Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Publikasjon

Lægreid og Christensen redaktører og bidragsytere til referanseverk

Per Lægreid og Tom Christensen er redaktører av boken The Routhledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Boken inneholder flere bidrag forfattet av Lægreid i sammarbeid med ulike medforfattere. Kristin Rubecksen og Julia Fleischer har også bidrag i boken.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Lægreid og Christensen er redaktører av et nytt referanseverk om accountability og reformer i velferdsstaten. Boken presenterer oppdatert, empirisk forskning på feltet, og redegjør for dynamikken mellom reformer og accountability. Hvordan accountabilityrelasjoner blir påvirket av velferdsstatsreformer myntet på markedsretting, angencification m.m. - reformer som utfordrer det offentliges rolle som eneste tilbyder av en rekke velferdsordninger - undersøkes komparativt på tvers av landegrenser, administrative nivå, og politikkområder. Flere kapitler studerer også utviklingen i accountabilityrelasjoner over tid, og identifiserer viktige aktørers rolle i denne utviklingen.

 

Kristin Rubecksen har medforfattet et kapittel med Per Lægreid. Dette kapitlet tar for seg accountability og transparens i det offentlige i en sammfunnssikkerhetskontekts. Julia Fleischer bidrar med et kapittel som undersøker accountability hos kommisjoner satt ned etter nasjonale kriser.