Hjem
Aarebrotforelesningen
Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen 2023 skal holdes av Anne Spurkland

Den femte Aarebrotforelesningen går av stabelen 22. januar og skal holdes av professor og spesialist i immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland. Tema for forelesningen er immunforsvaret.

Anne Spurkland holder Aarebrotforelesningen i 2023
Anne Spurkland er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.
Foto/ill.:
Mattis Sandblad/NTB

Hovedinnhold

Neste års Aarebrotforeleser, immunolog Anne Spurkland, har utpekt seg som en tydelig og kunnskapsbasert formidler av immunologisk forskning. Spurkland er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere populærvitenskapelige bøker om immunforsvaret. 

Særlig gjennom koronapandemien har hun blitt en hyppig brukt kilde i media, hvor hun har bidratt til folkeopplysning rundt sitt fagfelt. 

— Gjennom pandemien har professor Anne Spurkland hjulpet oss å forstå mer om hvordan koronaviruset oppfører seg og hvordan immunforsvaret fungerer. Hun har utmerket seg som en spesielt dyktig formidler og en faglig solid stemme i en usikker tid. I slike tider er det særlig viktig at vi har en kunnskapsbasert debatt rundt et tema som berører oss alle i så stor grad, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

— En feiring av formidlingskunsten

Hensikten med Aarebrotforelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Frank Aarebrot var en sterk representant for. 

Fagpersonene som blir invitert til å holde forelesningene har alle utmerket seg med særlige kvaliteter som forelesere i en muntlig fortellerstil, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon. 

— Jeg er beæret over å ha blitt invitert. Det er jo helt åpenbart en feiring av formidlingskunsten! At jeg har blitt invitert, ser jeg på som en stor æresbevisning, sier Anne Spurkland

Ny innsikt

Selv om januar fortsatt et stykke unna, er Spurkland allerede godt i gang med planleggingen av forelesningen. 

— Jeg er opptatt av at folk skal forstå det jeg sier. Selv om man har liten bakgrunn i det temaet jeg snakker om, skal man komme ut av forelesningen min og ha fått med seg noe nytt – en ny innsikt som man kan glede seg over der og da og forhåpentligvis også huske på litt lengre sikt, forteller hun. 

Immunologen lar seg heller ikke skremme av formatet på forelesningen. Den er på hele 200 minutter og har både et fysisk publikum i Universitetsaulaen og et digitalt publikum som følger forelesningen på nett. 

— Det å få snakke om immunforsvaret i 200 minutter, gir meg en sjanse til å utdype emnet grundigere enn jeg kanskje noen gang før har gjort i en forelesning. Jeg skal komme inn på hva som skjer når immunforsvaret ikke fungerer som det skal, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe immunforsvaret med hvordan vi velger å leve og hva vi gjør i hverdagen, sier Spurkland.

— Jeg gleder meg til å høre Spurkland forelese i Aarebrots ånd i januar, sier rektor Margareth Hagen.