Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Nytt kapittel skrevet av Marit Skivenes og Oda Krogh Læret; «Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger»

Marit Skivenes og Oda Krogh Læret har bidratt med kapitlet «Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger» til boken «Beslutninger i barnevernet» (red.: Bente Kojan & Øivin Christiansen).

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Kapitlet «Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger» presenterer et teoretisk perspektiv for hvordan en kan evaluere og foreta legitime beslutninger i barnevernet. Læret og Skivenes foreslår et rammeverk for beslutningstaking i barnevernet der en vurderer beslutningers kvalitet og legitimitet ut fra deliberativ teori. Dette vil si at en beslutning er legitim når; alle berørte parter har vært involvert, relevant informasjon og kunnskap har vært inkludert, det har væt en kritisk diskusjon og det har vært former for åpenhet. Boken «Beslutninger i barnevernet» er en tverrfaglig bok som tar for seg barnevernets beslutninger i lys av teori og empiri. «Beslutninger i barnevernet» er aktuell for studenter, ansatte i praksisfeltet, forskere, politiske beslutningstakere og andre med interesse for barnevernsfeltet.