Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Forskere og rådgivende eksperter

Forskere:

Professor Marit Skivenes (prosjektleder), Institutt for administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Forsker Hege B. Stein Helland, Institutt for administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Forsker Øyvind S. Tefre, Institutt for administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

 

Vitenskapelige rådgivende eksperter:

Professor Karl Søvig på juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Professor Jill Berrick på School og Social Welfare, UC Berkeley i California, USA.

Professor Tarja Pösö, School of Social Work, Tampere University i Finland

Professor emeritus, June Thoburn, East Anglia University, England.

 

Referansegruppe:

Adopsjonsforum

Barneverntjenesten i Bergenhus

FO Hordaland (Fellesorganisasjonen)

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Hordaland og Sogn og Fjordane

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Norsk Fosterhjemsforening

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) 

Sunnhordaland interkommunale barnevern (SIB)