Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet

Ny artikkel av Ida Juhasz og Marit Skivenes

Ida Juhasz og Marit Skivenes har nylig publisert deres artikkel "Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernansattes erfaringer i fire land" i tidsskriftet European Journal of Social Policy.

Bilde av en tom huske med skyggen av et barn
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Artikkelen utforsker sentrale barrierer som barnevernsansatte opplever å møte i sitt arbeid med en sak om omsorgsovertakelse, sammenlignet i fire land (England, Finland, Norge og California i USA). Potensielle barrierer i barnevernsarbeid kan være relatert til eksterne faktorer, organisatoriske faktorer, individuelle faktorer eller ulike kombinasjoner av disse. Etter å ha blitt presentert for det samme scenariet, er barnevernsansatte så spurt om deres oppfatning av barrierer i tilfredsstillende saksforberedelse. Studiens funn tilsier at to av tre barnevernsansatte opplever konkrete barrierer, hvor den mest fremtredende er relatert til misforholdet mellom tid og antall saker. Mangel på organisatoriske strukturer og manglende eller dårlig veiledning er og sentralt, etterfulgt av samarbeidsproblemer med eksterne aktører og anskaffelse av bevis til saken. Bare et fåtall ansatte nevner individuelle faktorer. Barnevernsarbeidernes responser tilsier at barrierene de møter utfordrer kvaliteten på beslutningene. Studien indikerer at forbedring ikke nødvendigvis omfatter mer lederskap eller strukturelle endringer, men tid og ressurser for å redusere antall saker per ansatt. Oppfatning av «nok» tid og ressurser er derimot relativ, ettersom disse faktorene varierer i stor grad mellom studiens fire land.

Les hele artikkelen her