Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Nyhet|Tildeling

Jamil og Askvik får NORPART-finansiering

Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik mottar NORPART-finansiering til deres prosjekt. De vant fram med deres søknad til Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation(NORPART), som har som formål å støtte institusjonelt samarbeid og økt studentmobilitet mellom norske og andre lands utdanningsinstitusjoner.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

NORPART-finansiering deles ut etter søknadsbehandling hos Senter for internasjonalisering av utdanning(SIU), og de deles ut for fem år av gangen. Jamil og Askvik sitt prosjekt har blitt valgt ut som ett av tre prosjekter som vil motta støtte fra Universitetet i Bergen. Totalt var det 114 søknader om støtte til prosjekter som ble behandlet av SIU.

NORPART er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, og forvaltet av SIU. Den totale summen som forvaltes av SIU er 550 millioner kroner, og i denne prosjektsyklusen deles det ut 97 millioner.

Støtten som deles ut til ulike prosjekter skal styrke partnerskap for utdanning og forskning mellom Norge og utviklingsland, høyere kvalitet og internasjonalisering av akademiske programmer i deltakende institusjoner, økt studentmobilitet mellom utviklingsland og Norge, som også skal inkludere arbeidspraksis, samt økt mobilitet for studenter fra Norge til utviklingsland.