Hjem
Aarebrotforelesningen
Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen 2023

Den femte Aarebrotforelesningen går av stabelen 22. januar 2023 og skal holdes av immunologen Anne Spurkland. Tema for forelesningen er immunforsvaret. Du kan følge forelesningen fra Universitetsaualen eller på nett! Møt opp tidlig for å få plass i Aulen. Førstemann til mølla! Lenke til sendingen kommer her et par dager før forelesningen.

Aarebrotforelesningen 2023

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Delta? Du kan følge forelesningen fra Universitetsaualen eller på nett. Møt opp tidlig for å få plass i aulen. Førstemann til mølla! Lenke til sendingen kommer her et par dager før forelesningen.

Hva skjer når immunforsvaret ikke fungerer som det skal, og hva kan vi kan gjøre for å hjelpe immunforsvaret vårt?

Aarebrotforeleseren i 2023, immunolog Anne Spurkland, har utpekt seg som en tydelig og kunnskapsbasert formidler av immunologisk forskning. Spurkland er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere populærvitenskapelige bøker om immunforsvaret.

Særlig gjennom koronapandemien har hun blitt en hyppig brukt kilde i media, hvor hun har bidratt til folkeopplysning rundt sitt fagfelt.

— Gjennom pandemien har professor Anne Spurkland hjulpet oss å forstå mer om hvordan koronaviruset oppfører seg og hvordan immunforsvaret fungerer. Hun har utmerket seg som en spesielt dyktig formidler og en faglig solid stemme i en usikker tid. I slike tider er det særlig viktig at vi har en kunnskapsbasert debatt rundt et tema som berører oss alle i så stor grad, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Ny innsikt

Spurkland allerede godt i gang med planleggingen av forelesningen.

— Jeg er opptatt av at folk skal forstå det jeg sier. Selv om man har liten bakgrunn i det temaet jeg snakker om, skal man komme ut av forelesningen min og ha fått med seg noe nytt – en ny innsikt som man kan glede seg over der og da og forhåpentligvis også huske på litt lengre sikt, forteller hun.

Immunologen lar seg heller ikke skremme av formatet på forelesningen. Den er på hele 200 minutter og har både et fysisk publikum i Universitetsaulaen og et digitalt publikum som følger forelesningen på nett.

— Det å få snakke om immunforsvaret i 200 minutter, gir meg en sjanse til å utdype emnet grundigere enn jeg kanskje noen gang før har gjort i en forelesning. Jeg skal komme inn på hva som skjer når immunforsvaret ikke fungerer som det skal, og litt om hva vi kan gjøre for å hjelpe immunforsvaret med hvordan vi velger å leve og hva vi gjør i hverdagen, sier Spurkland.

Om Aarebrotforelesningen

Hensikten med Aarebrotforelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Frank Aarebrot var en sterk representant for. 

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon. 

Arrangementet er et samarbeid mellom UiB, familien til Frank Aarebrot og Studentersamfunnet i Bergen. 

For første gang på tre år kan vi endelig fylle Universitetsaulaen med publikum under Aarebrotforelesningen. Det er vi veldig glade for!

Vil du se forelesningen live? Møt opp i god tid. Førstemann til mølla! Arrangementet blir også mulig å se live og i opptak digitalt.
Lenker til sendingen blir publisert her i god tid før arrangementsdagen.