Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Barnehageledelse i praksis

Kjetil Børhaug og Dag Øyvind Lotsberg har publisert en ny bok om barnehageledelse i praksis. Boken beveger seg vekk fra det normative standpunktet som dominerer litteraturen, og har en empirisk innfallsvinkel på ledelse. Hva forskning viser om hva barnehageledelse er, og hvordan det praktiseres blir gjennomgått, og får oppmerksomhet, framfor spørsmålet om hvordan barnehageledelse bør gjøres.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

I Børhaug og Lotsbergs nye bok om barnehageledelse presenteres forskning om hva barnehageledelse er, og hvilke muligheter man har i barnehageledelse. Boken tar både for seg forskning som er gjort på området, og forskning som pågår. Det store forskningsprosjektet Styringsutfordringar, organisasjon og leiing i barnehagen(SOL-prosjektet, styrt fra Uni Research Rokkansenteret) utgjør et viktig inntak til den forskningen som presenteres. I en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2009 som del av SOL-prosjektet deltok 1458 ledere, og deres erfaringer med hvordan ledere forholder seg til omgivelsene trekkes fram som spesielt viktig.

Børhaug og Lotsberg peker på et mønster i forskningen som viser at barnehagen blir stadig sterkere integrert i velferdspolitikken, samtidig som barnehageledelse også i økende grad innebærer markedstilpasninger.