Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Referansegruppemøte 

09. mai 2018 møttes forskergruppen og prosjektets referansegruppe til det andre referansegruppemøtet for prosjektet ved Universitetet i Bergen. Her presenterte forskergruppen funn fra prosjektet og mottok tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra Norsk Fosterhjemsforening, FO Hordaland (representert ved BUFETAT), Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), og Bergen kommune (representert ved DigiBarn).

 

Prosjektleder Skivenes presenterer på barnevernkonferanse 

10. november 2017 presenterer prosjektleder Marit Skivenes på barnevernkonferansen "Når de minste og mest sårbare barna trenger samfunnets hjelp og beskyttelse. Tvangsadopsjon." som er arrangert av Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette er tredje gang nemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane arrangerer barnevernskonferanse. Rammen omkring årets konferanse vil være barnevernrettens møte med de aller yngste, nemlig sped- og småbarn.

 

Presentasjon på seminar - Universitetet i Bergen

30. november 2017 presenterer prosjektleder Skivenes og forskere Helland og Tefre "Adopsjon som barneverntiltak" for forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd. 

 

Workshop i København

9-11. mai 2017 deltok prosjektleder Skivenes og forskere Helland og Tefre på workshop på Kokkedal Slot i København, Danmark, sammen med forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd. 

 

Referansegruppemøte 

27. mars 2017 møttes forskergruppen og prosjektets referansegruppe til det første av flere referansegruppemøter ved Universitetet i Bergen. Her presenterte forskergruppen prosjektet og mottok tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra Fylkesnemnda Hordaland og Sogn og Fjordane, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsbarn, Sunnhordaland interkommunale barnevern (SIB), FO Hordland, Bufetat Vest, Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vest(IMDi og Bergenhus Barnevernteneste.

 

Presentasjon av "Adopsjon som barneverntiltak" 

23. februar 2017 ble prosjektet presentert på et seminar for PHD-studenter og unge forskere på UC Berkeley School of Social Welfare, California, USA.