Hjem
Click

Utdanning

nordplus

Aarhus Universitet og Institutt for sammenliknende politikk (NORDPLUS - Nettverk i Statsvitenskap)

  • LandDanmark
  • ByAarhus
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for administrasjon og organisasjonsteori og Institutt for samanliknande politikk kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Skandinaviske språk og engelsk.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap ved ein av lærestadane i Norden, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Ein betalar ikkje studieavgift i nettverket. Alle studentar får eit månadleg stipend avhengig av nettverkets tilgjengelege midlar og talet på søkarar. Maksimalt er dette 200 euro per månad. Ein skal vere semesterregistrert og betale semesteravgift ved UiB når ein er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Aarhus Universitet blei grunnlagt i 1928, og har i dag litt over 40 000 studentar fordelte på dei fire hovudgreinene «Arts», «Health», «Science and Technology» og «School of Business and Social Sciences». Universitetet fokuserer blant anna på innovasjon og næringslivssamarbeid i regionen. Det har campusar i Herning, Silkeborg og Emdrup, i tillegg til hovudcampusen i Århus.

Århus ligg midt på Jyllands austkyst og er Danmarks nest største by med 325 000 innbyggarar. Byen er ein utprega studentby med rikt kulturliv, mange uteplassar, kaféar og scener. Namnet kjem av ¿r, ei gamal genitivform av «å», og det ikkje lengre brukte ordet «os» som samanstilt tyder "elveutløp". Den same forma finst òg i fleire andre gamle bynamn, som Nidaros og Västeros.

Bustad

Universitetet har eit eige senter for internasjonale studentar som formidlar rom og leilegheiter ved dei ulike campusane. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden i Århus.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2017

Haust 2016 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

Haust 2016 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

29.08.2016 - 15.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosess:
Henviser til tidligere studentrapporter fra Århus, da disse omtaler dette godt.

Hvordan komme seg til Århus?
Vi tok fly for det meste, men det går ikke direktefly til Århus. Man kan fly til Århus flyplass via København, eller til Billund via Oslo/København. Det koster derimot ofte mer enn en flybillett til København, så vi valgte ofte alternativet med buss/tog til København, for så å ta fly derfra til Bergen. Buss/tog til København kan man få billig hvis man er ute i god tid, de har også studentpriser.

Sykkel:
Alle må ha sykkel i Århus, byen er også godt tilrettelagt for å komme seg rundt. Vi kjøpte våre via en bruktbutikk i sentrum (rebike), men to/tre var ikke spesielt fornøyd med servicen. Kan anbefale å gå på vest-jysk auksjon eller dba.dk. Vi må også få frem viktigheten av å bruke god sykkelskikk (tegnbruk) og lykter på kvelden (man får en saftig bot av politiet hvis ikke).

Vi reiste til Århus via en nordplus-avtale, grunnet problemer med utbetaling fikk vi ikke nordplus-stipendet før i slutten av november. For vår del var det greit, siden det var først da pengene fra lånekassen begynte å ta slutt. Det kan være greit for fremtidige studenter å vite at pengene ikke alltid kommer tidlig i semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningen i de ulike fagene foregår ved rotasjon, dvs. at de ulike gruppene starter med ulike fag og roterer etter en viss tid.

I psykiatri er du i klinikk i 4 uker. Utvekslingsstudentene får som oftest være i Århus, mens noen av de andre studentene må dra ut av byen. Det er også noe undervisning, TBL og eksaminatoriske klinikker der student tar opp journal og presenterer for de andre.
Eksamen er i begynnelsen av januar og er 4 timer skriftlig og består av caser i både voksen og barne-og ungdomsspsykiatri.

I nevrologi og nevrokirurgi er det også klinikk i 4 uker. Du følger alltid en lege, og opplegget er generelt veldig bra og lærerikt. Også her er det undervisning og TBL i tillegg.
I ØNH er det 4 uker med trening i undersøkelsesteknikk og eksiminatoriske klinikker.
I øye er det 2 uker med gruppebasert undervisning uten pasienter.
Eksamen finner sted i midten av januar og er muntlig. Du blir trukket opp i enten nevrologi, nevrokirurgi, ØNH eller øye og dette får du vite 3 dager før selve eksamenssdagen.

I profesjonsspor 4 er det gruppebasert undervisning og omhandler profesjonalitet.
Vi hadde en 24 timers hjemmeeksamen som gikk ut på å lese to forskningsartikler og svare på spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Vi er generelt godt fornøyde med undervisningen. Vi synes foreleserene er interessert i å lære bort og er engasjerte. Det er luksus å få gå 1:1 med en lege under klinikkoppholdet i nevrologi/nevrokirurgi. Vi føler at vi har lært masse og det å gå sammen med studenter som er kommet lenger enn oss har bare trukket oss i positiv retning.

Fagleg utbyte og språk

Språket var nok litt utfordrende første uken, men dette gikk seg fort til. Vi skjønte raskt hvilke ord vi burde bytte ut for å gjøre oss forstått. Man kan fint snakke norsk bare man snakker litt langsomt. Vi deltok i begynnelsen på LærDansk som var et gratis språkopplæringstilbud. Vi kom i en skandinavisk gruppe der vanskelighetsgraden var tilpasset deretter. Det var gøy, men vi sluttet ganske raskt da vi følte det tok litt for mye tid.

Det faglige utbytte synes vi er godt. Vi føler vi har lært masse. Vi beklager å måtte komme med det, men det er et semester med MYE pensum. Vi anbefaler derfor å jobbe jevnt og trutt så slipper man å sitte hele julen og lese.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger sentralt til i byen, og det er lett tilgjengelig på sykkel eller via buss. Hele campus ligger samlet på et sted, med noen få unntak, og der ligger bygninger for ulike studieretninger. Dette gjør at alt er lett tilgjengelig og det skaper et unikt sosialt miljø i universitetsparken. Spesielt på sommeren blir denne brukt til aktiviteter og grillkos.

Vi brukte lesesalen på Statsbiblioteket som li

Århus er kjent som "smilets by" fordi studentene som kommer tilbake etter sommeren er så glade, og generelt kan vi si at århusianere er over middels hyggelige. Med over 50.000 studenter er det alltid mye liv i byen, og dette kommer ekstra godt frem i sommermånedene. Byen kan også by på mye god kultur, og i 2017 skal Århus være Europas kulturhovedstad - og det kommer til å bli et spennende år for de kommende utvekslingsstudentene. Danmark generelt er flinke på mad, og kan by på mange gastronomiske opplevelser til en billig penge.

Anbefalinger:
- Morgenmad/brunch: Globen flakket, Kahler spisesalong, Glad!.
- Middag: Köd, Gemmestedet (spis falafel), The burger shack
- Kaffe: Great coffee
- Uteliv: Café paradis
- Vin: Svinbar
- Kultur: Aros, Munksgaard museum
- Trening: Fitness world, løpetur i Risskov skov eller Marselisborg skov

Vi kan egentlig skrive side opp og side ned om Århus, men byen må rett og slett oppleves. Det var en dejlig by å bo i, og vi trivdes virkelig godt der. Det kan absolutt anbefales til utveksling! Det er en god by å være student i, og det er billig alkohol. Dette henger vel litt sammen?

Bustad

Vi fikk bosted gjennom vår internasjonale kontakt i Århus. Hun satt oss i kontakt med to utreisende studenter fra AU, slik at vi kunne bo i deres. Dette fungerte veldig fint for oss.

Vi prøvde lenge i forkant å få bolig via det private leiemarked, og brukte boligportalen.dk bl.a. Men det viste seg å være vanskelig å få tak i bolig for tre studenter som bare skulle være et halvt år. Universitetet tilbyr også studentboliger, men på høstsemesteret har de ikke kapasitet til å innlosjere alle de nye studentene - vi fikk dermed ikke bolig gjennom universitetet. Vi hørte at de på vårsemesteret derimot ble garantert studentbolig, men kan ikke si dette med sikkerhet.

Sosialt miljø

Vi anbefaler å delta i studenorganisasjoner som for eksempel SATS (akuttmedisin) for å komme i kontakt med andre. Ellers er danskene generelt veldig hyggelige og vi opplevde å bli tatt svært godt imot.

Fredagsbar: Hver fredag arrangerer de ulike studieretningene fest i sine respektive studenterhus. Medisinerhusets fredagsbar er kjent for å vere den beste. Festen starter kl. 15 og varer til langt på natt, det koster 10(!) kroner for en øl/shot. Dette minner egentlig om en svett russefest, og må absolutt oppleves.

2016

Aarhus Universitet - Lektorutdanning med master i nordisk

Aarhus Universitet - Lektorutdanning med master i nordisk

01.01.2016 - 01.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle utvekslingsstudenter å lese all informasjon du får fra både hjemme- og vertsuniversitet nøye, selv om det kan virke som en uoverkommelig mendge papirer. På denne måten kan du unngå å gå glipp av viktig informasjon.
Jeg vil også anbefale å finne tidlig ut hvilke bomuligheter som finnes for deg. Har vertsuniversitetet avtaler med utleiere som du kan benytte deg av, eller må du ut på det private markedet? Om du må du på det private markedet kan det muligens være en mulighet å høre om det finnes andre utvekslingsstudenter som du kan overta leiligheten til.
Det kan også være lurt, om det er mulig, å få tilgang til de ulike nettportalene som vertsuniversitetet bruker, slik at du kan sette deg inn i hvordan disse fungerer, og også få litt informasjon om de forskjellige fagene du skal ta.

Undervisningsformer

Ved Aarhus Universitet (AU) var undervisningen lagt opp litt annerledes enn jeg var vant med fra UiB. Jeg var tidligere vant med at i forelesningene sitter vi for det meste og hører på hva foreleseren sier mens vi tar notater, mens det i seminarene er lagt opp til mer diskusjon og studentarbeid.
Ved AU bestod derimot forelesningene som oftest av både tradisjonell forelesning, og en del gruppearbeid. Dette var både krevende og veldig lærerrikt. Krevende fordi man alltid måtte møte forberedt til forelesningene, lærerikt fordi jeg fikk sjanse til å arbeide inngående med stoffet med hjelp fra andre studenter og også foreleseren.
Dette synes jeg også gjorde det lettere å komme i kontakt med de andre studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnene vi tok ved AU var veldig interessante, og de passet godt inn i studieplanen vi følger ved UiB. Dette var vi dog veldig heldige med, fordi det var vanskelig å finne informasjon om fagene på AUs hjemmesider. Vi hadde imidlertid mulighet til å bytte fag med en gang semesteret startet, så den muligheten kan eventuelt benyttes om du merker at du har valgt feil fag. Vil da anbefale deg å snakke med å snakke med studieveilederen du blir tildelt, og/eller andre (utvekslings)studenter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med det faglige utbyttet jeg har fått etter oppholdet mitt i Aarhus. Jeg har lært mye interessant, og tar med meg mye nyttig kunnskap hjem igjen til Bergen.
Når det gjelder språk hadde jeg en klar fordel i forhold til de andre utvekslingsstudentene, siden jeg forstår det danske språket. Undervisningen på dansk gikk som oftest greit, det var kun hvis foreleserne ble litt engasjerte at det kunne være litt vanskelig å følge med. Siden jeg studerer nordisk, og siden norsk og dansk ligger såpass tett opp mot hverandre skriftlig sett, fikk vi lov å skrive alle oppgaver og eksamener på norsk, noe som var en klar fordel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Aarhus var ganske stort, men alt lå i gåavstand til hverandre, så det var relativt greit å finne frem. Det fantes også en app kalt 'AU Find', der du kunne søke opp nummeret på bygget du skulle til, så viste den på et kart hvor du skulle gå. Området ligger cirka 3 km fra Aarhus sentrum.
Aarhus var en veldig fin by med mange forskjellige tilbud for studenter. Det var gode sykkelmuligheten både inni byen og på skolen - vil anbefale det å kjøpe en sykkel med en gang du reiser ned.

Bustad

Jeg var så heldig å få tildelt en hybel gjennom AU. Jeg forsøkte meg på det private markedet, men det viste seg å være veldig vanskelig. Godtok derfor tilbudet fra AU, og var veldig fornøyd med leiligheten jeg fikk. I søknadsskjemaet kunne en bestemme om en ønsket å bo alene, eller sammen med andre studenter. Jeg valgte å bo alene, men skulle jeg valgt om igjen hadde jeg nok søkt om å bo i kollektiv, det er også mye billigere.

Sosialt miljø

Jeg ble godt tatt inn i varmen av de danske studentene jeg tok fag ilag med, og er selvfølgelig veldig glad for det. Jeg ble også kjent med andre utvekslingsstudenter, i tillegg til at en veldig god venn fra UiB reiste sammen med meg til Aarhus.
Jeg vil anbefale fremtidige utvekslingsstudenter å delta på det som skjer, bli venner med så mange som mulig på sosiale medier (slik at det er lettere for deg å se hva som skjer) og å forsøke å ta kontakt med de du tar felles fag med.
Det fantes også noe som heter fredagsbar ved AU, der nesten alle linjene på skolen hadde sin egen bar som var åpen hver fredag. Dette viste seg å være en gylden mulighet til å treffe nye folk, og vi hadde mange hyggelige kvelder på disse barene. Jeg arbeidet også som frivillig på fredagsbaren til nordisk, og fikk mange nye bekjentskaper og opplevelser som følge av dette.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Aarhus Universitet

31.08.2015 - 15.01.2016

Undervisningsformer

Klinikkopphold, Forelesninger, Gruppetimer.

Vurdering av emnetilbodet

Fantastisk god undervisning fra engasjerte og dyktige leger. Forelesningene besto ofte av flere cases og det ble stilt krav til interaksjon og refleksjon underveis- noe jeg personlig syntes var forfriskende og gjorde det hele mer virkelighetsnært og spennende. De danske studentene var også svært flinke til å delta i undervisningen og var ikke redde for å tenke høyt, svare på spørsmål fra foreleser, eller stille egne spørsmål.
Det var oftest undervisning i små grupper på maks 20stk, noe som gav gode muligheter til diskusjon og ”dialog” i undervisningssituasjonen.
En vesentlig forskjell fra UiB er at forelesningene ikke er pensum i like stor grad som i Bergen. Det legges ut en ”Sykdomsliste” som innebefatter det de mener en skal kunne til eksamen, og forelesningene er mer veiledende. Bøkene er hovedsakelig kilde til pensumet, og oftest har flere av legene som foreleser vært med som forfatter av bøkene. De er derfor heller ikke så konsekvente med å legge ut forelesningene på deres ”MiSide”, så man måtte ofte be dem om det. Så god notatskriving underveis anbefales, samt å følge sykdomslisten og bruke de bøkene de anbefaler når man skal lese!

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregikk på dansk da jeg var der, men de skal visst starte med internasjonalt semester og engelskspråklig undervisning fra og med 2016.

Universitetsområdet og byen

Århus er en by for de fleste. Den har et yrende byliv med mange restauranter, cafeer, butikker, barer, nattklubber, konserter, kunstarrangementer osv. Den domineres- i likhet med Bergen av studenter som setter sitt preg på byens mange muligheter. Prisene er ca de samme som i Norge- litt avhengig av kronekursen, bortsett fra drikkevarer som er markant billigere. I tillegg er det en fantastisk sandstrand og en nydelig skog i byen med rådyrpark(!), samt gode muligheter for turer i nærområdene. Universitetet har en campus som faktisk er kåret til en av verdens vakreste, på linje med Harvard og Oxford, og er på UNESCOS liste over verdensarv. Flere studieretninger har sine egne ”hus” på campus med lesesaler og lignende, og disse forvandles til bar hver fredag kl 15.00. Medisinerbaren er visstnok beryktet på universitetet, og det kan jeg bekrefte. Tenk BLOT hver fredag. Veldig gøy og supersosialt!
Ellers er det gode kollektivtilbud, og (ikke uventet) svært tilrettelagt for sykling.

Bustad

Man kan søke om å få bolig tildelt fra universitetet når man søker om utveksling. Jeg valgte å finne bolig selv, noe som visstnok kan være litt vanskelig da det er mange om beinet, og ikke så enkelt når man ikke kan være der og gå på visninger. Jeg hadde nok flaks ved at en venn av en venn leide ut sitt rom i CampusKollegiene midt i Universitetsparken.

Sosialt miljø

Århus Universitets svar på studentersamfunnet er svært aktivt og arrangerer en rekke arrangementer hver uke, deriblant spennende foredrag, work shops, loppemarked, konserter og fester. Hver tirsdag er det International Night hvor alle utvekslingsstudentene fra alle slags land og studieretninger kommer. Kanskje en danske eller to innimellom også. Her blir man veldig lett kjent med nye mennesker!

2015

Høst 2015 - Bachelor i tannpleie

Høst 2015 - Bachelor i tannpleie

04.09.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig greit å ha printa ut alt av papir du treng, ein kan også gjere dette på skulen men synes sjølv det var fint å ha det meste klart. Også greit å ta med skulesaker som permer og notatbøker.

Undervisningsformer

Vi har hatt undervisning i form av forelesningar, temadagar, klinikk med voksen- og barnepasientar, og lagt fyllingar på fantomhovud.

Vurdering av emnetilbodet

Det er eit godt tilbod til tannpleiarstudentar, ein lærar om korleis det er å jobbe ilag med andre på ein annan måte enn før. Ein får og meir lyst til å reise meir og oppleve nye ting. Det er svært lærerikt å sjå korleis dei jobbar, registrerar og arbeidar med pasientar og ikkje minst få delta i undervisninga.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet føler eg har vore godt. Eg har hatt pasientar både på voksenklinikk og barneklinikk og relevant undervisning. Savna litt å arbeide saman med tannlegane, dette er noko skulen skal byrje med frå 2016! Eg har også lært å snakke og skrive dansk, og forstår språket nesten flytande når andre snakker det. Det gjorde eg ikkje i det heile tatt før.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og flott. Moderne klinikkar, god kantine og store forelesningsrom. Det er lett å bli kjekt med andre på universitet då der både er klinikkassistentar, tannteknikarar og tannlegar. Dei har eit godt studiemiljø. Byen er lett å finne fram i og veldig kjekk å være i, her kan ein gjere alt og det heile ligg veldig sentralt og samla på ein plass. Eg har blitt veldig glad i byen og kan godt tenke meg å reise tilbake. Har du sykkel er det lett å komme rundt.

Bustad

Eg budde ganske sentralt, 10 min å sykle til skulen og vidare 5min derifrå ned til sentrum. Eg blei kontakta av ei klassa mi som var på utveksling i Sverige, eg budde derfor på rommet hennar mens ho var der. Veldig fint rom som eg var veldig heldig å få leige. Budde der saman med ei dansk jente der vi delte kjøkken og bad.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skulen er veldig bra. Dei arrangerer fredagsbarar der ein får kjøpt lett mat og billig drikke, dette er særs hyggelig. Ellers arrangerer dei og andre ting som feks julelotteri. Alle er veldig hjelpsomme og lette å komme i kontakt med. Danmark er eit sosialt land!

Vår 2015 - Medisinstudiet - Aarhus

Vår 2015 - Medisinstudiet - Aarhus

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Per i dag har UiB kun Nordplus-avtale med AU. Dette gir mindre penger på konto enn en Erasmus-avtale, og beløp seg til en engangsutbetaling på 3000 og noe i januar. Vær obs på det når du lager budsjett for semesteret.

Under introuken får du hjelp fra universitetet til å få dansk CPR-nummer og fastlege.

På www.dba.dk kan du kjøpe brukte sykler til en billig penge. I Danmark sykler alle overalt.

Jeg kjøpte bøkene Gynækologi med redaktør Axel Forman m.fl., som underviser ved AU; Obstetrik med redaktør Niels Uldbjerg m.fl., som også underviser ved AU; og Pædiatri – en illustreret lærebog med redaktør Lissauer & Schmiegelow. Alle disse anbefales, og var særlig nyttige som oppslagsverk under MCQ-eksamenen fra ditt verste mareritt (se under).

Til undervisningen i hud og genetik brukte jeg hhv Dermatovenerologi, red Wulf et al. og Elsevier Genetics Review fra tilsvarende undervisning i Bergen. I retsmedicin og socialmedicin nøyde jeg meg med ressursene lagt ut på blackboard (tilsvarende MiSide), samt en samlemappe på dropbox som heter Hjælp vi er snart læger med tips og ressurser fra tidligere kull. Denne ble lagt ut på kullsiden på Facebook, pass på at du blir lagt til denne tidlig i semesteret. Last også ned kompendier fra www.asmabashir.com snarest råd.

Se gjerne også https://www.uio.no/studier/program/medisin/utlandet/rapporter/danmark/aarhus-h13.html for rapport fra en UiO-student på samme semester halvannet år før meg.

Undervisningsformer

De første to ukene var tilegnet et crash course i gyn/obs og pediatri, for å forberede den halvdelen av kullet som skulle rett ut i klinikk. Deretter ble kullet delt i to, hvor den ene halvdelen mandag til torsdag hadde klinikk i pædiatri og gyn/obst i åtte uker, mens den andre halvdelen hadde teoriundervisning i de øvrige fagene, samt professionsspor 5 (se under). Fredager møttes alle studentene til forelesninger på campus.

I teoriundervisningen undervises det over åtte uker i de øvrige fagene utenfor gyn/obst og ped, det vil si hud, genetikk, rettsmedisin, sosialmedisin og noe radiologi. Dette foregikk som hovedregel som smågrupperundervisning. I tillegg ble det hver torsdag avholdt tverrfaglige symposier etter undervisning i professionsspor 5. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det holder faglig høyt nivå og det anbefales å delta på så mye som mulig.

i klinikkoppholdet på åtte uker ble studentene fordelt på ulike sykehus i området, på det meste opp mot to timer unna Århus. Ifølge utvekslingsansvarlig er det helt tilfeldig hvilket sykehus du blir plassert på, men jeg var heldig og fikk både pediatri og gyn/obs på universitetssykehuset i Skejby.

I pædiatrien ble vi delt inn i grupper på to, som roterte på ulike seksjoner. Hver dag kl 14 ble alle samlet til teoriundervisning, hvor en overlege brukte en time på viktige kliniske problemstillinger, fra ”barn med feber” til omsorgssvikt. Under gyn/obst-oppholdet er man litt mer på egen hånd, og det er opp til deg selv å få alle underskriftene du trenger. Dog er stort sett alle legene meget bevisste på at opplæring av medisinstudenter er en viktig del av virksomheten ved sykehuset, og er svært imøtekommende når du spør dem. Du får loggbok av emneansvarlig ved semesterstart under første forelesning.

Familie-samfund ble avsluttet med en multiple choice-eksamen, med 80 spørsmål over 120 minutter. Det var en såkalt åben bog-eksamen, hvor alle hjelpemidler var tillatt. Detaljnivået på eksamen var derfor deretter (hvilken torturmetode har egentlig høyest sannsynlighet for varige føleforstyrrelser i hendene: Palestinsk henging, falanga eller belana?), og den fikk unison kritikk fra studentene i ettertid. Det er derfor sannsynlig at dette blir en ordinær MCQ uten hjelpemidler i fremtiden. OSCE-eksamen ble avholdt over to dager, med fire stasjoner i pædiatri, fire gyn/obs, to derma, én genetik, én retsmedicin, én kommunikation og én socialmedicin. Denne opplevdes langt mer relevant enn MCQ-eksamen uken før.

Vurdering av emnetilbodet

Emnet Familie – samfund dekker hele pensum i gynækologi/obstetrikk og pædiatri, samt dermatovenerologi, klinisk genetik, retsmedicin og socialmedicin for medisinstudiet i Århus, og foregår på deres 11. semester. Det er deres siste store eksamen på studiet, avsluttet med en multiple choice-eksamen og en todagers OSCE, og nivået på både undervisning og medstudenter er derfor høyt.

I tillegg var det krav om å melde seg til 30 ECTS for å få studierett ved AU. Derfor meldte jeg meg også til professionsspor 5, et ”dannelsesemne” som inkluderer et besøk i hjemmepleien, undervisning i kommunikasjon og reseptlære, med undervisning på torsdager i de åtte ukene med teori. Faget har i øvrig ingen relevans til emnene MEDFØD og MEDPED, og opplevdes til tider både uinteressant og unødvendig, særlig idet jeg nylig hadde hatt i farmakologi og reseptlære i Bergen. Emnet ble avsluttet med en prøve i klinisk farmakologi, en såkalt stedeksamen på egen pc med alle hjelpemidler.
PRO TIP: ”Stedprøve på egen pc” betyr ikke hjemmeeksamen, men snarere at du møter opp ved et eksamenslokale angitt i emnebeskrivelsen på au.dk. Dette er lurt å sjekke på forhånd, sånn at du ikke får ”ikke møtt” på eksamen og derfor ikke består emnet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil kun anbefale dette utvekslingsoppholdet om du er innstilt på å jobbe mye gjennom semesteret. Undervisningen i alle fagene holder meget høyt nivå, og kravene som stilles til studentene er høye. Vi var det fjerde kullet til å avlegge denne eksamenen siden studieplanomleggingen i Århus, og fortsatt har ingen oppnådd karakteren 12 (tilsvarende A).

Selv om man allerede har avlagt eksamen i hud og genetikk tidligere i Bergen, får man ikke fritak for disse til eksamen. Det kan også være kjedelig å lese til fag som rettsmedisin og sosialmedisin som man med gjeldende studieplan ikke vil få godkjent hjemme. Dog er det greit å repetere fag fra to år tilbake, og du vil især stille sterkere til undervisningen i rettsmedisin når du kommer hjem igjen.

Under introuken fikk alle utvekslingsstudentene tilbud om å melde seg til danskkurs fra Lærdansk, som også hadde egne kurs for skandinavisktalende studenter. Jeg benyttet meg ikke av dette tilbudet, og kom meg fint gjennom semesteret med en blanding av konservativ bokmål og spede forsøk på at tale dansk.

Universitetsområdet og byen

Aarhus Universitet ligger sentralt plassert i Århus, og består i hovedsak av et kompakt og historisk campus tegnet av CF Møller på 30-tallet. I tillegg ble mye av undervisningen avholdt på det nye universitetssykehuset i Skejby et kvarters tid med buss fra sentrum, eller på det gamle Aarhus Universitetshospital i Nørrebrogade like ved universitetet. Man kan sette seg på Victor Albeck-bygningen for medisinstudentenes bibliotek og lesesaler, eller på Statsbiblioteket hvor man også kan få en meget anstendig frokost (merk at vår frokost er deres morgenmad, og deres frokost er vår lunsj) til en billig penge.

Kafeen Løves bog- og vincafé i Nørregade blir fort stamsted for kollokvier eller vinsmaking og litteraturkvelder på kveldstid. Restauranten Fredes flyvende tallerken serverer også en meget god ukens rett til bare firs kroner. Kunstmuseet Aros er også obligatorisk. Prøv også konserthallen VOXhall, barene RisRas og Fermentoren og kinoen Øst for Paradis. Musikhuset Århus har jevnlig forestillinger fra Den jyske opera og klassiske konserter det er verdt å få med seg.

Vil du oppleve mer av Danmark kan du få togbilletter ned mot 190 kroner hver vei til København om du laster ned wildcard på DSB-appen.

Bustad

Idet du søker om opptak kan du også søke om bolig via universitetet. De kan ikke garantere at de har bolig tilgjengelig, og det er heller ikke gitt at denne ligger særlig sentralt.

Jeg var heldig og fikk bolig i Skovvangsvej med tre andre internasjonale studenter, midt mellom universitetet og sykehuset i Skejby. Andre studenter ble tilbudt bolig langt unna allfarvei, og valgte i stedet å ordne bolig privat. Jeg anbefaler å søke om bolig og eventuelt takke nei om det ligger langt unna universitetet eller sykehuset du skal plasseres på.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler på det sterkeste å reise ned til AU Intro Days uken før undervisningen starter, hvor du blir kjent med et titalls andre utvekslingsstudenter på Health og Science and Technology. Rekker du ikke det kan du treffe dem på internasjonal kveld på Studenterhuset hver tirsdag. Hver fredag arrangerer også de ulike studentforeningene fredagsbarer på campus, og medicinerbaren på medicinerhuset er særlig kjent for rølp og fri flyt av alkohol. Gå hit på eget ansvar.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

02.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser:


Fiks bolig noen måneder før avreise, enten privat eller så vil AU tilby noe. AU har en del ok «kollegier». En av oss bodde på et relativt nytt og fint kollegium nede ved sjøen, i et tomannskollektiv. Vi andre bodde ganske nærme sykehuset ved Nørrebrogade (1 av 3 sykehus i Aarhus) og universitetsparken. En del av undervisningen foregår her, spesielt holdgruppeundervisningen. Dette sykehuset er nærmest sentrum. Ellers foregår mange av forelesningene ved psykiatrisk sykehus ved Risskov, som ligger et stykke fra sentrum, men er helt ok å komme seg til med sykkel eller buss (ca. 10 min med buss, 15-20 min med sykkel). Vår anbefaling er å bo i nærheten av sykehuset ved Nørrebrogade/universitetsparken. Sjekk ut www.boligportal.dk, https://www.facebook.com/groups/minlejeboligaarhus/?ref=ts&fref=ts og www.airbnb.com for boliger.

Ta genetikk med kullet over. Siden man ikke kan ta MEDHUD i Aarhus, og må ta det når man kommer hjem, så er det greit å ha tatt MEDGEN på forhånd. Det passer fint i forhold til studiestart i Aarhus. Send mail til Karen Budal (Karen.Budal@mofa.uib.no) om dette.

Søk Nordplusstipend. Utbetalingssum varierer fra semester til semester. Vi fikk ca. 3750 NOK for hele oppholdet, men det har tidligere ligget på 7-8000 NOK. UiB sender mail om søknadsprosess.

Kjøp brukte bøker i Norge som overlapper med dansk pensum, det gjelder for Psykiatri og ØNH, mens øyeboken og nevrologi-/nevrokirurgipensum er dansk. Vi kjøpte den danske pensumboken i øye, men brukte den norske nevrologi- og nevrokirurgiboken. Den dekker mer enn pensum her og er egentlig mye bedre. Denne kan kjøpes brukt før man kommer ned. Ta ev. med hode-hals atlas hvis du er veldig dedikert.

Når du kommer ned:

Fiks CPR-nummer (dansk personnummer). Info om dette fås når man kommer ned. AU hjelper med søknadsprosess en av de første dagene, det kommer informasjon på mail om tid og sted. Det er best å gjøre dette via AU, da det går fortere. CPR er greit å ha med tanke på journaltilgang når man er i klinikk + det er et must til treningssenter, printekort og annet praktisk. Vær obs på at man meldes ut av det norske folkeregisteret og blir dansk borger mens man er her. Det gir imidlertid en del rettigheter, for eksempel fastlege, og i Danmark er dette gratis. Ingen egenandeler. (Husk også å melde tilbakekomst personlig hos skatteetaten i Norge ved hjemkomst, ta med pass.)

Finn ut hvor du har fått praksis i nevro og psykiatri. Hvis du må pendle, må du skaffe deg et busskort/togkort. Det skal AU dekke, men du må selv bestille og betale, for så å få det refundert ved slutten av semesteret. Det kan ta litt tid å ordne dette, så fiks det i god tid før praksis (klinikkopphold). Den danske utvekslingskoordinatoren kan hjelpe.

Vurdering av emnetilbodet

Faglig:


7. semester i Bergen tilsvarer 10. semester i Aarhus. Fagene man tar er Hoved-Neuro; som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals, Psykiatri, og et sideløpende Professionsspor som er et lite fag, mer eller mindre relevant for de andre fagene.


Generelt er det slik at man skal ha 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker praksis i nevrologi eller nevrokirurgi, 2 uker hold/gruppeundervisning i øye, 4 uker hold/gruppeundervisning i ØNH og 2 uker fellesundervisining i starten av semesteret. Hva man får først er helt tilfeldig, likeså hvordan resten av semesteret blir fordelt. Vi sendte mail og spurte AU-koordinator om de kunne plassere oss på samme hold. Da plasserte de oss sammen to og to, men med forskjellige rotasjoner. én dag i uken er det forelesninger i de ulike fagene på Psykiatrisk sykehus i Risskov.


Eksamensformen i Hoved-Neuro er muntlig. Man blir trukket ut til å ha eksamen i ett av de tre hovedfagene: nevrologi/nevrokirurgi, øye eller ØNH. 1/3 av kullet skal opp i hvert av de tre. Man får vite hvilket «speciale» man skal opp i 3 dager før, slik at man bør ha noenlunde oversikt over det hele før det. Eksamen avvikles ila en to-ukers periode, og man kan ca. én måned før forespørre hvilken dato man vil ha. Noen av oss valgte tidlige datoer og fikk ferie tidlig, noen valgte sent. Vår anbefaling er å ikke velge de siste dagene, med mindre man har lest veldig lite. Disse dagene blir slitsomme når de fleste andre tar ferie og man selv sitter og leser på fag man ikke vet om man skal opp i. Dette er selvfølgelig helt individuelt.


Hoved-Neuro:


Nevrologi/nevrokirurgi:


Forelesninger én dag i uken, og i tillegg skal man ha 2 uker praksis enten i nevrologi eller nevrokirurgi. Praksis kan man få på ulike sykehus, enten i Aarhus, eller ved et samarbeidssykehus utenfor byen. Man kan risikere å måtte pendle ganske langt, men hvis det er mer enn 1 time og 20 min får man som oftest tilbud om å bo der i ukene man skal ha praksis. Kvaliteten på praksisen varierer med hvor man er. To av oss var på nevrokirurgisk avdeling i Aarhus. Det var bra, men opplegget bar preg av at man måtte ta en del initiativ selv hvis man ville få noe ut av praksisen. Minner litt om slik det er i Norge (på Haukeland). De to andre var på Nevrologisk avdeling i Aarhus. Her var det bedre i den forstand at dagene var planlagt på forhånd, og man ble fordelt på ulike underavdelinger med ulike arbeidsoppgaver.


Undervisningen (som vi hadde på mandagene) var helt ok. Det var i grunn ikke så mange forelesninger, så man bør lese en del selv. De var dårlige på å gjøre forelesningene tilgjengelige på internett (i nevrologi).


Eksamen i nevrologi foregår ved at man får en case, som man skal forberede seg på i en halvtime. Deretter ca. 45 min med eksaminasjon, hvor det på slutten kommer en pasient man skal undersøke. Pasienten er sjelden relatert til casen, men er der for at man skal vise at man kan gjøre en generell nevrologisk undersøkelse, ofte bare deler av den. Veldig grei eksamen.


Eksamen i nevrokirurgi er svært lik nevrologi, med en halvtimes forberedelse på en case, deretter ca. 30 min eksaminasjon med pasient. Her er ofte pasienten og casen den samme, og man får derfor anledning til å stille pasienten relevante spørsmål som kan lede fram til en diagnose.
Eksamen var veldig grei, og foregikk som en faglig samtale mellom eksaminand og eksaminator.


Øye:


Forelesninger på felles undervisningsdag, ellers et to-ukers kurs/holdundervisning hvor man lærer en del undersøkelser og har litt klinisk undervisning. Forelesningene var generelt sett veldig gode ( slidesene legges ikke ut i dette faget, så hvis du vil ha bildene må du ta bilder underveis). De to ukene med holdundervisning var helt ok. Man lærer en del, men vi savnet å få øvd litt mer på de ulike undersøkelsene og det å bli vant med instrumentene. Man kan ev. spørre om å få være med en dag eller to på øyeavdelingen.


Eksamen foregår ved at man får et bilde man skal beskrive og samtale rundt, noen differensialdiagnostiske overveielser + litt annet «øyefaglig». Den tar ca. 15-20 minutter. Veldig grei eksamen.


ØNH:


Forelesninger samme dag som de andre fag. Ellers er det fire uker med holdundervisning, hvor man skal lære å gjøre en fullstending ønh-undersøkelse, og man får også forsøkt seg på fibroskopi, finnålsbiopsi, ultralyd av hals og video-otoskopi. Under holdundervisningen er det to personer fra holdet som tar opp journaler, mens de andre undersøker hverandre (ca 45 min). Deretter legger man frem journalen for holdet, styrt av en overlege/professor. Forelesningene var stort sett veldig bra, også holdundervisningen.


Eksamen foregår ved at man skal ta opp en fullstendig journal på en pasient, ca. 45 min. Deretter legger man frem journalen for eksaminator og sensor, og eksamineres etter fremleggelsen om pasienten og eventuelle funn. Selve eksaminasjonen varer ca. 15-20 min. Det er en god eksamensform.


Psykiatri:


Forelesninger på felles undervisningsdag, én dag i uken. Helt ok kvalitet, noen forelesninger bedre enn andre, noen overlapper litt, men man kan få en del ut av dem hvis man følger med.
Praksis/klinikkopphold: man skal ha 4 uker praksis. Dette kan foregå på ulike voksenpsykiatriske avdelinger, eller barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling. Hvor bra praksisen er, avhenger selvfølgelig av hvor man er og hvem man møter der. Generelt hadde vi alle greit utbytte av praksisen. Man får gjort en del nye ting, bl.a. skrive noen epikriser, koordineringsplaner, behandlingsplaner, innkomstjournaler, journalnotater og delta i ECT-behandling. I tillegg kan man få i oppgave å vurdere selvmordsrisiko og bruke ulike depresjonsskåringer/skaler for depresjonsvurdering. Man skal også ha to kveldsvakter, her kan man få sett og gjort litt av hvert.


Eksamen er skriftlig, 4 timer. Man får tilbud om å skive på egen pc, og har alle hjelpemidler tilgjengelig (inkludert internett!). Vær imidlertid obs på at man må ha egen printer med hvis man skal skrive på pc/mac, og kan ikke dele med andre. Derfor valgte de fleste av oss å skrive for hånd, men det er nok definitivt mer behagelig og ryddig å skrive på data. Man kan skrive på norsk.


Professionsspor 4:


Faget er et sidefag for de som studerer medisin i Aarhus. Det handler om kommunikasjon og ellers litt overordnet om forskning og epidemiologi. Faget tar opp (delvis) relevante emner i forhold til de andre fagene man har dette semesteret. Undervisningen var helt grei, det beste var nok nevrologisk ferdighetstrening, hvor man bl.a. fikk øvd seg på lumbalpunksjon (på dukker).

Eksamen er en 24 timers hjemmeeksamen, hvor man skal vurdere et par forskningsartikler (ofte innenfor psykiatri). Denne eksamen kommer tett på psykiatrieksamen, og minner veldig om Biomedisinske tema (MED1BIOMED) og Epidemiologi (MEDEPI) man har i Bergen. Vi forsøkte å få dispensasjon for denne eksamenen, da den er så lik disse fagene, men fikk det ikke. Mulig var det pga. vi var litt sent ute. Hvis du skal til AU på 7. semester, bør du forsøke å få godkjent dette faget på forhånd (ev. få disp. for eksamen, men være tilstede på undervisningen). Snakk med den norske utvekslingskoordinatoren og forklar at dette er fag man har hatt i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Sosialt/fritid/praktisk:

Praktisk:

Kjøp sykkel. Det er vår anbefaling. Noen av oss kjøpte nye og tok med oss hjem, ellers kan man kjøpe brukt eller forsøke å få lånt. Hvis man vil kjøpe brukt er dba.dk et godt tips.

Trening: vi meldte oss inn i Fitness World. Denne kjeden har flere sentre rundt om i byen, er ikke så verst i pris og har generelt et godt tilbud for egentrening og gruppetimer. www.fitnessworld.dk

Lesesaler: vi brukte mest Statsbiblioteket (Victor Albecks Vej 1). Gode lesekår med god kantine. Ellers har man Victor Albeck-bygningen, mer klassisk lesesalspreg. Begge ligger i nærheten av universitetsparken.

Et fagligpraktisk tips: en tidligere student (nå lege) ved Københavns Universitet har laget noen svært gode notater i fagene man har dette semesteret. Kan komme godt med når det nærmer seg eksamen; www.asmabashir.com, sjekk ut kandidat 10.-og 11. semester.

Sosialt/fritid:

Spisesteder:

Klassisk Fisk (Nørregade 38): Kjent som en av de beste fiskerestaurantene i Aarhus. Hyggelig krypinn, hyggelig betjening. Mulig å få en deilig treretter til under 300 kr. Bestill deres le plateau de fruit de mer for en sosial spiseopplevelse, med pill-selv-reker og det hele.

Café Gemmestedet (Gammel Munkegade 1): Ble et av våre stamsted, blant annet grunnet deres fabelaktige «avkrysnings-brunsj». De har en deilig solvegg utenfor, og det er også godt egnet for å ta en øl på kvelden – eller spille brettspill med venner.

Langhoff & Juul (Guldsmedgade 30): Sånn passe rustikk, med klassisk musikk over høytaleranlegget. De serverer den beste søndagsbrunsjen vi fikk i Aarhus. Perfekt til å dele med flere. Rundt 200 kr for «det hele» (kaffe, juice). Meget hyggelig sted.

Lecoq (Graven 14): Faktisk to etablissementer i ett. Den ene halvdelen er en nydelig restaurant med fransk mat av god kvalitet, men med fokus på hygge. Mulig å få en 3 retter til 250 kr. Den andre halvdelen er en mega-uformell bar hvor man kan spille foosball med lokalbefolkningen, spise gryteretter for nesten ingen penger og drikke deilig øl.

Haute Friture (Graven 16): Meganice slow fast-food. En liten grillbar med de deiligste pølsene du finner på denne siden av lillebælt. Ærlig og god mat til en god pris.

Vaca Mexican Fingerfood (Mejlgade 17): Også et veldig bra øko-tilbud hvis man er i beit etter noe sykt digg fastfood. Her velger man tilbehøret selv og setter sammen en burrito som får spyttsekresjonen relativt kjapt i gang. Hyggelige priser.

OliNico (Mejlgade 35): Skambillig 3 retter. Ikke så mange sitteplasser, men hyggelig betjening og god, men enkel mat.

Klassisk Bistro / Klassisk 65 (Jægergårdsgade 65): Søsterrestauranten til klassisk fisk. Et utrolig trivelig sted med sjel. Man sitter i trange, men sykt hyggelige båser – og kelnere flyr rundt med de deiligste franske retter. Opplevde verdens beste cremê bruleé her. Midtsjikt i pris, men virkelig kvalitet. De har visst også en nydelig brunsj.

Vesterlauget Madbodega (Vestergade 50): Bodegastemning til tusen, med priser som får en til å aldri ville flytte tilbake til Norge. De serverer kun én rett hver dag (dagens), som koster mellom 60-120 dkk. Veldig trivelig sted å drikke øl på kvelden også.

F. Høj Deli, Smørrebrød, Conditori (Grønnegade 2): Smørrebrød i verdensklasse. Et lite utvalg av helt ypperlige smørrebrød satt sammen av en Michelin-kokk. Bør oppleves. Prisene er meget hyggelige. Også en super uteservering nede ved Åen.

Casablanca (Rosensgade 12): Her har de også meget god dansk husmannskost, med smørrebrød og det hele.

Café Smagløs (Klostertorv 7): Et typisk studentsted med en respektabel hamburger, samt noe annet på menyen. Billig og hyggelig.

Casa Mia (Tordenskjoldsgade 12): Ligger på Trøjborg, en trivelig bydel nord for sentrumskjernen. De har deilig italiensk pizza og andre retter til trivelige priser. Veldig fint til take-away, hvor man etterfølgende kan sette seg på nedsiden av Riisskov, parken som lige like ved.

Café Englen (Studsgade 3): Deilig sted for å slappe av med en kaffe. De har også en god brunsj til en rimelig penge.


Drudenfuss (Graven 30): Oppegående hamburger, eventuelt kan man nyte den belgiske nasjonalretten blåskjell og pommes frites. Også et trivelig sted for å ta en øl på kveldstid.

Kaffe:

La Cabra (Graven 20): Er du kaffenerd er Aarhus et perfekt sted for deg. La Cabra har et vanvittig ambisiøst prosjekt, og er muligens et av de mest spennende stedene for kaffe i Europa. De har eget brenneri, og importerer også masser av spennende bønner fra mindre, uavhengige brennerier fra hele verden. Deres betjening er superhyggelige og veldig kunnskapsrike. Vel verdt turen for en nydelig smaksopplevelse.

Great Coffee (Klostergade 32H): Også en kaffebar som virkelig har forstått kaffe. De brenner egne bønner, og har et veldig hyggelig sted i en gammel fabrikk. Godt håndtverk med deilige råvarer.

Barer / caféer / utesteder:

Ris Ras (Mejlgade 24): Sykt trivelig sted hvor man nærmest blir tvunget til å sitte ved siden av andre folk, og gjerne kommer i snakk med fremmede – hvilket er hyggelig! Lavt prisnivå. De spiller veldig bra musikk, men minus for røyking inne.

Fredagsbar (Medicinerhuset i Universitetsparken hver fredag): Bør oppleves, for å få et inntrykk av den Aarhusianske medisinstudentkulturen. På sett og vis blodharry, men også ganske fett. Beer-pong, 90-tallshits, bartendere i singlet og klining i hjørnene. Øl koster 10 kr, så pass på. Vi følte oss litt gammel innimellom, og det er stort sett yngre medisinstudenter her (1-6 semester). Definitivt blot-aktig stemning.

St. Pauls Apothek (Jægergårdsgade 76): Fikk aldri kommet oss hit, men dette er visstnok et sted med fantastiske drinker på kveldstid. Norske priser dessverre (80-90 dkk), men ekstremt dyktige bartendere som vet hva de holder på med.

Løve's BogCafé (Nørregade 32): Veldig hyggelig, sjarmerende sted som også serverer mat. Her kan man drikke kaffe og kollokvere på dagtid, eller ta en øl på kvelden, eventuelt spille brettspill. Har også sporadiske konserter. Det er også mulig å kjøpe bøker her. Trivelig sted med sjel.

Fermentoren (Nørregade 24): Hvis man er glad i mikrobrygget øl er dette stedet. De har noen-og-femti sorter på tapp, og skifter hyppig. Det er veldig hyggelige priser, og det også mulig å prøvesmake før man spiser. Litt merkelig interiør, men definitivt et sted for en god ølopplevelse.

Café Paradis (Paradisgade 7): I toppen av den gamle, men utrolig sjarmerende kinoen Øst for Paradis finner man en fet bar hvor det er mulig å danse i helgene. Forskjellige DJ´s spiller opp til dans.

Double Rainbow (Midtbyen): Nede ved Godsbanene ligger Double Rainbow, som er en utrolig kul klubb med fokus på god elektronisk dansemusikk. Forvent litt kø, men det er ofte utrolig god stemning og tettpakket med danseglade folk.

Konserter (sjekk nettsted for program):

Radar: www.radarlive.dk

Voxhall og Atlas (to venues i samme bygg): www.fondenvoxhall.dk

Musikhuset Aarhus: www.musikhusetaarhus.dk

Train: www.train.dk

Severdigheter:

Tivoli Friheden: En fornøyelsespark like sør for sentrum. Vi var her ikke. Kanskje mest for barna, men ser moro ut!

Veksthuset: Utrolig kul del av botanisk hage hvor man kan oppleve planter fra alle verdensdeler, sommerfugler flyvende rundt og høy temperatur. Også en museumsdel.

AROS (Aros allé 2): Kunstmuséet i Aarhus. Selvskrevet. De faste utstillingene er utrolig flotte, og det er også nye utstillinger fortløpende. Regnbue-gangen er obligatorisk i Aarhus. Nydelig utsikt over hele byen.

Marselisborg Dyrehave: Utrolig flott park med tamme hjort som vandrer rundt. Litt som å være i Jurrasic Park, bare med vanlige dyr.

Riis Skov: Vår favorittpark i Aarhus. Enten for en løpetur, eller bare for å vandre i skogen. Utrolig deilig å kunne trekke seg fra byen, og bare dra inn i den deilige skogen.

Godsbanen (Skovgaardsgade 3): Her er det ofte markeder, utstillinger, konserter og andre tilstelninger, spesielt i helgene. Et slags kulturhus med kaféer, spillesteder og butikker. Vel verdt å besøke på en solfylt dag. www.godsbanen.dk.

Øst for Paradis (Paradisgade 7): En gammel kino som setter opp nye og gamle filmer (fokus på kvalitetsfilm). Stor sjarme og mye sjel i veggene. Veldig hyggelig å dra hit for å se film. Sjekk programmet på nettsidene: www.paradisbio.dk.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Aarhus Universitet

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Aarhus Universitet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

I Danmark og Århus er det sykkel som gjelder! Har du mulighet til å ta med sykkel fra Norge, gjør dette! Ellers holdes det sykkelauksjon i starten av hvert semester hvor man kan få kjøpt billige (og mulig litt rustne) sykler. Et annet alternativ er å kjøpe brukt gjennom nettsiden dba.dk. Sykkelnettet er godt utbredt, men husk å sette deg inn i danskenes sykkelregler, ellers får du mange stygge blikk.

Ellers har danske universiteter høstferie, så om du reiser i høstsemesteret, kan det være greit å legge planer for denne uka, da de fleste benytter ferien til å reise. (Vær obs på at noen lærere, særlig de utenlandske, anser denne uka som en "leseuke", så selv om det ikke er undervisning kan man bli pålagt noe lesing.)

Ellers er det vel ikke så mange praktiske tips å gi - Danmark er jo stort sett som Norge, det eneste du må vende deg til er vel mengden rugbrød som fortæres i løpet av en dag.

Undervisningsformer

Hvert fag har undervisning 1 gang i uken, i 3 eller 4-timers bolker. Utover dette er det ingen undervisning, så man ender med ca 10 timer i uken med undervisning. Denne er ikke obligatorisk, men det anbefales sterkt å møte opp da det ofte gjennomgås temaer som er relevant for eksamen og som ikke nødvendigvis er inkludert i pensumlitteraturen.

Hvert fag består av en gruppe på mellom 15-30 studenter, og undervisningen holdes derfor i mindre klasserom. En typisk økt består av 1-2 timer med gjennomgang av et tema i form av en forelesning, og deretter brukes resten av tiden enten til gruppearbeid eller debatt. Det kan gis både pensumlesning og oppgaver som man forbereder til timene, men utover dette er det lite som må gjøres. Innimellom gis det gruppeoppgaver i form av presentasjon eller en debatt som må forberedes til timene, men utover dette var det for min del ingen innleveringer unntatt i forbindelse med eksamen.

Som nevnt er det i Danmark et større fokus på gruppearbeid enn det vi kanskje er vant med fra Norge, så det anbefales å finne seg en gruppe som man jobber godt med fra starten av.

De engelske valgfagene ved AU har som oftest muntlig eksamen på 15 minutter som vurderingsform. Ofte kan de utarte seg noe ulikt, noen krever at du skriver en oppgave som du forsvarer muntlig, i andre fag trekker du et tema som du legger frem i 15 minutter. Jeg opplevde denne eksamensformen som nokså avslappet, men likevel ikke noe som skal undervurderes. Du må melde deg opp til eksamen, og det er førstemann til mølla når det gjelder ledige datoer. Danskene har ofte eksamen både i desember og januar. Jeg ville ha alle mine før jul, så jeg endte med tre eksamner på 10 dager.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok følgende 3 valgfag på engelsk: Drafting Commercial Contracts (DCC), Law of Armed and Military Conflicts (LOAC) og Advanced Intellectual Property (AIP).

I utgangspunktet hadde jeg bare søkt LOAC av disse tre, og to andre fag hvor det ene var fullt og det andre ikke ble gitt det aktuelle semesteret. Mitt tips er å orientere seg godt med kurskatalogen som legges ut på nettet og sende faktultetet en mail å dobbeltsjekke hvilke fag som faktisk blir holdt det semesteret du reiser dit. (Jeg misforstod litt med at jeg trodde at de fagene som stod opplyst på nettsidene at ble holdt "hvert høstsemester", noe som viste seg ikke å stemme helt. Problemet mitt var at nettsidene ikke blir oppdatert før utpå senvåren med de fagene som faktisk holdes på det aktuelle høstsemesteret, i begynnelsen ligger det bare ute en generell kurskatalog over fag de pleier å ha. Jeg søkte derfor på 3 fag som jeg trodde skulle gis, 3 fag som i utgangspunktet var noe av grunnen til at jeg valgte nettopp AU, så det var jo en liten skuffelse å bare få ta ett av de tre fagene jeg hadde planer om å ta). Så hvis du er i tvil, dobbeltsjekk med AU!

Naturligvis var det da LOAC jeg var mest fornøyd med som fag (de to andre ble litt mer tilfeldig valgt). Ikke bare var det spennende å lære mer om krig og konflikt, men lærerne var også veldig dyktige og hjelpsomme. Faget fokuserer på internasjonal humanitær rett og konfliktstatus og er veldig dagsaktuelt med tanke på dagens konflikter.

DCC var et fag som jeg var litt usikker på, men det viste seg å være et fag som ga veldig god oversikt over internasjonale kontrakter og de klausulene som er vanligst å bruke i slike kontrakter. Faget hadde stor fokus på skillene mellom common law og civil law landene, og ga generelt god oversikt som kan være nyttig å ta med seg i arbeidslivet, uansett hvilken retning man velger.

Velger du AIP må du være forberedt på et fag som krever at du har et businessperspektiv da deltakerne på kurset består av både jusstudenter og økonomistudenter. Personlig opplevde jeg læreren som en som var mest opptatt av businessperspektivet. Motstanden mot å velge en juridisk innfallsvinkel gjorde at dette faget ble noe utfordrende. Selve det materielle innholdet var spennende, men litt dårlig strukturering av timene gjorde at vi ikke rakk gjennom store deler av det som var pensum.

Fagleg utbyte og språk

Generelt opplevde jeg et høyt nivå på undervisningen og foreleserne. Flertallet av mine lærere hadde internasjonal bakgrunn, og både de danske og de utenlandske snakket godt og tydelig engelsk og viste engasjement rundt undervisningsopplegget. Det var også veldig behjelpelige dersom man hadde spørsmål knyttet til faget eller mer generelle spørsmål.

Jeg valgte alle mine fag på engelsk, men det skal også være mulig å få godkjent fag på dansk. Jeg fikk bra utbytte av å ta fag på engelsk og sette meg inn i juridiske begreper på engelsk, så det anbefales. Velger man fag på dansk kan det være verdt å vite at det jobbes mye i kollokvier og studiegrupper, og etter erfaring fra andre nordmenn kan danskene ofte ha litt problemer med å forstå norsk, noe som kan vanskeliggjøre dette gruppearbeidet.

Universitetsområdet og byen

AU har et veldig fint universitetsområde hvor de ulike fakultetene ligger samlet i et stort parkområde med en koselig liten innsjø i midten. Juridisk fakultet ligger lengst nord på området, med en slak opppoverbakke opp fra sentrum (noe som er høyst uvanlig i Danmark). Det tar ca. 30 minutter å gå fra sentrum opp til jussen, og litt over 20 min å sykle.

Aarhus er en veldig fin studentby som på mange måter ligner på Bergen - veldig mange gode tilbud til studenter, samtidig som man har alt man trenger innen en overkommelig rekkevidde. Det er alltid noe å finne på og mange gratisarrangementer for studenter. Alt i alt en veldig hyggelig by!

Bustad

Da jeg søkte på utveksling fikk jeg beskjed fra fakultetet her hjemme at jeg som norsk student ikke kunne søke om studentbolig i Århus og at jeg måtte ordne med bolig privat. Dette stemmer ikke! Også norske studenter kan søke på studentbolig gjennom universitetet.

Jeg endte derfor opp med å søke etter sted å bo gjennom boligportal.dk (den danske versjonen av FINN). Jeg endte opp i et veldig hyggelig kollektiv med to dansker som lå midt i sentrum. Jeg synes det var veldig deilig å bo i sentrum, selv om det innebar 20 min med sykling i oppoverbakke til skolen vær dag, så var det generelt mer å finne på der. Leieprisen var ca det samme som i Bergen. Generelt sier danskene at det er vanskelig å finne sted å bo i Århus, så det er mulig jeg hadde veldig flaks. Jeg vil absolutt anbefale å bo med dansker, det ga meg et bedre innblikk i hverdagen til danske studenter og dansk kultur. Ulempen er kanskje at du blir litt splittet fra de andre utvekslingsstudentene, som ofte bor sammen i studentboliger litt utenfor sentrum.

Om du heller vil være mer en del av det internasjonale miljøet av utvekslingstudenter, så er studentbolig å anbefale. De fleste studentboliger ligger nord for universitetsområdet, det vil si et godt stykke fra sentrum, kanskje rundt 30 min på sykkel. Det er varierende standard på boligene, og du kan som sagt ende opp ganske usentralt, så det er verdt å sjekke ut alternativene nærmere. Fordelen er jo at det er billigere.

Sosialt miljø

Innad blant utvekslingsstudentene på jussen var det et veldig godt miljø og det er alltid noen som finner på noe som man kan slenge seg på. Studenterhuset arrangerer også "international nights" hver tirsdag og flere turer til ulike steder rundt Århus.

Etter det jeg erfarte kan det være litt vanskeligere å komme i kontakt med danske jusstudenter dersom man ikke gjør en liten ekstra innsats. Selv om flere dansker deltar på de engelske valgfagene har de ofte sitt eget miljø på jussen.

To ting som jeg deltok i og som jeg vil anbefale hvis du vil møte litt flere enn de andre utvekslingsstudentene er løpeklubben Run for Friendship, en løpeklubb som passer for alle nivåer og som består av både dansker og utveklingsstudenter, og gratistilbudet til LærDansk, et danskkurs for nordiske studenter som holdes én gang i uken med fokus på dansk uttale. Her møtte jeg mange hyggelige mennesker!

Informasjon