Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Ny bok av Marit Skivenes, Kenneth Burns og Tarja Pösö

Marit Skivenes, Kenneth Burns og Tarja Pösö har lansert deres redigerte bok «Child Welfare Removals by the State: A Cross-country Analysis of Decision-Making Systems». Boken ser på hvordan domstoler, administrative og domstol-lignende organ foretar rettslige og frivillige beslutninger om omsorgsovertakelser i Norge, England, Finland, Sverige, Sveits, Tyskland, Irland og USA (Massachusetts).

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Boken setter fokus på et av de viktigste og mest inngripende rettslige prosessene som finnes i staten - omsorgsovertakelser. Å gripe inn i den private sfæren for å omplassere barn som lever i risikofylte situasjoner, enten gjennom fosterhjemsplassering, adopsjon eller andre tiltak utenfor hjemmet, blir ofte sett på som svært inngripende og som en siste vei ut. Boken ser på rollen til slike beslutninger innenfor barnevernet, og representerer et nytt perspektiv i skjæringsfeltet mellom jus, sosialt arbeid og offentlig policy. «Child welfare removals» er særlig relevant for studenter, praktikere, pedagoger og beslutningstakere med interesse for beslutningstaking og barnevern.

Boken er en del av prosjektet «Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services: A Cross-Country Study of Decision-Making» som er finansert av Norges forskningsråd.