Hjem

Universitetet i Bergen

75 år med tanker

Kommende arrangement for 75 år med tanker

Filtrer på arrangementstype

2021

Uke 42

Pågående arrangement 18. oktober (2)

Ridderbenkene (Utstilling)
Nansen og bergenserne (Utstilling)

Onsdag 20. oktober (1)

Akademisk lunsj: Hvordan slutter en pandemi? (Arrangement)

Fredag 22. oktober (1)

Jubileumskonsert på Kvarteret (Konsert)

Lørdag 23. oktober (1)

UiB innsikt: Skeiv historie: Forskning i identitetens tjeneste? (Arrangement)

Søndag 24. oktober (1)

Middelalderuken 2021 (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 03.11.2021

Uke 43

25. oktober (2)

Studinekoret Sirenene (Konsert)
Jubileumssending (Arrangement)

26. oktober (3)

20 års erfaring med studentaktiv problembasert læring (Workshop)
Påmeldingsfrist: 25.10.2021, kl. 12:00
Globale utfordringer som formet Universitetet i Bergen (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 20.10.2021, kl. 16:00
Tre skatter fra Spesialsamlingene (Utstilling)

27. oktober (3)

Norsk stadnamnarkiv i 100 år (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 28.10.2021
Neste pandemi kommer – hva gjør vi da? (Konferanse)
Gratis jubileumsvisnig: BIFF - SOLUTIONS (Arrangement)

28. oktober (4)

The Stein Rokkan Memorial Lecture 2021 (Gjesteforelesning)
Norsk stadnamnarkiv i 100 år (Konferanse)
Siste dag
Paneldebatt: Har laksenæringen blitt for mektig? (Arrangement)
Halloweenfest (Arrangement)

29. oktober (2)

Jusstudiet i fremtiden (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Studentenes Kveld (Arrangement)

30. oktober (2)

Åpent hus på Universitetsmuseet (Arrangement)
Spennende foredragsserie i Universitetsaulaen (Foredrag)

Uke 44

3. november (1)

Middelalderuken 2021 (Arrangement)
Siste dag

Uke 45

10. november (1)

Likestilling i akademia: betydning for undervisning og forskning på kvinners helse (Arrangement)

Uke 46

17. november (1)

Psykososial respons når pandemier og naturkatastrofer/klimaforandringer inntreffer (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 20.10.2021, kl. 16:00

20. november (1)

UiB innsikt: Bergens vaksineforskning - i går, i dag og i morgen (Arrangement)

Uke 49

11. desember (1)

UiB innsikt: Det Hanseatiske kontor i Bergen – en rettshistorie (Arrangement)

Uke 52

31. desember (1)

Ridderbenkene (Utstilling)
Siste dag

2022

Uke 13

31. mars (1)

Nansen og bergenserne (Utstilling)
Siste dag

Uke 16

23. april (1)

UiB 75 år: OPPLEV på Marineholmen (Arrangement)