Hjem
75 år med tanker
Foredrag

Spennende foredragsserie i Universitetsaulaen

I anledning UiBs 75-årsjubileum inviterer vi på seks lærerike foredrag med noen av våre fremste forskere.

universitetsaulaen utendørs der velkomstsendingen finner sted
Få med deg seks interessante foredrag i universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Lørdag 30. oktober får du ta del i Universitet i Bergens 75-årsjubileum. Vi inviterer hele byens befolkning på Åpent hus på Universitetsmuseet. I universitetsaulaen, som ligger i sørfløyen av museet vil du hver hele time gjennom dagen kunne få med deg et interessant foredrag om ulike tema som våre forskere er interessert i. 

Foredragene varer 20 mitt og har gratis inngang. Benytt hoveddøren på universitetsmuseet. 

 

Kl. 12.00-12.20:

Lepraforskningen i Bergen på 1880-tallet: Nobelprisnivå med internasjonalt gjennombrudd, men med forbrytelse og straff

Professor Lorentz Irgens ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

Lepra var rundt 1850 et alvorlig helseproblem i Norge. Gjennom G. H. Armauer Hansens forskning ble leprabasillen oppdaget og erkjennelsen av at spedalskhet var en smittsom sykdom ble et faktum, men ikke uten kontrovers.


Kl. 13.00-13.20:

Kampen om fortiden: historiepolitikk og minnekultur i dagens Russland

Professor Ingunn Lunde, Det humanistiske fakultet, Institutt for fremmedspråk

I sommeren fikk Russland en ny nasjonal sikkerhetsdoktrine, der «vern av den historiske sannheten» skal beskytte mot «vestliggjøring av kulturen». Hvorfor handler sikkerhetsdoktrinen om kultur? Hva menes med «historisk sannhet» og hvem skal definere den?


Kl. 14.00-14.20:

Barnevern – blir det noen gang rett?

Professor Marit Skivenes, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.  

Er det store forskjeller mellom land når det gjelder vern av barns rettigheter? I dette foredraget ser vi på utfordringene som oppstår når familien kommer til kort og barn trenger beskyttelse og hjelp fra barnevernet. Foredraget passer for alle, og kanskje spesielt for foreldre og folk som er interessert i barnerettigheter. 
 

Kl. 15.00-15.20:

Psykisk sykdom og straffansvar: utilregnelighetsreglene i Norge før og etter 22. juli

Professor Linda Gröning, Det juridiske fakultet 

I de aller fleste land kan alvorlig psykisk syke lovbrytere bli ansett utilregnelige. 22. juli-saken reiste en omfattende diskusjon om koblingen mellom strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom. I dette foredraget diskuterer vi utilregnelighetsregelen før og etter 22. juli-saken, og hvilke utfordringer som gjenstår etter lovendringen.

 

Kl. 16.00-16.20:

Å ha det bra. Psykologiske perspektiver på mening og livskvalitet

Førsteamanuensis Elisabeth Schanche ved Det psykologiske fakultet, Institutt for klinisk psykologi.  

De fleste av oss har tanker om hva som skal til for å ha et godt liv. Men er det sikker at disse tankene stemmer? I dette foredraget ser vi nærmere på noen myter om hva som bidrar til livskvalitet - og hva forskningen forteller oss om hva som faktisk er gode kilder til mening, tilfredshet og velvære. 


Kl. 17.00-17.20: 

Hvordan står det til i verden - egentlig?

Professor Christian Jørgensen ved Det naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap  

Vi er rekordmange mennesker på jorden, klimaet er i ulage, og mediene melder stadig om nye kriser. Men vet du egentlig hva som går galt i verden, og hva som går godt? Finn fram mobilen, bli med på quizen, og test din kunnskap om verdens tilstand. Kanskje får du deg noen overraskelser?