Hjem
Click

Utdanning

nordplus

Syddansk Universitet og Institutt for sammenliknende politikk (NORDPLUS - Nettverk i Statsvitenskap)

  • LandDanmark
  • ByOdense
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for administrasjon og organisasjonsteori og Institutt for samanliknande politikk kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Skandinaviske språk og engelsk.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap ved ein av lærestadane i Norden, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Ein betalar ikkje studieavgift i nettverket. Alle studentar får eit månadleg stipend avhengig av nettverkets tilgjengelege midlar og talet på søkarar. Maksimalt er dette 200 euro per månad. Ein skal vere semesterregistrert og betale semesteravgift ved UiB når ein er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Syddansk Universitet har om lag 27 000 studentar og fem campusar i byane Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse, samt ei mindre avdeling i København. Den klart største campusen ligg i Odense. dernest kjem Kolding, der det vart ferdigstilt ein ny campus i 2014. Etter universitetsreforma av 2007 blei Statens Institut for Folkesundhed underlagt Syddansk universitet, som òg har ei eiga tilrettelagt ordning for toppidrettsutøvarar, -dommarar og -trenarar.

Odense har om lag 170 000 innbyggarar og ligg på øya Fyn, rett sør for Sjælland. Odense er Danmarks tredje største by og er blant anna kjend for å være fødebyen til H.C. Andersen. Øya Fyn er stort sett flat, og Odense er dermed svært godt tilrettelagd for syklistar.

Bustad

Universitetet har eigne kontor ved dei ulike campusane som hjelper internasjonale studentar med å finne bustad i nærområdet, anten på studentbustader eller på den private marknaden.

Semesterinndeling

Februar - juni og september - januar.

Studentrapportar

2017

Vår 2017 - Medisinstudiet - Syddansk universitet

Vår 2017 - Medisinstudiet - Syddansk universitet

01.02.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Transport: Sykkel! Kjøp en brukt sykkel. Du finner mange på facebooksiden "Cheapest bikes in Odense". Til andre byer og til flyplassen kan man ta tog. Hvis du skal ta mye tog bør du kjøpe et DSB ung-kort, for tog er ganske dyrt i Danmark. Det går også an å ta buss, men det er litt vanskeligere å komme dit bussen er + finne ut når de går, så jeg tok stort sett tog. Lokalbussene er heller ikke noe særlig, så det er best å bruke sykkel når man skal komme seg rundt i Odense.

CPR: Dansk personnummer. Skaff dette med en gang, man trenger det for alt som skal ordnes hos det offentlige, for å få fastlege og for å få tilgang til datasystemene når man er i praksis.

Mobil: Det kan være lurt å ha et dansk abonnement og mobilnummer. Jeg brukte lebara, det var billig og fungerte helt ok.

Undervisningsformer

Det er forelensinger, holdundervisning (=gruppeundervisning) og ferdighetstrening. Foreleningene er veldig gode, og foreleserne er flinke til å plukke ut det som er viktig. Holdundervisningen er stort sett casebasert og foregår i litt mindre grupper. Det blir litt som interaktive forelesninger. I øye og ØNH hadde jeg også ferdighetstrening, som er gruppeundervisning der man får øve på undersøkelsesteknikker. I ØNH er den siste ferdighetstreningen en mini-OSCE, der man blir testet i alle undersøkelsesteknikkene man har lært. Dette er veldig lærerikt og kommer godt med hvis man senere skal ha praksis i disse fagene. Jeg hadde også veldig mye praksis, 9 uker totalt. Dette er mer enn de andre medisinstudentene i Odense har og mer enn de har i Bergen på syvende semester.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde emnene K7: Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser og K11: Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer. Jeg hadde også 4 uker praksis i psykiatri, 2 uker i øye, 2 uker i ØNH og 2 uker i neuro. En stor ulempe (og kanskje den eneste ulempen) med å ta syvende semester i Odense er at K7 er på 9. semester og K11 er på 10. semester. Man bytter derfor kull man går med halvveis. Det hadde nok vært bedre å følge det samme kullet hele veien. Man blir også litt alene når man har praksis, siden de andre ikke har praksis på samme tid, og man må derfor gjøre en litt større innsats selv for å holde kontakten med de andre studentene. På en annen side blir man kjent med ekstra mange når man går med flere kull.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen er like god eller kanskje bedre enn i Bergen. Jeg synes foreleserne var litt flinkere til å forelese om det som er viktigst enn det de er i Bergen. Det samme gjelder for eksamen, der man blir spurt om det som er mest relevant. Eksamenene er lettere enn i Bergen, men jeg tror likevel man lærer det man skal. Det at man får så mye praksis bidrar også til at læringsutbyttet blir godt.
All undervisning foregår på dansk. Det blir man fort vant til, og det er ikke noe problem å forstå dansk. Det som kan være et litt større problem er å bli forstått av danskene. Det holder å bytte ut de ordene som er forskjellig på dansk og norsk, og å snakke litt sakte og tydelig. Dette er det lurt å øve litt på før man skal i praksis, så man klarer å kommunisere med pasientene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger et stykke utenfor byen, der var jeg bare på informasjonsdagene. All undervisning foregår på WP like ved sykehuset. Der er det auditorier, lesesaler, grupperom og kantine.
Byen er liten og koselig. Det er mange fine parker, blant annet Munkemose der studentene henger mye. Sentrum er lite, men med overraskende mange gode restauranter. På våren er det en stor festival som heter Tinderbox og på høsten er det en gatefestival som heter Karrusel. Disse er verdt å få med seg. Ellers er byens store stolthet H.C. Andersen, noe man kan se på ethvert gatehjørne.

Bustad

Finn bolig privat på boligportal.dk eller facebooksiden "Norske studenter i Odense". Jeg vil anbefale å bo i sentrum eller like utenfor. Man kan også se om det er noen som fremleier andelsboligen sin i Solfaldsvej/Heden. Det er like ved sykehuset og det er bare medisinstudenter som bor der. Hvis du søker bolig via universitetet vil du mest sannsynlig få tilbud om studentbolig i Vollsmose. Der vil du ikke bo. Det er langt unna alt.

Sosialt miljø

Det er mange norske medisinstudenter i Odense og lett å komme inn i det "norske miljøet". ANSA Odense har mange arrangementer, som pub-quiz, konserter, påskeleker, 17. mai-feiring og julebord. For å ikke bare bli kjent med nordmenn anbefaler jeg å bo med dansker og å bli med i en organisasjon eller drive med en lagidrett. Jeg var selv med på rolaget til SDU der jeg fikk mange danske venner. ESN (ERASMUS) har også mange arrangementer man kan være med på. Jeg var ikke med på noen av disse, da jeg heller ville bli kjent med lokale studenter enn med andre utvekslingsstudenter.

2016

Vår 2016 - BA i generell psykologi

Vår 2016 - BA i generell psykologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Les alt du får av informasjon. Ofte kan man overse viktige frister og informasjon.

Undervisningsformer

Vi hadde ulike undervisningsformer. På SDU var de opptatte av å få i gang diskusjon under forelesningene, og det gjorde det ofte mer spennende enn å ha rene monologer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var godt fornøyd med emnetilbudene. De var spennende sammensatt.

Fagleg utbyte og språk

Det danske språk er ved første møte noe vanskelig å forstå, men man kommer fort inn i det. Jeg opplevde at danskene hadde vanskeligere for å forstå oss nordmenn enn motsatt. Jeg anbefaler å forsøke å snakke dansk så fort som mulig, så får bedre faglig utbytte og lettere studievenner. Enkelte fag krever også samarbeid mellom studentene og da er det helt avgjørende at man forstår hverandre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var ikke bygd opp ved ulike fakultet slik det ofte er i Norge, så universitetet var svært stort og noe uoversiktlig. Byen er stor, men sentrum er lite. Det var likevel mange aktiviteter og tilbud.

Bustad

Jeg bodde svært dårlig. Jeg anbefaler derfor å ikke bo i Vollsmose. Det var både langt å sykle til sentrum og universitet, og det var ofte mye bråk.

Sosialt miljø

Danskene var imøtekommende og inkluderende.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet - Syddansk

Haust 2015 - Medisinstudiet - Syddansk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Buss: rødbillet.dk, alltid billig!
Tog: dsb.dk, er du tidlig ute kan du få Orange-billett, som er veldig billig. Men ellers er tog ganske dyrt.
Sykkel: er megapraktisk i Danmark. Jeg kjøpte min brukt da jeg kom, og solgte den til samme pris ved avreise. Prøv bruktsider som guloggratis.dk, dba.dk. Det er også en del facebooksider man kan finne brukt sykkel (fx. Brukt og billig i Odense, billigste sykkel Odense etc). Obs: det stjeles mange sykler, men man kan sjekke rammenummeret for å se om det er en stjålet sykkel.
CPR-nummer: for å få tak i et dansk cpr-nummer må man melde flytting til Danmark, det innebærer litt mer papirarbeid, og registrering på skatteetaten ved tilbakekomst til Norge. Det er ikke nødvendig for et opphold på under 6 mnd, men det gjør livet lettere å leve i Danmark, da de bruker det hyppig.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod av forelesninger, Hold-undervisning med mindre grupper for mer aktivt arbeid, og Ferdighetstrening hvor man øvde på pratiske ferdigheter. Jeg synes det var fin fordeling av teori og praksis. Vi som kom fra Norge, hadde i tillegg 6 ukers praksis før vi begynte på teorien, som var veldig greit. Fagene er delt opp i mor/barn, med praktisk OSCE-eksamen, og gynekologi er multiput choice-eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vet lite om det generelle emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Det er god faglig undervisning, og dyktige forelesere. Alt foregår på dansk, og noen forelesere er lettere å forstå enn andre, men stort sett gikk det veldig greit. Det er en fordel å lære seg å bruke danske ord og uttrykk for å gjøre seg forstått, særlig hvis man skal ha praktisk/muntlig eksamen og/eller klinikk.

Universitetsområdet og byen

Vi holdt til ved sykehuset, et hyggelig området 10-15 minutter på sykkel fra sentrum. Selve universitetet holder til lengre utenfor byen, men der var vi kun for velkomstforedrag. På sykehusområdet finnes det lesesaler, kantine og medisinstudentenes egen bar, "Ebstein Bar", som holder åpen hver ondag og fredag. Sentrum i byen er lite, men veldig hyggelig med travle gater og koselige smau. Studenterhuset ligger midt i sentrum, og der skjer det en del student-aktiviteter. Det er også her Odense filmfestival holder til som kommer hvert år i september. Ellers var det gatefestivaler, og flere musikkfestivaler både i byen og i den store parken like nedenfor. Kort oppsummert, det er mye som skjer.

Bustad

SDU har bolig-garanti, så bolig er man sikret. Personlig valgte jeg å finne min egen bolig, og fant et gammelt hus i den gamle delen av sentrum hvor jeg bodde sammen med tre andre. Men det er vanskelig å finne bolig i Odense, så vær ute i god tid, men jeg synes det var verdt det.

Sosialt miljø

Det er mye sosialt som skjer i Odense, da det er mange studenter her, både danske og internasjonale. ESN (Erasmus Student Network) har flere dagsturer og aktiviteter gjennom hele semesteret, og det skjer også en del arrangementer ute på universitetsområdet. Man får også tildelt en Buddy, som kommer å møter deg på stasjonen ved ankomst og kan fikse nøkler til leilighet på forhånd. Medisinerkullet er realtivt stort, og studentene er travle, men man skal bare være litt frempå så finner man raskt venner.

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

10.08.2015 - 18.12.2015

Undervisningsformer

Eg var først 8 veker i klinikk. 4 veker på hudavdelinga, og 4 veker på augeavdelinga på Odense Universitets Hospital. På begge avdelingane blei eg tatt godt imot, med ein plan over kva eg skulle bli med på dei første vekene. Etter desse dagane kan du sjølv planlegge tida di der. Då det er ganske få studentar som vel å ha klinikk i desse faga på Syddansk universitet får ein god oppfølging og det er heilt opp til deg sjølv kor stort fagleg utbytte ein har på desse avdelingane.
Etter det var det undervisning i CNS og sansefag i 5 veker, så 3 veker med dermatologi og venerologi. Begge faga har både vanlege forelesingar og gruppeundervisning. Gruppeundervisinga er casebasert og leia av overlegar frå OUH.

Vurdering av emnetilbodet

CNS og sansefag er klinisk orientert med mykje casebasert undervisning, noko som eg synest var svært bra.
Dermatologi og venerologi har som i CNS og sansefag god gruppeundervisning.

Fagleg utbyte og språk

Det har vore lærerikt å vere så lenge på kvar avdeling. Det gir ein muligheit til å både lære mykje om sjukdomane og tilstandane ein behandlar, men ein får og eit godt innblikk i korleis kvardagen til ein lege kan var.
Sjølv om dansk kan virke umogleg å forstå går det rimeleg raskt å komme inn i det. Ein plukkar fort opp kva legar som likar å undervisa, og då er det berre å henge seg på.
På slutten av klinikkopphaldet får du ei personleg vurdering av din innsats og ferdigheiter av ein veiledar du får tildelt ved starten av klinikkopphaldet. Det er ein fin moglegheit til å få ein god tilbakemelding om korleis du blir oppfatta av kollegar når du har pasientkontakt.

Universitetsområdet og byen

Odense er ein fin by med mange koselege kafear. Odense reklarmerer i desse dagar med å gå frå" gade til by", og det passar ganske godt.
I Odense er det mange studentar, og mange av desse er frå andre land en Danmark. Det gir ein mulighet til å ikkje berre stifte godt bekjentskap med den danske kulturen, men og bli kjent med studentar frå veldig mange andre land. Odense er og berre rett over ein time unna København dersom du vil oppleva ein litt større by, og tyske storbyar er ei billig tog eller busstur unna.

Bustad

Eg fekk tilbud om å bu i ein studentbolig som låg eit godt stykkje utanfor sentrum og ganske langt frå sjukehuset. Derfor gjekk eg på det private markedet, og det var ganske enkelt å finne ein fin plass å bu nær sentrum.

Sosialt miljø

Då ein kan risikere å være åleine som student på klinikk dei første vekene kan det kanskje var litt vanskeleg å bli kjent med andre studentar. Det kan då var lurt å bli medlem av Erasmus Nettverket eller gå på Odense Couchsurfing sine arrangement. Der møter du mange som er interessert i å bli kjend med deg. Dersom ein startar rett på med undervising kjem ein truleg ganske raskt inn i eit miljø. Det er svært mange nordmenn som studerer medisin i Odense, så dersom du ikkje vil lære dansk går det heilt fint.

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

10.08.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å dra på Borgerservice og skaffe seg dansk crp-nr med en gang. Vi fikk beskjed om å ordne dette for å få tilganger på sykehuset. Man trenger det også for alt mulig annet i Danmark - telefon, bankkort, lånekort på biblioteket, fastlege osv. Du blir dermed folkeregistrert i Danmark og automatisk "utmeldt" av folkeregisteret i Norge- det kan ha noe å si for forsikringen din. Jeg skaffet meg forsikring gjennom ANSA for dette semesteret. Man mister også fastlegen sin i Norge. Man må dra på et skattekontor og melde flytting tilbake til Norge innen 8 dager etter man har kommet tilbake.

Undervisningsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, visitter. 4 uker praksis i gyn/obs, 2 uker praksis i pediatri.

Vurdering av emnetilbodet

Godt.

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte. Ikke noe problem å forstå dansk, men noen av danskene har vansker med å forstå norsk.

Universitetsområdet og byen

Hyggelig lite campus for helsefagstudentene like ved sykehuset. Hovedcampus ligger et stykke unna. Man må på hovedcampus for å levere boligkontrakt, få studentkort osv. Odense er en trivelig by og man kan sykle overalt på 15 minutter.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig som jeg fikk tildelt gjennom universitetet. Helt ok standard og mange morsomme utvekslingsstudenter og andre internasjonale studenter. Noen boliger er sentralt, mens andre er mer i utkanten. Det er private utleiere som leier ut, så man skal både forholde seg til boligkontoret på universitetet og til utleieren. Vær forberedt på å miste en del av depositumet, det er vanlig i Danmark. De trekker penger for å male det før den nye leietakeren flytter inn. Andre fant seg bolig privat, og det fungerte også fint. Det er rimelig å leie seg et rom i Odense, uansett om det er privat eller gjennom universitetet.

Sosialt miljø

Det er et stort internasjonalt miljø av studenter i Odense, så det er lett å finne noen å bli kjent med når man kommer. Ellers er det generelt et godt studiemiljø med mange arrangementer og man blir tatt godt i mot. Man blir også invitert på en del sosiale ting de første ukene i forbindelse med semesterstart. Det er veldig mange nordmenn i Odense, så ingen legger egentlig merke til at du er på utveksling hvis du ikke sier det selv.

Informasjon