Hjem

Makerere-Bergen forskerskole

Hovedinnhold

Mount Elgon cave

Mat- og vannsikkerhet i en verden i endring

28. november - 9. desember 2022
Makerere University (med et knutepunkt ved UiB)

Forskerskolen tilbyr to parallelle kurs

  • Bærekraftige matsystemer
  • Tilgang til vann og vann for produksjon

Maks 20 deltakere på hvert kurs ved Makerere University, pluss 5 deltakere per kurs ved et knutepunkt i Bergen.

Detaljer om forskerskolen og søknadsprosedyren blir publisert på de engelske sidene 15. august.