Hjem
Aarebrotforelesningen

Hovedinnhold

Rektor oppnevner årlig en komité bestående av en representant fra Aarebrots familie, representanter fra Studentersamfunnet, og personer fra UiB. Kommunikasjonsavdelingen er sekretariat. Komiteen skal arbeide ut fra følgende rammer:

  • En fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil, i Frank Aarebrots ånd, inviteres hvert år til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon
  • Forelesningen skal nå et breitt publikum, som hovedregel arrangeres i tilknytning til Frank Aarebrots fødselsdag, og i tillegg nå ut til et større publikum gjennom kringkasting eller andre digitale formidlingskanaler
  • Forelesningen avholdes i Universitetsaulaen

 

Komité for Aarebrotforelesningen 2022: 

Margareth Hagen, rektor UiB

Maike Flick Aarebrot, datteren til Frank Aarebrot

Selma Grønningsæter, prosjektansvarlig i Studentersamfunnet

Ingvild Strøm Hansen, kommunikasjonsrådgiver, UiB