mye som skal leses i hvert fag, det var utfordrende i starten, men man blir raskt vant til engelsken. Det er også en del innleveringer, og det gjør at man forbredrer sine skriftlige evner betraktelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er enormt, med mange ulike cafeer og resturanter. Bibliotekene er fine å lese på, både law libery og Fisher er gode. Men det anbefales å være tidlig ute, etter kl. 10 så er det meste tatt. Men det er ikke krise, det er timer mellom 9-13 og 14-18 så det er alltid noen som går fra leseplassen og til timen sin. Det er heller ikke vanlig å holde av plass over lengre tid og mange spiser på plassen sin. Det finnes også mange mer åpne rom hvor det er lov å prate, perfekt for gruppearbeid.

Sydney er en kjempe fin by. Områdene New Town og Surri Hills tilbyr mange ulike og billige steder å spise mat. Ofte kan det være samme pris som å lage middag hjemme, en del matvarer er noe dyrere her enn hjemme. Særlig New Town er perfekt for en god lunsj. Opal card er det bare å skaffe seg med en gang man kommer, det er gratis og man kan fylle på det nesten overalt. Byen er større enn man tror. Hvis du skal bo på Bondi eller Coogee så må du regne med å bruke ca 1, 5 time til skolen. Gå avstand til skolen er Chippendale, New Town, Glebe, Ultimo og Redfern. Man kan gå fra Surri hills og Darlington også, men det tar nok fort 40-45 min.

Bustad

Jeg vil ikke si at det er problematisk å finne et sted å bo. Det er alltid noe ledig og mange som skriver på facbooksiden som er felles for utvekslingsstudenter(universitetet her nede lager og inviterer deg til den) Man kan også gå på et kontret på universitetet og si at man sliter med å finne bolig. Da kan man være heldig og få leilighet på universitetsområdet fordi noen har trekt seg.
Hvis man bor privat bør man være klar over at housesharing er veldig vanlig. Ofte bor man to eller flere på samme rom, så i en leilighet med 2 soverom bor det som regel minst 4 stk. av og til noen på sofaen. Men australienerne er veldig hyggelige og ofte jobber de mye og er derfor ikke så mye hjemme.
Men gå på visning. Det er mye kakkerlakker her, de er overalt, men jo mer skittent et hjem er, jo flere kommer. Så det kan være greit å sjekke at de andre som bor der er ok til å rydde. Det er også ganske dyrt å bo her, samme priser som Oslo/ Bergen, men man får mindre for pengene fordi man ofte må dele rom. Man bør forvente å betale mellom 150- 240 dollar uken En annen ting er at leien betales ukes vis. Derfor lønner det seg å opprete australsk konto(commonwealth eller ANZ, det er gratis) da tar det mye kortere tid å overføre husleien. (den bør også inkludere strøm og internett)

Sosialt miljø

Det er et veldig sosialt miljø, men man må gjøre en innsats for å komme inn. Andre utvekslingsstudenter er de enkleste å bli kjent med fordi de også er ute etter venner.Alt skjer i starten, og man må gjøre en innsats for å holde kontakten fordi folk er med på så mye forksjellig og man møter så utrolig mange nye mennesker. Det lønner seg likevel å bli med i ulike klubber og idrettsklubber. Da møter man også australienere. de er veldig imøtekommne og hyggelige, så man trenger ikke være redd for å spørre om noen man har time med kanskje vil være med å ta en kaffe etter timen, men noen er mer reserverte enn andre så klart. Det kan også være en fordel å bo i en leilighet med australienere eller andre utvekslingsstudenter, da får man mulighet til å få et nettverk både hjemme og på skolen.
På universitetet er det så mange forksjellige klubber og foreninger, det er garantert noe for alle og det anbefales virkelig å prøve mer enn en ting. Universitetet arrangerer også turer i starten av året, surf-camp, hunter Valley osv, det er også en fin ting å være med på, møtte mange av de jeg har vært mest med på denne turen.

Vår 2015 - BA i geovitskap

Vår 2015 - BA i geovitskap

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg har studert ved University of Sydney som ligger på østkysten av Australia. Jeg hadde et halvt år med frie studiepoeng, men valgte å ta fag som var relevante for studiet mitt (som er geologi). Jeg valgte fag fra både 1., 2. og 3. året, fagene heter: "Earth, Environment and Society", "Natural Hazards: a GIS approach", "Volcanoes, Hot Rocks and Minerals", og "Global Energy and Resources".

Undervisningsformer

Undervisningsformen på University of Sydney er veldig ulik fra den hjemme. Ved UiB har jeg 3 emner (30 studiepoeng) og ofte en eksamen som tilsvarer hele karakteren på slutten av semesteret. I tillegg til øvelser og rapporter, men de har kun bestått/ikke bestått. Ved University of Sydney måtte jeg ha 4 emner for å fylle opp 30 studiepoeng. Det var mye innlevering og muntlig deltakelse som du fikk karakter for underveis i semesteret, og tilslutt en eksamen. Her blir du altså vurdert for mange ulike ting, og eksamen gjelder mellom 40-60 % av totalkarakteren. Jeg hadde for eksempel: 2 rapporter som gjaldt 15 og 25 %, en muntlig fremføring som gjaldt 20 % og eksamen som gjaldt 40 %. Det var veldig greit å ha undervisningen på denne måten, da det førte til at jeg arbeidet med fagene jevnt over hele semesteret, og at det ikke ble like mye press under eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde som sagt frie studiepoeng, og hadde da muligheten til å søke på akkurat de fagene jeg ønsket å ha. De fagene jeg endte opp ned å ha var jeg veldig fornøyd med.

Fagleg utbyte og språk

Jeg reiste ned til Sydney siste halvår på bachelorgraden. Jeg valgte å ta noen lettere fag (1 og 2 års) og et som var et 3 års fag. Til tross på at jeg hadde 3 fag som skulle vært lettere for meg, var det et krevende semester. Ved University of Sydney forventer de mye av deg, de forventer at du skal være veldig godt forberedt til alle timer og at du skal bidra med noe til timen. Med tanke på fag og språk så er det en unik erfaring å reise på utveksling. Språket (engelsk) utvikles raskt, og for meg så fikk jeg mye bedre flyt på det muntlige og ble bedre til å skrive engelsk. Fikk god utbytte av alle fagene jeg tok, lærte utrolig mye nytt og spennende. Det var interessant å ha fag som var litt annerledes enn hjemme på UiB.

Universitetsområdet og byen

University of Sydney er et stort universitet med over 40 000 studenter. Mesteparten av campus er samlet og ligger rett utenfor sentrum av Sydney. Fritimene tilbringes ofte ute i solen i lag med mange andre studenter fra alle slags fakultet. Universitet tilbyr også trening, både lagspill og egentrening på treningsstudio, som er tilgjengelig på campus.

Sydney er en stor by med 5 millioner innbyggere. I Sydney har du mulighet til å gjøre hva du vil, enten om det er å shoppe, reise til stranden eller å se på kjente monument (som for eksempel Operahuset). Det er en by med mye liv både på dag og natt, alltids mye å gjøre.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet i lag med 6 andre midt i sentrum av Sydney. Det tok 20-25 minutt å gå til skolen og omtrent 10 minutter med buss. Jeg valgte å leie bolig gjennom et leiebyrå, da jeg syntes at dette både var tryggere og lettere. I Sydney er det utrolig mange studenter og andre mennesker som leier boliger. Dette gjør at markedet er stort. Jeg vil anbefale å dra ned 1-2 uker, helst 2, før skolen begynner for å lete etter leilighet. Da har du god tid til å finne noe du liker før semesteret er i gang.

Sosialt miljø

Ved University og Sydney tilbyr de alle utvekslingsstudenter ulike turer i starten av semesteret, som foreksempel "surf camp". Dette gir en mulighet til å bli kjent med andre studenter som er i akkurat samme situasjon som deg. Når skolen starter har de en uke med aktiviteter for både nye og gamle studenter på hele universitetet (Orientation week). På dagtid er det mulighet for å melde seg inn i ulike klubber, alt fra idrett (rugby, fotball osv.), til friluftsaktiviterer (klatring, fjellturer), til mer faglige klubber (geologi society, engineering society, osv.). De har et tilbud som passer til alle.

Vår 2015 - BA i geovitskap

Vår 2015 - BA i geovitskap

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Etter at jeg mottok bekreftelse på opptak fra USYD startet jeg med å søke visum, kjøpe reiseforsikring og søke skolepenger i Lånekassen. Det er greit å ha slikt i boks en stund før avreise.


Det kan være lurt å skaffe seg et australsk bankkort for perioden man skal bo i Australia, dette er veldig greit i forhold til betaling av husleie. Jeg valgte Commonwealth bank av den grunn at de har mange minibanker på Campusområdet og det var gebyrfritt.

I forhold til SIMkort så kjøpte jeg meg et australsk SIMkort så fort jeg ankom Sydney - slik at det ble lettere å ringe rundt på boligannonser. SIMkort kan kjøpes i omtrent alle kiosker. Jeg hadde Amaysim Unlimited - det kostet 45$ i måneden, da hadde jeg inkludert 5G data og ubegrenset SMS og telefonsamtaler - dekningen var god.

I og med at jeg reiste på utveksling på vårsemesteret som er semester 1 i Australia startet ikke skolen før i februar/mars. Derfor reiste jeg rundt i Asia før jeg ankom Sydney rundt 2 uker før studiestart. Jeg reiste også til New Zealand i study vacation, en ukes ferie man får i begynnelsen av juni. Selv om det var litt tett opp i eksamen var det absolutt verdt å reise rundt i denne fantastiske verdensdelen! Jeg vil virkelig anbefale å spare opp penger og bruke tid på å reise rundt å oppleve så mye som mulig.

Undervisningsformer

I de fagene jeg tok var undervisningen generelt lik den jeg er vant med fra UiB. I alle fagene foregikk mesteparten av undervisningen som forelesninger der professor underviser i et stort auditorium, med noe engasjement og diskusjoner i salen. I noen fag hadde vi også tutorials - der klassen diskuterer problemstillinger i mindre grupper.

I et av fagene (GEOS2114) reiste vi på en 2 dagers ekskursjon til Orange like utenfor Sydney.

Karakteren er basert på øvelser/innleveringer/presentasjoner som gjøres i løpet av semesteret + endelig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerer geovitenskap retning geologi ved UiB så jeg valgte emnene:
GEOS1001
GEOS2111
GEOS2114
GEOS3002
Jeg er generelt veldig fornøyd med hva som ble tilbudt i de forskjellige emnene - opplæring i bla. ArcGIS (GEOS2111) var svært nyttig!

Fagleg utbyte og språk

På University of Sydney lærte jeg utrolig mye faglig. Spesielt når det gjelder bruk av dataprogrammer og skriving av artikler med et vitenskapelig innhold. Jeg har også blitt mye mer selvsikker i engelsk, både når det gjelder skriving av rapporter og essayer, og muntlige presentasjoner.

Det var faktisk ganske hektisk med fire fag (istedenfor tre som på UiB), men er man strukturert så går det bra.

Universitetsområdet og byen

Campus på USYD er utrolig stort og de første dagene kan det være ganske forvirrende å finne fram! Heldigvis fant jeg en app med GPS og kart over campus som hjalp meg mye med å finne frem de første dagene. På Campus finner du noen gressflekker til soling dersom været er bra, butikker, flere kiosker og spisesteder, også baren Manning Bar som brukes mye til sosiale arrangementer ligger midt inne på campusområdet.

Når det gjelder lesesalsplasser er dette svært begrenset - så vidt jeg vet er det ingen lesesalsplasser som er reservert spesielt for studenter ved et bestemt fakultet eller institutt. De fleste plassene ligger på bibliotekene inne på campus og av disse bibliotekene er det kun Fischer library som har åpent 24/7. Så dersom du vil sikre deg en lesesalsplass en dag - vær ute i god tid!

Sydney er en stor by som har mye å tilby. Selv om jeg bodde der i fem måneder oppdaget jeg stadig nye steder/restauranter/barer/butikker. Her finner man noe som passer til alle!

Bustad

Det er veldig mange studenter som ønsker bosted i Sydney ved semesterstart så jeg vil anbefale å reise ned 2-3 uker før selve semesteret starter dersom du vil være sikret bolig før semesteret starter. Ellers kan du surfe på sider som www.gumtree.com.au og www.flatmates.com.au før avreise.

Det tilbys også noen studentboliger (e.g. Urbanest), men disse er generelt dyrere enn private boliger.

Generelt ligger leieprisen på mellom 150-300 AUS$ i uken for en god standard. For denne prisen må man i mange tilfeller dele rom.

Jeg skaffet meg bolig etter å ha bodd på hostell i ca én uke, da delte jeg rom med en annen jente og leilighet med fire andre personer. Jeg betalte 265$ i uken inkludert strøm og Internett. Jeg bodde midt i sentrum - i Chinatown og stortrivdes med det, vil anbefale å se på områder som Camperdown, Newtown, Ultimo og Glebe dersom du ønsker å bo nært Universitetet. Ellers er jo Bondi eller Coogee alternativer dersom du ønsker å bo nært stranden.

Til slutt vil jeg bare si; om muligheten er der..REIS PÅ UTVEKSLING! Det var virkelig en fantastisk lærerik opplevelse som jeg kommer til å huske resten av livet :) Det er bare å kontakte meg på mail (sunniva.rutledal@student.uib.no) dersom du har spørsmål om Sydney eller USYD - eller generelt bare hvordan det er å være på utveksling.

Sosialt miljø

Australiere er veldig sosiale og alltid hyggelig å prate med, men jeg opplevde at det å få kontakt med australske klassekamerater var en ekstra utfordring. Jeg fikk noen gode venner i klassen, men klassen jeg gikk i var allerede veldig sammensveiset og det var vanskelig å bli godt kjent, spesielt siden jeg bare skulle være der i et semester.

De fleste vennene jeg fikk der nede var derfor andre internasjonale studenter som også var på utveksling. Vil virkelig anbefale å dra på surfcamp som tilbys av Universitetet før semesterstart, her er det stort mulighet for å treffe mange andre utvekslingsstudenter.

Vår 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når du har bestemt deg for at Sydney er byen du ønsker å dra til, gjenstår det noen få forberedelser før avreise. Gladnyhet for nordmenn som oss er at semesteret ikke starter før månedsskiftet februar / mars, som åpner opp for reising før semesterstart. Visum bør søkes om noe i forveien, men går raskt for de fleste (et par dager så fikk jeg svar). Flybilletter anbefales å bestille tidlig, om ikke blir det raskt dyrt. Vi bestilte et halvt år før og fikk billetter til 4 700;- fra Bergen - Sydney, men en må gjerne rekne med noe mer. Du må også velge fagene du skal ta ved USyd, og få disse forhåndsgodkjent. Om man ønsker å endre fag er dette fullt mulig inntil tredje undervisningsuke i Sydney, så ikke stress om ikke alt er på plass før avreise.

Da Australia er et fantastisk land å reise i, anbefaler jeg å spare opp så mye penger som mulig før du drar nedover. Jeg sparte opp ca 30 000;- , og med god planlegging holdt det akkurat til å få sett det vi ønsket å se. Grunnet prisnivået vil pengene fra lånekassen sannsynligvis ikke dekke reising, så dette må man spare opp til selv.

Siden semesteret starter såpass sent, bør man også lage en plan for hvorvidt man ønsker reise før studiestart. Vi valgte å dra på et 14-dagers Cruise fra Sydney til Fiji / Ny Caledonia og New Zealand, så vi fikk sett noen av naboøyene. Det bør også nevnes at det ligger 2 "study weeks" inne i semesteret (Rundt påske, og rett før eksamensperiode) som åpner opp for å reise litt i Australia. Da undervisning har mye obligatorisk anbefales det å legge lengre reiser i disse periodene, og gjerne helgeturer osv ellers i semesteret. Av reisemål vil jeg særlig anbefale østkysten, hvor vi hadde roadtrip i 10dager fra Cairns til Byron Bay. Melbourne er en vakker by, og gjerne utforsk Great Ocean Road om dere har mulighet. Vi dro også til Uluru (Ayers Rock), på kortere turer til Canberra (hovedstaden), Hunter Valley ("VIN-hovedstaden") og ulike utflukter og opplevelser i Sydney. En opera er absolutt å anbefale, og gjerne Aida Opera on Sydney Harbour om du er her på vårsemesteret!

Undervisningsformer

Universitetet i Sydney har en totalt annerledes undervisningsform, sammenlignet med UiB. Hvert fag har 3 timer forelesning /seminar hver uke, der seminarene stort sett er obligatorisk. De fleste forelesninger blir filmet, og lagt ut på nettet så du kan se de. Det er veldig vanlig at man har en rekke måter å bli vurdert på, i sammenligning til -en- eksamen i Bergen. I mine fag hadde jeg gjerne fremføringer, oppmøte, quiz, refleksjonsnotater, innleveringer osv. Fordelen med dette er at du gjerne har fått en bestått-karakter allerede før du møter opp på eksamen, og man tvinges til å arbeide kontinuerlig med skolearbeid. Det er heller ikke alle fag som har eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Da vi studerer sosial- og kulturpsykologi dette semesteret, synes jeg personlig at tilbudet var noe begrenset. Vi var mange som dro fra klassen vår, og jeg valgte (og fikk godkjent) sosialpsykologi (PSYC3017), antropologi (ANTH1001), Organisational Behaviour (WORK2218) og Community Health Issues (EDUH4051). Dersom du drar på utveksling og skal ta frie studiepoeng, vil det være noe for enhver smak her. Universitetet i Sydney har et bredt tilbud av emner, og stort sett noe for enhver smak.

Fagleg utbyte og språk

Stort sett var jeg fornøyd med det faglige tilbudet, og vi møtte mange dyktige forelesere og seminarledere. Variasjonen i fagene var god, og det var en fin blanding av fremføringer, innleveringer og undervisning.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Sydney er sentralisert til et stort Campus på Camperdown, like utenfor bykjernen av Sydney. Campus har en rekke nydelige bygninger, kafeer, frisør, bank, postkontor og alt man måtte behøve. Her går det fint an å tilbringe lange dager, og få seg noen fine avbrekk. Kun 5 minutter gange finner man også Broadway kjøpesenter, som har det du behøver for shoppingen.

Sydney by er en fantastisk by, og har flere muligheter enn man har sjans til å rekke over. Jeg har hittil ikke vært i noen storby som jeg har trivdes like godt i som Sydney, så det er absolutt en by å anbefale! Vi bodde på Ultimo, som er like ved Darling harbour, som er et nydelig havneområde med en rekke kafeer, restauranter, Sealife-Akvarium, Madame Tussaud, kjøpesenter, en nydelig park og IMAX-kinoen. Ellers trivdes vi godt i områder rundt operahuset / Circular Quay, Glebe og Newtown, på Campus samt på reisefot i områdene rundt Sydney ( Blue Mountains, Taronga Zoo ++ ).

Bustad

Bosted i Sydney er relativt dyrt, sammenlignet med storbyprisene i Norge. Man bør regne med 4-6000 for delt rom (2personer per rom) i leilighet med flere rom, dersom man vil bo relativt sentralt. Ønsker man studioleilighet koster de fort 8000 - 13000 i mnd. Bolig på Campus (studentbolig garanteres gjennom Uni dersom man ønsker det) koster fra ca 7000;- i mnd per person.

Vi endte opp med en dobbeltrom i Ultimo, som vi betalte ca 8000;- for (siden vi reiste som par). Dette var å regne for relativt billig, selv om standarden var dårlig (regnet inn på badet, kakerlakker på kjøkkenet). Da hadde vi ca 20 minutter gange til Universitetet, og ca 10 minutter til Darling Harbour. Et godt tips er å senke boligstandarden når du er i Sydney, for heller å bruke pengene på å reise og oppleve!

Sosialt miljø

Universitetet tilbyr gjennom studentorganisasjonen en rekke klubber og foreninger du kan bli medlem i, som er en god måte å bli kjent med andre studenter. ( Se her for utvalget : https://www.usu.edu.au/Clubs-Societies/Our-clubs-societies.aspx ). Ellers er seminargruppene ofte lagt opp til gruppearbeid og diskusjoner, og man kan dermed bli bedre kjent med de som tar samme fag som deg. Universitetet er også gode på å arrangere turer og utflukter for utvekslingsstudenter, og vi var feks med på Canberra-dagstur, Hunter Valley vinsmaking (2dagers), Koalafrokost og båt-omvisning gjennom Universitetet.

Om man har et åpent sinn og er innstilt på å bli kjent med nye mennesker, er det alle muligheter for dette!

Vår 2015 - Lektorprogram i naturvit. og matematikk

Vår 2015 - Lektorprogram i naturvit. og matematikk

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var avhengig av at jeg kunne ta noen bestemte fag ved University of Sydney. At det gikk i orden fikk jeg beskjed om veldig veldig seint så alt ble ordnet litt i siste liten. Det var egentlig ikke så altfor mye som skulle ordnes (i forhold til hva jeg hadde fryktet), det var ganske frustrerende og vente så lenge på svar og ikke vite. Vanligvis får man nok svar tidlig, men tror de holdt på å ordne noe med datasystemet på den tiden jeg søkte og jeg og rådgiveren i Sydney misforstod nok hverandre litt om hvilke fag jeg skulle ta. Så hadde jeg hatt bedre tid ville jeg reist ned i god tid før studiet begynte for å ha god tid på å se etter bolig. søk også om lån tidlig sånn at du er sikker på at du får helfobeviset ditt før du drar (det er forsikringen du får når du er kunde i lånekassen, men du bør han annen forsikring i tillegg)

Undervisningsformer

Jeg tok fagene C oncept of biology (BIOL1001), Human biology (BIOL1003), fundamentals of physics (PHYS1002) og learning in outdoor education (EDUH4052). I de tre førstnevnte var det 50 min forelesning 2-3 ganger i uken. I tillegg var det 3 timer lab som regel 1 gang i uken. Bortsett fra human biology der det var lab annehver uke. De ukene vi ikke hadde lab var det "workshop" her hadde vi muntlige presentasjoner og gjennomgang av rapportskrivning. I human biology hadde vi også noe pensum som ikke ble forelest, men vi fikk tilgang til en nettside hvor vi fikk gode forklaringer på disse temaene. I fysikk var det "tutorial" en gang i uken. Her gjorde vi oppgaver og kunne spørre om hjelp. Learning in outdoor education var det ene helt frie faget jeg kunne ta. Dette var et slags friluftsfag med fokus på hva man kan lære gjennom aktiv læring i naturen. vi reiste på to veldig fine og kjekke ture. Blue mountains og royal nathional park. Anbefaler veldig å besøke disse stedene om man ikke tar dette faget og. Ellers var det 2 timers forelesning en gang i uken og "tutorial" en gang i uken. I tutorial hadde vi muntlige presentasjoner. Siden turene ble lagt til helgene var dette faget ferdig bare en uke etter påskeferien.

Alle fagene hadde mye mer prøver å innleveringer enn hva jeg er vant med hjemme. Dette telte på sluttkarakteren i tillegg til eksamen. I biologifagene jeg hadde var det mye avkryssningprøver. Det er jeg ikke vant med fra UIB. Det høres jo lett ut, men jeg syntes faktisk det var vanskelig for jeg følte ofte du måtte kunne mye detaljer og jeg ble litt forvirret av de ulike svaralternativene. På eksamen syntes jeg også vi hadde veldig dårlig tid i forhold til hva jeg er vant med fra UIB. To av eksamene hadde jeg ikke sjangs å bli ferdig med. Men heldigvis tror jeg jeg klarte å bestå likevel.

Det var også en del fokus på å skrive rapporter i biologifagene hvor du skulle drøfte resultatene mot vitenskapelige artikler som lå i biblioteket sin database. det var vanskelig, da artiklene er kompliserte og gjerne vanskelig å finne akuratt det du leter etter. men følte det var veldig lærerikt.

Fra UIB er jeg vant med at vi får vite hvile kapitler som er viktige og hvilke oppgaver vi bør gjøre fra uke til uke. som regel føler jeg at foreleser følger strukturen i boken så det er ikke så vanskelig å vite hva du bør fokusere på i boken. ved USYD var det forelesningene som var pensum. du fikk anbefalt en eller to tekstbøker du kunne bruke som ekstra hjelp. ofte var forelesningene kjempe bra og du trengte ikke noe mer. Men av og til hadde foreleserne powerpoint med masse bilder og ikke noe særlig tekst og det var vanskelig å kalre å skrive end alt foreleser sa. boken var gjerne mer komplisert enn hva man trengte å kunne så det gikk da mye tid til å bare finne ut hva man skulle fokusere på. Men som regel blir forelesningene tatt opp så da kan man høre dem på nytt. det var veldig greit.

selv om jeg syntes det var travelt på skolen, og jeg liker litt bedre undervisningen hjemme trivdes jeg veldig godt. Det var utrolig spennennde å se hvordan man gjør ting i et annet land og fagene var veldig spennende og interessante. Man trenger jo ikke velge så krevende fag om man har mulighet til det. jeg hadde venner som ikke syntes det var mye å gjøre da de kunne velge noen fag som ikke var altfor krevende.

Vurdering av emnetilbodet

University of Sydney er et stort universitet og har veldig mange spennende emner å velge i.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et veldig godt faglig utbytte da jeg to fag som skal dekke naturfagskompetansen min på lektor i realfag. Jeg syntes ikke det var så vanskelig å forstå engelsken, men jeg brukte jo litt google translate da jeg leste på egenhånd og skulle skrive. men syntes det gikk veldig greit. føler jeg er blitt bedre i engelsk etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Campus var veldig stor. I tillegg til alle undervisningsbyggene finner man masse koslige cafeer, treningssenter, helsetjeneste, bank. Jeg likte meg veldig godt her. Jeg likte veldig godt Sydney. det er utolig masse fine parker og nydelige strender. Nede ved oprahuset er det kjempe fint. Også veldig mange koslige "suburbs" med koslige spisesteder. veldig mange fine turer man kan gå mellom strendene.

Bustad

De fleste som drar til University of Sydney reiser ned litt før skolen begynner og ser etter en plass å når de er kommet ned dit(hostell bør man bestille på forhånd). Jeg hadde også tenkt å gjøre dette, men da det nærmet seg syntes jeg dette virket litt skummelt da jeg skulle reise helt alene til en stor ukjent by, så jeg endte opp med å takke ja til å bo på Urbanest. Urbanest er studentboliger som alle utvekslingsstudenter får tilbud om å bo på. Det var utrolig bra, men det er veldig dyrt. Hadde jeg reist igjen ville jeg nok heller reist ned god tid i forveien og sett etter en plass. Men på en annen side var det veldig trygt å godt å ha et sted da jeg kom ned. På Urbanest jobber det noen i en resepsjon og de er veldig behjelpelig om du lurer på noe. Det arrangeres også kjekke ting gjennom uken så det er et fint sted å treffe folk. Har hørt at i Sydney generelt er standaren ofte veldig dårlig, mye insekter og hvis du ikke vil betale mer enn 5000 i måneden tror jeg man ofte må dele rom. Hørte også om noen som hadde så problemer der de bodde at de måtte bytte plass å bo. Men hadde jeg reist sammen med noen og hatt god tid hadde jeg nok prøvd å finne noe på denne måten likevel. Som regel tror jeg det ordner seg om ikke man er altfor kresen. Men hør gjerne mer med noen som faktisk bodde sånn. På Urbanest hadde jeg et eget rom med bad og delte kjøkken og stue med fem andre. Standaren var veldig bra og det tok 10-15 min å gå til skolen (avhengig av hvor på campus man skulle). man kan også bo bare med 3 andre eller man kan dele en liten leilighet med en annen. Da er alt bortsett fra do og dusj i samme rom. Det var ganske lydt i leiligheten. Jeg bodde i en veldig rolig leilighet så det gikk fint. Det var også veldig greit å ha et eget rom hvor jeg kunne sitte i fred å ro å få gjort skolearbeid. på biblioteket var det ofte veldig fullt. Det fantes nok andre lesesaler, men vet ikke hvor de var.

Sosialt miljø

Det kommer veldig mange utvekslingsstudenter til University of Sydney hvert år. Alle ble invitert til å være med på en gruppe på facebook. det var en veldig fin måte å bli kjent. Her tok folk kontakt de første dagene for å finne på ting sammen og det var bare til å henge seg på. I tillegg ble det arrangert turer og ulike gøye aktiviteter i uken før semesteret startet for å bli kjent. alle var ivrig etter å bli kjent med folk så det var ikke noe problem å bli kjent med andre. Australierne er veldig hyggelige og lett å bli litt kjent med, men jeg ble nok mest kjent med andre utvekslingsstudenter da de er i samme situasjon som deg, mens australierne er så vant til at det hele tiden kommer utvekslingsstudenter som reiser igjen. Så jeg skjønner at det ikke er utvekslingsstudenter de først og fremt vil bli gode venner med. Det var veldig gøy å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Man blir på en måte litt kjent med hele verden. Jeg var med på friidrettslaget til univeristetet. Det var veldig kjekt. Her ble jeg litt mer kjent med folk fra Australia. I tillegg gikk jeg litt i en stor kirke som kalles Hillsong. Her ble man også veldig inkludert og ble mer kjent med folk fra Australia. Universitetet har masse idretter som man kan bli med på. tror det som regel er sånn at alle er velkommen uansett nivå. sånn var det iallfall på friidretten. Det koster litt å være med på idrett, men for min del var det viktig som utvekslingsstudent å være en del av hverdagen i Ausralia. Synes det er mer spennende enn å reise rundt som turist hele tiden. Vet at mange utvekslingsstudenter prioriterte mer å sparte penger til å få reist mest mulig. Ausralia er et fantastisk land så det er absolutt mye fint å se! Jeg hadde en tur til Great barrier reef. Det var fantastisk! hadde jeg hatt mer tid skulle jeg gjerne reist mer! så Jeg anbefaler veldig å dra på utveksling. Utrolig gøy, spennende og lærerik opplevelse!!!!

Vår 2015 - MA i psykologi

Vår 2015 - MA i psykologi

02.03.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når jeg hadde bestemt meg for utvekslingssted, og var nominert startet planleggingsprosessen. Ettersom jeg søkte via UiB var hele denne prosessen ganske rett frem. I denne prosessen fikk jeg mye informasjon om hva jeg skulle gjøre. Etter jeg hadde fått godkjent plass hos Universitetet i Sydney fikk jeg også mye informasjon om prosessen videre fra deres kontaktperson. Det er veldig viktig å huske å søke visum når du har fått plass ved universitetet. For min del gikk denne prosessen veldig raskt, og jeg fikk svar dagen etter jeg hadde søkt. Jeg har imidlertid hørt at det har tatt lenger tid hos andre, og derfor lurt å søke visum å raskt som mulig. Visumet kostet ca 3000kr.

I den videre prosessen valgte jeg ut aktuelle fag, og ettersom jeg hadde frie studiepoeng var jeg fleksibel i hvilke fag jeg valgte. 24 australske Credits tilsvarer 30 norske studiepoeng, så det er vanlig å ta 4 fag ( x6 Credit hver). Jeg brukte noe tid på å finne frem til mine ønsker. Det er viktig å være oppmerksom på at noen fag kan utgå, og at fag kan krasje på timeplanen, så det er derfor lurt å velge et par ekstra fag. Slik jeg forsto det kan også dette ordnes i ettertid, men ettersom det gjerne skal forhåndsgodkjennes hos Universitetet i Bergen er det greit å gjøre dette på forhånd. Jeg satte opp 6 ønsker, i tillegg til et internship.

Resten av forbredelsesperioden gikk med til planlegging av reising. Jeg bestilte flybillett i god tid (tidlig høst for vårsemesteret), og sparte en del penger på det. Pengene går fort i Australia, og oppsparte penger kom derfor godt med til reising. Jeg sparte ca 30 000 i reisepenger, noe jeg også hadde bruk for. Dette gikk med til 2 ukers cruise (New Caledonia, Fiji og New Zealand), 10 dagers kjøretur langs østkysten fra Cairns til Gold Coast, helgetur i Melbourne inkl. Great Ocean Road, dagstur til Canberra, skoletur til Hunter Valley regionen, samt en 3 dagers tur til Uluru (Ayers Rock). For å få pengene til å strekke til var god planlegging, og valg av billig overnatting avgjørende. Vi ble overranskende fort vant til hostel-livet, og synst det var vell verdt litt dårligere standard i bytte mot flere opplevelser. Jeg vil på det sterkeste anbefale å reise så mye som mulig mens du er i Australia. Australia er et fantastisk land, og byr på mange fantastiske opplevelser! Om mulig vil jeg videre anbefale å planlegge en del av reising før/etter skolen begynner/slutter. For min del var semesteret relativt hektisk når skolen begynte. På vårsemesteret er det også en study-break ( 1uke uten undervisning) rundt påsketider som er perfekt for reising. I tillegg brukte vi uken som er satt av til eksamenslesing til reising, da vi ikke hadde eksamen før i på slutten av eksamensperioden. Det er stort sett også mulig å reise noen langhelger, avhengig av timeplanen.

Undervisningsformer

For min del var undervisningsformen veldig annerledes enn hva jeg var vant med fra UiB. Fagene mine var veldig praktisk rettet, og vi hadde mye caseundervisning. Jeg hadde ca 3 timers undervisning/seminar i uken per fag, så denne arbeidsmengden var relativ liten for min del. Fagene krevde imidlertid en del selvstendig arbeid. Periodevis var det veldig høyt arbeidspress med mange innlevering, presentasjon osv. Det er videre greit å merke seg at sluttkarakter i faget ikke bare avhenger av eksamen. I mine fag var ulike innleveringer/presentasjoner verdt ca 60% og eksamen 40%. Innsatsen gjennom hele semeseret er derfor av betydning!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet de hadde til meg var veldig bra. Jeg er masterstudent med frie studiepoeng og var derfor veldig fleksibel i valg av fag. Jeg hadde problemer med å velge bare 4 da det var flere fag jeg ønsket å ta. I begynnelsen synes jeg det var noe utfordrende å finne frem på hjemmesiden til universitetet for å orientere meg om hva de kunne tilby, men etter litt leting gikk det veldig fint. Det er greie emnebeskrivelser som gir en god indikasjon på hva faget omhandler, samt hvilke vurderingsformer som benyttes.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte var bra. Jeg valgte fag jeg selv var interessert i, og som jeg ønsket å fordype meg i. Størst faglig utbytte hadde jeg fra den praktiske tilnærmingen i fagene, som jeg har savnet i min utdanning i Norge. Veldig mye av opplegget i fagene var case-basert, som er lærerikt, og der jeg lærte å bruke de faglige konseptene i en praktisk sammenheng.

Universitetsområdet og byen

Først av alt: Sydney er en fantastisk by!

Universitetsområdet er bra, og du har det meste du trenger på campus. Blant annet er det en rekke cafeer og spisesteder, bank, frisør, apotek, postkontor og souvenirbutikker. Rett ved ligger også Broadway kjøpesenter, som har gode shoppingmuligheter. Det er også mange forskjellige organisasjoner å engasjere seg i, og mye som skjer på skolen. Jeg ble blant annet medlem i Chocolate Society (som deler ut sjokolade, og verdsetter det) og Disney Society (Hvor vi så Disney-filmer og spiste godteri). Trening på campus er relativt dyrt (ca 2000-2500 for semesteret).

Sydney er en by for alle, uten tvil. Vi bodde nært Darling Harbour, og var ofte der. Her finner man en rekke restauranter, en liten Zoo, Madame Tussaud og IMAX kinoen. Hver lørdag var det fyrverkeri, og flere ganger i året er det store temaer der (som "Month of Love" og vintertema med isfjell og tre med "snø" når vi dro). Circular Quay og området rundt Operahuset er også fantastisk fint. Anbefaler også å få med seg minst en konsert i operahuset. Om du drar på vårsemesteret arrangerer de også Handa Opera langs vannkanten med utsikt mot Operahuset, som er en opplevelse utenom det vanlige. Sydney har altfor mye å tilby for et kort innlegg, og er en by som absolutt må oppleves!

Bustad

Det er veldig dyrt med bolig i Sydney. Beregn 4-6000 i mnd for delt rom i leilighet. Det kan være greit å være forbredt på høye priser og dårlig standard (sammenlignet med Norge), samt enkelte bolighaier som kan lure deg. Det er veldig vanlig å dele soverom, og selv dette er hva jeg regner som dyrt. Jeg og min samboer slapp billig unna med et soverom i en leilighet som vi delte med 3 andre (2 soverom totalt). Vi betalte ca 8000kr i mnd totalt. Leiligheten hadde dårlig standard, men lå sentralt (20 min til skolen, 5 min til Darling Harbour). Det er veldig viktig å ikke finne leilighet usett, så det er derfor greit å sette av noen uker når du kommer ned til å finne leilighet. Vi brukte bare noen dager, men var heldige. Anbefaler Ultimo, Glebe, Camperdown, Newtown eller Surry Hills om du vil bo i grei avstand til skolen. Kollektivtransport er relativt dyrt i Sydney, og koster ca 1500 i mnd om du er Study Abroad (betaler skolepenger), og halvparten om du er Exchange (friplass).

Sosialt miljø

At Universitetet har en rekke societys har den store fordelen at man enkelt kan komme i kontakt med andre studenter. De første dagene etter semesterstart har alle stands hvor man kan høre hva de tilbyr, og vil da få muligheten til å bli med. Australere er noe vanskeligere å komme i kontakt med, men det handler også om hvor mye innsats man legger inn. Forøvrig veldig mange internasjonale studenter. For å komme i kontakt med andre studenter anbefaler jeg å bli med i mange societies.

Haust 2014 - BA i human ernæring

Haust 2014 - BA i human ernæring

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å ha med en enkel ordbok om man ønsker å bruke det på eksamen, siden dette ikke fås kjøpt i Australia. Denne må godkjennes av universitetet og kan ikke være en av de store blå ordbøkene (siden de inneholder bl.a kart). Det kan også være lurt å melde seg inn i Buddy Club gruppen på facebook (den het Buddy Club Semester 2 2014 da vi meldte oss inn). Her legges det ut informasjon om forskjellige aktiviteter for utveksligsstudenter, enkeltpersoner poster ideer eller tips, i tillegg til at flere legger ut opplysninger om ledige rom til leie.

Undervisningsformer

Alle fagene hadde flere ting som spilte inn på den endelige karakteren, ikke bare eksamen slik vi er vandt med. Mange fag har midt-semester eksamen, mens andre har flere oppgaver og innleveringer jenvt fordelt utover semesteret. Alle fag (utenom fag over nett) har også «tutorials» hvor det er obligatorisk oppmøte (man kan være borte en til to ganger). Disse timene er mer muntlige hvor man løser oppgaver hver for seg eller i grupper og gjerne ofte presenterer dette for resten av klassen.

Vurdering av emnetilbodet

I hovedsak hadde vi funnet noen andre fag vi skulle ta enn de vi endte opp med i Sydney. Grunnet at et av fagene vi hadde bedt om kun var tilgjengelig for masterstudenter, og et av fagene krasjet med et annet, måtte vi finne to nye fag når vi kom dit. Det var veldig stressende, men vi klarte å finne to nye fag vi synes passet. Vi tok fagene Health Care Resources and Systems, Diet and Nutrition for Health and Sport, Research Methods for Health Sciences og Disease in Ageing. Disse fagene skulle overlappe for de fagene vi egentlig skulle tatt i Bergen, og bestod i til sammen 24 credits, noe som tilsvarte 30 norske studiepoeng. Health Care Resources and Systems skulle overlappe for Ernæringens politikk og forvaltning. Vi fant ikke at dette overlappet fullstendig da det for det meste handlet om australsk helsepolitikk. Men vi lærte uansett en del om helsevesenet generelt og hvordan arbeidsgrupper jobber sammen. I tillegg så vi på likheter og ulikheter mellom noen helsesystemer i en del industrielle land. Det var et nokså tungt fag med mye pensum, men overkommelig. Research Methods for Health Sciences tok vi for å overlappe for Metoder i ernæringsforskning. Dette faget var veldig bra og nyttig for oss. Vi gikk grundig gjennom kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Diet and Nutrition for Health and Sport og Disease in Ageing skulle sammen overlappe for livsstil og livsløp. Førstnevnte handlet veldig generelt om ernæring, men tok også for seg de store livsstilssykdommene, ulike dietter og noe sportsernæring. Disease in Ageing tok for seg vanlige sykdommer, livsstilssykdommer og komplikasjoner hos den eldre befolkningen. Men dette faget gikk bare på nett og vi fikk derfor alt av pensum og informasjon på universitets sider. Begge disse fagene var veldig nyttige for oss.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt var fagene gode og vi følte vi fikk godt utbytte av de aller fleste. Gjennom å ha engelsk som studiespråk og bo i et engelskspråklig land, har språket forbedret seg og vokabularet utvidet seg.

Universitetsområdet og byen

I tillegg til et faglig godt universitet, byr det å være student på University of Sydney på mye mer. Det er en stor og flott campus som har caféer, kiosker, bank, reisebyrå, bokhandel, bruktbok-handel, noen barer, treningssenter mm. Universitetet har et godt utvalg av klubber man kan melde seg inn i og være med på mye forskjellig, som sportslige aktiviteter, friluftsliv, fotoklubb, språkklubber, klubben for deg som elsker sjokolade og mye mer. Sydney er en stor mangfoldig by, og det byr på mange muligheter med mye å se og oppleve. Det gir deg anledning til å oppleve både storbyen, men også mye annet som strandliv og flott natur. Man får litt av alt ved å bo i Sydney. Det er også en veldig hyggelig atmosfære som preges av at folk er åpne og imøtekommende.

Bustad

Man kan velge å bo enten på campus (universitetets egne boliger) eller privat. Det er som regel et billigere alternativ å finne privat bolig, og det er flere ulike nettsteder hvor man kan lete etter bolig.

Sosialt miljø

Man blir godt tatt i mot på universitetet som utvekslingsstudent. De har et bra opplegg for utvekslingsstudenter med guidete turer i starten av semesteret og ulike sammenkomster. Det er et godt miljø hvor det er lett å bli kjent med folk. I tillegg er det mye sosialt å være med på ved å melde seg inn i ulike klubber på universitetet.

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å åpne en australsk bankkonto for å betale husleie, mobilregning etc. Det koster 60kr per overføring fra en norsk bank til en australsk konto. Det er blant annet gratis å ta ut penger fra en ATM fra Commonwealth, men ikke fra ANZ. Jeg hadde i tillegg et mobilabonnement fra Vodaphone, noe jeg var veldig fornøyd med. Dette inkluderte 4G 3G, 300 min ringeminutter internasjonalt og ubegrenset sms/ringetid innad i Australia. Det lønner seg også å skaffe seg et Opal-kort for transport i Sydney og omegn.

Undervisningsformer

På USYD er det vanlig med Tutorials i hvert fag. Dette er obligatoriske "seminarer" man må delta på for å få bestått faget. I tillegg til disse seminarene er det forelesninger i faget som ikke er obligatoriske, men som kan være nyttig å delta på for å få noen utbytte på seminarene. Det er også utarbeidet en "Unit of Study handbook" til hvert fag med en oversikt over vurderingsformene i det enkelte faget og hvilke kriterier som stilles. En vanlig vurderingsform er "essay"-innleveringer. Vurderingsformene er knyttet opp mot vurdering i prosenter, noe som vil si at hver innlevering/presentasjon etc. veier forskjellige prosentandeler som tilsamme utgjør den totale karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

USYD tilbyr mange ulike emner man kan ta, men som profesjonsstudent i psykologi som må følge spesielle emnekriterier fra Universitetet i Bergen, er det begrenset med fag man kan ta. Dersom man drar på vårsemesteret, dvs. session1, er det kanskje flere muligheter for fagkombinasjoner enn om man drar på høstsemesteret (session 2).

Fagleg utbyte og språk

Fagkombinasjonen med fire fag gjorde fagutbyttet variert og jeg sitter igjen med mye ny kunnskap som jeg ellers ikke hadde lært på UiB. På en annen side, var det å kombinere fire uavhengige fag krevende. Det var mye tid som gikk til skole, ettersom hvert fag hadde mange vurderingskriterier som måtte bestås fortløpende gjennom hele semesteret. Ettersom vi fra UiB også leser mye pensum på engelsk var ikke språket noe problem. Allikevel kunne man føle seg begrenset ved å ha et mindre vokabular enn de andre i klassen som har engelsk som morsmål. Ettersom det er et annet skolesystem enn på UiB og en annen måte å studere og lære på, føltes det ut som om resultatene ikke speilet arbeidsmengden som lå bak.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet, eller campus, er veldig stort, men samlet på et sted (med mindre man skal studere kunst eller musikk). Camperdown campus ligger ca. 30 min gåavstand fra Townhall som er "sentrum". Hele sentrum er sentrert rundt en hovedgate som heter George Street, som går fra USYD og ned til Circular Quay, Harbour Bridge og Operaen.

Bustad

Dersom man vil bo nærme USYD kan man velge i blant annet Glebe, Newtown, Surry Hills, Chippendale og Redfern. Dette er suburber som ligger i nærheten av Camperdown, hvor USYD ligger. Jeg og fire andre fra UiB bodde i et hus i Glebe sammen med fire andre internasjonale studenter. Dette er en veldig rolig og fin suburb, men det er relativt dyrt område. Det er dyrt å bo i Sydney generelt. Newtown er en suburb som har mange småbutikker, barer og restauranter, med hipster-stil. Redfern er i nærheten av en togstasjon, mens de andre suburbene er også kjent for å være bra studentbydeler. Vi delte rom med hverandre, men hvis man vil ha eget rom må man være villig til å betale mer i leie. Vi bodde som s agt i Glebe, hvor det var bare 10 minutter å gå til skolen. Ettersom mye av tiden gikk til skolearbeid var det greit å ha kort vei til biblioteket.

Sosialt miljø

Det er mange foreninger og klubber man kan bli med i, noe for alle. Det er viktig å delta på Re-O Day for å få et innblikk i de ulike klubbene. Dette er en dag hvor hovedgaten på campus er full av stander, hvor folk prøver å rekruttere nye medlemmer. Det anbefales å kjøpe et Access-kort, men dersom man ikke tenker å kjøpe mye mat/kaffe/skolemateriale på campus, vil jeg si dette er unødvendig. Australienere er hyggelige, men som i alle andre land og byer så har de fleste studentene allerede venner og er derfor ikke så interessert i å bli kjent med utvekslingsstudenter. Man må derfor være veldig aktiv selv, dersom man vil få australske venner. Men ettersom USYD er et veldig stort universitet og et populært universitet er kanskje 70% av studentene som studerer på USYD utvekslingsstudenter, og det er lett å bli kjent med disse som er i samme situasjon som oss. Blant annet kan det være lurt å melde seg inn i Buddy-programmet de tilbyr. Det er også en gruppe som heter Unimates som er til for utvekslingsstudenter. Denne gruppen tilbyr mange utflukter og arrangementer som kan være verdt å bli med på for å bli kjent med Sydney og oppleve områdene rundt byen.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Møt opp på informasjonsmøtene, der får du nyttige tips om ulike utvekslingstilbud, hva som må gjøres før avreise, under oppholdet, etter oppholdet o.l.

Det er også viktig å huske på at du må velge fag før du reiser. Derfor er det lurt å sette av litt tid til å gå gjennom de ulike fagene og se hva som kreves da det varierer veldig. For eksempel er det noen fag som ikke har skoleeksamen, men flere essay og presentasjoner som skal gjøres underveis i kurset. Det er ingen krise om man ønsker å endre et eller flere fag når en kommer dit og har sjekket det ut da fag kan endres de første ukene av semesteret.

Det er også lurt å ha spart opp en del penger da det er ganske dyrt i Australia. Prisnivået er ganske likt Norge, noe er billigere, som for eksempel å spise ute og alkohol, mens internett og bolig er dyrere!

Når det gjelder mobilabonnement er det veldig enkelt å ordne. Jeg hadde Vodafone hvor jeg betale 30AUD i mnd for 1GB data og 450credit til å ringe og sende sms med. Synes det fungerte kjempe bra.

Ha også med varme klær! Det blir ganske kaldt i Sydney om vinteren og siden de fleste husene der nede ikke er isolert og ikke har varmovner blir det også veldig kaldt inne! Noen dager er varmere enn andre, men det begynte ikke å bli ordentlig varmt før i oktober.

Jeg anbefaler også å reise nedover i god tid før semesteret starter. I begynnelsen har man gjerne jetlag og det er greit å få undersøkt byen og finne et sted å bo før skolen starter(noe som kan være veldig tidkrevende!).

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved University of Sydney er ganske annerledes enn undervisningsformen ved Universitetet i Bergen og minner mer om videregående. Jeg måtte ha fire fag og hvert fag har fire timer undervisning i uken hvor det er obligatorisk oppmøte. Det er også svært mye som skal leses til hver time(så mye at du må velge hva du skal lese, de fleste leser ikke alt som skal leses) og hvor aktiv du er i timen teller på karakteren din i noen fag. Presentasjoner og innleveringer teller også på karakteren også varierer det som nevnt om du har skoleeksamen eller ikke.

Vurdering av emnetilbodet

Kunne velge mellom mange ulike fag ved University of Sydney og tror universitetet der har noe for enhver.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var veldig spent på hvordan det ville være å studere på engelsk og har ikke skrevet engelsk siden jeg gikk på videregående. Det var heldigvis ikke noe problem og man kommer veldig fort inn i det. Når det gjelder faglig utbytte kommer det an på hvilke fag du velger og hvor mye jobb du selv legger inn i fagene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort(det går ca 50.000 studenter der!) og fint. Det har for eksempel en rekke biblioteker, ulike matsteder, butikker, utesteder og reisebyrå. Sydney er en fantastisk by, med flotte strender, bra uteliv, shopping o.l. Det er også flere steder man kan dra på dagstur til fra Sydney, for eksempel Hunter Valley og Blue Mountains. Så det er alltid noe å gjøre i Sydney!

Bustad

Det er mange bomuligheter i Sydney og hva du må betale varierer med området du velger å bo i. Generelt er standarden lavere enn i Norge og boprisene er høye. Derfor er det ganske vanlig å dele soverom med andre. Før jeg reiste nedover fikk jeg mail fra University of Sydney om muligheter for hybel hos Urbanest(studentboliger), men jeg valgte å ikke søke da det var veldig dyrt og jeg ville heller se om jeg fant noe billigere når jeg kom nedover. Etter mange visninger fant jeg og en annen en ganske stor og bra leilighet 15min unna sentrum til ca 7000kr hver pr mnd(ingenting inkludert). Vi fant leiligheten på www.gumtree.com.au. Andre sider som kan brukes er bla https://flatmates.com.au Ellers anbefaler jeg å vente med å finne bolig til du kommer til Sydney slik at du får sett de ulike områdene og sjekket leiligheten grundig da det er veldig mange steder med veldig dårlig standard.

Sosialt miljø

Det arrangeres diverse aktiviteter både før semesteret starter og gjennom semesteret og det også mulig å melde seg inn i ulike studentgrupper. Det er lett å komme i kontakt med andre internasjonale studenter. Det er vanskeligere å bli kjent med de australske studentene, men de er veldig hyggelige og hjelper deg gjerne dersom det er noe du lurer på.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Delta på møter UiB ev. fakultetet har ang. utenlandsoppholdet. Mye nyttige tips og praktisk informasjon og ta med seg herfra.

Undervisningsformer

Klasseundervisning relativt likt som videregående undervisning. Gjerne krav om muntlig deltakelse i form av foredrag for klassen eller utspørring fra læreren.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike type fag, og det bør være relativt enkelt å finne noe som virker (og antakelig er) interessant uansett hvilke juridisk fagdisiplin man liker best.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbyttet var noe varierende. Kom veldig an på lærerens engasjement og pedagogiske evner. Av fire fag opplevde jeg at undervisningen og oppgavene i to av dem var engasjerende og interessante, mens de resterende to ble undervist av lærere som virket heller uinteressert i å undervise. Læringsutbyttet og den personlige innsatsen i fagene ble deretter.
Språklig lærer man mye av det ganske store lesekravet av akademiske utredninger i hvert fag, og de mange essayene man må skrive. Utover det er det min erfaring at mye av utviklingen av språket kommer an på hvorvidt man i sosiale sammenhenger prøver å være sammen med australiere eller utvekslingsstudenter fra andre land i Norge, eller om man blir en norsk/skandinavisk gjeng. Det er relativt åpenbart at jo mer man blir tvunget til å snakke engelsk på fritiden desto enklere går det med tiden å få en god muntlig flyt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet og områdene rundt er veldig fint. Moderne lokaler og utstyr. Sydney generelt er dyrt. Spesielt leieprisene er høye og kvaliteten står sjelden i stil med prisen hvis man vil bo sentralt. Sydney er en storby, med pene parker, flotte strender, flere kai/brygge-områder, store handlegater, skyskrapere, sin del av hjemløse og en litt stressende atmosfære. Etter å ha reist endel etter at skolen ble ferdig må jeg si at Melbourne var en langt mer behagelig og sjarmerende by. Hadde jeg valgt igjen, ville jeg valgt å studert der istedenfor.

Bustad

Vi var to som ville bo sammen. Vi endte opp med å leie en relativt stor og fin leil. ca. 20 min med tog fra Sydney sentrum for 290 AUD i uka, ingenting inkludert. Vi var på en 6-7 visninger i sentrum først, men der var prisen 300++ i uka (vanligvis rundt 320 AUD) og standarden var så lav at vi ikke vurderte å godta noen av dem. Vår erfaring er at man må litt ut av sentrum for å få en fin standard til en levelig pris. Forøvrig var det nesten aldri et problem å bo litt utenfor sentrum, verken sosialt eller skolemessing. Mange andre valgte imidlertid å bo sammen med fem andre eller flere. Da ble prisen selvfølgelig lavere også innenfor sentrum.

Sosialt miljø

Veldig sosialt miljø blant utvekslingsstudentene, og min personlige erfaring er at mange australiere er veldig inkluderende og inviterer utvekslingsstudentene med ut til lunsj og til annet fest og moro.

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Tips for den som ønskjer å dra på utveksling, er å vere tidleg ute med heile søknadsprossen. Det tek gjerne litt tid å finne ut av kva fag ein gjerne vil ta, visumsøknad osv og då er det viktig at ein ikkje tek dette i siste liten, det kan eventuelt bli ein dyr affære med hensyn til billettar osv.

Dersom ein tenkjer seg å reise rundt anten før eller etter utvekslingsopphaldet, er det lurt å sjekke opp i kva type vaksiner og eventuelt medisin ein treng for å reise til dei landa. Viktig å vere forberedt!!

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet var stort i mitt tilfelle og eg sitte igjen med eit godt inntrykk av læringsutbyttet. Eg lærte mykje nytt, både fagleg relevant stoff og læringsstoff som var mindre relevant i forhold til mitt studie. Dessverre var det eit veldig travelt semester og utfordrande å skulle rekke over alt det faglege. Dersom ein velgjer University of Sydney må ein vere forberedt på å jobbe mykje med skule og skulearbeid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var verkeleg vakkert! University of Sydney har eit stort campus med mange bygningar og mykje som skjer. Det finnast eit stort utval av kafear, restaurantar, treningssenter osv på campus, men dessverre er det relativt stive prisar, så det kan bli dyrt i lengden dersom ein legge seg opp vane for å ete mykje ute. Som hardbarka nordmenn hadde vi med niste for å spare pengar og heller legge dei av til reising.

Sydney er ein nydeleg storby med utallige moglegheiter. Det er lett å kome seg ut til stranda for dagsturar, dra til fjellområde eller ta ein dag med shopping.

Bustad

Når ein skal finne bustad i Sydney, er gumtree.com.au ei god internettside å bruke. Den er tilsvarande finn.no og der kan ein finne eit godt tilbod. Prisnivået på hybelleige er svært høgt, så for å spare pengar kan det vere ein god ide å ha romkamerat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt og ein møter mennesker frå alle verdens land om ein drar til Sydney.

Vår 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2014 - Integrert master i rettsvitskap

20.01.2014 - 20.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Grunnen til at eg valde å reise til Sydney var i stor grad fordi eg alltid har hatt lyst til å reise til Australia, og fordi Sydney er ein spennande storby. I tillegg hadde eg hørt mykje bra om University of Sydney (Usyd). Iom at dette berre er ein bilateral avtale gjennom UiB, så hadde eg kontakt med ein koordinator som ikkje er knytt til Juridisk Fakultet, men sjølve Universitetet i Bergen. Når vi fekk vite at vi var nominerte inn på Usyd, starta sjølve søkjeprosessen ganske kjapt, og eg fekk møte studentar frå andre studieretningar ved UiB, som også skulle til Usyd. Det var veldig fint å møte dei andre på førehand, og eg enda opp med å reise ilag med eit par av dei andre jentene som skulle studere psykologi. Sjølve søknadsprosessen er litt ”skummel”, det er mange ting å ta stilling til. Dei faga eg velde på førehand var ikkje nødvendigvis dei faga eg enda opp med – då ein risikerer kollisjonar på timeplanen osv, men søk på fag du synest ser interessante ut, og sørg for å få førehandsgodkjenning. Dette kan du også få etter du har kome til Sydney, det er lett å ha e-post korrespondanse med studievegleiarane heime på UiB, og dei er veldig hjelpsame om du har spørsmål.

Informasjon om USyd fekk eg gjennom UiB, på nettet, ved å lese tidlegare rapportar, og snakke med studentar som har vore der tidlegare.

Då eg valde å reise på vårsemesteret, som faktisk er oppstartssemester i Australia, starta dei ikkje på skulen før siste veka i februar, så eg fekk tid til å reise i nesten 1 mnd før eg kom til Sydney. Eg anbefalar alle å legge seg opp litt pengar, å få sjå mest mogleg av denne verdsdelen når ein først reiser så langt.

Søk visum tidleg, eg måtte gjennom ein medisinsk undersøking som tok noko tid, så søk visum med ein gong du har fått endeleg svar frå universitetet i Australia. Mange slepp denne undersøkinga, og sjølve visumet kostar 2000-3000 norske kroner om eg hugsar rett. I tillegg til visum må ein sørgje for å ta nødvendige vaksiner (spør legen/helsestasjon) i tillegg til å ha forsikring. Iom at ein skal vere i utlandet i meir enn 3 mnd er ein ikkje dekka av vanleg reiseforsikring, så eg valde den forsikringa som ANSA tilbyr.

Undervisningsformer

USyd har eit heilt anna opplegg enn det ein er van med frå Juridisk Fakultet i Bergen. I alle fag er det 2x2 timar med oppmøte, i tillegg til innleveringar/presentasjonar/heimeeksamen/eksamen. I starten kan du gå på alle dei førelesningane du vil, for å finne ut kva fag du vil ta, for du treng ikkje å bestemme deg endeleg for dette før 3-4 veker ut i semesteret. Du får tildelt ein studievegleiar du har kontakt med når det gjeld å få hjelp til oppmelding/avmelding til fag, og desse er veldig hjelpsame, og det nyttar å mase litt. I starten opplevdes dette med byting av fag som veldig stressande, men når du har funne dei faga du vil ha, så går det seg fort til.

Vurdering av emnetilbodet

Eg har vore i varierande grad fornøgd med det faglege innhaldet, men eg valde litt bevisst ikkje tradisjonelle juss-fag, i tillegg til at eg valde å ta fag som ikkje har skuleeksamen, men heller innleveringar. Det sistnemnde valet er eg veldig fornøgd med mtp at ein er ferdig på skulen i starten i juni (i staden for i slutten av juni). Det har vore hektisk med fire fag som krev innleveringar i slutten av mai/starten av juni, men det er fult overkommeleg. Det faglege utbyttet er berre ein del av opphaldet, fordi ein lærer seg nye måtar å tilnærme seg ting på, nye
studieteknikkar, å bli kjend med nye måtar å gjere ting på, så alt i alt er eg veldig nøgd med det faglege på Usyd, om ein ser litt breiare på det.

Fagleg utbyte og språk

Faga eg tok av Sociological Theories of Law, Introduction to Islamic Law, Environmental Law og Criminology. Som sagt ikkje tradisjonelle juss-fag, men særleg Criminology fekk eg mykje utbytte av, og dette var både engasjerande og givande. Det var ei blanding av utvekslingsstudentar og lokale – så det var lett å bli kjend med folk frå Australia, og dette var ekstra kjekt. Vanlegvis har ein mindre undervisningsklasser enn i Bergen, men kanskje maks 40 stk i kvar klasse, så det var lettare å bli kjend med medelevane sine. Nokre fag gjev deg karakter i participation/deltaking, og dette kan vere litt skummelt, men ein blir fort trygg på gruppa og dette, i tillegg til presentasjonar er ikkje noko problem.

Universitetsområdet og byen

Campus på Usyd er enorm, med ei blanding av svært gamle og nye bygg. Law Faculty er heilt nytt, og undervisningsromma og biblioteket er av høg standard. Campus i seg sjølv er ein grunn til å reise til Sydney, dei har alt du treng på campus, treningsfasilitetar, butikkar, restaurantar, tannlege, frisør, symjebasseng, osv, og det er utruleg flott der!

Sydney som by er fantastisk, her er noko for ein kvar smak, ein har strender ein liten buss/togtur unna, gode shoppingmoglegheiter, masse god internasjonal mat, og det er alltid eit eller anna som skjer. Ingen dag er kjedeleg i Sydney! I tilegg er Sydney eit knytepunkt for å sjå meir av Australia, og det er lett å finne billege billettar her ifrå. Eg vil anbefale alle å reise opp/ned austkysten, og ein tur til Uluru er eit must!

Bustad

Bustad: Då eg reiste både til New Zealand, Fiji og East Coast i Australia før eg kom til Sydney kom eg ikkje til Sydney før 2 veker før skulestart. Eg hadde ikkje skaffa meg plass å bu på førehand, så eg tok inn på hostell, og starta bustadsøkinga. Eg veit at nokre skaffa seg plass å bu før dei kom hit, men dette er ofte betydeleg mykje dyrare (Nokre av dei bur på noko kalla Urbanest, dette er eit utleigefirma til studentar) – men til gjengjeld får ein då ofte sitt eige soverom. Leigeprisane i Sydney er svært høge, og eg innsåg fort at dersom eg ikkje var villeg til å betale $400 AUD i veka, måtte eg dele rom. Den beste plassen å finne private bustadar å leige er på gumtree.com.au (samme som finn.no) – og eg fekk plass å bu etter to dagar på hostel. Eg har delt rom med ei anna jente der vi har hatt vårt eige bad, i eit kollektiv med 5 andre. Dette kosta $195 i veka, som er overkommelig. Ofte er internett og straum inkludert i leiga. Eg vil anbefale å komme litt før ein byrjar på skule, så skal det ikkje vere for vanskeleg å finne ein plass å bu, i alle fall ikkje om ein er villig til å dele - og ein må også forvente å senke standarden litt mtp kva ein er van med frå Noreg. Det er ofte berre to veker oppseiing noko som gjer at folk flyttar ofte her. I tillegg vil eg anbefale å prøve å finne ein plass som ligg slik til at ein slepp å ta buss/tog til skule.

Vår 2014 - Prof.studiet i psykologi

Vår 2014 - Prof.studiet i psykologi

27.01.2014 - 07.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig og sett deg inn i obligatoriske/ praktiske deler for neste semester som du må ta før/etter at du har reist. Anbefaler å prøve å få gjort mest mulig før man reiser. Sjekk at skolen du søker på har de fagene du trenger, og at de er tillatt for utvekslingsstudenter akkurat det semesteret du skal dra. Spar penger. Velg smart når man velger fag (om man får velge), og pass på at de er på samme campus da det fort kan bli langt mellom campusene.

Undervisningsformer

I sydney er undervisningen lagt opp litt anderledes. Det er store forelesningssaler, hvor de fleste forelesninger går to ganger for uken. Alle forelesninger blir så lagt inn på nettsiden (MyUni) hvor man kan logge seg inn og både høre og se forelesningene. Ofte er det lyd koblet til powerpointen. Man får det meste man trenger gjennom forelesning og man kan klare seg fint uten å kjøpe pensum. I tillegg til forelesninger er det seminarer. Dette er obligatorisk og man må være med på 80% av seminarene for å stå. På seminarene gjør man forsøk som man senere skriver innleveringer om. I tillegg har man gjerne MPQ-prøver, fremføringer og debatter. Man får også typisk leselekse til seminarene. Her er det lurt å legge inn en liten innsats, da man får mye av "poengene" som utgjør karakteren, nettopp gjennom seminarlederne. Og leseleksen vil gjerne måtte gjøres senere uansett, da det ofte er relevant i forhold til innleveringer/eksamen. Seminarene er på en måte en praktisk måte å lære det man leser på, gjennom gruppearbeid og diskusjon. Det varierer litt, men de fleste seminar er 2 timer i uken.

Vurdering av emnetilbodet

Vi skulle hatt Propsy305 kognitiv psykologi og propsy306 klinisk nevropsykologi. Kognitiv psykologi ble grunndig dekket, men vi slet med å få dekket klinisk nevro. Det førte til at vi hadde litt varierende fag, blant annet et biologifag og mye læringspsykologi. Det er ellers mange ulike fag man kan ta ved Sydney, og de har en mer praktisk orientering hvor man f.eks har rotteforsøk på seminarene. Når man er på utveksling krever lånekassen at proffesjonsstudenter tar 30studiepoeng, uavhengig av hvor mange studiepoeng de må ta hjemme. Dette førte til at vi tok 7studiepoeng ekstra for å få dekket både obligatorisk og lånekassen sine krav for å gi fullt lån og stipend. De fleste fagene ved Sydney university er på 7,5 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte vi hadde et godt faglig utbytte, men at det ikke var alt som var så relevant for profesjonsstudenter og mer klinisk psykologi. På grunn av mye obligatorisk og en rekek innleveringer, krever det en jevn innsats for å henge med. Det var uvant å ha så mye obligatorisk opplegg når en er vandt med at en kan legge opp lesing og studering som det passer en selv, men man kom inn i det. Vurderingsmåten ved UoS baserer seg på poeng på en skala fra 1-100, hvor man må ha over 50 for å stå i faget. I tillegg må man gjerne ha bestått en innleveringe/midtsemester vurdering for å få gå opp til eksamen. På eksamen er det gjerne også sånn at man må bestå over 50% for å stå på eksamen. Alle poengene er også normalfordelt på hver prøve.

Universitetsområdet og byen

Sydney university består av en rekke campuser, spredd utover (kan ta 1time med tog mellom to). Campusen (Darlington/ Camperdown) hvor vi holdt til lå 20min fra hovedgaten i sentrum av Sydney. Kart over de ulike campusene ligger på universitetets nettside. Campusen er stor og tilsvarer nesten en liten by med flere resturanter, kafeer, bibliotek, datarom og til og med en bar/utested. Dette kan være litt utfordrende når man skal finne frem til ulike forelesningssaler/seminarrom eller komme seg fra en forelesning til den neste. Alle forelesninger/seminarer begynner klokken hel og avsluttes klokken hel, så da har man ikke mye tid til å komme seg til neste forelesning.

Sydney er en stor by og det tar litt tid å komme seg rundt. Tog er effektivt og alltid presist. Buss kan noen ganger være problematisk da de kommer og går litt som det passer dem og ikke alltid i forhold til ruten. I Australia skiller de mellom to ulike utveklsingsstudenter: Abroad og Exchange. Hvor bare de som har fått plass gjennom avtale med UiB får tittel som Exchange. Det er videre bare exchange studenter som har rett på studentrabatt.

Det er alltid mye folk og biler i Sydney, og i rushtiden må man gå på riktig side av fortauet og man går nærmest i kø. Det er alltid masse som skjer og mange ulike resturanter/kafeer/barer som er verdt å besøke. Ikke alle er like lett å finne dersom man skal lete selv.

Bustad

Standarden er ofte lav, prisen høy og man må som relgel dele rom. Mange leier ut ulovlig og har heller ikke nok nøkler til alle leietakere på grunn av dette. Man betaler som regel en gang i uken/hver andre uke og man må forvente å betale mellom 180-300 aus.dollar per uke for å bo. Nyere leiligheter, med eget soverom, nært sentrum må man som regel betale 250 doller og oppover for, per uke. Det er også som regel kakkerlakker i de fleste bygg, uansett etasje.. Bor man i et nytt bygg hvor folk er nøye med å kaste søppel og matrester, kan man være heldig å slippe dette. Men man blir vandt med det. Studenthyblene på campus så greie ut, da har man som regel et eget rom med bad og så deler man kjøkken og vaskerom med etasjen. Men dette er som regel veldig dyrt. Anbefaler å bo i gangavstand til campus, områder som redfern/waterloo/ George street/ Surry hills/ Glebe/ pyrmont - det er alt i gangavstand men kan ta opp til 30min. Eventuelt kan man bo nærmt Bondi beach om man ønsker det, da er det enten buss og tog eller buss for å komme seg til sentrum og campus - dette tar kanskje 40min.

Sosialt miljø

Det blir fort til at man blir mest kjent med andre utvekslinsstudenter. Men dersom man engasjerer seg i for eksempel sport eller andre aktiviteter hvor det i hovedsak er australienere så blir man fort kjent med dem også. En av de første dagene i semesteret arrangerer de en slags åpen dag med mange boder rundt på campus med ulike aktiviteter og grupper du kan melde deg inn i. Anbefaler Wine society - gratis(!) vin en gang i uken og weekendtur til Hunter Vally med vingårder. Man blir også litt kjent på seminarer, dersom man går inn for det. I tillegg er det ofte veldig sosialt å bo i kollektiv, spesielt om du deler rom med flere (da er det forresten greit med klare regler for rengjøring ol.). Anbefaler også å dra på turer til Melbourn/ Brisbane/Gold coast/ Surfers paradise/ Nimbin/ Byron Bay/ Blue mountains /Manly/Fraser Island whitsundays (fly til proserpine).

brukt_university_of_sydney2.jpg

Flott bygning
Foto:
© The University of Sydney

Informasjon