Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Ny bok om nordiske forvaltningsreformer

Per Lægreid og Lise H. Rykkja er medforfattere av boken Nordic Administrative Reforms - Lessons for Public Management. Boken omhandler forvaltningsreform i de nordiske landene, og er skrevet av forskere fra hele Norden. Boken er redigert av Lægreid, Rykkja og Carsten Greve ved Handeshøyskolen i København, og den er medforfattet av Niels Ejersbo, Gunnar Helgi Kristinsson, Petur B. Mathiasson, Turo Virtanen, Helena Wockelberg og Shirin Ahlbäck Öberg. Boken publiseres i høst.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Lægreid og Rykkja er medforfattere av boken Nordic Administrative Reforms - Lessons for Public management. Basert på en spørreundersøkelse i regi av prosjektet Coordination of Cohesion in the Public Sector of the Future (COCOPS), finansiert av EU sitt syvende rammeprogram,  undersøkes det i boken hvorfor noen land lykkes, og andre ikke, med hensyn på forvaltningsreform. 7077 toppbyråkrater deltok i spørreundersøkelsen, og de ble bedt om å si hvilke reformtrender de oppfattet som viktige, samt hvordan reformaktiviteten ble oppfattet "fra toppen". Forfatterne finner et felles verdigrunnlag for offentlig sektor i de nordiske landene, samt lik rolleforståelse, og motivasjon i reformarbeidet, noe som gir grunnlag for å snakke om en "nordisk modell". De identifiserer et nord-sør-skille i Europa, og påpeker at den komparativt større graden av autonomi for administrasjonen i norden, koplet med mindre politisk press på forvaltningen, gjør at de nordiske landene lykkes bedre enn de Napoleanske landene i sør. De finner også generelle positive evalueringer av offentlig forvaltning i de nordiske landene.