Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Svein Michelsen med to kapittelbidrag i en ny bok om yrkes- og fagopplæring.

Svein Michelsen har to kapittelbidrag i den kommende boken "History of Vocational Education and Training in Europe: Cases, concepts and challenges". Michelsen er forfatter av kapitlet "The case of the Norwegian VET – Origins and early development 1860-1930", og han har medforfattet kapitlet "Same but different – The emergence of VET in three Nordic countries" med Christian H. Jørgensen, Jonas Olofsson, og Daniel P. Thunqvist.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Kapitlet "The Case of the Norwegian VET – Origins and early development 1860-1930" viser utviklingen av yrkes- og fagopplæring i Norge, og identifiserer viktige utviklingstrekk, drivkrefter og aktører i denne prosessen. Studien viser at liberalstaten ikke var skikket til å møte kollektive handlingsproblemer, og at utdanningspolitikken var rettet mot nasjonsbygging og generalistkompetanse, framfor yrkes- og fagopplæring. Litteraturen viser ikke til en fellesnordisk modell for yrkes- og fagopplæringen, og dette bidraget kan være med på å forklare noen av årsakene til at det ikke finnes en slik modell.

 

Kapitlet "Same but different- The emergence of VET in three Nordic countries" sporer årsakene til forskjeller mellom de Nordiske landenes yrkes- og fagopplæring tilbake til dereguleringen av fagopplæringen som følge av oppløsning av de ulike yrkenes laug. Kapitlet viser hvordan yrkes- og fagopplæringen i Norge, Sverige og Danmark tilpasset seg på ulike måter for å møte utfordringer med å skape reguleringer som sikret fagopplæring av høy kvalitet og nok lærlingeplasser, samt hvordan de skulle tilpasse seg til nye krav om "teoretisk" kunnskap i møte med industrialisering, i perioden fra 1850-1945. I Danmark resulterte dette i at yrkes- og fagopplæring ble skilt fra allmenopplæring. I Norge ble yrkes- og fagutdanningen integrert som en egen del av utdanningstilbudet i videregående skole. I Sverige var yrkes- og fagopplæringen på vei til å forsvinne.